Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRASA LOKALNA W POLSCE Warszawa, 2006 rok 1 Prasa lokalna – najważniejsze informacje Prasa lokalna w świetle badań Przykład – TO w powiatach Wprowadzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRASA LOKALNA W POLSCE Warszawa, 2006 rok 1 Prasa lokalna – najważniejsze informacje Prasa lokalna w świetle badań Przykład – TO w powiatach Wprowadzenie."— Zapis prezentacji:

1 PRASA LOKALNA W POLSCE Warszawa, 2006 rok 1 Prasa lokalna – najważniejsze informacje Prasa lokalna w świetle badań Przykład – TO w powiatach Wprowadzenie Prasa lokalna w Polsce NA PODSTAWIE DANYCH FIRMY LOKALNE BADANIA SPOŁECZNE Przygotował: Marcin Jóźko

2 PRASA LOKALNA W POLSCE Warszawa, 2006 rok 2 Prasa lokalna – najważniejsze informacje Prasa lokalna w świetle badań Przykład – TO w powiatach Wprowadzenie WPROWADZENIE W niniejszym opracowaniu znajdą Państwo zestaw najważniejszych wiadomości o prasie lokalnej w Polsce. Raport powstał w oparciu o projekty prowadzone przez firmę Lokalne Badania Społeczne oraz dostępne informacje branżowe.

3 PRASA LOKALNA W POLSCE Warszawa, 2006 rok 3 Prasa lokalna – najważniejsze informacje Prasa lokalna w świetle badań Przykład – TO w powiatach Wprowadzenie Prasa lokalna – najważniejsze informacje

4 PRASA LOKALNA W POLSCE Warszawa, 2006 rok 4 Prasa lokalna – najważniejsze informacje Prasa lokalna w świetle badań Przykład – TO w powiatach Wprowadzenie CZYM JEST PRASA LOKALNA? Prasa lokalna to segment rynku, wyodrębniony ze względu na zasięg terytorialny i poruszaną tematykę. Według Ośrodka Badań Prasoznawczych UJ lokalna gazeta obejmuje obszar maksymalnie 2-3 powiatów. Definicję tę można jednak poszerzyć o specyficzną grupę pism: dawne tygodniki wojewódzkie.

5 PRASA LOKALNA W POLSCE Warszawa, 2006 rok 5 Prasa lokalna – najważniejsze informacje Prasa lokalna w świetle badań Przykład – TO w powiatach Wprowadzenie Ok tytułów prasowych W pełni profesjonalnych i stabilnych finansowo tytułów lokalnych jest kilkadziesiąt, najwyżej 100 Małe, często rodzinne przedsiębiorstwa Zróżnicowany nakład: najczęściej kilkaset do kilku tysięcy egzemplarzy, rzadziej – kilkanaście tysięcy, największe z dawnych tygodników wojewódzkich osiągają nakład do egzemplarzy Zasięg terytorialny: najczęściej są to gazety powiatowe, ale funkcjonują również pisma gminne, czy miejskie, a także tytuły obejmujące kilka powiatów PRASA LOKALNA – KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA (1)

6 PRASA LOKALNA W POLSCE Warszawa, 2006 rok 6 Prasa lokalna – najważniejsze informacje Prasa lokalna w świetle badań Przykład – TO w powiatach Wprowadzenie PRASA LOKALNA – KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA (2) Częstość ukazywania się – najczęściej tygodniki, rzadziej dwutygodniki i miesięczniki, są również gazety, które ukazują się 2-3 razy w tygodniu Zróżnicowanie regionalne – prasa lokalna jest najbardziej rozwinięta w Wielkopolsce, Małopolsce, na Górnym i Dolnym Śląsku; w Polsce centralnej rozwój lokalnej prasy ma charakter wyspowy; najmniej nasycona jest ściana wschodnia. Przeważa rozdrobniony, polski kapitał (w przeciwieństwie do opanowanej przez duże koncerny prasy regionalnej) Wydawcy: przedsiębiorstwa prywatne, samorządy, parafie, partie, organizacje społeczne i związkowe... Prasa lokalna jest szczególnie silna w mniejszych ośrodkach, w aglomeracjach jest rzadsza i działa pod silną presją mediów ogólnopolskich

7 PRASA LOKALNA W POLSCE Warszawa, 2006 rok 7 Prasa lokalna – najważniejsze informacje Prasa lokalna w świetle badań Przykład – TO w powiatach Wprowadzenie Prasa lokalna w świetle badań

8 PRASA LOKALNA W POLSCE Warszawa, 2006 rok 8 Prasa lokalna – najważniejsze informacje Prasa lokalna w świetle badań Przykład – TO w powiatach Wprowadzenie DLACZEGO BADANIA LOKALNE? Nie istnieje jeden rynek prasy lokalnej w Polsce, tylko zbiór powiatowych i sub-regionalnych rynków prasowych. Nie ma też jednego modelu polskiej gazety lokalnej - każde wydawnictwo ma specyficzne potrzeby i oczekiwania. Wychwycenie tych różnic jest możliwe dzięki realizacji badań czytelnictwa na poziomie lokalnym – badania ogólnopolskie nie mogą być wystarczająco dokładne.

9 PRASA LOKALNA W POLSCE Warszawa, 2006 rok 9 Prasa lokalna – najważniejsze informacje Prasa lokalna w świetle badań Przykład – TO w powiatach Wprowadzenie ZREALIZOWANE PROJEKTY LBS OD 2001 R. Są to badania na poziomie miasta, gminy, powiatu, kilku powiatów... Ponad 100 projektów w różnych regionach kraju

10 PRASA LOKALNA W POLSCE Warszawa, 2006 rok 10 Prasa lokalna – najważniejsze informacje Prasa lokalna w świetle badań Przykład – TO w powiatach Wprowadzenie METODY I GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ Ilościowe pomiary czytelnictwa Badania redakcyjne (wszystko, co dotyczy gazety) Badania konsumenckie (czytelnicy jako konsumenci różnych produktów i usług) Badania jakościowe (FGI, IDI) Badania telefoniczne (CATI) Ankiety prasowe Desk Research Badania poziomu satysfakcji ogłoszenio- i reklamodawców Badania efektywności sieci kolportażowych Sondaże społeczne i polityczne na zlecenie wydawnictw prasowych

11 PRASA LOKALNA W POLSCE Warszawa, 2006 rok 11 Prasa lokalna – najważniejsze informacje Prasa lokalna w świetle badań Przykład – TO w powiatach Wprowadzenie KIM SĄ CZYTELNICY PRASY LOKALNEJ? – UWAGI OGÓLNE Na polskiej prowincji czytanie lokalnej prasy ma charakter powszechny – odbiorcami są osoby ze wszystkich grup wieku, płci, wykształcenia, o różnej sytuacji zawodowej i dochodach. Najczęściej czytają osoby w wieku średnim: czterdziesto- i pięćdziesięciolatkowie Wykształcenie i dochody sprzyjają czytelnictwu lokalnej prasy. Czytelnicy lokalnej prasy to grupa ludzi ponadprzeciętnie aktywnych. Czytelnicy częściej należą do organizacji społecznych i biorą udział w wyborach samorządowych niż nie czytający. Na obszarze ukazywania się prasa lokalna zdecydowanie wygrywa z prasą regionalną i ogólnopolską.

12 PRASA LOKALNA W POLSCE Warszawa, 2006 rok 12 Prasa lokalna – najważniejsze informacje Prasa lokalna w świetle badań Przykład – TO w powiatach Wprowadzenie CZYTANIE PRASY LOKALNEJ – PODSTAWOWE FAKTY (1)

13 PRASA LOKALNA W POLSCE Warszawa, 2006 rok 13 Prasa lokalna – najważniejsze informacje Prasa lokalna w świetle badań Przykład – TO w powiatach Wprowadzenie CZYTANIE PRASY LOKALNEJ – PODSTAWOWE FAKTY (2) Gazety lokalne są czytane średnio przez 73 % mieszkańców badanych powiatów w wieku 15 i więcej lat (wskaźnik CO – Czytelnictwo Ogółem) Średni poziom czytelnictwa lokalnych gazet w ujęciu tygodniowym wynosi 41 % (wskaźnik CJW – Czytelnictwo Jednego Wydania) Średnie wskaźniki czytelnictwa największych dzienników regionalnych (tylko wydania magazynowe) wynoszą odpowiednio: 34 % CO i 14 % CJW Piątkowa Gazeta Wyborcza osiąga średnio: 30 % CO i 10 % CJW. Fakt z czwartku osiąga średnio 24 % CO i 10 % CJW Newsweek osiąga średnio 15 % CO i 4 % CJW Średnie wyniki Wprost: 14 % CO i 4 % CJW Średni poziom czytelnictwa Polityki wynosi 10 % CO i 3 % CJW

14 PRASA LOKALNA W POLSCE Warszawa, 2006 rok 14 Prasa lokalna – najważniejsze informacje Prasa lokalna w świetle badań Przykład – TO w powiatach Wprowadzenie CZYTANIE PRASY LOKALNEJ – PODSTAWOWE FAKTY (3) W strukturze odbiorców lokalnych gazet przeważają stali czytelnicy (czytający każdy lub prawie każdy numer pisma). Reklamy w lokalnych tytułach czyta lub przegląda średnio 62 % czytelników w/w gazet Do ogłoszeń drobnych zagląda średnio 85 % czytelników lokalnych gazet

15 PRASA LOKALNA W POLSCE Warszawa, 2006 rok 15 Prasa lokalna – najważniejsze informacje Prasa lokalna w świetle badań Przykład – TO w powiatach Wprowadzenie Przykład – Tygodnik Ostrołęcki w powiatach

16 PRASA LOKALNA W POLSCE Warszawa, 2006 rok 16 Prasa lokalna – najważniejsze informacje Prasa lokalna w świetle badań Przykład – TO w powiatach Wprowadzenie TO JAKO PRZYKŁAD Tygodnik Ostrołęcki to modelowy przykład gazety objętej kompleksowymi badaniami czytelnictwa. TO ma 5 mutacji powiatowych – każdą z nich poddano autonomicznym badaniom.

17 PRASA LOKALNA W POLSCE Warszawa, 2006 rok 17 Prasa lokalna – najważniejsze informacje Prasa lokalna w świetle badań Przykład – TO w powiatach Wprowadzenie średni nakład w 2004 r egz. średnia sprzedaż w 2004 r egz. średnia objętość w 2004 r56 kolumn powierzchnia reklam w 2004 r.45% TYGODNIK OSTROŁĘCKI – NAKŁAD I ZASIĘG

18 PRASA LOKALNA W POLSCE Warszawa, 2006 rok 18 Prasa lokalna – najważniejsze informacje Prasa lokalna w świetle badań Przykład – TO w powiatach Wprowadzenie TYGODNIK OSTROŁĘCKI – 5 MUTACJI PISMA Od grudnia 2002 r. TO ma pięć mutacji powiatowych

19 PRASA LOKALNA W POLSCE Warszawa, 2006 rok 19 Prasa lokalna – najważniejsze informacje Prasa lokalna w świetle badań Przykład – TO w powiatach Wprowadzenie Ostrołęka i powiat ostrołęcki 77 % CO – osób Powiat przasnyski 63 % CO – osób Powiat makowski 73 % CO – osób Powiat wyszkowski* 40 % CO osób Powiat ostrowski 56 % CO – osób TYGODNIK OSTROŁĘCKI W POWIATACH – CZYTELNICTWO OGÓŁEM * Głos Wyszkowa Wskaźnik CO obrazuje, jaki procent mieszkańców danego powiatu deklaruje czytanie TO. Wyniki procentowe zostały uzupełnione o przeliczenia na populację.

20 PRASA LOKALNA W POLSCE Warszawa, 2006 rok 20 Prasa lokalna – najważniejsze informacje Prasa lokalna w świetle badań Przykład – TO w powiatach Wprowadzenie TYGODNIK OSTROŁĘCKI W POWIATACH – CZYTELNICTWO JEDNEGO WYDANIA Ostrołęka i powiat ostrołęcki 52 % CJW – osób Powiat makowski 50 % CJW – osób Powiat przasnyski 36 % CJW osób Powiat ostrowski 30 % CJW – osób Powiat wyszkowski* 19 % CJW – osób * Głos Wyszkowa Wskaźnik CJW obrazuje, jaki procent mieszkańców danego powiatu deklaruje czytanie ostatniego numeru TO w momencie realizacji badań. Pomiar obejmował typowe wydania pisma.

21 PRASA LOKALNA W POLSCE Warszawa, 2006 rok 21 Prasa lokalna – najważniejsze informacje Prasa lokalna w świetle badań Przykład – TO w powiatach Wprowadzenie KOMENTARZ Na obszarze objętym badaniami TO jest czytany przez osób Na ww. obszarze jeden numer TO (w momencie realizacji badań) czytało osób * Dane skumulowane. Listopad maj 2005 r. Czytelnictwo TO ma charakter powszechny – czytają go osoby ze wszystkich grup wieku, płci, o różnym poziomie wykształcenia i dochodów, różnej sytuacji zawodowej...

22 PRASA LOKALNA W POLSCE Warszawa, 2006 rok 22 Prasa lokalna – najważniejsze informacje Prasa lokalna w świetle badań Przykład – TO w powiatach Wprowadzenie CZYTELNICTWO OGŁOSZEŃ DROBNYCH W TO (w % czytelników pisma) Wydanie przasnyskie 75 % osób Wydanie makowskie 87 % osób Wydanie ostrołęckie 87 % osób Wydanie ostrowskie 86 % osób Głos Wyszkowa 81 % osób Ogłoszenia drobne w TO czyta osób. * Dane skumulowane. Listopad maj 2005 r.

23 PRASA LOKALNA W POLSCE Warszawa, 2006 rok 23 Prasa lokalna – najważniejsze informacje Prasa lokalna w świetle badań Przykład – TO w powiatach Wprowadzenie CZYTELNICTWO REKLAM W TO (w % czytelników pisma) Wydanie przasnyskie 50 % osób Wydanie makowskie 56 % osób Wydanie ostrołęckie 61 % osób Wydanie ostrowskie 60 % osób Głos Wyszkowa 63 % osób Reklamy w TO czyta osób. * Dane skumulowane. Listopad maj 2005 r.

24 PRASA LOKALNA W POLSCE Warszawa, 2006 rok 24 Prasa lokalna – najważniejsze informacje Prasa lokalna w świetle badań Przykład – TO w powiatach Wprowadzenie Badanie jakościowe. VI – VII 2005 r. Próba: 40 reklamodawców TO ZALETY TO JAKO NOŚNIKA REKLAMY – OPINIE REKLAMODAWCÓW PISMA duży zasięg i nakład lokalność powszechny dostęp –...u nas każdy czyta, i młodzi i starzy... skuteczność reklam tradycja czytelnicza, przyzwyczajenie, sentyment monopol na rynku, brak realnej konkurencji częstość ukazywania się: tygodnik => gazeta wielokrotnego użytku, przechodzi z rąk do rąk ciekawa zawartość –...skoro ja czytam, inni też przeczytają...

25 PRASA LOKALNA W POLSCE Warszawa, 2006 rok 25 Prasa lokalna – najważniejsze informacje Prasa lokalna w świetle badań Przykład – TO w powiatach Wprowadzenie CZYTELNICY TO JAKO KONSUMENCI Zwyczaje konsumenckie czytelników TO czytelników TO robi zakupy w Warszawie czytelników TO robi zakupy w Warszawie przynajmniej raz w miesiącu * Dane skumulowane. Listopad maj 2005 r czytelników TO planuje zakup odtwarzacza DVD w okresie najbliższego roku czytelników TO planuje zakup komputera stacjonarnego (PC) w okresie najbliższego roku czytelników TO planuje zakup samochodu w okresie najbliższego roku czytelników TO planuje zakup (remont) mieszkania lub budowę domu w okresie najbliższego roku

26 PRASA LOKALNA W POLSCE Warszawa, 2006 rok 26 Prasa lokalna – najważniejsze informacje Prasa lokalna w świetle badań Przykład – TO w powiatach Wprowadzenie KOMENTARZ Na przykładzie Tygodnika Ostrołęckiego widać, że lokalna gazeta może być atrakcyjnym medium reklamowym.


Pobierz ppt "PRASA LOKALNA W POLSCE Warszawa, 2006 rok 1 Prasa lokalna – najważniejsze informacje Prasa lokalna w świetle badań Przykład – TO w powiatach Wprowadzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google