Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMATYZACJA ONKOLOGIA REFUNDACJA POZ LEKARZE LECZENIE W UE MAPY KONSULTANCI EWUŚ IN VITRO AOTMiT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMATYZACJA ONKOLOGIA REFUNDACJA POZ LEKARZE LECZENIE W UE MAPY KONSULTANCI EWUŚ IN VITRO AOTMiT."— Zapis prezentacji:

1

2 INFORMATYZACJA ONKOLOGIA REFUNDACJA POZ LEKARZE LECZENIE W UE MAPY KONSULTANCI EWUŚ IN VITRO AOTMiT

3 ONKOLOGIA REFUNDACJA IN VITRO POZ LEKARZE LECZENIE W UE EWUŚ AOTMiT MAPY KONSULTANCI INFORMATYZACJA

4 1. Pakiet onkologiczny diagnoza w maksymalnie 9 tygodni 122 611 wystawionych kart diagnostyki i leczenia onkologicznego 98% pacjentów zdiagnozowanych w ustawowych terminach 2. 29 nowych leków stosowanych w leczeniu onkologicznym 3. Zapowiedziane zmiany w pakiecie onkologicznym na etapie konsultacji zewnętrznych ONKOLOGIAONKOLOGIA Szybka diagnoza, skuteczne leczenie ONKOLOGIA

5 IN VITRO – PROGRAMIN VITRO – PROGRAM Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013-2016 20 198 zarejestrowanych par 7 177 ci ąż 2 171 narodzonych dzieci 9 leków refundowanych stosowanych w procedurze in vitro IN VITRO

6 okre ś la zasady ochrony zarodka i komórek rozrodczych wprowadza Centra Leczenia Niepłodności wprowadza regulacje prawne dotycz ą ce in vitro IN VITRO – USTAWA IN VITRO

7 4 495 leków na li ś cie refundacyjnej 152 leki bez dop ł aty pacjenta w aptece 250 leków bez dop ł aty pacjenta w programach lekowych 904 leki z dop ł at ą rycza ł tow ą 3,20 z ł 626 posiedzeń komisji ekonomicznej REFUNDACJAREFUNDACJA więcej nowych i tańszych lekówwięcej nowych i tańszych leków REFUNDACJA

8 Wprowadzenie lekarza pediatry do POZ Lekarze POZ mog ą zleca ć większą liczbę bada ń diagnostycznych Wizyta receptowa Recepta na 12 miesięcy ZMIANY W POZ ł atwiejszy dost ę p do lekarza POZ

9 Modu ł owy system kszta ł cenia lekarzy, 86 nowych programów specjalizacyjnych 15471 przyznanych miejsc rezydenckich w latach 2011–2015 Zwi ę kszenie limitów na studia lekarskie KSZTAŁCENIE LEKARZY wi ę cej lekarzy LEKARZE

10 Wej ś cie do lekarza na podstawie dowodu osobistegodowodu osobistego Natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do ś wiadcze ń opieki zdrowotnej EWUŚ – mniej biurokracji EWUŚ

11 Możliwość korzystania z usług medycznych w UE i zwrot kosztów leczenia 1 677 zaakceptowanych wniosków o zwrot kosztów leczenia w krajach UE USTAWA TRANSGRANICZNA LECZENIE W UE

12 USTAWA O KONSULTANTACH KRAJOWYCH transparentny system podejmowania decyzji KONSULTANCI Przejrzystość w podejmowaniu decyzji przez Konsultantów Krajowych Obowiązek informowania o związkach z firmami farmaceutycznymio związkach z firmami farmaceutycznymi

13 INFORMATYZACJA SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA projekty przygotowane do wdro ż enia 1. Elektroniczna recepta 2. Elektroniczne zlecenie na wyroby medyczne 3. Elektroniczna dokumentacja medyczna 4. Internetowe konto pacjenta 5. Karta ubezpieczenia zdrowotnego INFORMATYZACJA

14 AOTMiT UTWORZENIE AGENCJI TARYFIKACJI PRZY AOTM 1.Wyprowadzenie wycen z NFZ 2.Obiektywna wycena ś wiadcze ń medycznych

15 Zmiana zasad kontraktowania świadczeń w oparciu o faktyczne potrzeby w województwie Planowanie rozwoju infrastruktury medycznej w zale ż no ś ci od potrzeb zdrowotnych MAPY POTRZEB ZDROWOTNYCH decyzje w oparciu o fakty MAPY

16 17 ustaw opracowanych przez Ministra Zdrowia i uchwalonych przez Sejm RP 293 rozporządzenia Ministra Zdrowia opublikowane w Dzienniku UstawRP WDROŻONE AKTY PRAWNE od 18 listopada 2011 r. do 12 czerwca 2015 r. §

17 ONKOLOGIA REFUNDACJA IN VITRO POZ LEKARZE LECZENIE W UE EWUŚ AOTMiT MAPY KONSULTANCI PORÓD BEZ BÓLU INFORMATYZACJA

18 Dodatkowe finansowanie znieczulenia zewn ą trzoponowego przy porodzie PORÓD BEZ BÓLU

19


Pobierz ppt "INFORMATYZACJA ONKOLOGIA REFUNDACJA POZ LEKARZE LECZENIE W UE MAPY KONSULTANCI EWUŚ IN VITRO AOTMiT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google