Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Proces tworzenia koszyka gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce Piotr Ruciński koordynator AOTM ds. koszyka gwarantowanych świadczeń opieki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Proces tworzenia koszyka gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce Piotr Ruciński koordynator AOTM ds. koszyka gwarantowanych świadczeń opieki."— Zapis prezentacji:

1 Proces tworzenia koszyka gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce Piotr Ruciński koordynator AOTM ds. koszyka gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej. Warszawa, 05.06.07 r.

2 Plan prezentacji Definicja koszyka świadczeń Etapy tworzenia koszyka świadczeń gwarantowanych Kryteria włączania do koszyka Kształt koszyka świadczeń gwarantowanych

3 Definicja Koszyk świadczeń – zbór świadczeń zdrowotnych, które mogą być wykonywane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, w określonych wskazaniach medycznych. Świadczenie = procedura + wskazanie

4 Etapy tworzenia koszyka świadczeń gwarantowanych CBŚOZ KŚG Centralna Baza Świadczeń Opieki Zdrowotnej Koszyk Świadczeń Gwarantowanych

5 Katalog procedur, koszyk świadczeń, produkt kontraktowy procedura 1 +wskazanie 1 procedura 1 +wskazanie 2 procedura 2 +wskazanie 1 procedura 2 +wskazanie 2 procedura 3 procedura 4 … Katalog świadczeń CBŚOZ Koszyk świadczeń KŚG procedura 1 +wskazanie 1 procedura 1 +wskazanie 2 procedura 3 procedura 4 … fee for service procedura 1 +wskazanie 1 procedura 1 +wskazanie 2 … DRG, HRG wskazanie 2 +procedura 1 +procedura 4 … Produkt kontraktowy procedura 1 procedura 2 procedura 3 procedura 4 … Katalog procedur CPT, ICD-9

6 Centralna Baza Świadczeń Opieki Zdrowotnej nazwa świadczenia (zalecane korzystanie z dostępnych katalogów: CPT-PL, ICD-9, innych) katalogowanie (obszary tematyczne) tworzenie przyporządkowań do istniejących klasyfikacji (CPT-PL, ICD-9) opis świadczenia środki farmaceutyczne, wyroby medyczne wskazania standard wykonywania kto jest uprawniony do realizacji świadczenia określenie warunków wykonywania świadczenia kwalifikacja istotności świadczenia z punktu widzenia zdrowotności społeczeństwa

7 CBŚOZ KŚG 1 2 3a 3b 1. Tworzenie CBŚOZ 2. Proces włączania świadczeń do pierwszego koszyka 1a. Aktualizacja CBŚOZ (proces ciągły) 3a. Weryfikacja koszyka (proces ciągły) 3b. Włączanie/wyłączanie świadczeń do/z koszyka (proces ciągły) 1a

8 Kryteria włączania świadczeń do CBŚOZ akceptowalny poziom bezpieczeństwa uznany poziom efektywności w CBŚOZ są tylko świadczenia pozytywnie zweryfikowane przez ekspertów CBŚOZ KŚG 1 1a

9 Kryteria włączania do koszyka świadczeń gwarantowanych Istotność dla zdrowia społeczeństwa Istotność medyczna Efektywność kliniczna Opłacalność/Efektywność kosztowa Wpływ na budżet CBŚOZ KŚG 2 3a 3b

10 Włączanie i wyłączanie świadczeń do KŚG - proces HTA Analiza HTA - analiza efektywności klinicznej i bezpieczeństwa - analiza kosztów efektywności / kosztów użyteczności - analiza wpływu na budżet Ocena istotności dla zdrowia społeczeństwa Ocena istotności medycznej (następstw choroby) Konsultacje eksperckie Proces interpretacji wartościującej analiz HTA Proces przygotowania rekomendacji Decyzja o włączeniu/wyłączeniu do/z koszyka gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej ok. 12 miesięcy

11 Proces włączania świadczeń do pierwszego koszyka Ocena HTA wszystkich (18 tys.) świadczeń opisanych w CBŚOZ? - to byłoby bardzo czasochłonne, kosztowne, i niepotrzebne!

12 Proces włączania świadczeń do pierwszego koszyka Istotność dla zdrowia społeczeństwa Istotność medyczna Efektywność kliniczna Opłacalność/Efektywn ość kosztowa Wpływ na budżet Zgodna opinia ekspertów (wystarczy w większości przypadków, część świadczeń zostanie poddana dodatkowej ocenie) AOTM / NFZ

13 Koszyk gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce Koszyk gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce będzie: zdefiniowany (określone świadczenia), pozytywny (świadczenia możliwe do realizacji), gwarantowany do finansowania ze środków publicznych w 100%, obejmujący świadczenia, nielekowe lecznictwa otwartego, nielekowe lecznictwa zamkniętego, lekowe dla lecznictwa zamkniętego, programy lekowe (dzisiaj oddzielnie kontraktowane przez NFZ), receptariusz szpitalny (?), programy profilaktyczne,

14 Koszyk gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce lista świadczeń obejmująca: nazwę świadczenia określenie dodatkowych elementów identyfikujących świadczenie – o ile jest to istotne z punktu widzenia identyfikacji lub efektywności świadczenia określenie sytuacji klinicznych, w których świadczenie będzie finansowane ze środków publicznych: wskazań, jeżeli powinny być ograniczone w sposób pozytywny, w sposób negatywny, docelowej populacji (np. dzieci, kobiety w ciąży) ew. określenie innych warunków ograniczających finansowanie (np. częstość wykonywania – w przypadku badań profilaktycznych)

15 Leczymy wszystkich pacjentów, i wszystkie choroby, ale nie zawsze wszystkimi metodami.

16 Dziękuję za uwagę! prezentacja będzie dostępna na stronie internetowej AOTM zapraszamy na www.aotm.gov.pl www.aotm.gov.pl pytania/dyskusja: p.rucinski@aotm.gov.plp.rucinski@aotm.gov.pl


Pobierz ppt "Proces tworzenia koszyka gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce Piotr Ruciński koordynator AOTM ds. koszyka gwarantowanych świadczeń opieki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google