Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpiecze ń stwo społeczno ś ci lokalnych Bezpieczeństwo społeczności lokalnych a migracje P_U02: …student potrafi wykazać wpływ wybranego procesu społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpiecze ń stwo społeczno ś ci lokalnych Bezpieczeństwo społeczności lokalnych a migracje P_U02: …student potrafi wykazać wpływ wybranego procesu społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Bezpiecze ń stwo społeczno ś ci lokalnych Bezpieczeństwo społeczności lokalnych a migracje P_U02: …student potrafi wykazać wpływ wybranego procesu społecznego na bezpieczeństwo społeczności lokalnej Leszek Baran

2 Źródła zagrożeń - przypomnienie /Piotr Sienkiewicz, AON/ Zob. trzęsienia ziemi, proces sejsmologów we Włoszech…

3 Bezpieczeństwo społeczności lokalnej - przypomnienie Bezpieczeństwo naturalne Bezpieczeństwo ekologiczne Bezpieczeństwo w sensie kryminalnym Bezpieczeństwo społeczne można podzielić na: - bezpieczeństwo socjalne (gwarancje publiczne minimalnych dochodów, transferów socjalnych) - bezpieczeństwo rozwojowe (kapitał ludzki – wiedza, kwalifikacje, kondycja zdrowotna) - bezpieczeństwo wspólnotowe (kapitał społeczny – zaufanie, gotowość i zdolność współpracy, pomocy, tworzenia organizacji, budowy społeczeństwa obywatels.)

4 Lista podstawowych obszarów bezpieczeństwa społ. lok. - przypomnienie 1. Bezpieczeństwo osobiste8. Dostęp do usług medycznych i rekreacji 2. Bezpieczeństwo publiczne (także związane ze środowiskiem natur.) 9. Dostęp do usług opiekuńczych (przeznaczonych dla dzieci i dorosłych) 3. Porządek publiczny10. Dostęp do sądów powszechnych, obsługi i pomocy prawnej 4. Ochrona przed dewastacją i zanieczyszczaniem środowiska 11. Istnienie i dostęp do szlaków komunikacji i transportu 5. Dostęp do instytucji oświatowych i edukacyjnych 12. Istnienie i dostęp do sieci łączności i przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz społeczności 6. Dostęp do świadczeń pomocy społecznej (nie tylko w sytuacjach kryzysowych) 13. Zapewnienie łączności użytkowników infrastruktury mieszkaniowej z infrastrukturą komunalną 7. Dostęp do placówek handlowych, usługowych 14. Dbałość o lokalny rynek pracy

5 Migracje jako procesy demograficzne Migracje to tzw. ruch wędrówkowy (w odróżnieniu od naturalnego) Rozróżniamy wśród migracji: - emigracje - imigracje Migracje dzielimy też na: - wewnętrzne (wahadłowe, czasowe, definitywne) - zewnętrzne (jak wyżej) Czynniki decydujące o migrowaniu ludzi dzielimy na dwa rodzaje: - typu „push” (wypychające z miejsc zamieszkiwania) - typu „pull” (przyciągające do miejsc migrowania)

6 R. Gabryszak, Wyzwania dla polityki społecznej [w:] R. Gabryszak i D. Magierka (red.), Wprowadzenie do polityki społecznej, Warszawa 2009, s. 245 Możliwe pozytywne skutki migracji: wzrost globalnej, ekonomicznej efektywności możliwość samorealizacji zawodowej i zarobienia większych pieniędzy wobec braku takich możliwości w kraju macierzystym spadek bezrobocia w niektórych sektorach w kraju „wysyłającym” emigrantów napływ gotówki w dewizach do rodzin emigrantów zwiększający ich siłę nabywczą i tym samym popyt napływ technologii, inwestycji i venture capital od byłych emigrantów zwiększony przepływ towarów i usług pomiędzy krajami wysyłającymi oraz przyjmującymi. większa motywacja do inwestowania w edukację i zdobywanie w kraju wyższych kwalifikacji dobroczynna działalność emigrantów na rzecz lokalnych społeczności

7 R. Gabryszak, Wyzwania dla polityki społecznej [w:] R. Gabryszak i D. Magierka (red.), Wprowadzenie do polityki społecznej, Warszawa 2009, s. 245 Możliwe negatywne skutki migracji: strata wysoko kwalifikowanych pracowników i zmniejszona jakość podstawowych usług zmniejszenie wzrostu gospodarczego i wydajności pracy w wyniku odpływu wykwalifikowanych kadr niższa stopa zwrotu inwestycji w publiczną edukację selektywna migracja może spowodować wzrost różnic w dochodach ludności krajów wysyłających emigrantów zmniejszone wpływy podatkowe kraju „wysyłającego” emigrantów ryzyko umocnienia się gospodarki opartej głównie na przesyłanych z zagranicy przekazach pieniężnych i ryzyko załamania gospodarczego z chwilą, kiedy transfery te się zmniejszą inflacyjny wpływ przekazów pieniężnych szczególnie na rynku nieruchomości zmniejszona liczba potencjalnych wyborców i „klasy politycznej”


Pobierz ppt "Bezpiecze ń stwo społeczno ś ci lokalnych Bezpieczeństwo społeczności lokalnych a migracje P_U02: …student potrafi wykazać wpływ wybranego procesu społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google