Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych a migracje

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo społeczności lokalnych a migracje"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo społeczności lokalnych a migracje
P_U02: …student potrafi wykazać wpływ wybranego procesu społecznego na bezpieczeństwo społeczności lokalnej Leszek Baran

2 Źródła zagrożeń - przypomnienie /Piotr Sienkiewicz, AON/
Zob. trzęsienia ziemi, proces sejsmologów we Włoszech…

3 Bezpieczeństwo społeczności lokalnej - przypomnienie
Bezpieczeństwo naturalne Bezpieczeństwo ekologiczne Bezpieczeństwo w sensie kryminalnym Bezpieczeństwo społeczne można podzielić na: bezpieczeństwo socjalne (gwarancje publiczne minimalnych dochodów, transferów socjalnych) bezpieczeństwo rozwojowe (kapitał ludzki – wiedza, kwalifikacje, kondycja zdrowotna) bezpieczeństwo wspólnotowe (kapitał społeczny – zaufanie, gotowość i zdolność współpracy, pomocy, tworzenia organizacji, budowy społeczeństwa obywatels.)

4 Lista podstawowych obszarów bezpieczeństwa społ. lok. - przypomnienie
1. Bezpieczeństwo osobiste 8. Dostęp do usług medycznych i rekreacji 2. Bezpieczeństwo publiczne (także związane ze środowiskiem natur.) 9. Dostęp do usług opiekuńczych (przeznaczonych dla dzieci i dorosłych) 3. Porządek publiczny 10. Dostęp do sądów powszechnych , obsługi i pomocy prawnej 4. Ochrona przed dewastacją i zanieczyszczaniem środowiska 11. Istnienie i dostęp do szlaków komunikacji i transportu 5. Dostęp do instytucji oświatowych i edukacyjnych 12. Istnienie i dostęp do sieci łączności i przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz społeczności 6. Dostęp do świadczeń pomocy społecznej (nie tylko w sytuacjach kryzysowych) 13. Zapewnienie łączności użytkowników infrastruktury mieszkaniowej z infrastrukturą komunalną 7. Dostęp do placówek handlowych, usługowych 14. Dbałość o lokalny rynek pracy

5 Migracje jako procesy demograficzne
Migracje to tzw. ruch wędrówkowy (w odróżnieniu od naturalnego) Rozróżniamy wśród migracji: emigracje imigracje Migracje dzielimy też na: wewnętrzne (wahadłowe, czasowe, definitywne) zewnętrzne (jak wyżej) Czynniki decydujące o migrowaniu ludzi dzielimy na dwa rodzaje: typu „push” (wypychające z miejsc zamieszkiwania) typu „pull” (przyciągające do miejsc migrowania)

6 Możliwe pozytywne skutki migracji:
R. Gabryszak, Wyzwania dla polityki społecznej [w:] R. Gabryszak i D. Magierka (red.), Wprowadzenie do polityki społecznej, Warszawa 2009, s. 245 Możliwe pozytywne skutki migracji: wzrost globalnej, ekonomicznej efektywności możliwość samorealizacji zawodowej i zarobienia większych pieniędzy wobec braku takich możliwości w kraju macierzystym spadek bezrobocia w niektórych sektorach w kraju „wysyłającym” emigrantów napływ gotówki w dewizach do rodzin emigrantów zwiększający ich siłę nabywczą i tym samym popyt napływ technologii, inwestycji i venture capital od byłych emigrantów zwiększony przepływ towarów i usług pomiędzy krajami wysyłającymi oraz przyjmującymi. większa motywacja do inwestowania w edukację i zdobywanie w kraju wyższych kwalifikacji dobroczynna działalność emigrantów na rzecz lokalnych społeczności

7 Możliwe negatywne skutki migracji:
R. Gabryszak, Wyzwania dla polityki społecznej [w:] R. Gabryszak i D. Magierka (red.), Wprowadzenie do polityki społecznej, Warszawa 2009, s. 245 Możliwe negatywne skutki migracji: strata wysoko kwalifikowanych pracowników i zmniejszona jakość podstawowych usług zmniejszenie wzrostu gospodarczego i wydajności pracy w wyniku odpływu wykwalifikowanych kadr niższa stopa zwrotu inwestycji w publiczną edukację selektywna migracja może spowodować wzrost różnic w dochodach ludności krajów wysyłających emigrantów zmniejszone wpływy podatkowe kraju „wysyłającego” emigrantów ryzyko umocnienia się gospodarki opartej głównie na przesyłanych z zagranicy przekazach pieniężnych i ryzyko załamania gospodarczego z chwilą, kiedy transfery te się zmniejszą inflacyjny wpływ przekazów pieniężnych szczególnie na rynku nieruchomości zmniejszona liczba potencjalnych wyborców i „klasy politycznej”


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo społeczności lokalnych a migracje"

Podobne prezentacje


Reklamy Google