Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System wspomagania szkół i doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie edukacji uczniów niepełnosprawnych Kształcenie uczniów niepełnosprawnych - wyzwania,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System wspomagania szkół i doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie edukacji uczniów niepełnosprawnych Kształcenie uczniów niepełnosprawnych - wyzwania,"— Zapis prezentacji:

1 System wspomagania szkół i doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie edukacji uczniów niepełnosprawnych Kształcenie uczniów niepełnosprawnych - wyzwania, inspiracje, przyszłość Warszawa, 8 czerwca 2015 r Kształcenie uczniów niepełnosprawnych - wyzwania, inspiracje, przyszłość Warszawa, 8 czerwca 2015 r.

2 Konsultacje publiczne Kształcenie uczniów niepełnosprawnych - wyzwania, inspiracje, przyszłość Warszawa, 8 czerwca 2015 r Kształcenie uczniów niepełnosprawnych - wyzwania, inspiracje, przyszłość Warszawa, 8 czerwca 2015 r.Miasta: Lublin, Poznań, Bydgoszcz, Katowice Uczestnicy: RodziceRodzice Nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówekNauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek Przedstawiciele kuratoriów oświatyPrzedstawiciele kuratoriów oświaty Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnegoPrzedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego Przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznychPrzedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych Przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowychPrzedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych Przedstawiciele szkół wyższychPrzedstawiciele szkół wyższych

3 Wybrane problemy Kształcenie uczniów niepełnosprawnych - wyzwania, inspiracje, przyszłość Warszawa, 8 czerwca 2015 r Kształcenie uczniów niepełnosprawnych - wyzwania, inspiracje, przyszłość Warszawa, 8 czerwca 2015 r. Nauczyciele i specjaliści: Niewystarczające przygotowanie nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej i pomocy psychologiczno-pedagogicznejNiewystarczające przygotowanie nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej i pomocy psychologiczno-pedagogicznej Niskie kompetencje wychowawcze nauczycieli, niezbędne do pracy z dziećmi ze SPE i ich rodzicamiNiskie kompetencje wychowawcze nauczycieli, niezbędne do pracy z dziećmi ze SPE i ich rodzicami Niewystarczająca liczba specjalistów z przygotowaniem do pracy z uczniami z niepełnosprawnością.Niewystarczająca liczba specjalistów z przygotowaniem do pracy z uczniami z niepełnosprawnością. Niewystarczające kompetencje specjalistów w szkołach ogólnodostępnych w zakresie pracy z uczniami z określoną niepełnosprawnością zwłaszcza z niepełnosprawnością sprzężonąNiewystarczające kompetencje specjalistów w szkołach ogólnodostępnych w zakresie pracy z uczniami z określoną niepełnosprawnością zwłaszcza z niepełnosprawnością sprzężoną Opór mentalny przed pracą z uczniem ze SPEOpór mentalny przed pracą z uczniem ze SPE Zbyt małe wykorzystanie specjalistów i zasobów szkół specjalnych oraz OSW jako wsparcia dla szkół ogólnodostępnychZbyt małe wykorzystanie specjalistów i zasobów szkół specjalnych oraz OSW jako wsparcia dla szkół ogólnodostępnych

4 Wybrane problemy Kształcenie uczniów niepełnosprawnych - wyzwania, inspiracje, przyszłość Warszawa, 8 czerwca 2015 r Kształcenie uczniów niepełnosprawnych - wyzwania, inspiracje, przyszłość Warszawa, 8 czerwca 2015 r. System doskonalenia: Niewystarczająca oferta szkoleń specjalistycznych o zróżnicowanym poziomie - od zagadnień podstawowych do bardzo zaawansowanychNiewystarczająca oferta szkoleń specjalistycznych o zróżnicowanym poziomie - od zagadnień podstawowych do bardzo zaawansowanych Brak stałego wsparcia dla systemu poradnictwa psychologiczno- pedagogicznegoBrak stałego wsparcia dla systemu poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego Mała dostępność materiałów odpowiednio zaadaptowanych do pracy z uczniem ze SPEMała dostępność materiałów odpowiednio zaadaptowanych do pracy z uczniem ze SPE Niska wiedza placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni p-p na temat nowego systemu wspomagania szkółNiska wiedza placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni p-p na temat nowego systemu wspomagania szkół Niska wiedza JST na temat potrzeb szkół związanych z kształceniem uczniów ze SPE, w tym z kształceniem specjalnymNiska wiedza JST na temat potrzeb szkół związanych z kształceniem uczniów ze SPE, w tym z kształceniem specjalnym Niska wiedza JST w zakresie nowego systemu wspomagania pracy szkołyNiska wiedza JST w zakresie nowego systemu wspomagania pracy szkoły

5 Wybrane problemy Kształcenie uczniów niepełnosprawnych - wyzwania, inspiracje, przyszłość Warszawa, 8 czerwca 2015 r Kształcenie uczniów niepełnosprawnych - wyzwania, inspiracje, przyszłość Warszawa, 8 czerwca 2015 r.Diagnoza: Brak standardów prowadzenia procesu diagnostycznegoBrak standardów prowadzenia procesu diagnostycznego Brak wystandaryzowanych i ogólnodostępnych narzędzi diagnostycznych i ścieżek postępowania postdiagnostycznego dla uczniów ze SPEBrak wystandaryzowanych i ogólnodostępnych narzędzi diagnostycznych i ścieżek postępowania postdiagnostycznego dla uczniów ze SPE Formułowanie opinii i orzeczeń hermetycznym, trudnym językiem, utrudniającym nauczycielom i rodzicom realizację zaleceńFormułowanie opinii i orzeczeń hermetycznym, trudnym językiem, utrudniającym nauczycielom i rodzicom realizację zaleceń Nieprecyzyjna diagnoza potrzeb i możliwości oraz zakresu wsparcia niezbędnego dla ucznia dokonywana w poradni p-pNieprecyzyjna diagnoza potrzeb i możliwości oraz zakresu wsparcia niezbędnego dla ucznia dokonywana w poradni p-p

6 Wybrane propozycje rozwiązań Kształcenie uczniów niepełnosprawnych - wyzwania, inspiracje, przyszłość Warszawa, 8 czerwca 2015 r Kształcenie uczniów niepełnosprawnych - wyzwania, inspiracje, przyszłość Warszawa, 8 czerwca 2015 r. Kształcenie oraz doskonalenie nauczycieli i specjalistów: Opracowanie standardów kształcenia nauczycieli uwzględniających przygotowanie do pracy z uczniem ze SPE, w tym uczniem niepełnosprawnymOpracowanie standardów kształcenia nauczycieli uwzględniających przygotowanie do pracy z uczniem ze SPE, w tym uczniem niepełnosprawnym Zmiany w programach nauczania kierunków pedagogicznych uwzględniające postęp w naukach medycznych, psychologicznych i pedagogicznychZmiany w programach nauczania kierunków pedagogicznych uwzględniające postęp w naukach medycznych, psychologicznych i pedagogicznych Zapewnienie możliwości organizacji praktyk dotyczących pracy z uczniem ze SPE w ramach kształcenia nauczycieli i doskonalenia zawodowegoZapewnienie możliwości organizacji praktyk dotyczących pracy z uczniem ze SPE w ramach kształcenia nauczycieli i doskonalenia zawodowego Stworzenie ogólnodostępnej bazy bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli i specjalistówStworzenie ogólnodostępnej bazy bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli i specjalistów Stworzenie lokalnej bazy specjalistów, nauczycieli wspomagających i asystentów z możliwością ich zatrudnienia w razie potrzebyStworzenie lokalnej bazy specjalistów, nauczycieli wspomagających i asystentów z możliwością ich zatrudnienia w razie potrzeby Więcej form wspomagania nauczycieli prowadzonych w małych, jednorodnych grupach specjalistycznychWięcej form wspomagania nauczycieli prowadzonych w małych, jednorodnych grupach specjalistycznych

7 Wybrane propozycje rozwiązań Kształcenie uczniów niepełnosprawnych - wyzwania, inspiracje, przyszłość Warszawa, 8 czerwca 2015 r Kształcenie uczniów niepełnosprawnych - wyzwania, inspiracje, przyszłość Warszawa, 8 czerwca 2015 r. Rozpoznawanie potrzeb i praca z uczniem ze SPE: Opracowanie standardów funkcjonowania poradni p-p w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, prawnym i finansowym w tym prowadzenia postępowania diagnostycznego i postdiagnostycznegoOpracowanie standardów funkcjonowania poradni p-p w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, prawnym i finansowym w tym prowadzenia postępowania diagnostycznego i postdiagnostycznego Opracowanie narzędzi do prowadzenia rozpoznania potrzeb uczniów przez nauczycieli oraz diagnozy przez specjalistówOpracowanie narzędzi do prowadzenia rozpoznania potrzeb uczniów przez nauczycieli oraz diagnozy przez specjalistów Opracowanie i upowszechnianie materiałów merytorycznych dla nauczycieli i specjalistów do pracy z dzieckiem ze SPEOpracowanie i upowszechnianie materiałów merytorycznych dla nauczycieli i specjalistów do pracy z dzieckiem ze SPE Stała współpraca szkoły ogólnodostępnej ze specjalistami z poradni, OSW i szkół specjalnych w zakresie pracy z dzieckiem ze SPEStała współpraca szkoły ogólnodostępnej ze specjalistami z poradni, OSW i szkół specjalnych w zakresie pracy z dzieckiem ze SPE Tworzenie w szkołach specjalnych specjalistycznych punktów konsultacyjnych / centrów edukacyjno-wspierających i szkół ćwiczeńTworzenie w szkołach specjalnych specjalistycznych punktów konsultacyjnych / centrów edukacyjno-wspierających i szkół ćwiczeń Wykorzystanie sprzętów i zasobów szkół specjalnych lub OSW do pracy z uczniem ze SPE ze szkoły ogólnodostępnej.Wykorzystanie sprzętów i zasobów szkół specjalnych lub OSW do pracy z uczniem ze SPE ze szkoły ogólnodostępnej.


Pobierz ppt "System wspomagania szkół i doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie edukacji uczniów niepełnosprawnych Kształcenie uczniów niepełnosprawnych - wyzwania,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google