Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

30 lat. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz ul. Żółkiewskiego 18 tel/fax +48 18 443-66-69, 443-66-89

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "30 lat. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz ul. Żółkiewskiego 18 tel/fax +48 18 443-66-69, 443-66-89"— Zapis prezentacji:

1 30 lat

2 Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz ul. Żółkiewskiego 18 tel/fax +48 18 443-66-69, 443-66-89 e-mail: izba.rzem.ns@pro.onet.pl www.izbarzem.nsi.pl

3 Siedziba Izby

4 Krótki rys historyczny Pierwsze cechy na Sądecczyźnie, Ziemi Gorlickiej, Ziemi Limanowskiej i Podhalu powstawały w XV w. W dalszych wiekach dzieje rzemiosła wiązały się z rozwojem i upadkiem miast. Rzemiosło żyło i kierowało się odrębnymi regulacjami prawnymi i tradycją. Cechy przetrwały czasy zaboru austriackiego. W II Rzeczpospolitej nastąpiło znaczne ożywienie samorządności rzemieślniczej, czego dowodem był zorganizowany w 1935r. Podhalański Zjazd Rzemieślniczy z powiatów: Jasło, Gorlice, Nowy Sącz, Limanowa, Nowy Targ.

5 Po II wojnie światowej nastały trudne czasy dla rzemiosła i jego organizacji. W 1948r. w Nowym Sączu powstał Okręgowy Związek Cechów obejmujący powiaty: nowosądecki, limanowski, nowotarski i miasto Zakopane. Związek działał do 1953r. W następnych latach nastąpiło scentralizowanie branżowych cechów w cechy wielobranżowe powiatowe.

6 Izba Rzemieślnicza w Nowym Sączu powstała w 1985 roku decyzją Centralnego Związku Rzemiosła na wniosek Wojewódzkiego Samorządu Rzemiosła.

7

8 Okres transformacji ustrojowej i gospodarczej w Polsce zapoczątkowany w 1989r. znalazł swój wyraz w nowej ustawie o rzemiośle. Swoboda gospodarcza, odejście od wymogów posiadania kwalifikacji zawodowych i dobrowolność zrzeszania się w organizacjach zawodowych chwilowo „zachwiały” ekonomiczną i organizacyjną kondycją Izby i spowodowały rezygnację wielu rzemieślników z członkostwa w cechach. Na przełomowym Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów Izby w marcu 1991 roku ważyły się losy dalszej jej egzystencji w nowej rzeczywistości.

9 Delegaci w podjętej uchwale zadecydowali o dalszym funkcjonowaniu organizacji i programie naprawczym, w którego efekcie już na koniec 1991 roku Izba uzyskała dodatni wynik finansowy, a w 1993 roku spłaciła zaciągnięty przez Izbę w 1990 roku kredyt bankowy, a także w rozliczeniu z zakopiańskim Cechem pożyczkę z Centralnego Związku Rzemiosła na budowę Domu Rzemiosła w Zakopanem. Od 2002 roku Izba zmieniła statut i przyjęła nazwę Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Izba reprezentuje rzemiosło regionu południowej Polski, a mianowicie z powiatów : gorlickiego, miasta Nowego Sącza, nowosądeckiego, limanowskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego. Zrzesza na zasadzie dobrowolności 5 cechów o zasięgu powiatowym i 2 spółdzielnie rzemieślnicze.

10 * Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu * Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach * Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej * Cech Rzemiosł Różnych w Nowym Targu * Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem * Spółdzielnia Rzemieślnicza „Sądeczanka” w Nowym Sączu * Spółdzielnia Rzemieślnicza w Gorlicach W 2013r. do Izby ponownie przystąpił założycielski Cech Rzemiosł Różnych w Nowym Targu, natomiast w 2014r. uległ likwidacji Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Skórzanej w Nowym Targu.

11 Zgodnie ze statutem Izby w skład Zarządu Izby wchodzi po 2-ch przedstawicieli z każdej zrzeszonej organizacji, co zapewnia pełny udział cechów i spółdzielni w samorządzie izbowym.

12 Posiedzenie Zarządu Izby

13 Zjazd Delegatów Izby

14 Opłatek Zarządu Izby

15 W wymienionych organizacjach i Izbie zrzeszonych jest łącznie ponad 1600 rzemieślników – przedsiębiorców, z których 900 szkoli uczniów rzemiosła w 27 zawodach. Na trzech latach nauki kształci się blisko 2800 uczniów. Prezesem Izby od 1991r. do 2009r. był Tadeusz Kliś, który obecnie z desygnacji Związku Rzemiosła Polskiego pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W wymienionych organizacjach i Izbie zrzeszonych jest łącznie ponad 1600 rzemieślników – przedsiębiorców, z których 900 szkoli uczniów rzemiosła w 27 zawodach. Na trzech latach nauki kształci się blisko 2800 uczniów. Prezesem Izby od 1991r. do 2009r. był Tadeusz Kliś, który obecnie z desygnacji Związku Rzemiosła Polskiego pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

16 Tadeusz Kliś pełnił funkcję Prezesa Izby przez 18 lat

17 zdjęcie XV Zjazd Sprawozdawczo – wyborczy Delegatów Izby czerwiec 2009r.

18 Obecnie funkcję Prezesa Izby sprawuje Tadeusz Szewczyk --------------------------------------------------------- Izba oprócz reprezentacji interesów rzemiosła i działalności samorządowo - organizacyjnej spełnia zadania z zakresu oświaty zawodowej, a w szczególności przeprowadza egzaminy kwalifikacyjne na tytuły czeladnika i mistrza w 29 zawodach rzemieślniczych. Rocznie około 1200 osób zdobywa w Izbie rzemieślnicze tytuły zawodowe. Łącznie od 1985r. tytuł czeladnika uzyskało 31988 osób, a mistrza 4220 kandydatów.

19 Zakończenie kadencji Komisji Egzaminacyjnych 2008-2013

20

21 W Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Targu mają siedzibę izbowe komisje egzaminacyjne przeprowadzające egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w 14 zawodach rzemieślniczych.

22 Izba prowadzi własny Ośrodek Szkolenia Zawodowego. W 2014 roku Ośrodek przeszkolił na kursach i szkoleniach 129 osób, natomiast cechy we własnym zakresie przeszkoliły 1348 osób.

23 Egzamin w projekcie „Mistrz” – finansowany z EFS

24 W 2007 roku Izba uruchomiła Zasadniczą Szkołę Zawodową w Krynicy Zdroju. Obecnie w Szkole kształci się 62 uczniów. Uczniowie zdobywają wiedzę w dziesięciu zawodach: fryzjer; murarz-tynkarz; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; mechanik pojazdów samochodowych; elektryk; wędliniarz; cukiernik; stolarz; kucharz oraz sprzedawca.

25 Ślubowanie uczniów klasy pierwszej – rok szkolny 2013/2014

26 Występ drużyny izbowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej na Rajdzie o Puchar Prezesa Izby

27 Drużyna Szkoły Cechu w Limanowej prezentuje swoje umiejętności muzyczno – wokalne

28 Dyrektor Biura Izby wręcza Kapitanowi zwycięskiej drużyny ze Szkoły gorlickiego Cechu Puchar Prezesa Izby

29 Rok szkolny 2014/2015 – zajęcia w nowej siedzibie Szkoły przy ul. Szkolnej 3

30 Wycieczka szkolna do Zakopanego – jesień 2014

31 Drużyna szkolna na I Zimowych Igrzyskach Szkół Cechowych i Izbowych – Zakopane marzec 2014

32 Zakończenie Igrzysk – 4 marzec 2015r.

33 Zasadnicze szkoły zawodowe prowadzone są także przez nasze cechy: *Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu – w 2-ch szkołach kształci się 303 uczniów, *Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej - 181 uczniów, *Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach – 101 uczniów, * Cech Rzemiosł Różnych w Nowym Targu – 179 uczniów, * Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem – 154 uczniów Zasadnicze szkoły zawodowe prowadzone są także przez nasze cechy: *Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu – w 2-ch szkołach kształci się 303 uczniów, *Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej - 181 uczniów, *Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach – 101 uczniów, * Cech Rzemiosł Różnych w Nowym Targu – 179 uczniów, * Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem – 154 uczniów

34 Izba realizując zadania statutowe organizuje corocznie dla młodzieży szkolnej konkursy o tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy stanowiące eliminacje do Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bhp.

35 Zwyciężczynie Eliminacji regionalnych do Konkursu BHP – Honorata Roll-Krupa i Kinga Tuczyńska

36

37 Przez kilka lat Izba organizowała konkursy fryzjerskie dla uczniów rzemiosła. Konkursy były nie tylko formą eliminacji do Otwartych Mistrzostw Fryzjerstwa Polskiego, ale także bardzo ciekawymi imprezami szkoleniowymi. Cieszyły się ogromnym zainteresowaniem młodzieży uczącej się zawodu „fryzjer”, mistrzów szkolących i innych osób zainteresowanych najnowszymi trendami we fryzjerstwie. Imprezę w 2010 roku uatrakcyjnił pokaz stylistów z Akademii Stylizacji Małgorzaty Babicz z Krakowa.

38

39

40

41 Oprócz powszednich, pracowitych dni są i te świąteczne nawiązujące do wielowiekowych tradycji rzemiosła. Izba uczestniczy w wielu uroczystościach patriotyczno – religijnych. Rzemieślnicy są wyróżniani za zasługi w rozwoju gospodarki, za działalność społeczną i oświatową. Władze izbowe z insygniami oraz poczet sztandarowy nadają tym wydarzeniom uroczysty charakter.

42 Jasna Góra – 1993r.

43 XX – lecie Izby

44

45 Diecezjalny opłatek rzemiosła

46 Kawaler Honorowej Odznaki „Szabla Kilińskiego”

47 Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski dla Franciszka Kaletki Starszego zakopiańskiego Cechu

48 V-ce Premier Janusz Piechociński wyróżnił Honorową Odznaką za zasługi w rozwoju gospodarki Kazimierza Wolskiego rzemieślnika z Mizernej

49 Władze Izby od 1985r. do chwili obecnej Stanisław Szewczyk - Przewodniczący Rady od 1985r. do 1987r. Tomasz Wójcik - Prezes Zarządu od 1985r. do 1987r. Jan First - Przewodniczący Rady (Prezes Izby) od 1987r. do 1989r. Honorowy Prezes Izby Honorowy Prezes Izby Zbigniew Drozd - Prezes Zarządu od 1987r. do 1991r. Antoni Żarski - Prezes Izby od 1989r. do 1991r. Janusz Kornaś - Przewodniczący Zarządu od 1991r. do 1993r. Czesław Krupa - Dyrektor Biura od 1991r. do nadal Piotr Tengowski - Przewodniczący Zarządu od 1993r. do 2001r. Tadeusz Kliś - Prezes Izby od 1991r. do 2009r. Tadeusz Szewczyk - Prezes Izby od 2009r. do nadal

50 Za wieloletnią działalność w samorządzie rzemiosła na wniosek Zarządu Izby Kapituła działająca przy Związku Rzemiosła Polskiego uhonorowała najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym „Szablą Kilińskiego” następujące osoby: Jana Firsta Jana Firsta Tadeusza Klisia Tadeusza Klisia + Jana Górskiego + Jana Górskiego Franciszka Kaletkę Franciszka Kaletkę Kazimierza Dziadonia Kazimierza Dziadonia + Stanisława Szewczyka + Stanisława Szewczyka Józefa Trzcińskiego Józefa Trzcińskiego

51 . Jana Malinowskiego. Romana Trojanowicza. Tadeusza Szewczyka. Jana Karpiela. Jerzego Grybosia. Andrzeja Danka. Andrzeja Maciuszka Kapituła Honorowej Odznaki „Szabla Kilińskiego” przyznała najwyższe wyróżnienie kolejnym osobom wnioskowanym przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu …


Pobierz ppt "30 lat. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz ul. Żółkiewskiego 18 tel/fax +48 18 443-66-69, 443-66-89"

Podobne prezentacje


Reklamy Google