Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLA I ZNACZENIE POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA W KSZTAŁTOWANIU RYNKU GAZU W POLSCE Andrzej Dębogórski Międzyzdroje, maj 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLA I ZNACZENIE POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA W KSZTAŁTOWANIU RYNKU GAZU W POLSCE Andrzej Dębogórski Międzyzdroje, maj 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 ROLA I ZNACZENIE POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA W KSZTAŁTOWANIU RYNKU GAZU W POLSCE Andrzej Dębogórski Międzyzdroje, maj 2015 r.

2 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. pełni funkcję krajowego operatora systemu dystrybucyjnego, którego kluczowym zadaniem jest niezawodny i bezpieczny transport paliw gazowych siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz sieci innych operatorów lokalnych. Spółka świadczy usługę transportu paliwa gazowego na bazie umów zawartych z przedsiębiorstwami zajmującymi się sprzedażą paliwa gazowego. Cele:  rozbudowa, unowocześnianie i efektywne wykorzystywanie systemu dystrybucyjnego,  poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i technologii. Zadania i cele Operatora Systemu Dystrybucyjnego

3 System gazowniczy w Polsce – długość sieci  Operator Systemu Dystrybucyjnego PSG sp. z o.o.  – około 173 397 km gazociągów.  Operator Systemu Przesyłowego Gaz-System S.A.  – około 10 323 km gazociągów.  System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A.  – około 685 km gazociągów.  Pozostali operatorzy – około 1 664 km gazociągów.

4 Struktura Systemu Dystrybucyjnego PSG sp. z o.o.  Sieć dystrybucyjna w/c ma znaczenie ponadregionalne.  Sieć dystrybucyjna ś/c jest siecią rozdzielczą, która zapewnia bezpośredni dostęp do paliwa gazowego odbiorcom końcowym.  PSG sp. z o.o. transportuje gaz wysokometanowy, zaazotowany oraz lokalnie gaz propan-butan i gaz koksowniczy.

5 Krajowy system sieci dystrybucyjnej – długość sieci gazowej

6 Liczba punktów wyjścia z systemu dystrybucyjnego

7 Ilość dystrybuowanego paliwa gazowego w 2014r.

8 Oddział Poznań do 110 kWh/h 938 447 pow. 110 kWh/h 4 547 w/c 9 Oddział Tarnów do 110 kWh/h 1 487 907 pow. 110 kWh/h 7 208 w/c 31 Oddział Warszawa do 110 kWh/h 1 547 391 pow. 110 kWh/h 7 164 w/c 18 Oddział Wrocław do 110 kWh/h 755 995 pow. 110 kWh/h 3 494 w/c 9 Oddział Zabrze do 110 kWh/h 1 319 912 pow. 110 kWh/h 4 286 w/c 71 Oddział Gdańsk do 110 kWh/h 748 153 pow. 110 kWh/h 3 701 w/c 9 Struktura punktów wyjścia z systemu dystrybucyjnego

9 Ograniczenia systemów ryzyka/działania zaradcze  Ograniczenia zdolności przesyłowych, w określonych miejscach systemu dystrybucyjnego: przyjęta długofalowa polityka inwestycyjna zdefiniowana w Planie Rozwoju Spółki na lata 2014-2018, prowadzone z Operatorem Systemu Przesyłowego OGP GAZ-SYSTEM S.A. uzgadnianie wspólnych zakresów realizowanych projektów.  Wymagania systemowe wobec Operatora Systemu Dystrybucyjnego związane z koniecznością dostosowania się do nowych zasad obsługi zliberalizowanego rynku gazu, w tym przede wszystkim z rozliczaniem wielu sprzedawców gazu i z wdrożeniem procesu zmiany sprzedawcy, prowadzona analiza rozwiązań informatycznych i systemów IT możliwych do wdrożenia.

10 Ograniczenia systemów ryzyka/działania zaradcze  Ograniczenia formalno-prawne utrudniające rozbudowę sieci na etapie przygotowania inwestycji liniowych: zoptymalizowany proces przygotowania i realizacji inwestycji, współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego przy uzgadnianiu dokumentów planistycznych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przedstawianie propozycji zmian obowiązujących przepisów prawa np. nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

11 Kluczowe inwestycje PSG

12 Kluczowe inwestycje – Oddział w Gdańsku

13 Kluczowe inwestycje – Oddział w Poznaniu

14 Kluczowe inwestycje – Oddział w Tarnowie

15 Kluczowe inwestycje – Oddział w Warszawie

16 Kluczowe inwestycje – Oddział w Zabrzu

17 Planowane projekty rozwojowe i innowacyjne  Zagadnienie Modernizacja sieci gazowej z wykorzystaniem technologii „smart” zorientowane na przygotowanie infrastruktury gazowej do oferowania nowatorskich usług dodatkowych: opracowanie technologii inteligentnego opomiarowania, opracowanie koncepcji systemu rozliczania przedpłatowego.

18  Zagadnienie Rozszerzenie funkcjonalności dystrybucyjnego systemu gazowego: opracowanie koncepcji modernizacji dystrybucyjnej sieci gazowej w celu poszerzenia jej funkcjonalności o zdolność do transportu gazu ziemnego domieszkowanego wodorem. analiza efektywnych dostępnych technologii wprowadzania i wyprowadzania wodoru do/z sieci gazowej i przygotowanie rekomendacji rozwiązania optymalnego dla operatora systemu dystrybucyjnego. Planowane projekty rozwojowe i innowacyjne

19  Zagadnienie Kosztowo efektywna i bezpieczna eksploatacja infrastruktury gazowej zakładające systematyczny wzrost bezpieczeństwa: zastosowanie bezsiarkowego środka nawaniającego, opracowanie koncepcji wykorzystania środków bezzałogowych w eksploatacji sieci gazowych, implementacja nowatorskich technologii stosowanych przy budowie i eksploatacji sieci gazowych, opracowanie technologii generacji siły elektromotorycznej do zasilenia odbiorników w punktach wyjścia o niewielkich przepływach, optymalizacja pracy gazociągów w oparciu o ich stan techniczny, wyznaczenie ciepła spalanie za pomocą modelu matematycznego – weryfikacja metodyki i wyników rzeczywistych pomiarów, nowe metody pomiaru objętości/masy/energii gazu w punktach wyjścia o niewielkich przepływach. Planowane projekty rozwojowe i innowacyjne

20 Dziękuję za uwagę Międzyzdroje, maj 2015 r.


Pobierz ppt "ROLA I ZNACZENIE POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA W KSZTAŁTOWANIU RYNKU GAZU W POLSCE Andrzej Dębogórski Międzyzdroje, maj 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google