Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola i znaczenie polskiej spółki gazownictwa w kształtowaniu rynku gazu w polsce Andrzej Dębogórski Międzyzdroje, maj 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola i znaczenie polskiej spółki gazownictwa w kształtowaniu rynku gazu w polsce Andrzej Dębogórski Międzyzdroje, maj 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 rola i znaczenie polskiej spółki gazownictwa w kształtowaniu rynku gazu w polsce
Andrzej Dębogórski Międzyzdroje, maj 2015 r.

2 Zadania i cele Operatora Systemu Dystrybucyjnego
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. pełni funkcję krajowego operatora systemu dystrybucyjnego, którego kluczowym zadaniem jest niezawodny i bezpieczny transport paliw gazowych siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz sieci innych operatorów lokalnych. Spółka świadczy usługę transportu paliwa gazowego na bazie umów zawartych z przedsiębiorstwami zajmującymi się sprzedażą paliwa gazowego. Cele: rozbudowa, unowocześnianie i efektywne wykorzystywanie systemu dystrybucyjnego, poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i technologii.

3 System gazowniczy w Polsce – długość sieci
Operator Systemu Dystrybucyjnego PSG sp. z o.o. – około km gazociągów. Operator Systemu Przesyłowego Gaz-System S.A. – około km gazociągów. System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. – około 685 km gazociągów. Pozostali operatorzy – około km gazociągów.

4 Struktura Systemu Dystrybucyjnego PSG sp. z o.o.
Sieć dystrybucyjna w/c ma znaczenie ponadregionalne. Sieć dystrybucyjna ś/c jest siecią rozdzielczą, która zapewnia bezpośredni dostęp do paliwa gazowego odbiorcom końcowym. PSG sp. z o.o. transportuje gaz wysokometanowy, zaazotowany oraz lokalnie gaz propan-butan i gaz koksowniczy.

5 Krajowy system sieci dystrybucyjnej
– długość sieci gazowej

6 Liczba punktów wyjścia z systemu dystrybucyjnego

7 Ilość dystrybuowanego paliwa gazowego w 2014r.

8 Struktura punktów wyjścia z systemu dystrybucyjnego
Oddział Gdańsk do 110 kWh/h pow. 110 kWh/h 3 701 w/c 9 Oddział Poznań do 110 kWh/h pow. 110 kWh/h 4 547 w/c 9 Oddział Warszawa do 110 kWh/h pow. 110 kWh/h 7 164 w/c 18 Oddział Wrocław do 110 kWh/h pow. 110 kWh/h 3 494 w/c 9 Oddział Zabrze do 110 kWh/h pow. 110 kWh/h 4 286 w/c 71 Oddział Tarnów do 110 kWh/h pow. 110 kWh/h 7 208 w/c 31

9 Ograniczenia systemów ryzyka/działania zaradcze
Ograniczenia zdolności przesyłowych, w określonych miejscach systemu dystrybucyjnego: przyjęta długofalowa polityka inwestycyjna zdefiniowana w Planie Rozwoju Spółki na lata , prowadzone z Operatorem Systemu Przesyłowego OGP GAZ-SYSTEM S.A. uzgadnianie wspólnych zakresów realizowanych projektów. Wymagania systemowe wobec Operatora Systemu Dystrybucyjnego związane z koniecznością dostosowania się do nowych zasad obsługi zliberalizowanego rynku gazu, w tym przede wszystkim z rozliczaniem wielu sprzedawców gazu i z wdrożeniem procesu zmiany sprzedawcy, prowadzona analiza rozwiązań informatycznych i systemów IT możliwych do wdrożenia.

10 Ograniczenia systemów ryzyka/działania zaradcze
Ograniczenia formalno-prawne utrudniające rozbudowę sieci na etapie przygotowania inwestycji liniowych: zoptymalizowany proces przygotowania i realizacji inwestycji, współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego przy uzgadnianiu dokumentów planistycznych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przedstawianie propozycji zmian obowiązujących przepisów prawa np. nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

11 Kluczowe inwestycje PSG

12 Kluczowe inwestycje – Oddział w Gdańsku

13 Kluczowe inwestycje – Oddział w Poznaniu

14 Kluczowe inwestycje – Oddział w Tarnowie

15 Kluczowe inwestycje – Oddział w Warszawie

16 Kluczowe inwestycje – Oddział w Zabrzu

17 Planowane projekty rozwojowe i innowacyjne
Zagadnienie Modernizacja sieci gazowej z wykorzystaniem technologii „smart” zorientowane na przygotowanie infrastruktury gazowej do oferowania nowatorskich usług dodatkowych: opracowanie technologii inteligentnego opomiarowania, opracowanie koncepcji systemu rozliczania przedpłatowego.

18 Planowane projekty rozwojowe i innowacyjne
Zagadnienie Rozszerzenie funkcjonalności dystrybucyjnego systemu gazowego: opracowanie koncepcji modernizacji dystrybucyjnej sieci gazowej w celu poszerzenia jej funkcjonalności o zdolność do transportu gazu ziemnego domieszkowanego wodorem. analiza efektywnych dostępnych technologii wprowadzania i wyprowadzania wodoru do/z sieci gazowej i przygotowanie rekomendacji rozwiązania optymalnego dla operatora systemu dystrybucyjnego.

19 Planowane projekty rozwojowe i innowacyjne
Zagadnienie Kosztowo efektywna i bezpieczna eksploatacja infrastruktury gazowej zakładające systematyczny wzrost bezpieczeństwa: zastosowanie bezsiarkowego środka nawaniającego, opracowanie koncepcji wykorzystania środków bezzałogowych w eksploatacji sieci gazowych, implementacja nowatorskich technologii stosowanych przy budowie i eksploatacji sieci gazowych, opracowanie technologii generacji siły elektromotorycznej do zasilenia odbiorników w punktach wyjścia o niewielkich przepływach, optymalizacja pracy gazociągów w oparciu o ich stan techniczny, wyznaczenie ciepła spalanie za pomocą modelu matematycznego – weryfikacja metodyki i wyników rzeczywistych pomiarów, nowe metody pomiaru objętości/masy/energii gazu w punktach wyjścia o niewielkich przepływach.

20 Dziękuję za uwagę Międzyzdroje, maj 2015 r.


Pobierz ppt "Rola i znaczenie polskiej spółki gazownictwa w kształtowaniu rynku gazu w polsce Andrzej Dębogórski Międzyzdroje, maj 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google