Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Pole magnetyczne. 2... 3 Pole magnetyczne... 4 Pole magnetyczne R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Pole magnetyczne. 2... 3 Pole magnetyczne... 4 Pole magnetyczne R."— Zapis prezentacji:

1 1 Pole magnetyczne

2 2...

3 3 Pole magnetyczne...

4 4 Pole magnetyczne R

5 5, dla x=0 R

6 6 Pole magnetyczne 1 10

7 7 Pole magnetyczne Dla anteny prostokątnej: gdzie: a, b - wymiary cewki, x - odległość od środka cewki, N - ilość zwojów, I - wartość prądu cewki.

8 8 Pole magnetyczne - optymalny rozmiar anteny Zbyt mała powierzchnia anteny może powodować niewystarczający 'zasięg'. Duża powierzchnia anteny może powodować zbyt małe natężenie pola nawet dla odległości x = 0. Należy znaleźć optymalny stosunek natężenia pola do rozmiaru anteny. W tym celu różniczkujemy (d/dr)H(R). Maksimum funkcji H(R) otrzymujemy dla:

9 9 Pole magnetyczne - optymalny rozmiar anteny

10 10 Pole magnetyczne - indukcyjność własna Strumień magnetyczny skojarzony z cewką: Indukcyjnością własną nazywa się stosunek strumienia skojarzonego z cewką do prądu płynącego przez cewkę:

11 11 Pole magnetyczne - indukcyjność wzajemna Pole magnetyczne wytworzone w jednej cewce przenika całkowicie lub częściowo przez drugą cewkę. Załóżmy, Że prąd o natężeniu I 1 w cewce pierwszej (o N 1 zwojach) wytwarza w niej strumień indukcji pola magnetycznego Φ 1. Część tego strumienia Φ 12 przecina drugą cewkę (o N 2 zwojach), pozostała część strumienia Φ 11 ulega rozproszeniu. Całkowity strumień wytwarzany przez cewkę pierwszą jest więc sumą dwóch składowych Φ 1 = Φ 12 + Φ 11

12 12 Pole magnetyczne - indukcyjność wzajemna Indukcyjność własna cewki pierwszej może być określona jako: Strumień magnetyczny Φ 12 (czyli strumień przechodzący przez cewkę drugą, ale związany z prądem w cewce pierwszej) sprzęga się z N 2 zwojami cewki drugiej. Indukcyjność wzajemną cewki pierwszej z cewką drugą można wyrazić zależnością: Stąd:

13 13 Pole magnetyczne - indukcyjność wzajemna Jeśli natężenie prądu I 1 będzie zmieniać się w czasie, to można zapisać: Prawa strona tego równania zgodnie z prawem Faradaya jest równa co do wartości bezwzględnej SEM ε 2, która pojawia się w cewce drugiej, w wyniku zmiany natężenia prądu w cewce pierwszej. Tak więc: Analogiczne związki otrzymamy dla przypadku, gdy w cewce drugiej płynie prąd zmienny I 2, który powoduje indukowanie się SEM w cewce pierwszej. Indukcyjność własna cewki drugiej jest określona:

14 14 Pole magnetyczne - indukcyjność wzajemna Współczynnik indukcji wzajemnej drugiej cewki względem pierwszej wynosi Siła elektromotoryczna indukowana w cewce pierwszej określona jest zależnością Można wykazać, że jeśli cewki znajdują się w środowisku o takiej samej przenikalności magnetycznej µ, to współczynniki indukcji wzajemnej są takie same

15 15 Pole magnetyczne - indukcyjność wzajemna Indukcyjność wzajemna cewek zależy od: – przenikalności magnetycznej rdzenia, – kształtu cewek, – ich liczby zwojów, – wzajemnego ustawienia cewek, które ma wpływ na podział całkowitego strumienia magnetycznego.

16 16 Pole magnetyczne - indukcyjność wzajemna Stopień sprzężenia dwóch cewek charakteryzowany jest współczynnikiem sprzężenia. Współczynnikiem sprzężenia cewki pierwszej z drugą (drugiej z pierwszą) nazywamy stosunek strumienia magnetycznego głównego cewki pierwszej (drugiej) do strumienia całkowitego tej cewki. Współczynnik sprzężenia obu cewek określamy jako średnią geometryczną współczynników k 1 i k 2, czyli Współczynnik sprzężenia może być zawarty w granicach 0...1. Gdzie k=0 oznacza brak sprzężenia, k=1 sprzężenie idealne.

17 17 Pole magnetyczne - indukcyjność wzajemna

18 18 Pole magnetyczne - indukcyjność wzajemna transponder: M1: R = 55 cm, M2: R = 7,5cm, M3: R = 1 cm, reader: R = 3,5cm. N = 1


Pobierz ppt "1 Pole magnetyczne. 2... 3 Pole magnetyczne... 4 Pole magnetyczne R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google