Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ELEKTROTECHNIKA z elementami ELEKTRONIKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ELEKTROTECHNIKA z elementami ELEKTRONIKI"— Zapis prezentacji:

1 ELEKTROTECHNIKA z elementami ELEKTRONIKI
P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROTERMII Warszawa, ul.Koszykowa 75 ELEKTROTECHNIKA z elementami ELEKTRONIKI Ryszard Niedbała

2 Pole elektryczne Natężenie pola elektrycznego q
Fx gdzie: q – ładunek stanowiący sumę ładunków elementarnych (elektronów) qx ε - przenikalność dielektryczna Wprowadzając ładunek qx wytworzone pole oddziałuje na niego siłą:

3 Pole elektryczne Kondensator elektryczny
pojemność kondensatora – zdolność gromadzenia ładunków przy określonym napięciu +q -q S d U ε zapisując napięcie jako: oraz otrzymuje się wzór na pojemność kondensatora płaskiego

4 Energia pola elektrycznego
U q q1 U1 q2 U2 Przy stałej pojemności wzrost nagromadzonych ładunków powoduje wzrost napięcia, co powoduje zmianę energetyczną kondensatora Podstawiając za otrzymujemy lub podając w jednostce objętości

5 Pole magnetyczne Natężenie pola magnetycznego H I
gdzie: prąd jest strumieniem przepływających ładunków Wielkością fizyczną niezależną reprezentującą elektrotechnikę w układzie jednostek SI jest Amper [A], definiowaną jak niżej 1A 1m

6 Siły w polu magnetycznym
B S N F Siła działająca na przewodnik z prądem w polu magnetycznym Jednostką indukcji magnetycznej B jest gdzie B indukcja magnetyczne może być wytworzona pomiędzy biegunami magnesu lub wokół przewodnika wiodącego prąd. jest przenikalnością magnetyczną, a Pole wytworzone wokół przewodnika z prądem pozostaje w związku gdzie

7 Pole magnetyczne Cewka elektryczna – pojęcie indukcyjności
h S H Cewka elektryczna – pojęcie indukcyjności oraz strumień skojarzony z n zwojami Określają indukcyjność cewki Strumień magnetyczny od pojedynczego zwoju a po podstawieniu zależności na strumień skojarzony i prąd od natężenia pola magnetycznego otrzymujemy

8 Energia pola magnetycznego
Przy stałej indukcyjności wzrost przepływających ładunków powoduje wzrost prądu, co powoduje zmianę energetyczną cewki I ψ ψ1 I1 ψ2 I2 Podstawiając za otrzymujemy lub podając w jednostce objętości

9 Rezystancja ρ ustala związek pomiędzy napięciem i prądem I
Energia pola elektromagnetycznego tracona na rezystancji lub dla źródeł napięciowych prądu stałego Wprowadzając pojęcie gęstości prądu otrzymujemy inną postać zależności na energię lub podając w jednostce objętości Chwilową wartość energii nazywamy mocą lub mocą objętościową która dla odbiornika rezystancyjnego wynosi


Pobierz ppt "ELEKTROTECHNIKA z elementami ELEKTRONIKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google