Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.. Eksport Produkcja i sprzedaż węgla w Polsce na eksport Stuktura sprzedaży KW SA kraj / exp+UE w latach 2005,2006,2007 (Rok 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMPANIA WĘGLOWA S.A.. Eksport Produkcja i sprzedaż węgla w Polsce na eksport Stuktura sprzedaży KW SA kraj / exp+UE w latach 2005,2006,2007 (Rok 2007."— Zapis prezentacji:

1 KOMPANIA WĘGLOWA S.A.

2 Eksport Produkcja i sprzedaż węgla w Polsce na eksport Stuktura sprzedaży KW SA kraj / exp+UE w latach 2005,2006,2007 (Rok 2007 dane za 9 m-cy) Ceny w handlu międzynarodowym Prognozy cenowe w handlu międzynarodowym

3

4

5

6

7 Produkcja węgla w Polsce w mln ton

8 Export węgla z Polski w mln ton

9 Sprzedaż górnictwa węgla kamiennego

10 Udział KW SA w sprzedaży eksportowej

11

12 Struktura sprzedaży KW SA udział tonażowy

13 Struktura sprzedaży KW SA udział wartości

14 Struktura sprzedaży KW SA kierunki

15 Średnia cena KW SA w zł/t

16 Struktura sprzedaży KW SA kraje exportu rok 2006

17 Struktura sprzedaży KW SA udział exportu w KWK

18 Kanały dystrybucji węgla w KW SA

19

20 Zasoby węgla w KW SA

21

22 Ceny wg reguł Incoterms Incoterms lub międzynarodowe reguły handlu są zbiorem międzynarodowych warunków sprzedaży, które są szeroko używane na całym świecie. Reguły dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy nabywcę (kupującego) i sprzedawcę oraz odzwierciedlają rodzaj uzgodnionego transportu. Incoterms odnoszą się do Konwencji ONZ dotyczącej Kontraktów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr.

23 Ceny wg reguł Incoterms Incoterms zajmują się kwestiami związanymi z transportem produktów od sprzedawcy do nabywcy. Obejmuje to przewóz produktów, rozliczenie odpowiedzialności eksportowych i importowych, kto płaci za co, a kto ponosi ryzyko za stan produktów w różnych punktach procesu transportowego. Incoterms są używane zawsze w połączeniu z lokalizacją geograficzną i nie zajmują się transferem praw własności

24 Ceny wg reguł Incoterms Reguły są zalecane i publikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC). Oficjalną wersją Incoterms 2000 jest oryginalny tekst angielski, który został zaaprobowany przez Komisję Prawa Handlu Międzynarodowego (UNCITRAL) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Autoryzowane tłumaczenia w 31 językach są dostępne w lokalnych komitetach ICC.

25 Ceny wg reguł Incoterms Grupa C - Main Carriage Paid - Sprzedający zawiera umowę przewozu i ponosi jego koszty. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru związanego z przewozem ponoszone jest przez kupującego CFR. Cost and Freight (...named destination port) - Koszt i fracht (...określony port przeznaczenia) CIF. Cost, Insurance and Freight (named destination port) - Koszt, ubezpieczenie i fracht (...określony port przeznaczenia) CPT. Carriage Paid To (...named destination port) - Przewoźne opłacone do (...określonego portu przeznaczenia) CIP. Carriage and Insurance Paid to (...named destination port) - Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do (...określonego portu przeznaczenia)

26 Ceny wg reguł Incoterms Grupa E - Departure - Sprzedający udostępnia towar do dyspozycji kupującego w punkcie wydania EXW. Ex Works (...named place) - Od zakładu (...określone miejsce) Grupa F - Main Carriage Unpaid - Sprzedający nie opłaca zasadniczych kosztów przewozu FCA. Free Carrier (...named place) - Franco przewoźnik (...określone miejsce) FAS. Free Alongside Ship (...named loading port) - Franco wzdłuż burty statku (...określony port załadunku) FOB. Free On Board (...named loading port) - Franco statek (...określony port załadunku)

27 Ceny wg reguł Incoterms Grupa D - Arrival - Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towaru do określonego miejsca lub portu przeznaczenia DAF. Delivered At Frontier (...named place) - Dostarczone na granicę (...określone miejsce) DES. Delivered Ex Ship (...named port) - Dostarczone statek (...określony port) DEQ. Delivered Ex Quay (...named port) - Dostarczone na nabrzeże (...określony port) DDU. Delivered Duty Unpaid (...named destination place) - Dostarczone, cło nieopłacone (...określone miejsce przeznaczenia) DDP. Delivered Duty Paid (...named destination place) - Dostarczone, cło opłacone (...określone miejsce przeznaczenia

28 Wskaźniki cen węgla Wskaźniki publikowane są przez: - Argus Media m.in. CIF ARA, FOB RB - Platts International Coal Report (IRC) wskaźniki CIM - McCloskey Coal Report (spot CIF price) - Indeksy cen platformy handlu internetowego „globalCOAL” m.in. CIF ARA, FOB RB, NEWS ● Ceny odnoszą się do tranzakcji na konkretnym rynku producentów lub odbiorców węgla ● Cena jest przeliczona na 6000 kcal/kg (25,12 kJ/kg w stanie roboczym)

29 Ceny węgla energetycznego (ICR) w imporcie Europa CIF ARA (Amsterdam-Roterdam-Anwerpia)

30 Koszt frachtu Koszt transportu (frachtu) zależy od : - odległości transportu węgla - wielkości statku (statki capesize 110-140 tys. ton) (statki panamax 60 tys. ton )

31 Kształtowanie się cen frachtów do Rotterdamu w 2006r

32 Kształtowanie się cen frachtów do Rotterdamu w 2007r

33 Kształtowanie się cen węgla energetycznego w portach producentów 2006 rok

34 Kształtowanie się cen węgla energetycznego w portach producentów w 2007r

35 Analiza wskaźnikowa Tendencje i przewidywania co do przyszłych cen węgla przedstawiane są przez Tradition Financial Services Ltd (TFS) - poprzez wskaźnik API#2 odpowiadający cenom CIF ARA - poprzez wskaźnik API#4 odpowiadający cenom FOB Richards Bay ● Wskaźniki cen węgla odnoszą się do tranzakcji finansowych forward na rynkach OTC (handel pozagiełdowy)

36 Notowania miesięczne indeksu cenowego API #2 (w USD/t CIF ARA za 6000 kcal/kg)

37 Notowania tygodniowe indeksu cenowego API #2 (w USD/t CIF ARA za 6000 kcal/kg)

38 Prognozowane wskaźniki cen węgla energetycznego na podstawie tranzakcji finansowych

39 Węglokoks SA WĘGLOKOKS S.A. jest największym polskim eksporterem węgla, zaliczanym do czołówki dostawców paliw stałych na świecie. Od początku swojego istnienia firma dostarczyła polski węgiel do ponad 60 krajów niemal na całym świecie. W chwili obecnej zdecydowana większość dostaw przypada na kraje europejskie. Silną pozycję na rynku międzynarodowym firma zawdzięcza swojej wiarygodności oraz stabilności finansowej. Podaż węgla na eksport jest zapewniona wieloletnimi umowami z producentami, WĘGLOKOKS S.A. to przede wszystkim: handel zagraniczny: eksport węgla kamiennego - energetycznego, opałowego, koksującego import magnetytu i sprzętu inwestycyjnego usługi kontrolno-pomiarowe w imporcie gazu działalność na rynku krajowym: leasing maszyn i urządzeń dla górnictwa dostawy magnetytu i flokulantów dla przemysłu węglowego obrót paliwami ciekłymi i gazowymi dostawy materiałów dla przemysłu paliwowo-energetycznego

40 Węglokoks SA zaangażowanie kapitałowe: w kraju: –POLKOMTEL S.A., –Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., –INTER BALT Sp. z o.o., –EGW Sp. z o.o., –Biuro Centrum Sp. z o.o. za granicą: –Węglokoks Scandinavia A/S, Hellerup (Dania) –Weglokoks Limited, Rochester (Wielka Brytania) –Polkarbon Osterreichisch- Polnische Kohlenhandels GmbH, Wiedeń (Austria) –Polske uhli, a.s., Ostrawa (Czechy).

41 Węglokoks SA struktura

42 Kontraktacja roczna KW SA dla Węglokoks

43 Uzgodnienia parametrów KWK……

44 Uzgodnienia cen –dla m-ca ….

45 Monitoring realizacji eksportu

46 Literatura polecana Lorenz U., 2006 – Rola wskaźników cen w międzynarodowym handlu węglem energetycznym. Polityka Energetyczna tom 8, z. specjalny. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 583-596, PL ISSN 1429-6675. Lorenz U., Grudziński Z., 2006 – Krótkoterminowa prognoza cen węgla energetycznego. Polityka Energetyczna tom 9, z.1. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 33-44, PL ISSN 1429-6675. Ozga-Blaschke U., Grudziński Z., 2006 – Prognozy cen węgla koksowego do 2010 roku. Gospodarka Surowcami Mineralnymi tom 22, z. specjalny nr 1. Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, s. 23 – 33. PL ISNN 0860 – 0953. Grudziński Z., 2005 – Wskaźniki cen węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych. Polityka Energetyczna tom 8, z. specjalny. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 319-330, PL ISSN 1429-6675. Lorenz U., Grzelak M., 2005 – Transport morski jako ważny element międzynarodowego handlu węglem. Polityka Energetyczna tom 8, z. specjalny. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 283-296, PL ISSN 1429- 6675. http://www.worldcoal.org/assets_cm/files/PDF/coal_fact_card_2006.pdf


Pobierz ppt "KOMPANIA WĘGLOWA S.A.. Eksport Produkcja i sprzedaż węgla w Polsce na eksport Stuktura sprzedaży KW SA kraj / exp+UE w latach 2005,2006,2007 (Rok 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google