Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek kruszyw łamanych w Polsce a kryzys gospodarczo-finansowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek kruszyw łamanych w Polsce a kryzys gospodarczo-finansowy"— Zapis prezentacji:

1 Rynek kruszyw łamanych w Polsce a kryzys gospodarczo-finansowy
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy ul. Rakowiecka 4, Warszawa Tadeusz Smakowski Warszawa kwiecień 2010

2 Źródła surowca Naturalne kruszywa łamane pozyskiwane są w Polsce głównie ze złóż kopalin klasyfikowanych jako kamienie budowlane i drogowe; z innych źródeł, którymi są przede wszystkim złoża wapieni zakwalifikowanych do produkcji wapna i innych surowców wapienniczych, do produkcji cementu oraz dolomitów klasyfikowanych jako tzw. dolomity przemysłowe; Innym źródłem są także różnego rodzaju odpady powstające przy eksploatacji innych kopalin, m.in. dolomity ze złóż rud Zn-Pb, piaskowce z kopalń węgla kamiennego; Konkurencyjnymi dla nich są sztuczne kruszywa łamane pozyskiwane z hałd żużli pokutniczych i częściowo żużli paleniskowych zakładów energetycznych; Niemniej udział naturalnych kruszyw łamanych ze skał litych wzrósł w łącznej ich podaży z ok. 65% w 2000 roku do 86% w 2008 roku.

3 Zasoby - udział

4 Zasoby – skały magmowe

5 Zasoby – skały osadowe

6 Zasoby – skały metamorficzne

7 Wydobycie - udział

8 Wydobycie – skały magmowe

9 Wydobycie – skały osadowe

10 Wydobycie – skały metamorficzne

11 Produkcja

12 Najwięksi producenci

13 Najwięksi producenci i konkurencja
Produkcją kruszyw łamanych w Polsce zajmuje się ponad 120 podmiotów gospodarczych różnej wielkości i proweniencji; Niemal 60% łącznej produkcji przypada na 15 firm, dających jednocześnie 70-74% produkcji pochodzącej ze złóż skał zdatnych do ich pozyskiwania. Są wśród nich zarówno firmy należące do dużych międzynarodowych koncernów, jak i firmy wyłącznie z kapitałem polskim.

14 Gospodarka kruszywami łamanymi w Polsce
Największymi dostawcami naturalnych kruszyw łamanych na rynek polski są Norwegia, Szwecja, Ukraina i Niemcy. Największymi odbiorcami kruszyw polskich są Niemcy oraz Czechy.

15 Sztuczne kruszywa łamane
Konkurencyjnymi dla kruszyw naturalnych są sztuczne kruszywa łamane; Ich podaż szacowana jest w ostatnich latach na poziomie mln t/rok; Niemal w całości stosowane są w drogownictwie; Ich podaż we wskazanej wielkości prawdopodobnie utrzyma się do końca obecnej dekady, a następnie będzie malec ze względu na zczerpywanie się zasobów starych hałd żużli pokutniczych wskutek ich masowej eksploatacji oraz braku istotnych dostaw nowych żużli, m.in. wskutek zmian technologicznych w polskim hutnictwie żelaza.

16 Gospodarka

17 Gospodarka

18 Eksport

19 Import

20 Zużycie

21 PODSUMOWANIE KOMENTARZE
Do 2008 roku trwała tendencja wzrostowa w wydobyciu, produkcji i zużyciu kruszyw łamanych, kiedy to odnotowano rekordowe ich wielkosci; Wzrost zużycia stymuluje i będzie nadal stymulował rozwój importu kruszyw. KOMENTARZE W horyzoncie czasowym do 2020 roku przewidywany jest dalszy wzrost wydobycia, produkcji i zużycia do poziomu odpowiednio 60 i 65 mln ton. Od połowy przyszłej dekady będzie wyłączane z eksploatacji kilkanaście złóż głównie bazaltów, wskutek wyczerpywania się zasobów. Koniecznym zatem staje się potrzeba zagospodarowania nowych złóż celem zapewnienia rodzimej produkcji kruszyw łamanych na odpowiednim poziomie; Przewidywany łagodny wzrost podaży i popytu w horyzoncie 2020 może zapewnić co w 90% krajowa baza zasobowa. Jednak nastąpi zmiana struktury rodzajowej kruszyw.

22 Podsumowanie Rosnące zapotrzebowanie wymusiło istotny rozwój podaży naturalnych kruszyw łamanych ze złóż kamieni budowlanych i drogowych; Wykazany rozwój produkcji został zapewniony głównie poprzez zmiany producentów na różnych złożach (przejęcia przez duże koncerny zagraniczne) oraz dużym inwestycjom w zakłady przeróbcze i kopalnie; Kryzys finansowo-gospodarczy, który z dużym nasileniem wystąpił w połowie 2008 r., także w Polsce, nie wywarł ujemnego wpływu na krajowy rynek naturalnych kruszyw łamanych; Produkcję do około 50 mln t/rok w horyzoncie 2010 roku oraz 60 mln t/rok w 2020 r. mogą zapewnić istniejące i modernizowane zakłady;

23 Podsumowanie c.d. W horyzoncie 2020 r. nastąpi zmiana asortymentowa produkcji; Najpoważniejszą barierą dla większego rozwoju produkcji jest ograniczona baza zasobowa; Wspomniane uwarunkowania wskazują na konieczność rozwoju importu kruszyw łamanych po 2010 roku z krajów ościennych, zwłaszcza Ukrainy; Pewnym antidotum na wskazane poważne bariery rozwoju podaży w horyzoncie długoterminowym jest weryfikacja ograniczeń środowiskowych i prawnych przez zespól ekspertów pod auspicjami Ministerstwa Środowiska, a także stworzenie promocyjnego programu poszukiwań nowych złóż.


Pobierz ppt "Rynek kruszyw łamanych w Polsce a kryzys gospodarczo-finansowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google