Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nagroda Prezesa Rady Ministrów (Rozporządzenia PRM z z dnia 27 sierpnia 2004 r. ) 1)wyróżnione rozprawy doktorskie dla osób, którym został nadany stopień.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nagroda Prezesa Rady Ministrów (Rozporządzenia PRM z z dnia 27 sierpnia 2004 r. ) 1)wyróżnione rozprawy doktorskie dla osób, którym został nadany stopień."— Zapis prezentacji:

1 Nagroda Prezesa Rady Ministrów (Rozporządzenia PRM z z dnia 27 sierpnia 2004 r. ) 1)wyróżnione rozprawy doktorskie dla osób, którym został nadany stopień naukowy doktora, nie później niż w roku kalendarzowym, w którym ukończyły 30 lat życia (25 nagród); 2) wyróżnione rozprawy habilitacyjne dla osób, których kolokwium habilitacyjne zostało przyjęte, nie później niż w roku kalendarzowym, w którym ukończyły 38 lat życia (10 nagród); 3) wybitny dorobek naukowy lub artystyczny (4); 4) wybitne osiągnięcie naukowe lub artystyczne (4); 5) wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne, których wdrożenie przyniosło wymierne efekty ekonomiczne lub efekty społeczne (5). Wnioski o przyznanie nagród składają do Zespołu przy PRM, w terminie do dnia 31 stycznia 2009, jednostki organizacyjne szkół wyższych za pośrednictwem ministra właściwego do spraw nauki. Ewentualne wnioski musiałyby uzyskać poparcie Rady Wydziału w dniu 19.12.2008

2 Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich (Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lipca 2007 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 978) Wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Termin składania wniosku do Dziekana Wydziału: do 10 stycznia 2009 Termin składania wniosku do Komisji Uczelnianej: do 31 stycznia 2009

3 Nagroda Rektora dla nauczycieli akademickich (Uchwała Senatu AGH z dnia 30 maja 2007 r. Nr 56/2007) Wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne Termin składania wniosku do Dziekana Wydziału: początek kwietnia 2009 Termin składania wniosku do Komisji Uczelnianej: 30 kwietnia 2009

4 Medal Komisji Edukacji Narodowej (Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2000 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1073) Szczególne zasługi i osiągnięcia w działalności dydaktycznej, wychowawczej i organizacyjnej Termin składania wniosku do Dziekana Wydziału: 10 stycznia 2009 Termin składania wniosku do Komisji Uczelnianej: 15 luty 2009

5 Wnioski o ordery i odznaczenia państwowe Termin składania wniosku do Dziekana Wydziału: 10 stycznia 2009 Wzory wniosków o nagrodę Ministra, Rektora, o nadanie odznaczeń państwowych oraz o Medal Komisji Edukacji Narodowej są dostępne na stronie głównej Uczelni, w części Dział Kadrowo-Płacowy (wzory druków)


Pobierz ppt "Nagroda Prezesa Rady Ministrów (Rozporządzenia PRM z z dnia 27 sierpnia 2004 r. ) 1)wyróżnione rozprawy doktorskie dla osób, którym został nadany stopień."

Podobne prezentacje


Reklamy Google