Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rok Historii Najnowszej  Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna Hall ogłosiła rok szkolny 2009/2010 Rokiem Historii Najnowszej.  Zapraszamy szkoły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rok Historii Najnowszej  Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna Hall ogłosiła rok szkolny 2009/2010 Rokiem Historii Najnowszej.  Zapraszamy szkoły."— Zapis prezentacji:

1 Rok Historii Najnowszej  Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna Hall ogłosiła rok szkolny 2009/2010 Rokiem Historii Najnowszej.  Zapraszamy szkoły województwa podlaskiego do podejmowania różnych działań upowszechniających ważne wydarzenia z historii najnowszej w Polsce, w województwie, w społeczności lokalnej.  Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku (www.kuratorium.bialystok.pl) został uruchomiony link „Rok Historii Najnowszej”www.kuratorium.bialystok.pl

2 Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie rozpoczyna badania, których przedmiotem jest diagnoza sytuacji i sposobów funkcjonowania dzieci imigrantów pobierających naukę w polskich szkołach. Badanie realizowane jest w ramach projektu „Edukacja wobec wyzwań imigracyjnych”. Zachęcamy szkoły, w których kształcą się dzieci cudzoziemców (imigrantów, uchodźców) do przyłączenia się do badań CODN. Więcej informacji na stronie internetowej www.codn.edu.pl w zakładce Edukacja wobec wyzwań imigracyjnych.www.codn.edu.pl Poznańskie Stowarzyszenie „Jeden Świat” oraz Edukacja Humanitarna Polskiej Akcji Humanitarnej w Warszawie dysponują grupą trenerów i wolontariuszy,którzy odwiedzają szkoły z ofertą edukacyjną i prowadzą zajęcia na temat uchodźców, praw człowieka i humanitaryzmu. Korzystajmy również ze strony www.uchodzcydoszkoly.plwww.uchodzcydoszkoly.pl

3 OGÓLNOPOLSKI KONKURS DOBRYCH PRAKTYK „OTWARCI NA ZMIANY”. Celem konkursu jest zebranie i upowszechnienie ciekawych rozwiązań związanych z wdrożeniem w przedszkolach i szkołach reformy programowej. Szczegóły na stronie internetowej Kuratorium - Aktualności

4 „Praktyczny poradnik savoir- vivre wobec osób niepełnosprawnych”. dostępny na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl

5 FUNDACJA MŁODZIEŻOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  rozpoczyna realizację drugiej edycji projektu „Otwarta Firma” tel.022 843 85 36, www.junior.org.pl  Projekt „Otwarta firma” wpisuje się w realizację zadań szkoły na każdym etapie edukacyjnym. Polega na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych na terenie przedsiębiorstw według przygotowanych scenariuszy. Jest działaniem, które wspomoże nauczycieli w realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych szkoły zapisanych w podstawie programowej.

6 Zagrożenie grypą sezonową i pandemiczną wywołaną wirusem A/H1N1 Zadania dla szkół

7 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 6 z 2003 r. poz 69) § 2 Dyrektor szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce (...). § 8 § 18

8 Zobowiązuje się dyrektorów szkół i placówek oświatowych  do wnikliwej cotygodniowej analizy absencji chorobowej. W przypadku trwania jej powyżej 5 dni rozważenia potrzeby podjęcia działań wynikających z zapisu zawartego w § 18 pkt. 2.

9 Ważne strony:  www.pzh.gov.pl  www.pis.gov.pl  www.kuratorium.bialystok.pl - baner Grypa A/H1N1

10 Zdrowia Wszystkim Nam życzy Kuratorium Oświaty w Białymstoku

11 Odpowiedzialność dyrektora szkoły/placówki za powiadomienie organów ścigania po ujawnieniu popełnienia czynu przestępczego.

12 Honorowy certyfikat „Szkoła bezpieczna i przyjazna uczniom 2009/2010” www.podlaska.policja.gov.pl

13 29 – 30 września 2009 roku w Warszawie

14  Niezbędna jest realizacja przez szkoły i placówki art. 4a ustawy o systemie oświaty: „ Szkoły i plac ó wki zapewniające uczniom dostęp do Internetu są obowiązane podejmować działania zabezpieczające uczni ó w przed dostępem do treści, kt ó re mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczeg ó lności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające. ”

15  Przygotowanie nauczycieli w obszarze bezpieczeństwa dziecka w internecie.  Współpraca szkoły/placówki z rodzicami – edukacja rodziców.

16 Fundacja Dzieci Niczyje oraz CMPPP  Przygotowały poradnik dla gimnazjów „Jak reagować na cyberprzemoc?” Dodatkowe informacje na temat działalności Fundacji znajdują się na stronie www.fdn.pl Dyrektorzy gimnazjów proszeni są o odbiór jednego egzemplarza poradnika po zakończeniu narady

17 Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży 116 - 111 Prośba o rozpropagowanie informacji o telefonie, dystrybucję ulotek oraz przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem proponowanych scenariuszy zajęć. Bliższe informacje o telefonie na stronie http://www.116111.pl http://www.116111.pl

18 Adresy emalilowe szkół do kontaktu z Kuratorium  www.email.kuratorium.bialystok.pl www.email.kuratorium.bialystok.pl  Wybierz powiat, gminę, placówkę  Po lewej stronie wyświetlonej placówki należy wcisnąć przycisk WYBIERZ  Pojawią się okienka do wpisania adresów placówki: do wiadomości publicznej, tylko do wiadomości Kuratorium.  Wciśnij przycisk AKCEPTUJ Jest możliwość skorzystania z instrukcji, która znajduje się po lewej stronie po wejściu na stronę podaną w podpunkcie pierwszym

19 11 Listopada – ważna data Z okazji Święta Niepodległości zachęcamy do udziału w uroczystościach patriotyczno- religijnych z udziałem młodzieży i pocztów sztandarowych. Zachęcamy do dzielenia się propozycjami form obchodów Święta Niepodległości w Państwa szkołach.

20 W związku ze Światowy Dniem Książki Podlaski Kurator Oświaty ogłasza konkursy plastyczne i literackie dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa podlaskiego. Regulaminy wszystkich konkursów znajdują się na stronie internetowej Kuratorium. 23 kwietnia – Światowy Dzień Książki

21 Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach zaprasza do udziału w VII Ogólnopolskich Spotkaniach z Monodramem. Konkurs odbędzie się w dniach 3 – 5 grudnia 2009 r. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 16 listopada 2009 roku. Szczegóły na stronie internetowej: www.rokis.suwalki.pl/monodram.htm „O Złotą Podkowę Pegaza”

22 Informacja o Konferencji ,,Las, tajemnice i … przedszkolaki. Projekt edukacyjny dla kreatorów przedszkolnej edukacji ekologicznej”.  W ramach trzeciego działania planowane jest wydanie publikacji przeznaczonej dla najmłodszych miłośników lasu. Wydana broszura będzie skuteczną pomocą edukacyjną dla nauczycieli i wychowawców przedszkolnych oraz rodziców z obszaru województwa podlaskiego.  Publikacja pojawi się pod koniec 2009 roku.

23 Tydzień Żytniego Chleba w Szkołach Materiały informacyjne dotyczące projektu znajdują się na stronie: www.rakiel-czarnecka.pl w zakładce „Chleb”

24 Przypominamy ważne strony  www.dyrektorszkoly.pl www.dyrektorszkoly.pl  www.oskko.edu.pl www.oskko.edu.pl


Pobierz ppt "Rok Historii Najnowszej  Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna Hall ogłosiła rok szkolny 2009/2010 Rokiem Historii Najnowszej.  Zapraszamy szkoły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google