Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY LATA 2010 - 2011. Na funkcjonowanie ŚDS przekazano łącznie: 26.834.532 zł, z tego:  23.002.382 zł z ustawy budżetowej, 

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY LATA 2010 - 2011. Na funkcjonowanie ŚDS przekazano łącznie: 26.834.532 zł, z tego:  23.002.382 zł z ustawy budżetowej, "— Zapis prezentacji:

1 ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY LATA 2010 - 2011

2 Na funkcjonowanie ŚDS przekazano łącznie: 26.834.532 zł, z tego:  23.002.382 zł z ustawy budżetowej,  10.250 zł z rezerwy celowej na dodatki dla pracowników socjalnych,  3.821.900zł z rezerwy celowej na utworzenie nowych ŚDS i uruchomienie nowych miejsc w już istniejących, w tym: 3.063.500 zł na wydatki bieżące, 758.400 zł na wydatki inwestycyjne.

3 W ramach powyższych środków:  utworzono 5 nowych ŚDS na 175 miejsc, w tym: 4 gminne na 115 miejsc, (z czego 1 został uruchomiony jeszcze w roku 2010, pozostałe 3 przesunęły termin uruchomienia na początek 2011 roku), 1 powiatowy na 60 miejsc, który został uruchomiony w grudniu 2010 roku,  uruchomiono łącznie 108 nowych miejsc w funkcjonujących placówkach.

4 Wykonanie wydatków z dotacji wyniosło 26.768.408,45 zł Wykonanie wydatków z dotacji wyniosło 26.768.408,45 zł Zwrotów dokonano na łączną kwotę 66.123,55 zł !!! Zwrotów dokonano na łączną kwotę 66.123,55 zł !!!

5  WYDATKI BIEŻĄCE: UM Kętrzyn – 15.432,71 zł, UM Mrągowo - 7.110,48 zł, SP Iława – 30.834,45 zł. Z powodu np. oszczędnego wydatkowania dotacji, przełożenia zakupów na przyszły rok.  WYDATKI INWESTYCYJNE: SP Szczytno – 8.565,87 zł. Z powodu niższej kwoty przetargów. NAJWIĘKSZYCH ZWROTÓW DOKONALI:

6 Na terenie województwa warmińsko- mazurskiego funkcjonować będą: 52 środowiskowe domy samopomocy na 2.195 miejsc, w tym: 21 powiatowych ŚDS na 936 miejsc 31 gminnych ŚDS na 1.259 miejsc

7 Legenda ŚDS GMINNE ŚDS POWIATOWE

8 FINANSOWANIE ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY W 2011 ROKU

9 NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI ŚDS W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK ZAPISANE ZOSTAŁY ŚRODKI W WYSOKOŚCI 26.510.000 zł, tj. o 3.434.000 zł więcej niż w roku ubiegłym.

10 Miejsca dzienne i całodobowe:  dotacja w wysokości 1.000zł,  dotacja z miejsca dla osób z chorobą Alzheimera 1.200zł.

11 miejsca dziennemiejsca całodobowe odpłatność uzyskana za miejsca dzienne odpłatność uzyskana za miejsca całodobowe statutowa liczba miejsc liczba decyzji wydanych w ciągu miesiąca liczba uczestników przebywających w ŚDS statutowa liczba miejsc liczba decyzji wydanych w ciągu miesiąca liczba uczestników korzystających z miejsc całodobowych do 10 dni 11 i więcej dni 123456789 * uczestnika, który w danym miesiącu miał decyzje kierującą zarówno na pobyt dzienny, jak i całodobowy, należy wykazać jednocześnie w kolumnach: 2 oraz 6 (w kwestii wydanych decyzji), 3 (lub 4) oraz 7 (w kwestii wykorzystania miejsc).

12  za osoby przebywające do 10 dni – 50% wysokości dotacji, tj. 500zł (600zł za Alz.)  za osoby przebywające 11 i więcej dni – 100% dotacji, tj. 1.000zł (1.200zł za Alz.)  za miejsca całodobowe – 1.000zł (1.200zł za Alz.) UWAGA ! Miesięczna dotacja dla ŚDS nie może wynieść więcej niż dotacja należna wyliczona wg ilości miejsc statutowych (na podstawie miesięcznego meldunku)

13 1.000zł + 600zł + 200zł = 1.800zł za miejsce dzienne za gotowośćza wykorzystanie miejsca całodobowego łącznie 1.000zł + 1.000zł = 2.000zł za miejsce dzienne za wykorzystanie miejsca całodobowego łącznie

14 W 2011 roku dotacja przekazywana będzie w oparciu o liczbę wykorzystanych miejsc (maksymalnie do statutowej), a nie w oparciu o liczbę wydanych decyzji

15  nieobecność z tytułu choroby udokumentowana zwolnieniem lub zaświadczeniem lekarskim  pobyt w szpitalu udokumentowany wypisem ze szpitala  uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych udokumentowane zaświadczeniem organizatora turnusu Takie usprawiedliwione nieobecności w miesięcznym meldunku należy wykazywać jako uczestnictwo w zajęciach ŚDS

16 W przypadku niewykorzystywania statutowej liczby miejsc dotacja z budżetu Wojewody Warmińsko- Mazurskiego ulega zmniejszeniu

17 GMINA / POWIAT ŚDS struktura wydatków OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE (2+8) BIEŻĄCE WYDATKI RZECZOWE RAZEM BIEŻĄCE WYDATKI RZECZOWE (3+4+5+6+7) żywność leki i środki pomocnicze opłaty, podatki, energia elektryczna, gaz, wydatki na transport podopiecznych pozostałe wydatki 01234567.................. ŚDS................. Ogółem w tym z dotacji wydatki związane z zatrudnieniem POZOSTAŁE WYDATKI OGÓŁEM WYDATKI bez zatrudnienia (2+9) OGÓŁEM WYDATKI ŚDS (1+9) Dochody z tytułu odpłatności uczestników ŚDS Dochody z tytułu odpłatności przekazane do Urzędu Wojewódzkiego OGÓŁEM POZOSTAŁE WYDATKI (10+11+12) inwestycje remonty wyposażenie miejsc 8 910111213141516 XX c.d.

18  błędy rachunkowe, mimo że kolumny są opisane, które wartości należy w nich sumować  pomijanie któregoś z wierszy, tj. wydatków ogółem lub wydatków z dotacji  wydatki z dotacji wyższe niż dotacja przekazana  wydatki z dotacji wyższe niż wydatki ogółem poniesione na funkcjonowanie ŚDS

19 proszę o kontakt: Marta Piątek tel. (089) 523 22 20 adres e-mail: mpiatek@uw.olsztyn.pl

20


Pobierz ppt "ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY LATA 2010 - 2011. Na funkcjonowanie ŚDS przekazano łącznie: 26.834.532 zł, z tego:  23.002.382 zł z ustawy budżetowej, "

Podobne prezentacje


Reklamy Google