Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dofinansowanie pobytu mieszkańców (umieszczonych na tzw

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dofinansowanie pobytu mieszkańców (umieszczonych na tzw"— Zapis prezentacji:

1 Dofinansowanie pobytu mieszkańców (umieszczonych na tzw
Dofinansowanie pobytu mieszkańców (umieszczonych na tzw. „starych zasadach”) Domów Pomocy Społecznej 2013

2 Liczba mieszkańców DPS w województwie małopolskim wg stanu na 30 września 2013 r.
Ogólna liczba: 7 265

3 Ogólne zasady przyznawania dotacji
Dotacja jest rozliczana w skali powiatu, a nie konkretnego domu. Maksymalna wysokość dotacji miesięcznej to iloczyn liczby mieszkańców dotowanych przez Wojewodę oraz różnicy średniego kosztu pobytu mieszkańców i średniej odpłatności uzyskanej od mieszkańców danego domu. MAX dotacja = l. mieszkańców x (śr. koszt pobytu – śr. odpłatność)

4 Faktyczna wysokość dotacji to iloczyn liczby mieszkańców dotowanych przez Wojewodę oraz stawki dla profilu danego domu. Dotacja faktyczna = l. mieszkańców x stawka (profil) Wysokość stawek wynika ze średniej miesięcznej kwoty dotacji, która nie może być wyższa niż iloraz miesięcznej kwoty dotacji przeznaczonej na działalność DPS w budżecie Wojewody oraz liczby mieszkańców tych domów. Wysokość stawki ≤ miesięczna kwota dotacji : l. mieszkańców

5 Pierwotnie planowana wysokość stawek w 2013 roku
S – osoby w podeszłym wieku PP – osoby psychicznie chore Ni – osoby niepełnosprawne intelektualnie PCH – osoby somatycznie chore Nidz – dzieci niepełnosprawne intelektualnie

6 Ograniczona wielkość środków w latach ubiegłych
Kwota przekazywanej dotacji jest niższa od rzeczywistych kosztów utrzymania mieszkańca DPS, gdyż w podejmowanych działaniach jestem zobowiązany do stosowania obowiązujących przepisów prawa, co oznacza, iż średnia kwota dotacji nie może być podniesiona bez dokonania stosownych zmian w budżecie Wojewody Małopolskiego, a zwiększenie kwot możliwe jest w momencie, gdy w budżecie znajdą się środki, które można przeznaczyć na ten cel. Z uwagi na ograniczenia budżetowe średnia kwota przekazywanej dotacji w latach ubiegłych wynosiła ok. 80% maksymalnej kwoty dotacji, którą Wojewoda mógłby przekazywać powiatom, gdyby dysponował odpowiednimi środkami w budżecie.

7 Rekompensata w 2013 roku Z uwagi na fakt, iż poziom dofinansowania pobytu mieszkańców umieszczonych w domach pomocy społecznej na tzw. „starych zasadach” przez wiele lat był w praktyce niższy niż wynikałoby to z wyliczanych potrzeb, w sytuacji gdy w budżecie wojewody powstała możliwość wygospodarowania dodatkowych środków finansowych, które mogą być przekazane powiatom na ten cel, zdecydowałem się dokonać podwyżki stawek obowiązujących od 1 stycznia 2013 r.

8 Ostateczna wysokość stawek w 2013 roku
UWAGA - zwiększone stawki obowiązują jedynie w 2013 roku S – osoby w podeszłym wieku PP – osoby psychicznie chore Ni – osoby niepełnosprawne intelektualnie PCH – osoby somatycznie chore Nidz – dzieci niepełnosprawne intelektualnie

9 Wysokość dotacji w 2013 roku

10 Ryzyko związane z podwyżką stawek
Zwiększenie środków przekazywanych przez Wojewodę Małopolskiego o 16 % w stosunku do planowanej początkowo kwoty może skutkować dodatkowym wzrostem kosztu utrzymania mieszkańca DPS, stanowiącego podstawę do dokonywania wpłat przez Gminy w 2014 roku. Należy pamiętać, iż na dzień dzisiejszy podwyżka stawek ma charakter jednorazowy. W konsekwencji oprócz pogorszenia sytuacji finansowej Gmin (zwłaszcza mniejszych) może to spowodować dalsze trudności w zapewnieniu 100% wykorzystania miejsc w DPS, co może grozić negatywnymi skutkami dla Powiatów w latach kolejnych.

11 4. Dlatego apeluję o rozważne dokonywanie zwiększenia budżetów poszczególnych jednostek, np. poprzez: zastąpienie środków własnych już wydanych przez Powiaty na utrzymanie DPS, dodatkowymi środkami przekazanymi przez Wojewodę, dokonanie takich wydatków, które nie są uwzględniane w koszcie utrzymania mieszkańca w rozumieniu art. 6 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej (tj. kosztów inwestycyjnych i wydatków na remonty), przy ogłaszaniu kosztu w roku 2014, stosowanie możliwości przewidzianej od maja br. w art. 60 ust 3 ustawy o pomocy społecznej tj. ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej, w wysokości niższej niż obliczona zgodnie z art. 6 pkt 15 ww. ustawy.

12 W 2014 roku ponownie obowiązują poniższe stawki:
Wysokość stawek w 2014 roku W 2014 roku ponownie obowiązują poniższe stawki: S – osoby w podeszłym wieku PP – osoby psychicznie chore Ni – osoby niepełnosprawne intelektualnie PCH – osoby somatycznie chore Nidz – dzieci niepełnosprawne intelektualnie

13 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Dofinansowanie pobytu mieszkańców (umieszczonych na tzw"

Podobne prezentacje


Reklamy Google