Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Podsumowanie 2013 roku  Plan po zmianach - 38 418 937 zł, w tym rezerwy celowej 13 414 937 zł.  Przekazano jednostkom.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Podsumowanie 2013 roku  Plan po zmianach - 38 418 937 zł, w tym rezerwy celowej 13 414 937 zł.  Przekazano jednostkom."— Zapis prezentacji:

1 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Podsumowanie 2013 roku  Plan po zmianach - 38 418 937 zł, w tym rezerwy celowej 13 414 937 zł.  Przekazano jednostkom - 38 317 626 zł, w tym z rezerwy celowej 13 331 129,43 zł.  Wykonanie 38 137 532 zł, tj. 99% planu wydatków.  6 gminom, w związku z przekroczeniem udziałów procentowych dofinansowania zadania ze środków dotacji, przypisano środki do zwrotu w łącznej wysokości 6 954 zł.

2 art. 115 ustawy o pomocy społecznej Podsumowanie 2013 roku  Plan po zmianach – 1 656 478 zł.  Przekazano jednostkom – 1 473 543 zł.  Wykonanie 1 371 068 zł, tj. 83% planu wydatków.  1 gminie, w związku z przekroczeniem udziałów procentowych dofinansowania zadania ze środków dotacji, przypisano środki do zwrotu w łącznej wysokości 132 zł.

3 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Podsumowanie 2013 roku – cd. Błędy przy rozliczaniu zadania:  nie zachowywanie udziałów % z umowy finansowej (obniżanie udziału środków własnych),  nieprawidłowe przesuwanie środków z zasiłków celowych na posiłek,  brak lub nieterminowe zwroty niewykorzystanej dotacji, tj. 15 stycznia,  nieterminowe przekazywanie rozliczeń finansowych, tj. po 15 stycznia.

4 1.Podstawa prawna realizacji Programu – ustawa o pomocy społecznej. 2.Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. (nie jest źródłem prawa rozumieniu art. 87 ust. 1 Konstytucji) 3.Wskazówki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji uchwały Rady Ministrów. 4.Uczestnictwo gminy w Programie jest dobrowolne. Wprowadzone w 2014 roku zmiany

5 Najważniejsze zmiany: Wsparcie dla osób o kryterium dochodowym w przedziale 100-150% tylko w przypadku uchwalenia przez radę gminy uchwał: - w przypadku posiłku - na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy ops, tj. podwyższającej próg dochodowy poniżej którego nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, - w przypadku zasiłku celowego – podwyższającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy ops. W przypadku, gdy gmina odstąpi od podjęcia „uchwały dot. posiłku”, a przyzna zasiłek celowy, który bezpośrednio przekaże na rachunek jednostki prowadzącej dożywianie – może go rozliczyć zgodnie z udziałami % przysługującymi dla posiłku.

6 Wprowadzone w 2014 roku zmiany Różnice w dofinansowaniu Programu:  brak możliwości dofinansowania remontu i doposażenia punktów wydawania posiłków,  brak możliwości dofinansowania dowozu posiłków,  brak możliwości objęcia pomocą osób, których kryterium dochodowe przekracza 150% Mając na uwadze wątpliwości dotyczące programów osłonowych i obejmowania pomocą dzieci z tzw. „listy dyrektorskiej”, bez konieczności wydawania decyzji i przeprowadzania wywiadu środowiskowego - wystąpiono do MPiPS o zajęcie jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.


Pobierz ppt "„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Podsumowanie 2013 roku  Plan po zmianach - 38 418 937 zł, w tym rezerwy celowej 13 414 937 zł.  Przekazano jednostkom."

Podobne prezentacje


Reklamy Google