Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych"— Zapis prezentacji:

1 wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
BETONIARZ-ZBROJARZ wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

2 BETONIARZ-ZBROJARZ Multimedialna charakterystyka zawodu
Nazwa zawodu: BETONIARZ-ZBROJARZ Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 712[01] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

3 Syntetyczny opis zawodu i środowisko pracy
Czy wiesz, że betoniarz-zbrojarz: 1. Przygotowuje mieszanki betonowe, siatki i szkielety zbrojeniowe oraz wykonuje elementy betonowe i żelbetowe w różnych obiektach budowlanych przy zastosowaniu narzędzi i maszyn do robót betoniarskich i zbrojarskich (prostowarka mechaniczna, nożyce ręczne i mechaniczne, giętarka ręczna i mechaniczna). 2. Pracuje na wolnym powietrzu, w związku z tym narażony jest na różne warunki atmosferyczne (latem – żar słońca, wiosną i jesienią – deszcze, zimą – śnieg). 3. Może pracować na bardzo dużych wysokościach. W trakcie pracy współpracuje z pomocnikami oraz z innymi specjalistami zatrudnionymi na budowie. Podczas pracy narażony jest na wdychanie powietrza zanieczyszczonego pyłem cementowym. Zwykle pracuje 8 godzin dziennie, jednak zdarzają się przypadki, że trzeba pracować dłużej.

4 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem zawodu i środowiska pracy z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić znaczenie tych sformułowań. W tym celu najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy będziesz zapoznawał się z treścią kolejnych slajdów. Na wesoło

5 NA WESOŁO – Tato – spytał Jasiu – czy tę budowę ogrodzili, żeby nikt nie widział, co tam robią? – Nie, synku, żeby nikt nie widział, że tam nic nie robią... Na budowie idzie sobie zbrojarz i ciągnie za sobą łańcuch. Spotyka go majster i krzyczy: – Czemu ciągniesz ten łańcuch???!!! – A co mam go pchać?! – ze spokojem odpowiada zbrojarz. Powrót

6 Zadania i umiejętności zawodowe
Zabezpiecza miejsca pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz udziela pomocy przedlekarskiej. Posługuje się rysunkami roboczymi, projektami budowlanymi i wytycznymi dotyczącymi wykonywania robót. Ocenia przydatności materiałów budowlanych do robót betoniarskich i zbrojarskich. Oczyszcza, prostuje, tnie i gnie stal zbrojeniową. Montuje siatki i szkielety zbrojeniowe w warsztacie zbrojarskim i na budowie. Ręcznie i mechanicznie przygotowuje różne mieszanki betonowe. Transportuje mieszanki betonowe do miejsca jej ułożenia. Ręcznie i mechanicznie zagęszcza mieszanki betonowe. Pielęgnuje świeży beton. Stosuje różne metody przyspieszające dojrzewanie betonu. Usuwa wady konstrukcji betonowych i żelbetowych przy użyciu torkretnicy.

7 Czyta projekt architektoniczny i konstrukcyjny.
Określa przebieg robót budowlanych. Dostrzega zagrożenia związane z wykonywaną pracą. Udziela pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Przygotowuje podstawowe rodzaje zapraw, betonów. Dobiera materiały do robót zbrojarskich. Dobiera odpowiednie pręty zbrojeniowe. Usuwa różne zanieczyszczenia ze stali zbrojeniowej. Mierzy długość prętów. Wykonuje wyginanie, cięcie i gięcie prętów zbrojenia, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Łączy pręty drutem wiązałkowym oraz przez zgrzewanie, spawanie elektryczne i acetylenowe. Montuje pręty stalowe w szkielet w deskowaniu. Wykonuje i demontuje deskowania ciesielskie np. pod strop. Przygotowuje ręcznie i mechanicznie beton. Zagęszcza mieszankę betonową różnymi metodami. I wiele innych… Na wesoło Praca własna… Uwaga: W tekstach podanych powyżej dotyczących zadań i umiejętności zawodowych z pewnością pojawiły się nowe niezrozumiałe sformułowania, spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy rodziców, nauczyciela, doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

8 NA WESOŁO Murarz trzyma w ręku kielnię, stoi na drabinie i kładzie ostatnie cegły. Nagle podchodzi do niego pomocnik i pyta: – Szefie, mocno się pan trzyma kielni? – No mocno, a co? – No to zabieram drabinę… Murarz zatrzymuje dwóch swoich pomocników i pyta : – Co robicie? – Niesiemy deski na rusztowanie. Murarz nie widzi żadnych desek, więc pyta: – Jakie deski? Ci zatrzymali się, spojrzeli na siebie i jeden do drugiego mówi: – A widzisz, Kowalski, mówiłem, że coś za lekko nam dziś ta praca idzie, a tu masz, chodzimy już tak 4 godziny i zapomnieliśmy wziąć desek… Powrót

9 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie betoniarza-zbrojarza niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis paca stosuje się ją do wyrównywania betonu poziomica służy do sprawdzania poziomu i pionu wykonywanego deskowania, wylewek betonowych miara metrowa stosujemy ją do mierzenia długości przycinaj deski, obmiaru wykonanych prac betoniarka służy do mieszania zaprawy, betonu kalfas (kastra) pojemnik na zaprawę taczka służy do transportowania materiałów budowlanych, betonu klucz zbrojarski służy do skręcenia drutu wiązałkowego i w ten sposób połączenia prętów prostowarka mechaniczna jak sama nazwa wskazuje, przeznaczona jest do prostowania prętów nożyce stosujemy je, kiedy chcemy uciąć pręt zbrojeniowy giętarka przeznaczona jest do wyginania prętów zbrojeniowych

10 Cechy psychofizyczne Test samooceny 1/3
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie betoniarza-zbrojarza, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, temperamentu, swoje zainteresowania, uzdolnienia i wymagania fizyczne. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst z cechami psychofizycznymi oraz wymaganiami fizycznymi i zdrowotnymi i oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Praca własna… Uwaga: W podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować.

11 Cechy osobowości, wymagania fizyczne
Cechy psychofizyczne – test samooceny 2/3 Lp. Cechy osobowości, wymagania fizyczne Tak Nie 1 Czy możesz powiedzieć o sobie, że jesteś cierpliwy i wytrwały? 2 Czy nie masz skłonności do bałaganiarstwa? 3 Czy potrafisz przez dłuższy czas (np. 2 godziny) skoncentrować się na wykonywaniu tych samych czynności? 4 Czy Twoją mocną stroną jest zręczność rąk i w związku z tym potrafisz sprawnie i szybko wykonywać różne czynności przy ich użyciu? 5 Czy zaliczyłbyś siebie do osób niemających lęku wysokości? 6 Jak sądzisz, czy jesteś odporny na długotrwały wysiłek fizyczny i mógłbyś np. przez 2 godziny (z przerwami) podawać pręty ważące 1,5 kg? 7 Czy możesz o sobie powiedzieć, że masz zainteresowania typowo techniczne? 8 Czy masz dobrze rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną i patrząc np. na projekt budynku, jesteś w stanie wyobrazić sobie to, co przedstawia? 9 Czy spostrzegawczość i refleks to Twoje mocne strony? 10 Czy na podstawie obserwacji własnego zachowania w klasie uważasz, że masz umiejętności niezbędne do współpracy w grupie oraz potrafisz nawiązać kontakt z innymi ludźmi? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zapisz wynik. Razem punktów:

12 Cechy psychofizyczne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i wymagań fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

13 NA WESOŁO Dlaczego nie pracujesz? – pyta betoniarz swojego pomocnika. – Po wczorajszym wieczorze strasznie mi się ręce trzęsą. – W takim razie zacznij przesiewać piasek! Rozmowa kwalifikacyjna na jednej z budów. Pracodawca do kandydata na zbrojarza: – Co Pan może robić w pracy? – No jakby tu powiedzieć... hm... mogę np. ciąć pręty metalowe! – To bardzo miło. Ale co jeszcze Pan może robić? – No... mogę np. nie ciąć. Powrót

14 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie betoniarza-zbrojarza, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny 1/3 Przed przystąpieniem do zrobienia testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst zawierający przeciwwskazania zdrowotne, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

15 Przeciwwskazania zdrowotne
Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 2/3 Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1 Czy masz skłonność do alergii i uczuleń? 2 Czy chorujesz na padaczkę? 3 Czy odczuwasz czasem zawroty głowy? 4 Czy przydarzyły Ci się w niedawnej przeszłości sytuacje, w których zemdlałeś? 5 Czy zaliczyłbyś siebie do osób mających lęk wysokości? 6 Czy cierpisz na znaczną wadę słuchu i nie słyszysz poleceń osób stojących w pobliżu? 7 Czy chorowałeś ostatnio na przewlekłe choroby płuc czy też oskrzeli? 8 Czy masz wadę serca, która uniemożliwia Ci wykonywanie ciężkich prac fizycznych? 9 Czy cierpisz zna choroby ograniczające ruchy Twoich rąk, np. na reumatyzm?

16 Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie betoniarza-zbrojarza. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

17 NA WESOŁO Powrót Z CV pechowca
Najpierw pracowałem w firmie Przetwory Warzywne i Owocowe, ale nie mogłem się odpowiednio skoncentrować. Zostałem drwalem – ścięli mi perspektywy. Zostałem krawcem – guzik zarobiłem i życie rodzinne mi się popruło. Pracowałem w fabryce tłumików – wyrzucili mnie, bo byłem za cichy. Zostałem szewcem – pracodawca mnie cisnął. Pracowałem w fabryce akumulatorów – codziennie byłem wyczerpany. Zatrudniłem się w księgarni historycznej – i nie widziałem przed sobą przyszłości. W schronisku dla zwierząt – psy na mnie wieszali. W gabinecie kosmetycznym – nadepnąłem szefowej na odcisk. Próbowałem jako zbrojarz – nie byłem wystarczająco dobrze uzbrojony. Układacz parkietów – w pracy ciągle coś mi nie pasowało. Jako malarz – miałem przechlapane. Dozorca stawów hodowlanych – znikały mi małe i wielkie sumy. Akwizytor odkurzaczy – wyssało ze mnie resztki optymizmu. Elektromonter – miałem spięcia z szefem. Zostałem górnikiem – i dostałem zawału. I dlatego proszę o zatrudnienie na stanowisku dyrektora naczelnego Państwowych Sadów – myślę, że będę najlepszy w zbieraniu owoców cudzej pracy! Powrót

18 Kształcenie w zawodzie betoniarza-zbrojarza
Aby pracować w zawodzie betoniarza-zbrojarza, możesz: 1.1. Jako absolwent gimnazjum – wybrać dwuletnią zasadniczą szkołę zawodową. 1.2. Jako absolwent trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego – wybrać szkołę policealną. 1.3. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej – kontynuować naukę w trzyletnim technikum uzupełniającym, a po uzyskaniu matury – podjąć naukę na uczelni wyższej. 1.4. Pracując w zawodzie, po 3 latach przygotować się do egzaminu czeladniczego organizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego, następnie zdać egzamin mistrzowski, a po kolejnych kilku latach – przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane. Co zrobić, aby rozpocząć naukę w zasadniczej szkole zawodowej? Należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie gimnazjum (lub dawnej ośmioletniej szkoły podstawowej) oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu betoniarza-zbrojarza. Zasadnicze szkoły zawodowe przyjmują uczniów, którzy nie ukończyli 18. roku życia.

19 Kształcenie w zawodzie betoniarza-zbrojarza
Czego będziesz się uczył w zasadniczej szkole zawodowej, przygotowując się do wykonywania zawodu betoniarza-zbrojarza? W ramach modułu: 3.1. Techniczne podstawy budownictwa: posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu budownictwa; przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska; rozpoznawania podstawowych materiałów budowlanych; posługiwania się dokumentacją techniczną; zasad magazynowania, składowania i transportowania materiałów budowlanych. 3.2. Technologia robót zbrojarskich: przygotowywania zbrojenia, montażu i układania zbrojenia w deskowaniach i formach. 3.3. Technologia robót zbrojarskich: wykonywania deskowań i form, mieszanek betonowych i zapraw budowlanych, układania i zagęszczania mieszanki betonowej, pielęgnacji świeżego betonu, wykonywania elementów monolitycznych, elementów prefabrykowanych, remontu i napraw konstrukcji betonowych.

20 Kształcenie w zawodzie betoniarza-zbrojarza
Z jakich podręczników będziesz się uczył w zasadniczej szkole zawodowej, przygotowując się do wykonywania zawodu betoniarza-zbrojarza? Przykładowe: Jamroży Z., Beton i jego technologie, PWN Kijowska T., Betoniarz, KaBe Kijowska T., Zbrojarz, Wydawnictwo KaBe Maj T., Zawodowy rysunek budowlany, WSiP . .

21 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie betoniarza-zbrojarza. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie i najtrudniejsze – wybierz się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki. 2. Zapoznaj się z ofertą Związku Rzemiosła Polskiego (www.zrp.pl). Na wesoło

22 NA WESOŁO Rozmawiają dwaj niedoszli inżynierowie budownictwa: – A Ty wiesz, jak należy trzymać młotek, aby się nie uderzyć w palec? – No jak? – Obydwiema rękoma... Majster robi odprawę swojej brygadzie remontowo-budowlanej: – Dziś będziemy mieli kontrolę. W związku z tym, co by się nie wydarzyło, zawsze mówcie z przekonaniem, że tak miało być. Przyjechała komisja, patrzy, przygląda się i nagle … Część budynku zaczyna się walić. Natomiast stojący obok komisji pracownik, spokojnie spogląda na zegarek i mówi do członków komisji: – O! 12.35… wszystko zgodnie z harmonogramem… Powrót

23 Rynek pracy Czy wiesz, że:
Typowymi stanowiskami pracy w zawodzie betoniarza-zbrojarza są: pomocnik, betoniarz, zbrojarz. Pokrewnymi stanowiskami pracy, na których może pracować betoniarz-zbrojarz, są: zbrojarz, cieśla budowlany, betoniarz, kamieniarz, posadzkarz, glazurnik. Betoniarz-zbrojarz może poszukiwać pracy w firmach branży budowlanej, rzemieślniczych zakładach remontowo-budowlanych. Może także prowadzić własną firmę.

24 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Na wesoło Rynek pracy Praca własna… Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie betoniarza-zbrojarza? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z betoniarzami-zbrojarzami pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wyniki zapisz w tabeli przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

25 NA WESOŁO Przychodzi mama Jasia do biura pośrednictwa pracy, żeby synowi robotę jaką załatwić: – Pani, nie byłoby dla Jasia jakieś roboty, bo chłopak się marnuje pod sklepem... – A co Jasiu potrafi? – No murować umie, podstawówkę skończył... – A to mamy: zbrojarz-betoniarz, 4000 na rękę... – Pani kochana! Toć przecież Jasiu cały czas po pracy będzie pod sklepem siedział, jak tyle pieniędzy zarobi... A za mniej nie ma? – No jest jeszcze – pomocnik zbrojarza-betoniarza, 3000 na rękę .... – No ale 3000? Też za dużo… A tak za złotych to coś by się nie znalazło? – Hmmm... To by Jasio musiał studia skończyć… Spadają dwa metalowe pręty z dachu i jeden do drugiego mówi: – O, coś pogoda niezbyt… – To nic, najważniejsze, żeby na dobrego człowieka trafić. Powrót

26 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: Murator (http://www.muratordom.pl, 17 lipca 2009). Atlas Budowlany (http://www.atlas.com.pl/atlasbudowlany, 17 lipca 2009). Materiały Budowlane (http://www.materialybudowlane.info.pl, 17 lipca 2009).

27 Źródła informacji III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: Doradca 2000 – przewodnik po zawodach. Betoniarz-zbrojarz (https:// https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=387, 17 lipca 2009). Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Betoniarz-zbrojarz, Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Gdańsk, 2003 (http://www.cke-bip.waw.pl/assets/files/infor_ZAW_ZSZ/bet_zbrojarz.pdf, stan na: 17 lipca 2009). Karkoszka T., Kulczycka A., Kusina A., Redlich A., Modułowy program nauczania. Betoniarz-zbrojarz 712[01], MEN, Warszawa 2001 (http://www.koweziu.edu.pl/programy/programy.php, 17 sierpnia 2009). Klasyfikacja zawodów i specjalności – opis zawodu. Betoniarz-zbrojarz (http://whttp://www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php?klasyfikacja_zawodow_id=1292, 17 sierpnia 2009). Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.), Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa s. 272–273. Skoczylas J., Staniszewska L., Figurski J., Krajowy standard kwalifikacji zawodowych. Betoniarz-zbrojarz (712202) MPiPS, Warszawa 2007. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie betoniarz-zbrojarz, MEN, Warszawa (http://http://www.men.gov.pl/images/stories/zawody/zawody_712_01.pdf, 17 lipca 2009). Przewodnik po zawodach, wydanie II, tom VI, MGPiPS, Warszawa 2003, s. VI–103–VI–108. Standard wymagań – egzamin czeladniczy dla zawodu betoniarz-zbrojarz, Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa (http://www.zrp.pl, 17 lipca 2009). Standard wymagań – egzamin mistrzowski dla zawodu betoniarz-zbrojarz, Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa (http://www.zrp.pl, 17 lipca 2009).

28 Źródła informacji Akty prawne:
Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537).  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. nr 124, poz. 860, z późn. zm.). Na wesoło

29 NA WESOŁO Powrót Majster pyta pomocnika zbrojarza:
– Kowalski, dlaczego ty nosisz po jednym drucie, a Nowak po dwa? – Bo to jest leń, nie chce mu się dwa razy chodzić. Powrót

30 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat zawodów, które Cię interesują.


Pobierz ppt "wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google