Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POSADZKARZ wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POSADZKARZ wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych."— Zapis prezentacji:

1

2 POSADZKARZ wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

3 2 POSADZKARZ Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: POSADZKARZ Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 713[05] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

4 3 Syntetyczny opis zawodu i środowisko pracy Czy wiesz, że posadzkarz: 1. Wykonuje podłogi i inne nawierzchnie (z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych), posadzki bezspoinowe (jastrychowe) cementowe, lastrykowe, ksylolitowe, estrychgipsowe i z żywic syntetycznych przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, sprzętu pomocniczego oraz maszyn do obróbki drewna, przygotowania zaprawy, szlifowania nawierzchni podłogowych i transportu materiałów na placu budowy. 2.Bywa inaczej nazywany technologiem robót wykończeniowych w budownictwie, parkeiciarzem. 3.Przeważnie pracuje w budynkach mieszkalnych, przemysłowych (hale produkcyjne, biurowce). 4.Narażony jest na hałas i wibracje (obsługując szlifierki, piły, cykliniarki). Przez co też ma do czynienia z prądem elektrycznym poniżej 1 kV. Używa klejów, lakierów łatwopalnych mogących wywoływać alergie skórne. 4. W trakcie pracy współpracuje z pomocnikami oraz z innymi specjalistami zatrudnionymi na budowie. 5. Zwykle pracuje 8 godzin dziennie, jednak zdarzają się przypadki, że trzeba pracować dłużej.

5 4 Po zapoznaniu się z powyższym opisem zawodu i środowiska pracy z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić znaczenie tych sformułowań. W tym celu najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy będziesz zapoznawał się z treścią kolejnych slajdów. Praca własna… Na wesoło

6 5 NA WESOŁO Powrót Co powie fachowiec klientowi, gdy ten zwróci mu uwagę, że wylewka pod podłogę jest krzywa: – Posadzkarz: Niech się pan nie przejmuje, parkieciarz wyrówna. – Parkieciarz : Niech się pan nie martwi, z czasem się ułoży. Po wysłuchaniu awantury młody człowiek zwraca się do szefa: – Pracuję tylko na pół etatu. Czy mógłby pan być tak uprzejmy i krzyczeć na mnie o połowę ciszej?

7 6 Zadania i umiejętności zawodowe Zabezpiecza miejsca pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz udziela pomocy przedlekarskiej. Dobiera materiały, narzędzia, sprzęt i maszyny oraz oceniania jakość materiałów podłogowych. Przygotowuje podłoża oraz wykonuje izolacje akustyczne i termiczne. Przygotowuje zaprawy, mieszanki betonowe, lastrykowe. Przygotowuje materiały pomocnicze: kleje, kity, lepiki, masy plastyczne stosowane przy wykonywaniu podłóg. Wykonuje nawierzchnie podłogowe z materiałów mineralnych, tworzyw sztucznych, drewna i materiałów drewnopochodnych. Wykonuje remonty, naprawy i renowacje podłóg oraz okładzin ściennych. Wykonuje okładziny ścienne wewnętrzne i zewnętrzne.

8 7 Czyta projekt architektoniczny i konstrukcyjny. Określa przebieg robót budowlanych. Oszacowuje ilość materiałów do wykonania posadzek. Sporządza zaprawy klejowe, mieszanki betonowe z gotowych suchych mieszanek. Przygotowuje podłoże pod izolacje przeciwwilgociowe przez oczyszczanie, wyrównywanie i wzmacnianie. Wykonuje izolacje przeciwwilgociowe z zastosowaniem różnego rodzaju rolowanych materiałów bitumicznych, elastycznych płyt z pianki wtórnie spienionej, stosując folię z tworzyw sztucznych. Wykonuje izolacje termiczne na izolacji przeciwwilgociowej, z twardych płyt styropianowych. Wykonuje pod posadzki podkłady pływające, z płyt gipsowo-włóknowych, monolityczne z: betonu i zaprawy cementowej, ze skałodrzewu, asfaltu lanego, anhydrytu. Wykonuje posadzki z deszczułek przyklejanych do podkładu, przybijanych do podkładu, z parkietu wielowarstwowego. Wykończa oraz konserwuje powierzchnię różnych rodzajów posadzek. Wykonuje posadzki z płytek ceramicznych i płyt kamiennych, płytek sztywnych z PVC. Wykonuje okładziny z materiałów mineralnych i sztucznych. Praca własna… Uwaga: W tekstach podanych powyżej dotyczących zadań i umiejętności zawodowych z pewnością pojawiły się nowe niezrozumiałe sformułowania, spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy rodziców, nauczyciela, doradcy zawodowego, Internetu, literatury. Na wesoło

9 8 NA WESOŁO Powrót Posadzkarz-mistrz zatrzymuje dwóch swoich pomocników i pyta się: – Co robicie? – Niesiemy deski, jak Pan kazał. Posadzkarz nie widzi żadnych desek, więc pyta: – Jakie deski? Ci zatrzymali się, spojrzeli na siebie i jeden do drugiego mówi: – A widzisz Kowalski, mówiłem, że coś za lekko nam dziś ta praca idzie, a tu masz chodzimy już tak 4 godziny i zapomnieliśmy wziąć desek… Szef krzyczy na pracownika: – Spać to pan może u siebie w domu, a nie na budowie! – Dzięki szefie, już się zbieram.

10 9 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie Do pracy w zawodzie posadzkarza niezbędne są: Nazwa narzędziaOpis betoniarkasłuży do mieszania zaprawy, betonu taczkasłuży do przewożenia betonu i innych materiałów budowlanych poziomicasłuży do sprawdzania poziomu wylewki i pionów murów przyrząd do cięcia płytekręczny lub mechaniczny przyrząd do cięcia płytek ceramicznych młotek gumowystosujemy go do dobijania płytek krzyżyki dystansowestosujemy je dla zachowania równych odległości pomiędzy układanymi płytkami paca zębatasłuży do rozprowadzania kleju pod płytki mixokreturządzenie służące do mieszania betonu i jego pneumatycznego przetransportowania na niewielką odległość

11 10 Cechy psychofizyczne Test samooceny 1/3 Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie posadzkarza, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, temperamentu, swoje zainteresowania, uzdolnienia i wymagania fizyczne. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Przeczytaj uważnie poniższy tekst z cechami psychofizycznymi oraz wymaganiami fizycznymi i zdrowotnymi, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Praca własna… Uwaga: W podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować.

12 11 Lp. Cechy osobowości, wymagania fizyczneTakNie 1Czy możesz powiedzieć o sobie, że jesteś osobą cierpliwą i wytrwałą?10 2Czy powiesz o sobie, że masz poczucie estetyki?10 3Czy potrafisz przez dłuższy czas (np. 2 godziny) skoncentrować się na wykonywaniu tych samych czynności? 10 4Czy Twoją mocną stroną jest zręczność rąk i w związku z tym potrafisz sprawnie i szybko wykonywać różne czynności przy ich użyciu? 10 5Czy możesz o sobie powiedzieć, że masz zainteresowania typowo techniczne? 10 6Jak sądzisz, czy jesteś odporny na długotrwały wysiłek fizyczny i mógłbyś np. przez 2 godziny (z przerwami) podawać cegły ważące 1,5 kg? 10 7Czy nie masz skłonności do bałaganiarstwa?10 8Czy masz dobrze rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną i patrząc np. na projekt budynku jesteś w stanie wyobrazić sobie to, co przedstawia? 10 9Czy spostrzegawczość i refleks to Twoje mocne strony?10 10Czy na podstawie obserwacji własnego zachowania w klasie uważasz, że masz umiejętności niezbędne do współpracy w grupie oraz potrafisz nawiązać kontakt z innymi ludźmi? 10 Dodaj wszystkie punkty i w okienku zsumuj swój łączny wynik. Razem punktów: Cechy psychofizyczne – test samooceny 2/3

13 12 Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i wymagań fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się z doradcą zawodowym. Cechy psychofizyczne – test samooceny 3/3

14 13 Przeciwwskazania zdrowotne Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie posadzkarza, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny 1/3 Przed przystąpieniem do zrobienia testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst zawierający przeciwwskazania zdrowotne i oceń siebie pod tym kątem. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

15 14 Lp. Przeciwwskazania zdrowotneTakNie 1Czy masz skłonność do alergii i uczuleń?01 2Czy chorujesz na padaczkę?01 3Czy odczuwasz czasem zawroty głowy?01 4Czy przydarzyły Ci się w niedawnej przeszłości sytuacje, w których zemdlałeś? 01 5Czy masz problemy z rozróżnianiem kolorów?01 6Czy cierpisz na znaczną wadę słuchu i nie słyszysz poleceń osób stojących w pobliżu? 01 7Czy chorowałeś ostatnio na przewlekłe choroby płuc czy też oskrzeli? 01 8Czy masz wadę serca, która uniemożliwia Ci wykonywanie ciężkich prac fizycznych? 01 9Czy cierpisz na choroby ograniczające ruchy Twoich rąk, np. na reumatyzm? 01 Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 2/3

16 15 Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant TAK, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie posadzkarza. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym. Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 3/3 Na wesoło

17 16 NA WESOŁO Powrót Jaka jest różnica między prezesem banku a posadzkarzem? – Aby zostać posadzkarzem, trzeba mieć kwalifikacje i coś umieć zrobić.

18 17 Kształcenie w zawodzie posadzkarza 1.Aby pracować w zawodzie posadzkarza, możesz: 1.1. Jako absolwent gimnazjum – wybrać dwuletnią zasadniczą szkołę zawodową Jako absolwent trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego – wybrać jednoroczną szkołę policealną Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej – kontynuować naukę w trzyletnim technikum uzupełniającym, a po uzyskaniu matury – podjąć naukę na uczelni wyższej Pracując w zawodzie, po 3 latach przygotować się do egzaminu czeladniczego organizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego, następnie zdać egzamin mistrzowski, a po kolejnych kilku latach możesz przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane. 2.Co zrobić, aby rozpocząć naukę w zasadniczej szkole zawodowej ? Należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie gimnazjum (lub dawnej ośmioletniej szkoły podstawowej) oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu posadzkarza. Zasadnicze szkoły zawodowe przyjmują uczniów, którzy nie ukończyli 18. roku życia.

19 18 Kształcenie w zawodzie posadzkarza 3.Czego będziesz się uczył w zasadniczej szkole zawodowej, przygotowując się do wykonywania zawodu posadzkarza? W ramach modułu: 3.1. Techniczne podstawy budownictwa: posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu budownictwa; przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska; rozpoznawania podstawowych materiałów budowlanych; posługiwania się dokumentacją techniczną; zasad magazynowania, składowania i transportowania materiałów budowlanych Technologie wykonywania posadzek: dobierania materiałów, narzędzi i sprzętu, przygotowywania zapraw, klejów i mieszanek betonowych, wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, termicznych i akustycznych, wykonywania podkładów pod posadzki, wykonywania posadzek jastrychowych, z drewna i materiałów drewnopochodnych, z materiałów mineralnych oraz z tworzyw sztucznych Technologie wykonywania okładzin: przygotowywania zapraw, klejów oraz zaczynu gipsowego, wykonywania okładzin wewnętrznych i zewnętrznych z materiałów mineralnych, z tworzyw sztucznych, z drewna i materiałów drewnopochodnych.

20 19 Kształcenie w zawodzie posadzkarza 4.Z jakich podręczników będziesz się uczył w zasadniczej szkole zawodowej, przygotowując się do wykonywania zawodu posadzkarza? Przykładowe: Lenkiewicz W., Michnowski Z., O materiałach budowlanych, WSiP. Maj T., Zawodowy rysunek budowlany, WSiP. Podawca K., Zarys budownictwa ogólnego, WSiP. Sienkiewicz-Kuras A., Posadzkarz, KaBe.

21 20 Kształcenie w zawodzie Praca własna… 1.Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie posadzkarza. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: 1)odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, 2)przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, 3)rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie 4)i najtrudniejsze – wybierz się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty, potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie, sukcesywnie wkładaj do teczki. 2. Zapoznaj się z ofertą Związku Rzemiosła Polskiego (www.zrp.pl). Na wesoło

22 21 Rynek pracy Czy wiesz, że: 1)Typowymi stanowiskami pracy w zawodzie posadzkarza są: pomocnik posadzkarza, czeladnik posadzkarz, mistrz posadzkarz, brygadzista. 2)Pokrewnymi zawodami do zawodu posadzkarza, są: glazurnik, betoniarz, murarz, tynkarz, technik budownictwa. 3)Posadzkarz może poszukiwać pracy w firmach branży budowlanej, rzemieślniczych zakładach remontowo-budowlanych. Może także prowadzić własną firmę.

23 22 Rynek pracy Praca własna… 1.Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie posadzkarza? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z posadzkarzami pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wyniki zapisz w tabeli przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca. Lp.Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: Informacje o rynku pracy). Na wesoło

24 23 NA WESOŁO Powrót Przychodzi mama Jasia do biura pośrednictwa pracy, żeby synowi robotę jaką załatwić: – Pani, nie byłoby dla Jasia jakieś roboty, bo chłopak się marnuje pod sklepem... – A co Jasiu potrafi? – No murować umie, podstawówkę skończył... – A to mamy: posadzkarz, 4000 na rękę... – Pani kochana! Toć przecież Jasiu cały czas po pracy będzie pod sklepem siedział, jak tyle pieniędzy zarobi... A za mniej nie ma? – No jest jeszcze – pomocnik posadzkarza, 3000 na rękę.... – No ale 3000? Też za dużo… A tak za złotych to coś by się nie znalazło? – Hmmm... To by Jasio musiał studia skończyć…

25 24 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji: Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce Polecane publikacje. II. Czasopisma specjalistyczne: 1)Murator (http://www.muratordom.pl, 17 lipca 2009). 2)Atlas Budowlany (http://www.atlas.com.pl/atlasbudowlany, 17 lipca 2009). 3)Materiały Budowlane (http://www.materialybudowlane.info.pl, 17 lipca 2009). 4)Wokół płytek ceramicznych (http://www.plytkiceramiczne.info.pl, 11 lipca 2009).

26 25 III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: 1) Doradca 2000 – przewodnik po zawodach. Posadzkarz (https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=showchapter&chapterid=2, 17 czerwca 2009). 2) Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Posadzkarz, Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Łódź, 2003 (http://www.cke- bip.waw.pl/assets/files/infor_ZAW_ZSZ/posadzkarz.pdf, stan na: 17 czerwca 2009). 3) Chmielewska L., Dyjuk B., Klimuszko L., Pastusiak K., Modułowy program nauczania. Posadzkarz 713[05], MEN, Warszawa 2001 (http://www.koweziu.edu.pl/programy/programy.php, 17 lipca 2009). 4) Klasyfikacja zawodów i specjalności – opis zawodu. Posadzkarz (http://www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php?klasyfikacja_zawodow_id=1288, 17 lipca 2009). 5) Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.), Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa s. 292–293. 6) Butkiewicz M., Klimuszko L., Prószyński M., Krajowy standard kwalifikacji zawodowych. Posadzkarz (713203), MGPiPS, Warszawa ) Podstawa programowa kształcenia w zawodzie posadzkarz, MEN, Warszawa (http://www.men.gov.pl/images/stories/zawody/zawody_713_05.pdf, 17 czerwca 2009). 8) Przewodnik po zawodach, wydanie II, tom VI, MGPiPS, Warszawa 2003, s. VI–165–VI–169. 9) Standard wymagań – egzamin czeladniczy dla zawodu posadzkarz, Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa (http://www.zrp.pl, 17 czerwca 2009). 10) Standard wymagań – egzamin mistrzowski dla zawodu posadzkarz, Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa (http://www.zrp.pl, 17 czerwca 2009). Źródła informacji

27 26 Akty prawne: 1.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537). 2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. nr 124, poz. 860, z późn. zm.). Źródła informacji Na wesoło

28 27 NA WESOŁO Powrót Rozmowa kwalifikacyjna na jednej z budów. Pracodawca do kandydata na posadzkarza: – Co Pan może robić w pracy? – No jakby tu powiedzieć... hm... mogę np. układać płytki! – To bardzo miło. Ale co jeszcze Pan może robić? – No... mogę np. nie układać płytek.

29 28 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat zawodów, które Cię interesują.


Pobierz ppt "POSADZKARZ wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google