Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kryterium VIII Pracownia informatyczna dla inicjatyw pozaszkolnych i społeczności lokalnej Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kryterium VIII Pracownia informatyczna dla inicjatyw pozaszkolnych i społeczności lokalnej Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie."— Zapis prezentacji:

1 Kryterium VIII Pracownia informatyczna dla inicjatyw pozaszkolnych i społeczności lokalnej Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej.

2 Kryterium VIII - Pracownia informatyczna dla inicjatyw pozaszkolnych i społeczności lokalnej. Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej. W Zespole Szkół funkcjonują dwie pracownie komputerowe. Zostały one utworzone w ramach projektów Ministerstwa Edukacji Narodowej i EFS w latach 2004 i 2006. Wyposażenie pracowni: Pracownia 1. Stanowiska komputerowe dla uczniów (jednostka centralna z monitorem) wraz z oprogramowaniem podstawowym (system operacyjny, pakiet biurowy) Komputer nauczycielski wraz z monitorem i systemem sieciowym Drukarka sieciowa Skaner Urządzenia sieciowe Oprogramowanie edukacyjne Pracownia 2 wyposażona jest dodatkowo w: Serwer dla pracowni wraz z monitorem i systemem sieciowym Wideoprojektor Komputer przenośny Pracownie komputerowe Zespołu Szkół

3 Kryterium VIII - Pracownia informatyczna dla inicjatyw pozaszkolnych i społeczności lokalnej. Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej. Koła informatyczne prowadzone są w dwóch pracowniach komputerowych przez nauczycieli informatyki. W roku szkolnym 2007/2008 prowadzone było kółko podstaw programowania w języku Turbo Pascal. W roku szkolnym 2008/2009 realizowany jest cykl warsztatów z grafiki komputerowej pt. GIMArt – szkolne studio grafiki komputerowej. Uczniowie na zajęciach poznają zasady użytkowania programów graficznych do tworzenia grafiki wektorowej i bitmapowej. Koła informatyczne

4 Kryterium VIII - Pracownia informatyczna dla inicjatyw pozaszkolnych i społeczności lokalnej. Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej. Koło bezpieczeństwa w ruchu drogowym wykorzystuje pracownię komputerową do wspomagania nauki przepisów ruchu drogowego. Wykorzystywane jest oprogramowanie BERDE oraz prezentacje z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Koło bezpieczeństwa w ruchu drogowym

5 Kryterium VIII - Pracownia informatyczna dla inicjatyw pozaszkolnych i społeczności lokalnej. Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej. W ramach zajęć koła bezpieczeństwa w ruchu drogowym funkcjonuje również Szkolny Klub Turystyki Rowerowej „BICYKL”. Klub posiada własną stronę internetową http://www.bicykl.webd.pl na której umieszczane są bieżące informacje z życia klubu, mapki rajdów i ważne przepisy. Uczniowie z pomocą nauczyciela publikują materiały na stronie internetowej. Innowacyjny projekt polega na połączeniu edukacji prozdrowotnej z technologią informacyjną i nowoczesnymi technologiami. Uczniowie w ramach zajęć uczą korzystać się z nawigacji satelitarnej GPS.http://www.bicykl.webd.pl Szkolny Klub Turystyki Rowerowej „BICYKL”

6 Kryterium VIII - Pracownia informatyczna dla inicjatyw pozaszkolnych i społeczności lokalnej. Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej. Redakcję szkolnej gazetki GimNEWS tworzą uczennice klasy II gimnazjum pod opieką pani polonistki. Co miesiąc wydawany jest kolejny numer gazetki szkolnej. W ramach zajęć uczennice przygotowują teksty w edytorze tekstu, uczą pisać się dokumenty w szpaltach oraz dokonują składu tekstu w programie Scribus. Gazetka wydawana jest w wersji papierowej oraz jako rozkładówka umieszczona w holu korytarza. Na adres e-mail gazetkaszkolna@gimnet.webd.pl, uczniowie oraz nauczyciele przesyłają materiały, które później ukazują się w szkolnej gazetce.gazetkaszkolna@gimnet.webd.pl Redakcja gazetki szkolnej GimNEWS

7 Kryterium VIII - Pracownia informatyczna dla inicjatyw pozaszkolnych i społeczności lokalnej. Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej. Koło ekologiczne prowadzą nauczyciele przedmiotów: biologii, geografii oraz chemii. W ramach zajęć koła ekologicznego wykorzystuje się oprogramowanie Measure, do dokonywania pomiarów w czasie rzeczywistym oraz innych niezbędnych pomiarów związanych z tematyką zajęć. W ramach tego koła uczniowie wykonali prezentację multimedialną dotyczącą pomiarów na terenie gminy Barwice. Prezentacja dostępna jest na podstronie dotyczącej kryterium VIII. Koło ekologiczne

8 Kryterium VIII - Pracownia informatyczna dla inicjatyw pozaszkolnych i społeczności lokalnej. Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej. Kółko szachowe – wykorzystanie komputerowych narzędzi wspomagających naukę gry w szachy – program Chessmaster; Radiowęzeł – przygotowanie audycji i wywiadów, obróbka dźwięku. Redakcja radiowęzła zdobyła wyróżnienie w konkursie na audycje radiową: Szkolne Radio – Na tropie Funduszy Europejskich. ZOBACZZOBACZ Zespół School Stars – tworzenie podkładów muzycznych przez Zespół wokalno – instrumentalny. Pracownie komputerowe w szerokim zakresie wykorzystywane są przez nauczycieli Zespołu Szkół. Od wykorzystania Internetu, poprzez tworzenie różnych dokumentów, w tym konspektów, dyplomów, plakatów. Nauczyciele wykorzystają m.in. programy: CaTest, GENTest oraz Generator Testów służące do przygotowywania arkuszy testów sprawdzających. Pozostałe zajęcia, w których wykorzystuje się pracownie komputerowe

9 Kryterium VIII - Pracownia informatyczna dla inicjatyw pozaszkolnych i społeczności lokalnej. Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej. W ramach VIII Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki odbył się cykl wykładów nawiązujących tematyką do hasła przewodniego Festiwalu "Przyroda Pojezierza Drawskiego i Drawskiego Parku Krajobrazowego". Cykl wykładów wygłaszany był przez największe autorytety szczecińskiego i koszalińskiego środowiska akademickiego w dziedzinie nauk przyrodniczych. Wykład inauguracyjny wygłosiła pani prof. dr hab. Janina Jasnowska z Akademii Rolniczej ze Szczecina, którego tematem był,,Wododział Drawy i Parsęty. Przełom rzeki Dębnicy”. Następnie swoje wykłady zaprezentowali przedstawiciele Politechniki Szczecińskiej i Koszalińskiej, Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego. Wykłady w ramach VII Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki

10 Kryterium VIII - Pracownia informatyczna dla inicjatyw pozaszkolnych i społeczności lokalnej. Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej. W ramach lekcji historii oraz wiedzy o społeczeństwie w roku szkolnym 2008/2009 odbył się cykl wykładów o historii PRL organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej. Wykładowcami byli pracownicy IPN. Wykłady odbywały się dla klas III gimnazjum. IPN w Zespole Szkół

11 Kryterium VIII - Pracownia informatyczna dla inicjatyw pozaszkolnych i społeczności lokalnej. Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej. W roku szkolnym 2006/2007 przeprowadzono w pracowni komputerowej szkolenie w ramach WDN pt „Edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela”. W roku szkolnym 2007/2008 przeprowadzono kurs dla nauczycieli naszej gminy pt. „Komunikacja w Internecie jako narzędzie budowy społeczności i postaw twórczych nauczycieli” – projekt realizowany na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. W roku szkolnym 2008/2009 odbyło się szkolenie dla całej rady pedagogicznej w ramach programu Prezesa Rady Ministrów „Komputer dla ucznia”. Kursy dla dorosłych W roku szkolnym 2006/2007 w ramach rządowego programu „Solidarność pokoleń – 50+” Urząd Miasta zorganizował w naszej pracowni szkolenie komputerowe. Kursy dla nauczycieli i inne

12 Kryterium VIII - Pracownia informatyczna dla inicjatyw pozaszkolnych i społeczności lokalnej. Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej. Nasza szkoła jest ośrodkiem szkoleniowym i egzaminacyjnym przygotowującym kandydatów do egzaminów z Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w pracowniach komputerowych przeprowadzane są szkolenia i egzaminy ECDL. Również w ramach współpracy z innymi szkołami egzaminator przeprowadza egzaminy w macierzystych placówkach oświatowych Egzaminy Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych

13 Kryterium VIII - Pracownia informatyczna dla inicjatyw pozaszkolnych i społeczności lokalnej. Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej. W roku szkolnym 2009/2010 pracownia Zespołu Szkół uzyskała status Certyfikowanego Laborium Edukacyjnego ECDL i jest wpisana do ewidencji pod numerem PL-LAB0508. Od stycznia 2010 w naszej szkole można zdawać egzaminy ECDL Core, e-Citizen oraz WebStarter. Egzaminy Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych


Pobierz ppt "Kryterium VIII Pracownia informatyczna dla inicjatyw pozaszkolnych i społeczności lokalnej Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google