Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Globalizacja Krzysztof Rybiński Wiceprezes Narodowy Bank Polski Warszawa, 9 marca 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Globalizacja Krzysztof Rybiński Wiceprezes Narodowy Bank Polski Warszawa, 9 marca 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Globalizacja Krzysztof Rybiński Wiceprezes Narodowy Bank Polski Warszawa, 9 marca 2007 r.

2 2 Co to jest? Ja, ołówek Esej Leonarda E. Reada, The Freeman 1958 Cedrowe drzewo ścina się w Północnej Kalifornii lub Oregonie, przewozi się je do San Leandro w Kalifornii i tnie na małe kawałki; prąd do produkcji pochodzi z elektrowni wodnej Pacific Gas and Electric Company, grafit do wkładu jest wydobywany w Cejlonie, a po przetransportowaniu do USA jest on mieszany z gliną z Missisipi; w procesie rafinacji w temperaturze 1850 stopni używa się wosku z Meksyku i naturalnych tłuszczy. Do uzyskania koloru lakieru ołówka używa się oleju rycynowego, do zrobienia metalowej opaski cynku i miedzi z Chile, a gumka jest wytwarzana z oleju rzepakowego z Holenderskich Indii Wschodnich i chlorku siarki. Inne komponenty ołówka pochodzą z Włoch i Brazylii. W sumie, żeby powstał ołówek, potrzebne są komponenty i aktywność firm w kilkunastu krajach. Ołówek jest najlepszym symbolem GLOBALIZACJI

3 3 Restauracje McDonalds Polska Korea ArabiaSaudyjska Arabia Saudyjska Nowa Zelandia Rosja Tajwan Źródło: strony internetowe sieci McDonalds Co to jest?

4 4 W latach siedemdziesiątych słowo globalizacja nie pojawiło się na łamach New York Times, w latach osiemdziesiątych pojawiało się rzadziej niż raz w tygodniu, w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych rzadziej niż dwa razy w tygodniu, w drugiej trzy razy na tydzień. Wpisanie słowa globalization w wyszukiwarce google.com w 2002 r. dawało 1,6 mln odnośników, w 2007 r. 24,6 mln odnośników. Co to jest?

5 5 Globalizacja Jest to swobodny przepływ towarów, usług, pracy, kapitału i wiedzy pomiędzy krajami. Pod mianem globalizacji rozumie się proces wzrastającej zależności pomiędzy krajami i obywatelami (Stanley Fischer). Co to jest?

6 6 Odrobina historii 1870-1913 - pierwsza fala globalizacji, 1913-1950 - okres odwrotu od globalizacji, spowodowanego wojną i Wielkim Kryzysem, 1950-1973 – złoty wiek globalizacji, od 1973 roku - druga fala globalizacji. Czynnikami, które wyróżniają drugą falę globalizacji od poprzednich okresów są przepływy usług i wiedzy.

7 7 Źródło: WDI 2006 Wzrost handlu międzynarodowego …

8 8 …i globalnych rynków kapitałowych Uwaga: LO, PO oznacza lewą i prawą oś Źródło: WIRR 2006, WDI 2006

9 9 Globalne trendy demograficzne - liczba ludności wg prognozy ONZ Uwaga: LO, PO oznacza lewą i prawą oś, dane w milionach osób. Źródło: Organizacja Narodów Zjednoczonych, http://esa.un.org/unpp/http://esa.un.org/unpp/

10 10 Przyspieszający proces globalizacji prowadzi do znaczących zmian na gospodarczej mapie świata.

11 11 Udział regionów w światowym handlu Procent z całości19901995200020051990-2005 Kraje uprzemysłowione 72,767,165,159,7Spadek UE43,939,336,937,5Spadek USA13,113,615,612,2Spadek Kraje rozwijające się 27,332,934,940,3Wzrost Azja12,818,018,821,3Wzrost Źródło: IMF Direction of Trade Statistics

12 12 Szacowana wielkość relatywna gospodarek w roku 2005 i 2050 (Stany Zjednoczone = 100) Kraj (indeks dla USA=100) PKB wg kursów rynkowych w USD PKB wg szacunków parytetu siły nabywczej 2005205020052050 Stany Zjednoczone 100 Japonia39233223 Niemcy23152015 Chiny189476143 Wielka Brytania18151615 Indie65830100 Meksyk6179 Brazylia5201325 Indonezja2197 Źródło: Szacunki PricewaterhouseCoopers, Hawksworth (2006).

13 13 Otwartość na przepływy handlowe i przepływy finansowe pozwala szybciej zwiększyć poziom PKB per capita, ale jednocześnie jest związana z większą zmiennością produkcji. Globalny podział produkcji, przyczynia się do wzrostu dysproporcji pomiędzy wysoko i nisko wykwalifikowanymi pracownikami (Feenstra, Hanson 2001). Globalizacja – kto zyska, kto traci?

14 14 Globalizacja może prowadzić do pogorszenia lub do poprawy sytuacji najbiedniejszych gospodarstw domowych, w zależności od sytuacji w danym kraju i od prowadzonej polityki gospodarczej. Kryzysy finansowe są najbardziej dotkliwe dla biednych i powiększają obszary biedy. W większości przypadków wzrost eksportu i napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych zmniejsza obszary biedy. Globalizacja – kto zyska, kto traci?

15 15 Odsetek populacji żyjący za mniej niż 2 USD dziennie (PPP) 198119902002 Azja Wschodnia84,869,940,7 Europa i Azja Centralna 4,74,916,1 Ameryka Łacińska 26,928,423,4 Bliski Wschód28,921,419,8 Azja Południowa89,185,577,8 Afryka Subsaharyjska 73,375,074,9 Źródło: WDI 2006

16 16 Globalny rynek pracy – przyczyny powstania Załamanie się byłego bloku sowieckiego i włączenie gospodarek Europy Środkowo - Wschodniej w światowy obieg gospodarczy. Reformy w Indiach i Chinach, ukoronowane przystąpieniem Chin do WTO w końcu 2001 r. Wielostronna liberalizacja handlu, przeciętne cło obniżono o około 30 procent.

17 17 Szybki postęp we wdrażaniu osiągnięć technik informacyjnych i telekomunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, co umożliwiło wydzielenie i standaryzację szeregu procesów biznesowych, które następnie zostały przesunięte do krajów czy lokalizacji o niższych kosztach wytwarzania. Znaczący spadek kosztów transportu i komunikacji (ceny w transporcie lądowym spadły o 21 proc., w transporcie lotniczym o 30 proc., zaś ceny rozmów telefonicznych spadły o 95 proc.). Postęp technologiczny zatarł granice pomiędzy tym co może i co nie może być przedmiotem obrotu w handlu międzynarodowym. Globalny rynek pracy – przyczyny powstania

18 18 Freeman (2005) oszacował, że w wyniku włączenia Indii i Chin oraz państw byłego bloku sowieckiego do światowego rynku pracy, globalna podaż pracy wzrosła z 1,46 miliarda do 2,93 miliarda osób, co nazywa wielkim podwojeniem. Globalny rynek pracy – wielkie podwojenie

19 19 Migracje zarobkowe – przenoszenie się ludzi w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy i lepszych warunków życia. Outsourcing i offshoring – przemieszczanie miejsc pracy w poszukiwaniu tańszych lub lepiej wykwalifikowanych pracowników. Prowadzą do powstania społeczeństwa homo sapiens globalis. Globalny rynek pracy – główne siły

20 20 Migracje zarobkowe – przenoszenie się ludzi w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy i lepszych warunków życia. Outsourcing i offshoring – przemieszczanie miejsc pracy w poszukiwaniu tańszych lub lepiej wykwalifikowanych pracowników. Prowadzą do powstania społeczeństwa homo sapiens globalis. Globalny rynek pracy – główne siły oznacza przesunięcie zamówień, produkcji, usług lub ogólnie procesów biznesowych lub ich części do innej firmy

21 21 Migracje zarobkowe – przenoszenie się ludzi w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy i lepszych warunków życia. Outsourcing i offshoring – przemieszczanie miejsc pracy w poszukiwaniu tańszych lub lepiej wykwalifikowanych pracowników. Prowadzą do powstania społeczeństwa homo sapiens globalis. Globalny rynek pracy – główne siły oznacza przesunięcie zamówień, produkcji, usług lub ogólnie procesów biznesowych lub ich części do innej firmy oznacza przesunięcie zamówień, produkcji, usług lub ogólnie procesów biznesowych lub ich części poza granice kraju

22 22 Migracje netto (rocznie, w tys.) Źródło: WDI 2006

23 23 Offshoring w krajach UE Kraj, do którego przeniesiono miejsca pracy Liczba miejsc pracy zlikwidowanych w UE z powodu przeniesienia miejsca pracy 20032006 Chiny3 5211 819 Indie9 4586 694 Kraje azjatyckie3 3571 556 Czechy5902 429 Węgry9152 567 Polska602 374 Łącznie17 61440 805 Źródło: European Restructuring Monitor, obliczenia własne

24 24 Po rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 r. procesy migracyjne w obrębie Europy przybrały na sile. W ciągu ostatnich dwóch lat Polskę opuściło 3 proc. siły roboczej. Wzrastająca potrzeba otwarcia polskiego rynku pracy na napływ tanich pracowników. Globalny rynek pracy – szansa dla Polski?

25 25 Pozwolenia na pracę dla obywateli nowych krajów członkowskich UE w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Finlandii i Danii (wydane po przystąpieniu do UE) * siła robocza – osoby w wieku 15 lat i powyżej w I kw. 2004 r. (LFS). Wielka Brytania: maj 2004 – wrzesień 2006 r.; Irlandia: maj 2004 – grudzień 2006 r.; Szwecja: maj 2004 – czerwiec 2006 r.; Finlandia: maj 2004 – kwiecień 2006 r. Dania: różnica między liczbą pozwoleń na pracę ważnych na koniec IV kw. 2006 r., a liczbą pozwoleń ważnych na koniec II kw. 2004 r. Źródła: Accession Monitoring Report May 2004 - September 2006, irlandzkie Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodziny, Szwedzki Urząd Migracyjny, fińskie Ministerstwo Pracy, duński Krajowy Urząd Pracy, Eurostat za M. Hołda, Tendencje migracji zarobkowych do Wielkiej Brytanii i Irlandii obywateli nowych krajów członkowskich UE w okresie maj 2004 – grudzień 2006 r. 22 lutego 2007 r. w tys. w proc. siły roboczej* Wielka Brytania IrlandiaSzwecjaFinlandiaDaniaRazem Litwa54,646,31,60,11,7104,36,5 Łotwa28,923,70,50,20,653,94,8 Estonia5,55,10,94,60,116,22,5 Polska307,7184,17,70,36,5506,33,0 Czechy24,712,10,30,00,137,10,7 Węgry14,69,10,60,10,224,60,6 Słowacja50,224,00,30,00,174,72,8

26 26 Grupa osób czekająca na czerwonym świetle na przejście przez ulicę, Warszawa, 9 marca 2020 roku Źródło: zdjęcie z okładki raportu Banku Światowego o globalnych migracjach

27 27 Grupa osób czekająca na czerwonym świetle na przejście przez ulicę, Warszawa, 9 marca 2020 roku Źródło: zdjęcie z okładki raportu Banku Światowego o globalnych migracjach Mam na imię Piotr. Pracuję jako projektant interaktywnych systemów w Polsoft3.0. To największa firma tego typu na świecie.

28 28 Grupa osób czekająca na czerwonym świetle na przejście przez ulicę, Warszawa, 9 marca 2020 roku Źródło: zdjęcie z okładki raportu Banku Światowego o globalnych migracjach Mam na imię Jamal. Polska to wspaniały kraj, Cudowni, szczęśliwi ludzie. Mam świetną pracę i mnóstwo przyjaciół.

29 29 Grupa osób czekająca na czerwonym świetle na przejście przez ulicę, Warszawa, 9 marca 2020 roku Źródło: zdjęcie z okładki raportu Banku Światowego o globalnych migracjach Witajcie. Tu Jayantie. Przeniosłam się do Wrocławia z Bengaluru, pracuję jako specjalista od telemedycyny. Wśród Moich klientów są Amerykanie, Niemcy, Chińczycy, oraz wiele osób z Europy Środkowo-Wschodniej. Swietnie się czuję w Polsce. To piękny kraj.

30 30 Grupa osób czekająca na czerwonym świetle na przejście przez ulicę, Warszawa, 9 marca 2020 roku Źródło: zdjęcie z okładki raportu Banku Światowego o globalnych migracjach Tu Zofia. Studiuję na polskim uniwersy- tecie. Jest na 1-szym miejscu w Europie w dziedzinie logistyki

31 31 Grupa osób czekająca na czerwonym świetle na przejście przez ulicę, Warszawa, 9 marca 2020 roku Źródło: zdjęcie z okładki raportu Banku Światowego o globalnych migracjach Jestem Marek. Kończę gimnazjum, będę biotechnologiem.

32 32 Grupa osób czekająca na czerwonym świetle na przejście przez ulicę, Warszawa, 9 marca 2020 roku Źródło: zdjęcie z okładki raportu Banku Światowego o globalnych migracjach Jestem Zuzia. Będę kosmonautką, pierwszą kobietą na Marsie.

33 33 Wyzwania stojące przed polskim systemem edukacji: Kształcenie specjalistów w dziedzinach, od których zależy sukces Polski w globalnej gospodarce, w szczególności inżynierów, informatyków, (inne jakie?), osoby biegle posługujące się kilkoma językami, w tym np. językiem chińskim. Ustawiczne kształcenie, a w szczególności szybka i sprawna zmiana kwalifikacji osób mogących stracić pracę w firmach lub w przemysłach, które nie wytrzymają globalnej konkurencji. Dobre relacje między biznesem a uczelniami, dzięki czemu będą powstawały liczne innowacje. Globalny rynek pracy – szansa dla Polski?

34 34 Wyzwania stojące przed polskim systemem edukacji: Kształcenie umiejętności przydatnych w globalnej gospodarce opartej na wiedzy: –Techniczne: np. zdolność do wykorzystywania nowych technologii; –Informacyjne: zastosowanie istniejących narzędzi do rozwiązywania codziennych problemów; –Adaptacyjność: zdolność do szybkiego pozyskiwania nowych umiejętności –Praca w grupie: zdolność do pracy w zróżnicowanych środowiskach, często wirtualnych. Globalny rynek pracy – szansa dla Polski? Źródło: Accenture (2007) Skills for the future

35 35 Wyzwania stojące przed polską administracją: Stymulowanie procesu innowacyjności (n.p. e- administracja) Wspieranie Polaków emigrujących zagranicę, budowanie ich więzi z krajem (diaspora) – nowoczesny patriotyzm. Zapewnienie integracji społecznej imigrantów, tak żeby stali się polskimi globalnymi patriotami. Zachęcenie do imigracji do Polski osób o wysokich kwalifikacjach, wspieranie napływu zagranicznych studentów. Globalny rynek pracy – szansa dla Polski?

36 36 Globalizacja – rola nauczycieli W XXI wieku kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego będzie wiedza (szerzej kapitał intelektualny kraju ) oraz zdolność kraju do generowania innowacji – wiąże się to ze wzrastającą rolą nauczycieli zarówno w procesie akumulacji wiedzy jak i kształtowania umiejętności niezbędnych na globalnym rynku pracy i w globalnej gospodarce opartej na wiedzy.

37 37 Szkoła przyszłości? Źródło: www.britishcouncil.org Źródło: smartpei.typepad.com

38 38 Wnioski Globalizacja wpływa na perspektywy gospodarki i każdego z nas, można to wykorzystać i wygrać, albo ignorować i przegrać, walczyć z globalizacją się nie da.


Pobierz ppt "1 Globalizacja Krzysztof Rybiński Wiceprezes Narodowy Bank Polski Warszawa, 9 marca 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google