Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK PRACOWAĆ Z UCZNIEM Z ZESPOŁEM ASPERGERA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK PRACOWAĆ Z UCZNIEM Z ZESPOŁEM ASPERGERA"— Zapis prezentacji:

1 JAK PRACOWAĆ Z UCZNIEM Z ZESPOŁEM ASPERGERA

2 Zespół Aspergera Jest to szczególny zespół cech:
Brak empatii Ograniczona zdolność budowania przyjaźni Intensywnie zainteresowania jakimś tematem Szczególne umiejętności często związane z nienormalnym zaabsorbowaniem jakimś tematem Niezdarna motoryka Jednostronne rozmowy

3 Zespół Aspergera- zaburzenia funkcji społecznych
Niezdolność do nawiązywania kontaktu z rówieśnikami Brak potrzeby kontaktu z rówieśnikami: wynika to z:chęci kontrolowania, nierozumienia zachowań innych, egocentryzmu, prawdomówności, sztywnego stosowania się do zasad Ustawianie się zbyt blisko innych osób (brak barier, zaburzenia odległości)‏

4 Zespół Aspergera- zaburzenia funkcji społecznych
Brak umiejętności pracy w grupie – reaguje negatywnie gdy jest zmuszany do tego skoncentrowanie wyłącznie na sobie Preferowanie kontaktu z dorosłymi (nauczycielami) a nie rówieśnikami Brak umiejętności odczytywania /interpretacji znaczenia zachowań innych ludzi Nieadekwatne zachowania społeczne i reakcje emocjonalne (śmiech ze strachu)‏

5 Zespół Aspergera- problemy z komunikacją niewerbalną
Uboga gestykulacja Niezdarny język ciała Ograniczona ekspresja mimiczna Dziwaczny, sztywny sposób przyglądania się otoczeniu Unikanie kontaktu wzrokowego Niezdolność mówienia oczami

6 Zespół Aspergera- cechy dotyczące mowy i języka
Sztywny , pedantyczny język Zwracanie się do rówieśników pełnym imieniem i nazwiskiem Używanie słów encyklopedycznych Nietolerowanie braku precyzji wypowiedzi Poszukiwanie zapewnień, że wydarzenie na pewno nastąpi (kiedyś, zaraz, później nie oznacza czasu - musi być podany konkret)‏

7 Zespół Aspergera- cechy dotyczące mowy i języka
Zaburzenia w użyciu języka w kontekście społecznym Przerywanie rozmówcy lub mówienie równocześnie z nim Tendencja do czynienia oderwanych od danej sytuacji komentarzy Nieprzestrzeganie kolejności wypowiedzi Rozpoczynanie wypowiedzi od wypowiedzi zupełnie nie związanej z sytuacją w której osoba się znajduje (nie na temat)

8 Zespół Aspergera- cechy dotyczące mowy i języka
Zaburzenia semantyki (brak umiejętności rozpoznawania znaczeń tego samego słowa)‏ Zaburzenia prozodii Brak zróżnicowania tonu głosu, rytmu i melodii mowy(wrażliwy na rozróżnianie emocji, zdenerwowanie)‏ Przesadna dykcja

9 Zespół Aspergera- cechy dotyczące mowy i języka
Ograniczona zdolność rozumienia języka łącznie z niewłaściwą interpretacją literalnych znaczeń, powszechnie znanych powiedzeń, idiomów, metafor Dosłowne traktowanie wypowiedzi Trudności w rozpoznawaniu intencji i reguł humorystycznych wypowiedzi innych (nie zna żartów – uznaje to za dokuczanie)‏ Dezorientacja na sarkazm, udawanie i kłamstwo (odbieranie dosłownie)‏

10 Zespół Aspergera- cechy dotyczące mowy i języka
Używanie niezwykłych słów (neologizmy lub oryginalny język)‏ Wokalizacja myśli (mówienie do siebie)‏ Płynność werbalna ( mówi zbyt dużo o swoich zainteresowaniach lub zbyt mało – wtedy gdy boi się porażki )‏

11 Zespół Aspergera- cechy dotyczące mowy i języka
Różnicowanie słuchowe i zniekształcenia Selektywna głuchota (żeby coś usłyszeć musi mieć ciszę i najczęściej pamięta tylko pierwsze polecenie)‏ Wysokie tony, nagły głośny hałas może być nie do zniesienia lub rozpraszać Może coś słyszeć zanim usłyszą to inni Może słyszeć coś czego nie słyszą inni

12 Zespół Aspergera- zainteresowania i czynności rutynowe
Przestrzeganie zawsze tych samych reguł Wykluczanie innych rodzajów aktywności Często mechaniczne odtwarzanie Rutynowe zachowania – narzucane sobie i innym

13 Zespół Aspergera- funkcje poznawcze
Pamięć fotograficzna Dobrze funkcjonująca pamięć wzrokowa długotrwała Słaba pamięć słuchowa krótkotrwała (należy podawać krótkie polecenia)‏

14 Zespół Aspergera- funkcje poznawcze
Uczenie się Trudności w nauce czytania Wyraźny lęk przed porażką, krytyką lub brakiem perfekcji Upór w doprowadzaniu zadania do końca Perfekcja działania Brak motywacji do zajęć które są mało interesujące Fascynacja liczbami

15 Zespół Aspergera- funkcje poznawcze
Myślenie Dosłowne (leje jak z cebra)‏ Niezdolność do wyciągania wniosków z popełnianych błędów Nieumiejętność uogólniania zdobytej wiedzy i wykorzystywania jej w innych sytuacjach Potrzeba dzielenia świata w kategoriach „czarno - biały”

16 Zespół Aspergera- funkcje poznawcze
Myślenie Traci wątek gdy przerwie mu się tok myślenia lub mówienia Nie lubi niespodzianek (zmiana planu lekcji, sali)‏ Ma problemy z charakterystyką postaci

17 Zespół Aspergera- funkcje poznawcze
Wyobraźnia Trudności w odróżnianiu rzeczywistości od fikcji Duża skłonność do zabaw wyobrażeniowych prowadzonych w samotności

18 Zespół Aspergera- funkcje poznawcze
Myślenie obrazami Tendencja do zapamiętywania za pomocą scen i obrazów Trudności w zapamiętywaniu sekwencji rzeczy o których się mówi

19 Zespół Aspergera- niesprawność motoryczna
Obniżona sprawność manualna Pismo odręczne – brak umiejętności ładnego i równego pisania Niemożność wykonywania określonej czynności przy równoczesnym wykorzystaniu obydwu kończyn Mimowolne skurcze mięśni twarzy – (tiki, szybki mruganie powiekami od czasu do czasu grymas twarzy)‏

20 Zespół Aspergera- niesprawność motoryczna
Chód Brak koordynacji ruchów między kończynami górnymi i dolnymi Gra w piłkę- skłonność do odrzucania sportów związanych z rywalizacją drużynową oraz z piłką Zaburzenia równowagi Zaburzenia w naśladowaniu ruchów ciała oraz zaburzenia rytmu

21 Zespół Aspergera- zaburzenia sensoryczne
Bodźce węchowe Wrażliwość na silne zapachy Bodźce dotykowe Poszczególne sfery ciała mogą być bardzo wrażliwe (skóra głowy, górne części ramion, dłonie)‏ Bodźce wizualne Wrażliwość na określone natężenie światła, kolory (może nie widzieć wyraźnie)‏

22 Zespół Aspergera- Jak pracować z uczniem z zespołem Aspergera?
Sposób mówienia – głos nauczyciela musi być głównym dźwiękiem na lekcji (wrażliwość na wysokie tony)‏ Polecenia krótkie (niezbędna treść) – stale sprawdzać czy słucha i rozumie Polecenia kierować bezpośrednio do ucznia Uczeń powinien siedzieć w takim miejscu by nie było zakłócone pole widzenia na linii nauczyciel- uczeń

23 Zespół Aspergera- Jak pracować z uczniem z zespołem Aspergera?
Zawsze informuj ucznia o czynnościach, które mają nastąpić Informuj o zmianach, które wprowadzisz Jeśli obiecujesz coś – to zawsze dotrzymuj słowa!! Chwal za to co uczeń osiągnął lub zapamiętał Uczeń z z. Aspergera lubi siedzieć w ławce sam – nie sadzaj go z innym uczniem, jeśli tego nie chce

24 AUTOR: MAŁGORZATA POLICHA


Pobierz ppt "JAK PRACOWAĆ Z UCZNIEM Z ZESPOŁEM ASPERGERA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google