Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK PRACOWAĆ Z UCZNIEM Z ZESPOŁEM ASPERGERA. Zespół Aspergera Jest to szczególny zespół cech: Brak empatii Ograniczona zdolność budowania przyjaźni Intensywnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK PRACOWAĆ Z UCZNIEM Z ZESPOŁEM ASPERGERA. Zespół Aspergera Jest to szczególny zespół cech: Brak empatii Ograniczona zdolność budowania przyjaźni Intensywnie."— Zapis prezentacji:

1 JAK PRACOWAĆ Z UCZNIEM Z ZESPOŁEM ASPERGERA

2 Zespół Aspergera Jest to szczególny zespół cech: Brak empatii Ograniczona zdolność budowania przyjaźni Intensywnie zainteresowania jakimś tematem Szczególne umiejętności często związane z nienormalnym zaabsorbowaniem jakimś tematem Niezdarna motoryka Jednostronne rozmowy

3 Zespół Aspergera- zaburzenia funkcji społecznych Niezdolność do nawiązywania kontaktu z rówieśnikami Brak potrzeby kontaktu z rówieśnikami: wynika to z:chęci kontrolowania, nierozumienia zachowań innych, egocentryzmu, prawdomówności, sztywnego stosowania się do zasad Ustawianie się zbyt blisko innych osób (brak barier, zaburzenia odległości)

4 Zespół Aspergera- zaburzenia funkcji społecznych Brak umiejętności pracy w grupie – reaguje negatywnie gdy jest zmuszany do tego skoncentrowanie wyłącznie na sobie Preferowanie kontaktu z dorosłymi (nauczycielami) a nie rówieśnikami Brak umiejętności odczytywania /interpretacji znaczenia zachowań innych ludzi Nieadekwatne zachowania społeczne i reakcje emocjonalne (śmiech ze strachu)

5 Zespół Aspergera- problemy z komunikacją niewerbalną Uboga gestykulacja Niezdarny język ciała Ograniczona ekspresja mimiczna Dziwaczny, sztywny sposób przyglądania się otoczeniu Unikanie kontaktu wzrokowego Niezdolność mówienia oczami

6 Zespół Aspergera- cechy dotyczące mowy i języka Sztywny, pedantyczny język Zwracanie się do rówieśników pełnym imieniem i nazwiskiem Używanie słów encyklopedycznych Nietolerowanie braku precyzji wypowiedzi Poszukiwanie zapewnień, że wydarzenie na pewno nastąpi (kiedyś, zaraz, później nie oznacza czasu - musi być podany konkret)

7 Zespół Aspergera- cechy dotyczące mowy i języka Zaburzenia w użyciu języka w kontekście społecznym Przerywanie rozmówcy lub mówienie równocześnie z nim Tendencja do czynienia oderwanych od danej sytuacji komentarzy Nieprzestrzeganie kolejności wypowiedzi Rozpoczynanie wypowiedzi od wypowiedzi zupełnie nie związanej z sytuacją w której osoba się znajduje (nie na temat)

8 Zespół Aspergera- cechy dotyczące mowy i języka Zaburzenia semantyki (brak umiejętności rozpoznawania znaczeń tego samego słowa) Zaburzenia prozodii Brak zróżnicowania tonu głosu, rytmu i melodii mowy(wrażliwy na rozróżnianie emocji, zdenerwowanie) Przesadna dykcja

9 Zespół Aspergera- cechy dotyczące mowy i języka Ograniczona zdolność rozumienia języka łącznie z niewłaściwą interpretacją literalnych znaczeń, powszechnie znanych powiedzeń, idiomów, metafor Dosłowne traktowanie wypowiedzi Trudności w rozpoznawaniu intencji i reguł humorystycznych wypowiedzi innych (nie zna żartów – uznaje to za dokuczanie) Dezorientacja na sarkazm, udawanie i kłamstwo (odbieranie dosłownie)

10 Zespół Aspergera- cechy dotyczące mowy i języka Używanie niezwykłych słów (neologizmy lub oryginalny język) Wokalizacja myśli (mówienie do siebie) Płynność werbalna ( mówi zbyt dużo o swoich zainteresowaniach lub zbyt mało – wtedy gdy boi się porażki )

11 Zespół Aspergera- cechy dotyczące mowy i języka Różnicowanie słuchowe i zniekształcenia Selektywna głuchota (żeby coś usłyszeć musi mieć ciszę i najczęściej pamięta tylko pierwsze polecenie) Wysokie tony, nagły głośny hałas może być nie do zniesienia lub rozpraszać Może coś słyszeć zanim usłyszą to inni Może słyszeć coś czego nie słyszą inni

12 Zespół Aspergera- zainteresowania i czynności rutynowe Przestrzeganie zawsze tych samych reguł Wykluczanie innych rodzajów aktywności Często mechaniczne odtwarzanie Rutynowe zachowania – narzucane sobie i innym

13 Zespół Aspergera- funkcje poznawcze Pamięć fotograficzna Dobrze funkcjonująca pamięć wzrokowa długotrwała Słaba pamięć słuchowa krótkotrwała (należy podawać krótkie polecenia)

14 Zespół Aspergera- funkcje poznawcze Uczenie się Trudności w nauce czytania Wyraźny lęk przed porażką, krytyką lub brakiem perfekcji Upór w doprowadzaniu zadania do końca Perfekcja działania Brak motywacji do zajęć które są mało interesujące Fascynacja liczbami

15 Zespół Aspergera- funkcje poznawcze Myślenie Dosłowne (leje jak z cebra) Niezdolność do wyciągania wniosków z popełnianych błędów Nieumiejętność uogólniania zdobytej wiedzy i wykorzystywania jej w innych sytuacjach Potrzeba dzielenia świata w kategoriach czarno - biały

16 Zespół Aspergera- funkcje poznawcze Myślenie Traci wątek gdy przerwie mu się tok myślenia lub mówienia Nie lubi niespodzianek (zmiana planu lekcji, sali) Ma problemy z charakterystyką postaci

17 Zespół Aspergera- funkcje poznawcze Wyobraźnia Trudności w odróżnianiu rzeczywistości od fikcji Duża skłonność do zabaw wyobrażeniowych prowadzonych w samotności

18 Zespół Aspergera- funkcje poznawcze Myślenie obrazami Tendencja do zapamiętywania za pomocą scen i obrazów Trudności w zapamiętywaniu sekwencji rzeczy o których się mówi

19 Zespół Aspergera- niesprawność motoryczna Obniżona sprawność manualna Pismo odręczne – brak umiejętności ładnego i równego pisania Niemożność wykonywania określonej czynności przy równoczesnym wykorzystaniu obydwu kończyn Mimowolne skurcze mięśni twarzy – (tiki, szybki mruganie powiekami od czasu do czasu grymas twarzy)

20 Zespół Aspergera- niesprawność motoryczna Chód Brak koordynacji ruchów między kończynami górnymi i dolnymi Gra w piłkę- skłonność do odrzucania sportów związanych z rywalizacją drużynową oraz z piłką Zaburzenia równowagi Zaburzenia w naśladowaniu ruchów ciała oraz zaburzenia rytmu

21 Zespół Aspergera- zaburzenia sensoryczne Bodźce węchowe Wrażliwość na silne zapachy Bodźce dotykowe Poszczególne sfery ciała mogą być bardzo wrażliwe (skóra głowy, górne części ramion, dłonie) Bodźce wizualne Wrażliwość na określone natężenie światła, kolory (może nie widzieć wyraźnie)

22 Zespół Aspergera- Jak pracować z uczniem z zespołem Aspergera? Sposób mówienia – głos nauczyciela musi być głównym dźwiękiem na lekcji (wrażliwość na wysokie tony) Polecenia krótkie (niezbędna treść) – stale sprawdzać czy słucha i rozumie Polecenia kierować bezpośrednio do ucznia Uczeń powinien siedzieć w takim miejscu by nie było zakłócone pole widzenia na linii nauczyciel- uczeń

23 Zespół Aspergera- Jak pracować z uczniem z zespołem Aspergera? Zawsze informuj ucznia o czynnościach, które mają nastąpić Informuj o zmianach, które wprowadzisz Jeśli obiecujesz coś – to zawsze dotrzymuj słowa!! Chwal za to co uczeń osiągnął lub zapamiętał Uczeń z z. Aspergera lubi siedzieć w ławce sam – nie sadzaj go z innym uczniem, jeśli tego nie chce

24 AUTOR: MAŁGORZATA POLICHA


Pobierz ppt "JAK PRACOWAĆ Z UCZNIEM Z ZESPOŁEM ASPERGERA. Zespół Aspergera Jest to szczególny zespół cech: Brak empatii Ograniczona zdolność budowania przyjaźni Intensywnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google