Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie dziecka do szkoły dr Anna Kienig Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii Projekt "Internetowe centra edukacyjno - oświatowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie dziecka do szkoły dr Anna Kienig Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii Projekt "Internetowe centra edukacyjno - oświatowe."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie dziecka do szkoły dr Anna Kienig Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii Projekt "Internetowe centra edukacyjno - oświatowe na wsi" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1a

2

3 Przygotowanie do nauki czytania rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej rozwijanie uwagi i pamięci rozwijanie uwagi i pamięci ćwiczenia gramatyczne i słownikowe ćwiczenia gramatyczne i słownikowe doskonalenie wymowy dziecka doskonalenie wymowy dziecka trudności w nauce czytania trudności w nauce czytania

4 Dojrzałość do czytania i pisania Dziecko umie dokonywać analizy oraz syntezy wzrokowej i słuchowej niezbędnej w procesie zróżnicowania kształtów, dźwięków, ich odpoznawania, porównywania i odtwarzania. Dziecko umie dokonywać analizy oraz syntezy wzrokowej i słuchowej niezbędnej w procesie zróżnicowania kształtów, dźwięków, ich odpoznawania, porównywania i odtwarzania. Rozumie znaczenie wyrazów jako graficznych odpowiedników słów. Rozumie znaczenie wyrazów jako graficznych odpowiedników słów. Posiada orientację przestrzenną, która umożliwia mu rozpoznawanie i odtwarzanie kierunków, położenia i proporcji wymiarów odwzorowanych form graficznych. Posiada orientację przestrzenną, która umożliwia mu rozpoznawanie i odtwarzanie kierunków, położenia i proporcji wymiarów odwzorowanych form graficznych. Ma pamięć ruchową, czyli umiejętność przetwarzania Ma pamięć ruchową, czyli umiejętność przetwarzania obrazu graficznego na obraz ruchu. Umiejętność kontrolowania wzrokiem własnych ruchów pozwala mu świadomie nimi kierować.

5 Przygotowanie do nauki pisania orientacja dziecka w przestrzeni orientacja dziecka w przestrzeni pamięć ruchowa dziecka pamięć ruchowa dziecka sprawność motoryczna i manualna sprawność motoryczna i manualna wyobraźnia i koordynacja wzrokowo-ruchowa wyobraźnia i koordynacja wzrokowo-ruchowa trudności w nauce pisania trudności w nauce pisania

6 Czynniki decydujące o przygotowaniu do pisania sprawność wszystkich procesów poznawczych, sprawność wszystkich procesów poznawczych, rozumienie symbolu, rozumienie symbolu, orientacja przestrzenna, orientacja przestrzenna, lateralizacja, lateralizacja, pamięć wzrokowa i ruchowa, pamięć wzrokowa i ruchowa, poziom sprawności ruchowej i manualnej, poziom sprawności ruchowej i manualnej, koordynacja wzrokowo- ruchowa, koordynacja wzrokowo- ruchowa, spostrzegawczość, spostrzegawczość, analiza i synteza wzrokowa analiza i synteza wzrokowa

7 Przygotowanie do nauki matematyki rozwijanie myślenia – szeregowanie, klasyfikowanie, uogólnianie rozwijanie myślenia – szeregowanie, klasyfikowanie, uogólnianie rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, wnioskowanie, abstrahowanie rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, wnioskowanie, abstrahowanie rozwijanie myślenia – orientacja w czasie i przestrzeni rozwijanie myślenia – orientacja w czasie i przestrzeni dziecięce liczenie dziecięce liczenie trudności w uczeniu się matematyki trudności w uczeniu się matematyki

8 Dojrzałość do uczenia się matematyki odpowiedni poziom operacyjnego rozumowania odpowiedni poziom operacyjnego rozumowania świadomość, w jaki sposób należy poprawnie liczyć przedmioty świadomość, w jaki sposób należy poprawnie liczyć przedmioty stosunkowo wysoki poziom odporności emocjonalnej na sytuacje trudne stosunkowo wysoki poziom odporności emocjonalnej na sytuacje trudne należyta sprawność manualna, percepcja spostrzegania oraz koordynacja wzrokowo - ruchowa należyta sprawność manualna, percepcja spostrzegania oraz koordynacja wzrokowo - ruchowa

9 Przygotowanie emocjonalno-społeczne do szkoły Przygotowanie emocjonalno-społeczne do szkoły orientacja w otoczeniu społecznym, nawiązywanie kontaktów społecznych orientacja w otoczeniu społecznym, nawiązywanie kontaktów społecznych współpraca z innymi współpraca z innymi wytrwałość w wykonywaniu zadań, samokontrola wytrwałość w wykonywaniu zadań, samokontrola rozpoznawanie, wyrażanie rozpoznawanie, wyrażanie i kontrolowanie emocji radzenie sobie z lękiem i trudnymi radzenie sobie z lękiem i trudnymisytuacjami

10 Przygotowanie emocjonalno-społeczne do szkoły · wiara w siebie, · ciekawość,. orientacja w otoczeniu społecznym, · samokontrola, · towarzyskość,. umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych, kontaktów społecznych, · umiejętność porozumiewania się, · umiejętność współdziałania

11 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę ankienig@uwb.edu.pl Projekt "Internetowe centra edukacyjno - oświatowe na wsi" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1a


Pobierz ppt "Przygotowanie dziecka do szkoły dr Anna Kienig Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii Projekt "Internetowe centra edukacyjno - oświatowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google