Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie dziecka do szkoły

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie dziecka do szkoły"— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie dziecka do szkoły
Projekt "Internetowe centra edukacyjno - oświatowe na wsi" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1a Przygotowanie dziecka do szkoły dr Anna Kienig Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii

2

3 Przygotowanie do nauki czytania
rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej rozwijanie uwagi i pamięci ćwiczenia gramatyczne i słownikowe doskonalenie wymowy dziecka trudności w nauce czytania

4 Dojrzałość do czytania i pisania
Dziecko umie dokonywać analizy oraz syntezy wzrokowej i słuchowej niezbędnej w procesie zróżnicowania kształtów, dźwięków, ich odpoznawania, porównywania i odtwarzania. Rozumie znaczenie wyrazów jako graficznych odpowiedników słów. Posiada orientację przestrzenną, która umożliwia mu rozpoznawanie i odtwarzanie kierunków, położenia i proporcji wymiarów odwzorowanych form graficznych. Ma pamięć ruchową, czyli umiejętność przetwarzania obrazu graficznego na obraz ruchu. Umiejętność kontrolowania wzrokiem własnych ruchów pozwala mu świadomie nimi kierować.

5 Przygotowanie do nauki pisania
orientacja dziecka w przestrzeni pamięć ruchowa dziecka sprawność motoryczna i manualna wyobraźnia i koordynacja wzrokowo-ruchowa trudności w nauce pisania trudnościom w nauce pisania

6 Czynniki decydujące o przygotowaniu do pisania
sprawność wszystkich procesów poznawczych, rozumienie symbolu, orientacja przestrzenna, lateralizacja, pamięć wzrokowa i ruchowa, poziom sprawności ruchowej i manualnej, koordynacja wzrokowo- ruchowa, spostrzegawczość, analiza i synteza wzrokowa

7 Przygotowanie do nauki matematyki
rozwijanie myślenia – szeregowanie, klasyfikowanie, uogólnianie rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, wnioskowanie, abstrahowanie rozwijanie myślenia – orientacja w czasie i przestrzeni dziecięce liczenie trudności w uczeniu się matematyki

8 Dojrzałość do uczenia się matematyki
odpowiedni poziom operacyjnego rozumowania świadomość, w jaki sposób należy poprawnie liczyć przedmioty stosunkowo wysoki poziom odporności emocjonalnej na sytuacje trudne należyta sprawność manualna, percepcja spostrzegania oraz koordynacja wzrokowo - ruchowa

9 Przygotowanie emocjonalno-społeczne do szkoły
orientacja w otoczeniu społecznym, nawiązywanie kontaktów społecznych współpraca z innymi wytrwałość w wykonywaniu zadań, samokontrola rozpoznawanie, wyrażanie i kontrolowanie emocji radzenie sobie z lękiem i trudnymi sytuacjami

10 Przygotowanie emocjonalno-społeczne do szkoły
· wiara w siebie, · ciekawość, . orientacja w otoczeniu społecznym, · samokontrola, · towarzyskość, . umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych, · umiejętność porozumiewania się, · umiejętność współdziałania

11 Dziękuję za uwagę  ankienig@uwb.edu.pl
Projekt "Internetowe centra edukacyjno - oświatowe na wsi" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1a Dziękuję za uwagę 


Pobierz ppt "Przygotowanie dziecka do szkoły"

Podobne prezentacje


Reklamy Google