Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

6-LATEK W SZKOLE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "6-LATEK W SZKOLE."— Zapis prezentacji:

1 6-LATEK W SZKOLE

2 (Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków, CMPPP)
DZIECKO MOŻEMY UZNAĆ ZA GOTOWE DO ROZPOCZĘCIA NAUKI W SZKOLE JEŚLI SPEŁNIA WYMAGANIA ZAWARTE W NASTĘPUJĄCYCH OBASZARACH: Kompetencje poznawcze Aktywność Odporność emocjonalna Sprawność psychomotoryczna (Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków, CMPPP)

3 6-LATEK, KTÓRY JEST GOTOWY DO ROZPOCZĘCIA NAUKI W KLASIE PIERWSZEJ;
Jest ciekawy świata, Potrafi klasyfikować i szeregować, Bez trudu komunikuje się werbalnie, Potrafi nawiązać kontakt z rówieśnikami, Jest samodzielny,

4 Jest sprawny pod względem ruchowym i manualnym,
Interesuje się czytaniem, pisaniem, matematyką czyli…, Podejmuje uczenie się pod kierunkiem osoby dorosłej – zapamiętuje i wykonuje polecenia, zależy mu na doprowadzeniu pracy do końca.

5 KIEDY DZIECKO SZEŚCIOLETNIE NIE JEST GOTOWE, ABY PÓJŚĆ DO SZKOŁY?
Gdy ma trudności emocjonalne; W zabawie reaguje gniewem, złości się, obraża, Łatwo wybucha złością, płaczem, reaguje bardzo impulsywnie, Okazuje lęk, wycofuje się, Stara się przebywać blisko nauczyciela lub innej osoby dorosłej w stopniu utrudniającym zabawę i naukę w grupie,

6 Unika sytuacji wymagających samodzielności,
Gdy ma zaburzone procesy poznawcze Napotyka na trudności w spostrzeganiu oraz klasyfikowaniu, Koncentracja uwagi jest chwiejna, bardzo podatna na rozproszenie, Ma trudności z zapamiętywaniem informacji.

7 KRÓTKI PRZEGLĄD DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ:
Interesuje się otaczającym światem, posiada wiedzę o sobie (potrafi powiedzieć jak się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka, zna pory roku, dni tygodnia), Posiada odpowiedni do wieku zasób słów, prawidłowo wymawia prawie wszystkie głoski, swobodnie wypowiada się zdaniami, np. na temat swoich przeżyć, zaobserwowanego zjawiska lub oglądanego obrazka, Słucha uważnie poleceń i rozumie ich treść, Skupia uwagę na zadaniu,

8 Przestrzega reguł obowiązujących
w społeczności dziecięcej i współdziała w zabawach i sytuacjach zadaniowych, Zapamiętuje treść bajki, krótkich rymowanek i wierszyków, potrafi odtworzyć je z pamięci, Ma umiejętność klasyfikowania i szeregowania przedmiotów, obrazków, Posiada orientację w schemacie ciała i w przestrzeni (potrafi wskazać prawą, lewą rękę, określa położenie przedmiotów nad, pod, na),

9 Jest samodzielne w czynnościach samoobsługowych oraz w sytuacji zadaniowej (podejmuje próby poradzenia sobie z trudnością, jest zainteresowane osiągnięciem celu, stara się dokończyć pracę), Dba o bezpieczeństwo własne i innych (bezpiecznie porusza się po drodze, rozumie jak zachować się w sytuacji zagrożenia, wie gdzie można otrzymać pomoc i umie o nią poprosić), Jest sprawny pod względem ruchowym i manualnym,

10 Jest zainteresowany czytaniem, pisaniem i matematyką (interesuje się książkami, z uwagą słucha opowiadań, baśni, rozumie sens umownych znaków, zna i stosuje liczebniki porządkowe, dodaje i odejmuje konkretne przedmioty, liczmany). DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 


Pobierz ppt "6-LATEK W SZKOLE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google