Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stypendia transferu wiedzy – Marie Curie ToK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stypendia transferu wiedzy – Marie Curie ToK"— Zapis prezentacji:

1 Stypendia transferu wiedzy – Marie Curie ToK
Ewa Kocińska

2 Cel akcji Rozwój nowych dziedzin kompetencji instytucji naukowych i przedsiębiorstw Rozwój potencjału badawczego w krajach akcesyjnych i upośledzonych regionach UE Transfer wiedzy, kompetencji, technologii poprzez wymianę doświadczonych naukowców

3 Projekt Czas trwania - do 4 lat
Spójny program przyjmowania i wysyłania stypendystów Potrzeba nabycia nowej wiedzy Strategia transferu i wykorzystania wiedzy

4 RAZEM – 42 osobomiesiące 1 rok 2 rok
1 rok 2 rok Osoba /miesiąc  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 Postdoc 1 Wizyta X Wyjazd A do R Wizyta B Wyjazd C do P Wyjazd D do R Wizyta Y Postdoc 2 Wizyta Z Wyjazd E do P 8 osobomiesięcy na wyjazdy < 10 lat dośw. 4 osobomiesiące na wyjazdy > 10 lat dośw. 22 osobomiesiące na przyjazdy < 10 lat dośw. 8 osobomiesięcy na przyjazdy > 10 lat dośw. RAZEM – 42 osobomiesiące

5 Rodzaje grantów Stypendia rozwojowe (Marie Curie Development Scheme)
Rozwój potencjału naukowego instytucji (priorytet kraje kandydujące i mniej rozwinięte regiony UE – 70% budżetu całej akcji), potrzeba nabycia nowych kompetencji Strategiczne partnerstwo akademicko-przemysłowe (Marie Curie Industry-Academia Strategic Partnership Scheme) Rzeczywiste i trwałe partnerstwo nauki i firm

6 Stypendia rozwojowe Przyjmowanie doświadczonych naukowców (pula miejsc i osobomiesięcy) Pobyt od 2 miesięcy do 2 lat otwarty międzynarodowy nabór Wysyłanie doświadczonych naukowców za granicę (UE i poza) Określone w projekcie jednostki (partnerzy) Maks. 50% wszystkich osobomiesięcy Faza wyjazdowa i powrotna (transfer nabytej wiedzy) o takiej samej długości (od miesięcy) Konieczna reintegracja (min. 1 rok) pod groźbą zwrotu środków

7 Kto może wziąć udział? Doświadczeni naukowcy (4 lata doświadczeń badawczych po magisterium lub doktorat) Wysyłani własni pracownicy (min. od 2 lat aktywni w macierzystej instytucji) Przyjmowani naukowcy (z krajów UE lub stowarzyszonych oraz maks. do 30% osobomiesięcy z krajów trzecich)

8 Finansowanie Przyjmowanie naukowców Koszty związane ze stypendystą
Wynagrodzenie wg. tabel z dodatkiem relokacyjnym Koszty podróży Dodatek na rozwój kariery Koszty związane z instytucją Koszty badań i transferu wiedzy (w tym sprzęt) Ryczałt 250 euro na badania nielaboratoryjne lub euro – na laboratoryjne na osobę na miesiąc Rzeczywiste wydatki do 1200 euro na osobę na miesiąc

9 Finansowanie Wysyłanie naukowców Koszty związane ze stypendystą
Wynagrodzenie wg. tabel z dodatkiem relokacyjnym Koszty podróży Koszty związane z instytucją Koszty badań i transferu wiedzy ponoszone przez instytucję partnerską do maks. kwoty 800 euro na osobę na miesiąc

10 Finansowanie Reintegracja naukowców Koszty związane ze stypendystą
NIE POKRYWANE !!! Koszty związane z instytucją Koszty badań i transferu wiedzy (w tym sprzęt) Ryczałt 250 euro na badania nielaboratoryjne lub 500 euro – na laboratoryjne na osobę na miesiąc Rzeczywiste wydatki do 1200 euro na osobę na miesiąc

11 Finansowanie Dodatkowo
Koszty związane z zarządzeniem (w tym obowiązkowy audyt finansowy) Maksymalnie 3% grantu Narzuty na koszty pośrednie 10% kosztów bezpośrednich bez podwykonawstwa Inne koszty – sprzęt – możliwe wyjątkowo (amortyzacja)

12 Strategiczne partnerstwo akademicko-przemysłowe
Wspólny projekt min. 2 jednostek (akademickiej i przemysłowej) z 2 różnych krajów UE lub stowarzyszonych Wzajemna wymiana doświadczonych naukowców – niekoniecznie nominalnie pracowników naukowych (dla rozwoju ich wiedzy i umiejętności oraz nabycia doświadczeń w innym środowisku) Pobyt od 2 miesięcy do 2 lat Obowiązkowa reintegracja min. 1 rok lub zwrot pieniędzy

13 Kto może wziąć udział? Doświadczeni naukowcy (4 lata doświadczeń badawczych po magisterium lub doktorat) Nie muszą być pracownikami naukowymi Aktywni w sektorze od min. 2 lat

14 Finansowanie Koszty związane ze stypendystą
Wynagrodzenie wg. tabel z dodatkiem relokacyjnym Koszty podróży Koszty badań i transferu wiedzy (w tym sprzęt) do wyboru: Ryczałt 250 euro na badania nielaboratoryjne lub 500 euro – na laboratoryjne na osobę na miesiąc Rzeczywiste wydatki do 800 euro na osobę na miesiąc

15 Finansowanie Zarządzanie projektem ( w tym obowiązkowy audyt) – do 3% grantu Narzuty na koszty pośrednie – do 10% kosztów bezpośrednich oprócz podwykonawstwa Inne koszty – sprzęt – wyjątkowo (amortyzacja)

16 Korzyści Rozwój potencjału badawczego instytucji (transfer wiedzy)
Nawiązanie bezpośredniego kontaktu z naukowcami z całej Europy Nawiązanie długookresowej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem i jednostką akademicką (transfer wiedzy) Korzyści finansowe (np. zakup aparatury)

17 Przykład Praca „postdoca” przez 48 osobomiesięcy w laboratorium to euro ryczałtu na badania euro na koszty ogólne UWAGA Opłaca się przyjmować stypendystów

18 Termin – OSTATNI !!! 25 stycznia 2006r.,do godz. 17.00
Budżet – 47 mln euro, z czego: 31 mln euro na stypendia rozwojowe (z czego min. 70% dla krajów kandydujących lub mniej rozwiniętych regionów UE) 16 mln euro na strategiczne partnerstwo akademicko-przemysłowe (z czego min. 30% dla małych i średnich przedsiębiorstw) Budżet 1 projektu: od 200 tys. do tys. euro

19 Dziękuję Państwu za uwagę !


Pobierz ppt "Stypendia transferu wiedzy – Marie Curie ToK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google