Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIK MECHANIK OKRĘTOWY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIK MECHANIK OKRĘTOWY"— Zapis prezentacji:

1 TECHNIK MECHANIK OKRĘTOWY
wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych‏

2 TECHNIK MECHANIK OKRĘTOWY
Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: TECHNIK MECHANIK OKRĘTOWY Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 314[03] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

3 Syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy
Czy wiesz, że technik mechanik okrętowy: 1. Jest przygotowywany do pracy w zawodzie zgodnie z procedurami określonymi w Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy. Może pracować na różnych statkach w dziale maszynowym lub zakładach remontujących urządzenia okrętowe, serwisach technicznych firm przemysłu maszynowego, jednostkach konstrukcyjnych i projektowych na stanowiskach odpowiadających poziomowi personelu pomocniczego. 2. Zajmuje się eksploatacją siłowni okrętowej, obsługą i konserwacją instalacji, mechanizmów i urządzeń siłowni okrętowej, obsługuje i konserwuje okrętowe urządzenia elektryczne i chłodnicze, a także pełni wachty morskie i portowe pod nadzorem oficera mechanika, bierze udział w pracach pokładowych, akcjach ratowniczych na morzu, uczestniczy w prowadzonych pracach remontowych. Potrafi przygotować stanowisko do planowanego remontu. 3. Współpracuje z oficerami mechanikami wachtowymi, kadrą inżynierską i robotnikami. 4. Wykonuje swoja pracę na statkach, w pomieszczeniach zamkniętych i na powietrzu. 5. Na lądzie pracuje osiem godzin, zgodnie z Kodeksem Pracy, na statku zgodnie z grafikiem wacht. 6. Musi przestrzegać przepisów konwencji międzynarodowych, administracji morskiej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

4 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem, z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić te sformułowania. Najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej, rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy zapoznasz się z treścią kolejnych slajdów.

5 Zadania i umiejętności zawodowe
1. Obsługiwanie i konserwacja instalacji, mechanizmów i urządzeń siłowni okrętowej, instalacji ogólnookrętowych, tj. zęzowej, balastowej, klimatyzacyjnej, przeciwpożarowej, instalacji elektrycznej i chłodniczej. 2. Przygotowanie stanowiska pracy do planowanego remontu, uczestniczenie w pracach remontowych, uczestniczenie w przygotowaniu statku do remontu, wykonywanie bieżących napraw. 3. Pełnienie wacht morskich i portowych pod nadzorem oficera mechanika, wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach siłowni okrętowej o mocy maszyn do 750 kW. 4. Branie udziału w pracach pokładowych, w akcjach ratowniczych i ratunkowych na morzu. 5. Komunikowanie się, wyszukiwanie i przetwarzanie informacji, posługiwanie się językiem angielskim przynajmniej w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy. 6. Tworzenie szkiców roboczych, wykonywanie, czytanie i interpretowanie rysunków technicznych oraz schematów.

6 Zadania i umiejętności zawodowe
7. Posługiwanie się technikami warsztatowymi w zakresie pomiarów, obróbki ręcznej, obróbki skrawaniem i spawalniczej. 8. Użytkowanie maszyn okrętowych, urządzeń elektrycznych, elektronicznych, układów automatyki okrętowej z zachowaniem zasad prawidłowej eksploatacji i bezpieczeństwa pracy. 9. Podnoszenie kwalifikacji drogą samokształcenia. 10. Wykorzystanie podstawowej wiedzy ekonomicznej do sporządzania kalkulacji napraw i remontów. Uwaga: W podanych treściach mogą pojawiać się nowe, niezrozumiałe sformułowania. Spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

7 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie technika mechanika okrętowego niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis narzędzia pomiarowe: metrówka, suwmiarka, mikrometr do mierzenia elementów konstrukcyjnych z dużą dokładnością narzędzia ślusarskie: klucze, młotki, pilniki, piły, uchwyty do wykonywania, montowania i demontowania elementów konstrukcyjnych podstawowe mierniki elektryczne: amperomierz, woltomierz, omomierz do pomiaru natężenia prądu, napięcia elektrycznego, oporu elektrycznego

8 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie technika mechanika okrętowego niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis narzędzia diagnostyczne silników spalinowych: obrotomierz, dymomierz, analizator spalin do pomiaru obrotów wału silnika; do pomiaru zadymienia w silnikach Diesla; do analizy zawartości szkodliwych pierwiastków w spalinach silników benzynowych obrabiarki mechaniczne: tokarka, szlifierka, frezarka do toczenia elementów mechanicznych; do szlifowania; do frezowania

9 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie technika mechanika okrętowego niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis narzędzia hydrauliczno-pneumatyczne: giętarki, rozpieracze, uchwyty do gięcia rur, blach, kształtowników; do rozpierania elementów konstrukcji; do mocowania detali urządzenia spawalnicze: spawarka elektryczna, spawarka gazowa, spawarka do spawania w osłonie gazowej do łączenia metali (łuk elektryczny topi metal); do łączenia metali (płomień acetylenowo-tlenowy topi metal); do trudno łączących się metali (płomień topi metal w osłonie gazowej co zapobiega utlenianiu)‏ narzędzia kreślarskie: deska kreślarska, liniał, ekierka, kątomierz, cyrkiel, rapitografy, komputer z oprogramowaniem CAD, CAM, CAE do tworzenia szkiców, projektów w ołówku i tuszu z wykorzystaniem zasad rysunku technicznego

10 Cechy psychofizyczne Test samooceny
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika mechanika okrętowego, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, zainteresowania, uzdolnienia, temperament i predyspozycje fizyczne. Przeczytaj uważnie poniższy test, dotyczący wymaganych cech psychofizycznych oraz predyspozycji fizycznych i zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie.

11 Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne
Lp. Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne Tak Nie 1. Czy interesujesz się techniką, a szczególnie silnikami spalinowymi i napędem? 1 2. Czy chciałbyś być marynarzem na statku? 3. Czy masz wyobraźnię przestrzenną? 4. Czy potrafisz przez dłuższy czas skoncentrować się na pracy wykonywanej w trudnych warunkach? 5. Czy uważasz, że możesz wykonywać pracę przez długi czas w określonym tempie? 6. Czy masz dobry wzrok, słuch i refleks, jesteś spostrzegawczy? 7. Czy utrzymujesz porządek w miejscu swojego przebywania? 8. Czy potrafisz wytrwale i cierpliwie podążać do celu? 9. Czy lubisz pracować w zespole? 10. Czy nie obawiasz się przebywania w małej, zamkniętej przestrzeni? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zsumuj swój wynik. Razem punktów:

12 Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i predyspozycji fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się doradcą zawodowym.

13 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika mechanika okrętowego, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny Przeczytaj uważnie poniższy wykaz przeciwwskazań zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wybierz właściwą odpowiedź. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

14 Przeciwwskazania zdrowotne
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1. Czy masz kłopoty ze wzrokiem, z rozróżnianiem kolorów? 1 2. Czy masz zburzenia czucia (dotyku)? 3. Czy masz ograniczenia ruchowe palców, rąk spowodowane chorobą lub kalectwem? 4. Czy masz skłonności do uczuleń skóry rąk oraz nadmiernej potliwości? 5. Czy chorujesz lub chorowałeś na przewlekłe choroby płuc lub oskrzeli? 6. Czy zdarzają Ci się silne migrenowe bóle głowy, zawroty głowy i utraty równowagi? 7. Czy cierpisz na lęk przestrzeni lub lęk przebywania w małych, zamkniętych pomieszczeniach? 8. Czy masz kłopoty z kręgosłupem: silne skrzywienie, ograniczenie dźwigania lub schylania się? 9. Czy zdarzyło Ci się utracić przytomność? 10. Czy chorujesz na padaczkę?

15 Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie technika mechanika okrętowego. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.

16 Kształcenie w zawodzie
Aby pracować w zawodzie technika mechanika okrętowego, możesz: 1.1. Jako absolwent gimnazjum wybrać technikum czteroletnie mechaniczne, a po ukończeniu technikum i po uzyskaniu matury podjąć naukę na uczelni wyższej. 1.2. Jako absolwent gimnazjum wybrać trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, a po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kontynuować naukę w trzyletnim technikum uzupełniającym i po uzyskaniu matury podjąć naukę na uczelni wyższej. 1.3. Jako absolwent trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum o innej specjalności, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego wybrać szkołę policealną w zawodzie technika mechanika okrętowego. Co zrobić, aby rozpocząć naukę w technikum czteroletnim? Należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie gimnazjum, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu technika mechanika okrętowego. Szkoły dzienne dla młodzieży przyjmują absolwentów do 18. roku życia.

17 Kształcenie w zawodzie technika mechanika okrętowego
Technik mechanik okrętowy będzie się uczył: 7.1. Rysunku technicznego i technik komputerowych – metodami tradycyjnymi i komputerowymi w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji procesu montażu maszyn, elementów i podzespołów mechanicznych, napraw i remontów siłowni na statkach. 7.2. Podstaw mechaniki, termodynamiki technicznej, elektrotechniki i elektroniki okrętowej, podstaw konstrukcji maszyn oraz budowy i zasady działania silników okrętowych, budowy okrętów, wyposażenia, działania siłowni okrętowych. Dodatkowo: 7.3. Podstaw gospodarki rynkowej, zasad finansowania pracy, reguł działania w sytuacjach niebezpiecznych i ekstremalnych właściwych dla pracy na statku i stoczni remontowej. 7.4. Mechanizmów marketingu, autoprezentacji przy poszukiwaniu pracy i obsłudze klienta oraz problematyki ekologicznej właściwej wykonywanemu zawodowi. 17

18 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… 1. Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie technika mechanika okrętowego. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: 1) odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, 2) przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, 3) rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie, i najtrudniejsze – wybrać się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki.

19 Rynek pracy Czy wiesz, że:
Technik mechanik okrętowy po ukończeniu nauki w technikum może być zatrudniony w zakładach przemysłu okrętowego, w stoczniach remontowych, portach, jako pomocnik oficera mechanika na statku. Na technika mechanika okrętowego czeka praca w ośrodkach badawczo-rozwojowych techniki okrętowej, biurach konstrukcyjnych, spółkach okrętowych, biurach konsultacyjnych i doradztwa przemysłu maszynowego, a po ukończeniu studiów może uzyskać dyplom oficera mechanika wachtowego. Typowymi stanowiskami pracy dla technika mechanika okrętowego są: asystent konstruktora, kreślarz, mechanik w zakładach remontowych, na jednostkach pływających czy stoczniach, inspektor BHP (po dodatkowym przeszkoleniu), laborant-operator w laboratorium wytrzymałości materiałów, pracownik służb głównego spawalnika, energetyka. 19

20 Rynek pracy Czy wiesz, że:
Pokrewnymi stanowiskami pracy na, których może pracować technik mechanik okrętowy są stanowiska w zakładach metalowych różnych branż, stanowiska w zakładach rzemieślniczych ślusarsko-metalowych, stacjach obsługi samochodów, stacjach diagnostycznych. Absolwent technikum budowy okrętów może prowadzić własną firmę o charakterze prac okrętowych, jachtowych, mechanicznych, spawalniczych, naprawy i remontów silników spalinowych. 20

21 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Rynek pracy Praca własna… 1. Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie technika mechanika okrętowego? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu przeprowadź wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z technikami mechanikami okrętowymi pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wypełnij poniższą tabelę. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 2. Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

22 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje” . II. Czasopisma specjalistyczne: „Morze” (http://www.naszemorze.com.pl/, stan na 11 lutego 2010).‏ „ShipNews” (http://www.portalmorski.pl/ShipNews-nowy-miesiecznik-dla-okretowcow-a1839 , stan na 11 lutego 2010)‏. „The Maritime Worker”, dodatek do miesięcznika „Morze” (http://www.themaritimeworker.pl/ , stan na 11 lutego 2010).‏ „Inżynieria materiałowa” (http://www.sigma-not.pl/show.do?mode=issue&id=504 , stan na 11 lutego 2010).‏ „Mechanik” (http://www.mechanik.media.pl/ , stan na 11 lutego 2010). „Silniki spalinowe” (http://www.ptnss.pl/ss/archiwum.htm). 22

23 Źródła informacji III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technika mechanika okrętowego, ksztacenia-w-zawodach&catid=56%3Apodstawy-programowe-i-programy-nauczania&Itemid=81, stan na 11 lutego 2010. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Technik mechanik okrętowy, CKE, Warszawa 2005, stan na 11 lutego 2010. Program nauczania dla zawodu technika mechanika okrętowego 314[03], nr programu 314[03] /T,SP/ MENiS / 22 stycznia 2003. Szkoły ponadgimnazjalne kształcące w zawodzie technika mechanika okrętowego: Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego, Szczecin (http://zsbo.delfnet.com/, stan na 11 lutego 2010), Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego, Gdańsk (http://www.zsbo.gda.pl/, stan na 11 lutego 2010), Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego, Gdynia (http://www.zsbo.idev.pl/informacje/informacje-ogolne.html, stan na 11 lutego 2010).‏ Standardy wyposażenia pracowni wg KOWEZiU, stan na 11 lutego 2010. Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.): Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005, ss 23

24 III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji:
Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537). 

25 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat zawodów, które Cię interesują.


Pobierz ppt "TECHNIK MECHANIK OKRĘTOWY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google