Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY"— Zapis prezentacji:

1 TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

2 TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 342[01] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

3 Syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy
Czy wiesz, że technik organizacji reklamy: 1. Przeprowadza analizy marketingowe, zajmuje się zbieraniem informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań, opracowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, przygotowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe. 2. Pozyskuje zlecenia, penetruje rynek potencjalnych odbiorców reklamowych, doradza przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych, kontaktuje się agencjami reklamowymi, studiami filmowymi, organizacjami branżowymi, sportowymi, społecznymi, politycznymi. 3. Pracę wykonuje samodzielnie lub w zespole zadaniowym 8 godzin dziennie zgodnie z Kodeksem Pracy, komunikuje się z klientami. 4. Pracuje w zamkniętych pomieszczeniach: pokojach biurowych, halach targowych, ze względu na konieczność współpracy ze zleceniodawcami i innymi osobami musi się przemieszczać. Narażony jest na zmiany temperatury, pracę przy sztucznym oświetleniu, promieniowanie ekranów monitorów, hałas drukarek i kserokopiarek. 5. To zawód dla osób kreatywnych, o dużej kulturze osobistej, mających podzielność uwagi, wyobraźnię, dobrze zorganizowanych i rzetelnych.

4 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem, z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić te sformułowania. Najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej, rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy zapoznasz się z treścią kolejnych slajdów.

5 Zadania i umiejętności zawodowe
Pozyskiwanie klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami. Określanie celów reklamowych przedsiębiorstwa i wyznaczanie sposobów ich realizacji. Gromadzenie informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych. Tworzenie przekazów reklamowych dla potrzeb różnych typów mediów. Produkcja przekazów reklamowych dla potrzeb różnych typów mediów. Publikacja przekazów reklamowych w różnych typach mediów. Zlecanie i wykorzystywanie wyników badań o charakterze reklamowym. Organizacja działań promocyjnych przedsiębiorstwa. Organizacja działalności wystawienniczej.

6 Rozróżnia podstawowe kategorie ekonomiczne i najważniejsze przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.
Określa przewagi i słabości rynkowe przedsiębiorstwa i interpretuje je pod kątem działalności reklamowej. Wykorzystuje podstawy psychologii i socjologii pracy dla potrzeb organizowania reklamy. Opracowuje oferty handlowe z zakresu sprzedaży usług reklamowych. Dobiera środki i nośniki reklamy w zależności od celów (funkcji) reklamy oraz branży towarowej. Posługuje się komputerem jako narzędziem pracy, tworzy tekst i slogan reklamowy oraz ocenia skuteczność tych form. Tworzy podstawy projektu graficznego reklamy wizualnej, organizuje sesje fotograficzne i filmowe na potrzeby reklamowe oraz przygotowuje produkcję filmów reklamowych. Organizuje sesje fotograficzne i filmowe na potrzeby reklamowe oraz przygotowuje produkcję filmów reklamowych.

7 Planuje, rezerwuje, kupuje powierzchnię i czas reklamowy w różnych typach mediów reklamowych w oparciu o zgromadzone informacje. Wykorzystuje znajomość języka angielskiego do realizacji zadań zawodowych, w szczególności przy współpracy z klientem zagranicznym oraz kooperacji z firmami zagranicznymi. Organizuje działalność informacyjną przedsiębiorstwa (public relations): konferencje prasowe, konkursy, degustacje, pokazy, demonstracje próbek towaru w ramach promocji. Uwaga: W podanych treściach mogą pojawiać się nowe, niezrozumiałe sformułowania. Spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

8 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie technika organizacji reklamy niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis urządzenia pracy biurowej: telefon, fax, komputer wraz z oprogramowaniem graficznym i biurowym, kserokopiarka, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka dokumentów, mikrofon, rzutnik multimedialny, tablica multimedialna, ekran - do komunikacji, przygotowania, wymiany i prezentacji materiałów reklamowych urządzenia i przyrządy do tworzenia materiałów reklamowych: deska kreślarska, sztalugi malarskie, materiały rysunkowe i malarskie - do opracowywania wzorów i reklam

9 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie technika organizacji reklamy niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis narzędzia fotograficzne: aparaty fotograficzne, światłomierze, obiektywy, kuwety, koreksy, odczynniki chemiczne - do wykonywania i wywoływania zdjęć narzędzia multimedialne: kamera filmowa, odtwarzacz video, mikrofony, nagrywarki dźwięku, odtwarzacze dźwięku - do przygotowania materiału reklamowego audio-video

10 Cechy psychofizyczne Test samooceny
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika organizacji reklamy, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, zainteresowania, uzdolnienia, temperament i predyspozycje fizyczne. Przeczytaj uważnie poniższy test, dotyczący wymaganych cech psychofizycznych oraz predyspozycji fizycznych i zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie.

11 Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne
Lp. Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne Tak Nie 1. Czy masz zdolności plastyczne? 1 2. Czy masz dobrą sprawność ruchową? 3. Czy masz dobry słuch? 4. Czy masz poczucie estetyki? 5. Czy masz koordynację wzrokowo-ruchową? 6. Czy lubisz pracę z ludźmi? 7. Czy lubisz pracę na komputerze? 8. Czy masz zdolności organizatorskie? 9. Czy potrafisz myśleć abstrakcyjnie? 10. Czy jesteś uprzejmy i łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zsumuj swój wynik. Razem punktów:

12 Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i predyspozycji fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się doradcą zawodowym.

13 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika organizacji reklamy, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny Przeczytaj uważnie poniższy wykaz przeciwwskazań zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wybierz właściwą odpowiedź. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

14 Przeciwwskazania zdrowotne
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1. Czy masz kłopoty ze wzrokiem: ostrością widzenia, rozróżnianiem kolorów, widzeniem obuocznym? 1 2. Czy masz kłopoty z układem kostnym, bóle reumatyczne, poważne skrzywienie kręgosłupa? 3. Czy masz ograniczenia ruchowe rąk, palców, nóg wynikające z choroby lub kalectwa? 4. Czy jesteś nadmiernie pobudliwy (reagujesz wybuchowo, emocjonalnie)? 5. Czy masz jakieś wady wymowy (seplenisz, mówisz niewyraźnie, jąkasz się, zacinasz)? 6. Czy masz kłopoty ze słuchem? 7. Czy zdarzają Ci się zawroty głowy? 8. Czy zdarzyła Ci się utrata przytomności? 9. Czy chorujesz na padaczkę? 10. Czy łatwo poddajesz się stresowi?

15 Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie technika organizacji reklamy. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.

16 Kształcenie w zawodzie
W zawodzie technika organizacji reklamy kształcą szkoły policealne (dostępne po ukończeniu szkoły dającej wykształcenie średnie). Nauka trwa 2 lata. 1. Aby pracować w zawodzie technika organizacji reklamy, możesz: 1.1. Jako absolwent gimnazjum wybrać liceum ogólnokształcące trzyletnie, liceum profilowane, technikum czteroletnie w innym pokrewnym zawodzie, ukończyć wybraną szkołę i kontynuować naukę już w zawodzie technika organizacji reklamy w szkole policealnej, ukończyć ją i zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 1.2. Jako absolwent gimnazjum wybrać trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, a po jej ukończeniu kontynuować naukę w trzyletnim technikum uzupełniającym w innym zbliżonym zawodzie, dwuletnim liceum uzupełniającym, a po ukończeniu wybranej szkoły kontynuować naukę już w zawodzie technika organizacji reklamy w szkole policealnej, ukończyć ją i zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Co zrobić, aby rozpocząć naukę w szkole policealnej? Należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie szkoły średniej, podanie o przyjęcie do szkoły, zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu technika organizacji reklamy. Uwaga! Niektóre szkoły wprowadzają dodatkowe warunki, np. rozmowę kwalifikacyjną.

17 Kształcenie w zawodzie technika organizacji reklamy
3. Czego będziesz się uczył w szkole policealnej, przygotowując się do pracy w zawodzie technika organizacji reklamy? Jako technik organizacji reklamy będziesz się uczył: 3.1. Podstaw technik informacyjnych, historyczno-artystycznych podstaw reklamy, organizacji działalności reklamowej, języka obcego zawodowego, grafiki reklamowej. 3.2. Zajęcia teoretyczne uzupełnione są czterotygodniową praktyką zawodową, pozwalającą na zapoznanie się z prowadzeniem działalności reklamowej, projektowaniem i opracowaniem reklamy, przygotowaniem i prowadzeniem kampanii reklamowej. 17

18 Kształcenie w zawodzie technika organizacji reklamy
Z jakich podręczników będziesz się uczył w szkole policealnej, przygotowując się do wykonywania zawodu technika organizacji reklamy? Przykładowe: 1. Bain S.: CorelDRAW 10. Vademecum profesjonalisty, Helion, Gliwice 2002. 2. Flynn D.: Tworzenie cyfrowego video, Helion, Gliwice 2002. 3. Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe; metody i techniki, PWE, Warszawa 2002. 4. Prawo autorskie, Praca zbiorowa Barta J. (red), C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2003. 18

19 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… 1. Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół, w których możesz podjąć naukę w zawodzie technika organizacji reklamy. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: 1) odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, 2) przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, 3) rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie, 4) i najtrudniejsze – wybrać się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie, sukcesywnie wkładaj do teczki.

20 Rynek pracy Czy wiesz, że:
1) Technik organizacji reklamy ze zdobytymi kwalifikacjami znajdzie pracę w agencjach i studiach reklamowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, w działach marketingu i reklamy, biurach ogłoszeń, w działach promocji, agencjach scenariuszowych i studiach graficznych, agencjach do kontaktu z prasą, agencjach do kształtowania opinii publicznej. 2) Typowymi stanowiskami pracy dla technika organizacji reklamy są: agent reklamowy, pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia (account manager), pracownik działu kreatywnego, autor tekstów i sloganów (copywriter), projektant grafiki (art designer), pracownik działu produkcyjnego, pracownik działu planowania publikacji, pracownik biura reklamy, akwizytor, organizator działań promocyjnych. 20

21 Rynek pracy Czy wiesz, że:
3) Pokrewnymi stanowiskami pracy, na których może pracować technik organizacji reklamy są: pracownik administracyjny, grafik komputerowy, agent ubezpieczeniowy, korespondent biurowy, specjalista analizy rynku, kierownik działu promocji, organizator sprzedaży Internetowej, handlowiec. Może również prowadzić własną działalność. 4) Zawodami pokrewnymi są: - technik prac biurowych, - technik ekonomista, - technik organizacji usług gastronomicznych, - technik obsługi turystycznej, - technik cyfrowych procesów graficznych, - plastyk. 21

22 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Rynek pracy Praca własna… 1. Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie technika organizacji reklamy? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu przeprowadź wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z technikami organizacji reklamy zatrudnionymi w firmach, agencjach reklamowych lub pracujących na własny rachunek. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wypełnij poniższą tabelę. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 2. Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

23 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: „Marketing w Praktyce” (http://www.marketing.org.pl/, stan na 25 kwietnia 2010). „Świat Marketingu” – czasopismo internetowe (http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=06&strona=2, stan na 25 kwietnia 2010). „Visual Communication” (http://www.visualcommunication.pl/new/nr/visul_communication14.html , stan na 25 kwietnia 2010). 23

24 Źródła informacji III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technika organizacji reklamy: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. (Dz. U. z 2000r. Nr 70, poz.887). Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Technik organizacji reklamy (http://www.oke.poznan.pl/pliki/standardy_wymagan_i_informatory/technik_organizacji_reklamy.pdf, stan na 25 kwietnia 2010). Modułowy program nauczania dla zawodu technika organizacji reklamy (http://www.koweziu.edu.pl/programy/programy/technik.organizacji.reklamy_342%5B01%5D.pdf, stan na 25 kwietnia 2010). Opis zawodu: Kuratorium Oświaty Katowice (http://app.kuratorium.katowice.pl/zawodyDetails.aspx?zawod= , stan na 25 kwietnia 2010), (http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,technik_organizacji_reklamy, stan na 25 kwietnia 2010), Forum Doradztwa Zawodowego (http://www.zawod.swspiz.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=503, stan na 25 kwietnia 2010). Standard wyposażenia pracowni (http://www.koweziu.edu.pl/standardy/342_01.pdf, stan na 25 kwietnia 2010). 24

25 III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji:
Akty prawne: 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537).  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik archiwista, technik budownictwa, technik geodeta, technik handlowiec, technik hutnik, technik instrumentów muzycznych, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik organizacji reklamy, technik technologii drewna, technik technologii odzieży, technik włókiennik i mechanik pojazdów samochodowych. (Dz. U nr 70, poz.887).

26 Dziękujemy za uwagę. Zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat zawodów, które Cię interesują.


Pobierz ppt "TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google