Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA"— Zapis prezentacji:

1 TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA
wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

2 TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA
Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 311[24] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy: Na wesoło

3 Syntetyczny opis zawodu i środowisko pracy
Czy wiesz, że technik ochrony środowiska: W głównej mierze zajmuje się ochroną środowiska. W zawodzie tym istnieją specjalizacje. Każdy ze specjalistów zajmuje się ochroną określonych elementów przyrody: wodą, powietrzem, glebą. Przeważnie pracuje na wolnym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych, często na wysokościach (np. przy kontroli zanieczyszczeń powietrza), w hałasie, a także pod ziemią, w urządzeniach kanalizacyjnych lub w pomieszczeniach biurowych przy sporządzaniu raportów. Pracuje zespołowo (kierowanie pracą brygad roboczych, praca w zespołach pomiarowych i badawczych), rzadziej indywidualnie (prace laboratoryjne i montażowe). Zwykle pracuje 8 godzin dziennie w rannym systemie zmianowym. Sporadycznie może pracować w innych porach dnia, kiedy konieczne jest pobranie prób i wykonywanie pomiarów.

4 NA WESOŁO Powrót Wokół samicy pływa wieloryb i narzeka:
- Dziesiątki organizacji ekologicznych, setki aktywistów, tysiące polityków i naukowców, dziesiątki tysięcy ludzi na manifestacjach, rządy w tylu krajach robią wszystko, by zachować nasz gatunek, a ciebie boli głowa... Po wysłuchaniu awantury młody człowiek zwraca się do szefa: - Pracuję tylko na pół etatu. Czy mógłby pan być tak uprzejmy i krzyczeć na mnie o połowę ciszej?

5 Zadania i umiejętności zawodowe
Monitoruje zanieczyszczenia w powietrzu, wodzie i glebie. Określa parametry uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady. Sporządza bilans zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, wody i gleby. Prowadzi badania technologiczne w specjalistycznym zakresie.

6 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem zawodu i środowiska pracy z pewnością znalazłeś niezrozumiałe dla Ciebie sformułowania. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić ich znaczenie. W tym celu, najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy będziesz zapoznawał się z treścią kolejnych slajdów. Na wesoło

7 Wybrane umiejętności niezbędne do pracy w zawodzie technik ochrony środowiska:
Określa aktualny stan zanieczyszczeń środowiska oraz zmiany w nim zachodzące na skutek działalności człowieka. Przeprowadza proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska. Oznacza parametry określające stopień zanieczyszczenia wody, powietrza, poziomu hałasu i stopnia zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Określa zgodność z normami oczyszczania ścieków, powierza odpadów. Wykonuje pomiary poziomu hałasu i drgań mechanicznych. Bada i kontroluję emisję i immisję zanieczyszczeń. Sporządza bilanse zanieczyszczeń. Obsługuje aparaturę pomiarową oraz urządzenia stosowane w ochronie środowiska. Przygotowuje mapy oraz schematy techniczne. Przygotowuje propozycje zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym. Podejmuje działania w sytuacji wystąpienia zagrożeń ekologicznych. Prowadzi kampanię na rzecz poprawy stanu środowiska, w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej i segregacji odpadów komunalnych. I wiele innych… Praca własna… Uwaga: W podanych powyżej tekstach dotyczących zadań i umiejętności zawodowych z pewnością pojawiły się nowe niezrozumiałe sformułowania, spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy rodziców, nauczyciela, doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

8 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie technik ochrony środowiska niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis komputer wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem: pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji), pakiet do wspomagania analiz wyników. Komputer jest niezbędny przy opracowywaniu i interpretowaniu wyników badań, przygotowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego, map, przetwarzania informacji aparatura pomiarowa (np. miernik pH, miernik promieniowania) wykorzystywane do badania wody, powietrza, natężenia hałasu, zanieczyszczeń gleby. Miernik pH służy do pomiarów wartości pH i temperatury cieczy. Miernik promieniowania umożliwia precyzyjny pomiar promieniowania mikrofalowego przyrządy meteorologiczne np. termometr, wiatromierz, deszczomierz, termometry gruntowe, heliograf, przyrządy do pomiarów promieniowania słonecznego, które służą do pomiarów zanieczyszczeń środowiska przyrządy kreślarskie (np. cyrkiel, ekierka, linijka, kątomierz) służą do przygotowywaniu szkiców roboczych, schematów technicznych, oznaczania punktów pomiarowych i stosowania oznaczeń graficznych na mapach (w szczególności w terenie)

9 Cechy psychofizyczne Test samooceny 1/3
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technik ochrony środowiska, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, temperamentu, swoje zainteresowania, uzdolnienia i wymagania fizyczne. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst z cechami psychofizycznymi oraz wymaganiami fizycznymi i zdrowotnymi, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Praca własna… Uwaga: W podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować.

10 Cechy psychofizyczne - test samooceny 2/3
Lp. Cechy osobowości, wymagania fizyczne Tak Nie 1 Czy interesujesz się przyrodą, ekologią? 2 Czy masz uzdolnienia matematyczne? 3 Czy jesteś osobą dokładną? 4 Czy byłbyś gotowy do pracy w różnych, czasem nieprzyjemnych warunkach środowiskowych? 5 Czy masz zainteresowania i uzdolnienia techniczne? 6 Czy masz dobrą koordynację wzrokowo-ruchową? 7 Czy jesteś osobą cierpliwą? 8 Czy jesteś osobą zdyscyplinowaną? 9 Czy precyzja i dokładność to Twoje mocne strony? 10 Czy lubisz pracę w zespole? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zapisz wynik. Razem punktów:

11 Cechy psychofizyczne - test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i wymagań fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

12 NA WESOŁO Powrót - Co robisz? - Nic, w pracy jestem...
Nauczycielka spotyka swojego byłego ucznia, Jasia, i pyta: - Co porabiasz, Jasiu? - Wykładam chemię. - Niemożliwe, gdzie? - W sklepie. Powrót 12

13 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technik ochrony środowiska, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny 1/3 Przed przystąpieniem do zrobienia testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst zawierający przeciwwskazania zdrowotne, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwe odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim na nie odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

14 Przeciwwskazania zdrowotne - test samooceny 2/3
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1 Czy cierpisz na klaustrofobię? 2 Czy masz znaczną wadę wzroku? 3 Czy zdarzają ci się czasem zawroty głowy? 4 Czy ogólnie jesteś osobą o niskiej sprawności fizycznej? 5 Czy masz kłopoty z rozróżnianiem barw? 6 Czy cierpisz na lęk przestrzeni? 7 Czy cierpisz na choroby uszu lub nie słyszysz poleceń osób stojących w pobliżu Ciebie? 8 Czy cierpisz na zaburzenia zmysłu dotyku?

15 Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie technik ochrony środowiska. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo się z nimi zapoznał. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

16 Kształcenie w zawodzie technik ochrony środowiska
Aby pracować w zawodzie technik ochrony środowiska, możesz: 1.1. Jako absolwent gimnazjum wybrać czteroletnie technikum. 1.2. Jako absolwent trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego, możesz wybrać dwuletnią szkołę policealną. 1.3. Jako absolwent liceum profilowanego o profilu: chemiczne badanie środowiska lub kształtowanie środowiska możesz kontynuować naukę w jednorocznej szkole policealnej. 1.4 Po uzyskaniu świadectwa maturalnego możesz kontynuować naukę w szkołach wyższych na kierunku np. ochrona środowiska.

17 Kształcenie w zawodzie technik ochrony środowiska
Czego będziesz się uczył przygotowując się do wykonywania zawodu technik ochrony środowiska? W ramach modułu: 3.1. Badania i ocena stanu środowiska: badania atmosfery, wody, gleby, klimatu akustycznego, identyfikacji odpadów. 3.2. Monitoring środowiska: monitorowania powietrza wód, gleb i terenów leśnych, klimatu akustycznego, gospodarki odpadami. 3.3. Inżynieria środowiska: ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, wykorzystania zasobów wody, zapobiegania degradacji i dewastacji gleb, zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się hałasu i drgań, prowadzenia gospodarki odpadami. 3.4. Gospodarka wodna: gospodarowania zasobami wodnymi w regionie, projektowania systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.

18 Kształcenie w zawodzie technik ochrony środowiska
Z jakich podręczników będziesz się uczył przygotowując się do wykonywania zawodu technik ochrony środowiska ? Przykładowe: Pawelczyk-Szpilowa M., Biologia i ekologia, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1999, Pyłka - Gutowska E.: Wydawnictwo Oświatowe, Warszawa, 2004, Umiński T.: Ekologia, środowisko, przyroda, WsiP, Warszawa 1995, Umiński T.: Ekologia, środowisko, przyroda, WsiP, Warszawa 1995. 18

19 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie technik ochrony środowiska. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie; przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych; rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie; i najtrudniejsze – wybierz się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie, sukcesywnie wkładaj do teczki. Na wesoło

20 NA WESOŁO Mam atrakcyjną i pełną wyzwań pracę. Obecnie szukam dobrze płatnej... W parku, na ławce leży książka. Widzi ją student prawa. Zaczyna czytać: - Eee tam, żadnych opisów morderstw, popełnianych przestępstw... To nie dla mnie. Widzi ją student matematyki: - Eee tam, żadnych wzorów, zadań algebraicznych... To nie dla mnie. Podnosi ją student medycyny: - O! „Pan Tadeusz”! Nie wiem co to jest, ale mogę nauczyć się na pamięć... Powrót

21 Rynek pracy Czy wiesz, że:
Typowymi stanowiskami pracy w zawodzie technik ochrony środowiska są: laborant, aparaturowy, technik aparaturowy urządzeń analitycznych, technolog oczyszczalni ścieków, referent ds. ochrony środowiska, specjalista ds. gospodarki odpadami. Pokrewnymi stanowiskami pracy, na których może pracować technik ochrony środowiska, są: technik melioracji wodnych, technik chemik, technik górnik, technik budownictwa, technik technologii betonów, technik hydrolog, technik mechanik. Technik ochrony środowiska może poszukiwać pracy w ośrodkach badań i kontroli środowiska, terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, działach ochrony środowiska w zakładach przemysłowych, w miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków, zakładach utylizacji odpadów, w biurach projektujących urządzenia do ochrony środowiska, instytucjach naukowo-badawczych zajmujących się ochroną środowiska oraz prywatnych przedsiębiorstwach specjalnych.

22 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Na wesoło Rynek pracy Praca własna… Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie technik ochrony środowiska? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z technikiem ochrony środowiska zatrudnionym w odpowiedniej firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wyniki zapisz w przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca tabeli. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

23 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia tytułów wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: Człowiek i Środowisko. Kwartalnik naukowy (http://orgmasz.cp2.win.pl/w/jbr/k9.htm, ). EKOŚWIAT – Ogólnopolski miesięcznik ekologiczny (http://www.ekoswiat.com.pl/, ). Wszechświat. Pismo przyrodnicze Polskiego Towarzystwa Przyrodników (http://www.wszechswiat.agh.edu.pl/, ). Zielone Brygady. Pismo ekologów (http://zb.eco.pl/zb/, ).

24 Źródła informacji III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: Doradca 2000 – przewodnik po zawodach. Technik ochrony środowiska (https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody, ). Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik ochrony środowiska. Warszawa, MEN (http://www.men.gov.pl/images/stories/zawody/zawody_311_24.pdf, ) Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Technik ochrony środowiska, Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Warszawa, 2005 (http://www.oke.poznan.pl/pliki/standardy_wymagan_i_informatory/technik_ochrony_srodowiska.pdf, ). Junczak W., Lewandowska I., Wapińska B.: Modułowy program nauczania. Technik ochrony środowiska 311[24], Warszawa, MEN 2001 (http://www.koweziu.edu.pl/programy/programy.php, ). Przewodnik po zawodach. Wydanie II. Tom VI. Warszawa, MGPiPS, 2003, s. VI-431–VI-436. Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.), Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego. Warszawa, MEN, 2005, s Kijak B., Majka B.: Krajowy standard kwalifikacji zawodowych. Technik ochrony środowiska (311209), Warszawa MPiPS, 2006.

25 Źródła informacji Akty prawne:
Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537).  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. nr 124, poz. 860 z późn. zm.).

26 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat interesujących Cię zawodów.


Pobierz ppt "TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google