Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO"— Zapis prezentacji:

1 OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

2 OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: OPERTATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 815[01] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy: 8131 Na wesoło

3 NA WESOŁO Chciałabym bardzo podjąć pracę.
Najlepiej, żeby to było w Legnicy, ale jeżeli będzie w Lubinie… to nie szkodzi. Facet w roboczym ubraniu, ubrudzony cementem, w autosalonie: – A ile kosztuje Bentley GT coupe? – euro. – Dużo... A na kredyt? Na rok? – euro miesięcznie. – Dużo, kurde... A na dwa lata? – euro miesięcznie. – ………… też niemało... – To może miałby pan ochotę na tańszy samochód? – Ochotę bym miał, ale płyta nam się przewróciła na taki... Powrót

4 Syntetyczny opis zawodu i środowisko pracy
Czy wiesz, że operator urządzeń przemysłu chemicznego: Obsługuje i nadzoruje urządzenia przetwarzające substancje chemiczne i materiały pokrewne (w wyniku obróbki mechanicznej, cieplnej lub działania chemikaliów) w produkty cechujące się wymaganymi właściwościami. Narażony jest na działanie hałasu oraz pracę w środowisku o dużej wilgotności, obniżonej temperaturze, nieprzyjemnym zapachu. Zwykle pracuje 8 godzin dziennie, jednak zdarzają się przypadki, że trzeba pracować dłużej. Często pracuje w systemie zmianowym, a w zakładach produkcyjnych często wymagana jest praca w niedziele i dni świąteczne.

5 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem zawodu i środowiska pracy z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić znaczenie tych sformułowań. W tym celu najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy będziesz zapoznawał się z treścią kolejnych slajdów.

6 Zadania i umiejętności zawodowe
Wybrane zadania zawodowe w zawodzie operatora urządzeń przemysłu chemicznego: Obsługa maszyn, urządzeń i sprzętu do przetwarzania surowców i wytwarzania substancji chemicznych. Wytwarzanie produktów i półproduktów chemicznych. Konserwacja maszyn, urządzeń, aparatury i sprzętu do produkcji i przetwórstwa chemicznego.

7 Na wesoło Określa podstawowe właściwości substancji chemicznych. Pobiera próbki substancji stałych, ciekłych i gazowych. Posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń. Ocenia poprawność pracy maszyn, aparatów i urządzeń oraz przyrządów pomiarowych. Obsługuje typowe aparaty i urządzenia przemysłu chemicznego, w tym sterowane ręcznie, zmechanizowane, zautomatyzowane i skomputeryzowane. Utrzymuje w dobrym stanie technicznym aparaturę podstawową, urządzenia pomocnicze oraz aparaturę pomiarową wraz z bieżącą konserwacją. Posługuje się instrukcjami, normami. Wykonuje i odczytuje proste rysunki techniczne, odczytuje schematy technologiczne. I wiele innych… Praca własna… Uwaga: W tekstach podanych powyżej dotyczących zadań i umiejętności zawodowych z pewnością pojawiły się nowe niezrozumiałe sformułowania, spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy rodziców, nauczyciela, doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

8 NA WESOŁO Powrót Rozmawia dwóch kolegów:
– Wiesz, wczoraj znalazłem pracę. – A gdzie? – W przetwórni. – Jako kto? – Jako konserwator. – Konserwator dźwigów? – Nie, ogórków. Do bram nieba puka fabrykant broni. Święty Piotr pyta: – Czy zrobiłeś za życia dla ludzi coś złego? – Broń Panie Boże.

9 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie operatora urządzeń przemysłu chemicznego niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis kolumna destylacyjna i rektyfikacyjna (półkowa lub wypełniona)  sprzęt laboratoryjny i/lub urządzenie przemysłowe, w kształcie pionowej rury (lub walca), w której zachodzi proces destylacji lub rektyfikacji (np. przy oczyszczaniu lub rozdzielaniu substancji produkowanych w danym procesie reaktor ciśnieniowy (tzw. autoklaw) hermetycznie zamknięty, ogrzewany zbiornik służący do przeprowadzania procesów chemicznych mieszalnik aparat składający się ze zbiornika zaopatrzonego w mieszadło, niekiedy w pompę. Stosowany do mieszania ze sobą cieczy, cieczy z substancją stałą lub gazową, a także przeprowadzania niektórych reakcji chemicznych sprężarka maszyna, której zadaniem jest podwyższenie ciśnienia gazu lub wymuszenie jego przepływu kruszarka maszyna rozdrabniająca wykorzystująca proces kruszenia aparatura kontrolno-pomiarowa (np. termometr, pH-metr, manometr) Narzędzia służące do pomiaruwłaściwości fizykochemicznych (np. temperatury, pH, gęstości, lepkości, palności, toksyczności i wiele innych)

10 Cechy psychofizyczne Test samooceny 1/3
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie operatora urządzeń przemysłu chemicznego, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, temperamentu, swoje zainteresowania, uzdolnienia i wymagania fizyczne. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst z cechami psychofizycznymi oraz wymaganiami fizycznymi i zdrowotnymi, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Praca własna… Uwaga: W podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować.

11 Cechy osobowości, wymagania fizyczne
Cechy psychofizyczne – test samooceny 2/3 Lp. Cechy osobowości, wymagania fizyczne Tak Nie 1 Czy dokładność i precyzja to Twoje mocne strony? 2 Czy Twoją mocną stroną jest zręczność rąk i w związku z tym potrafisz sprawnie i szybko wykonywać różne czynności przy ich użyciu? 3 Czy uważasz się za osobę odporną na stres i przed sprawdzianami potrafisz się nie denerwować? 4 Czy spostrzegawczość to Twoja mocna strona? 5 Czy lubisz wykonywać obliczenia rachunkowe? 6 Czy lubisz wykonywać zadania wymagające własnej pomysłowości, wyobraźni? 7 Czy możesz o sobie powiedzieć, że masz zainteresowania typowo techniczne? 8 Czy na podstawie obserwacji własnego zachowania uważasz, że jesteś osobą odpowiedzialną i jesteś gotowy do tego, aby odpowiadać za zdrowie i życie innych? 9 Czy potrafisz i lubisz współpracować z innymi ludźmi? 10 Czy lubisz planować i zarządzać, np. organizować imprezy klasowe? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zsumuj swój łączny wynik. Razem punktów:

12 Cechy psychofizyczne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i wymagań fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

13 NA WESOŁO OGŁOSZENIE: Sprzedam elektrohydrotermogumonapawarkę z autoprzyczłapem do turbobulbulatora samojezdnego Nowy manager zatrudnił się w dużej międzynarodowej firmie. Pierwszego dnia wykręcił wewnętrzny do swojej sekretarki i krzyczy: – Przynieś mi tu kawy, szybko! Z drugiej strony odezwał się gniewny męski głos: – Wybrałeś zły numer! Wiesz z kim rozmawiasz?! – Nie! – Z dyrektorem naczelnym! – A wiesz, z kim Ty rozmawiasz?! – No i dobrze! Powrót

14 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie operatora urządzeń przemysłu chemicznego, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny 1/3 Przed przystąpieniem do zrobienia testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst zawierający przeciwwskazania zdrowotne i oceń siebie pod tym kątem. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

15 Przeciwwskazania zdrowotne
Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 2/3 Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1 Czy masz skłonność do alergii i uczuleń? 2 Czy chorowałeś lub chorujesz na przewlekłe choroby płuc czy też oskrzeli (np. astmę)? 3 Czy masz poważną wadę wzroku? 4 Czy masz lęk wysokości? 5 Czy masz zaburzenia węchu? 6 Czy cierpisz na wadę słuchu? 7 Czy cierpisz na choroby ograniczające sprawność Twoich rąk? 8 Czy zdarzają ci się zaburzenia równowagi, omdlenia?

16 Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie operatora urządzeń przemysłu chemicznego. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.

17 Kształcenie w zawodzie operatora urządzeń przemysłu chemicznego
Aby pracować w zawodzie operatora urządzeń przemysłu chemicznego, możesz: 1.1. Jako absolwent gimnazjum – wybrać dwuletnią zasadniczą szkołę zawodową. 1.2. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej – kontynuować naukę w trzyletnim technikum uzupełniającym (np. w zawodzie technika technologii chemicznej), a po uzyskaniu matury – podjąć naukę na uczelni wyższej Co zrobić, aby rozpocząć naukę? Należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie gimnazjum (lub dawnej ośmioletniej szkoły podstawowej) oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy z substancjami chemicznymi.

18 Kształcenie w zawodzie operatora urządzeń przemysłu chemicznego
3. Czego będziesz się uczył w zasadniczej szkole zawodowej, przygotowując się do wykonywania zawodu operatora urządzeń przemysłu chemicznego? W ramach modułu: 3.1 Fizykochemiczne podstawy chemicznych procesów przemysłowych: posługiwania się podstawowymi pojęciami fizykochemicznymi oraz stosowania reakcji chemicznych w procesach przemysłowych. 3.2 Technika laboratoryjna: wykonywania podstawowych czynności laboratoryjnych i podstawowych analiz chemicznych, badania właściwości fizycznych substancji i stosowania podstawowych procesów chemicznych. 3.3 Techniczne podstawy chemicznych procesów przemysłowych: posługiwania się dokumentacją techniczną, wykonywania pomiarów parametrów procesowych, wykorzystywania maszyn, aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego oraz stosowania układów automatyki i sterowania. 3.4 Technologie wytwarzania półproduktów i produktów przemysłu chemicznego: prowadzenia procesów produkcyjnych i wytwarzania podstawowych produktów chemicznych.

19 Kształcenie w zawodzie operatora urządzeń przemysłu chemicznego
Z jakich podręczników będziesz się uczył w zasadniczej szkole zawodowej, przygotowując się do wykonywania zawodu operatora urządzeń przemysłu chemicznego? Przykładowe: Warych J., Oczyszczanie gazów. Procesy i aparatura, WNT, Warszawa 1999. Warych J., Aparatura chemiczna i procesowa, Politechnika warszawska, 2004. Koch R., Noworyta A., Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa 1998. Molenda J., Chemia w przemyśle: surowce – procesy – produkty, WSiP, Warszawa 1996. Dobrzański T., Rysunek techniczny maszynowy, WNT, Warszawa 2004. Wojtkun F., Bukała W., Materiałoznawstwo, WSiP, Warszawa 2004.

20 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie operatora urządzeń przemysłu chemicznego. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie i najtrudniejsze – wybierz się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki. Na wesoło

21 NA WESOŁO W warsztacie samochodowym klient siedzi w fotelu i czyta gazetę, a na kanale stoi samochód. Przychodzi mechanik i zabiera się za auto. Po chwili mówi do klienta: – Przydałoby się wymienić świece. – To wymieniaj pan, tylko szybko. No to mechanik czuje, że złapał naiwnego i nawija dalej: – Pasek rozrządu też do wymiany. Klocki i tarcze też. I płyn hamulcowy, i w chłodnicy, i wycieraczki... – Wymieniaj pan, tylko szybciej, bo nie mam czasu. Mechanik skończył, odstawił samochód i mówi: – No, gotowe. Na to klient pokazując na samochód stojący przed warsztatem: – No to bierz się pan teraz za mój. Powrót

22 Rynek pracy Czy wiesz, że:
Typowym stanowiskiem pracy w zawodzie operatora urządzeń przemysłu chemicznego jest aparatowy procesów chemicznych w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, np. w zakładach produkcji nawozów sztucznych, farmaceutycznych, papierniczych, farb i lakierów, destylarniach, cementowniach, rafineriach ropy. Pokrewnymi stanowiskami pracy, na których może pracować operator urządzeń przemysłu chemicznego, są: operator urządzeń do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, laborant. Operator urządzeń przemysłu chemicznego może poszukiwać pracy między innymi w zakładach produkcyjnych przemysłu chemicznego, laboratoriach chemicznych, instytutach badawczych.

23 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Rynek pracy Praca własna… Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie operatora urządzeń przemysłu chemicznego? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z operatorami urządzeń chemicznych pracującymi w tym zawodzie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wyniki zapisz w tabeli przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

24 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: Chemia Przemysłowa (http://chemia.e-bmp.pl/index_mag.php, 20 listopada 2009). 2) Przemysł Chemiczny (http://www.sigma-not.pl/zeszyt-2399-przemysl-chemiczny html /, 20 listopada 2009).

25 Źródła informacji III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: Olszewski K., Jackowska B., Szymański S., Modułowy program nauczania. Operator urządzeń przemysłu chemicznego 815[01], MEN, Warszawa 2006 (http://www.koweziu.edu.pl/programy/programy.php, 20 listopada 2009). Klasyfikacja zawodów i specjalności – opis zawodu. Operator urządzeń przemysłu chemicznego (http://www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php). Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.), Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005, s Podstawa programowa kształcenia w zawodzie operator urządzeń przemysłu chemicznego, MEN, Warszawa (http://www.men.gov.pl/images/stories/zawody/zawody_712_06.pdf, 24 listopada 2009). Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dla zawodu operator urządzeń przemysłu chemicznego, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2003 (http://www.cke-bip.waw.pl/assets/files/infor_ZAW_ZSZ/operator_urz_%20przem_%20chem.pdf, 17 lipca 2009).

26 Źródła informacji Akty prawne:
Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537).  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. nr 124, poz. 860 z późn. zm.).

27 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat zawodów, które Cię interesują.


Pobierz ppt "OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google