Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WERSJA DLA GIMNAZJUM I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WERSJA DLA GIMNAZJUM I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH"— Zapis prezentacji:

1 WERSJA DLA GIMNAZJUM I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
ANIMATOR KULTURY WERSJA DLA GIMNAZJUM I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

2 Animator kultury Multimedialna charakterystyka zawodu
Nazwa zawodu: Animator kultury Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 347[03] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

3 Syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy
Czy wiesz, że animator kultury: Inicjuje, organizuje i upowszechnia kulturę i sztukę w publicznych palcówkach kulturalno-oświatowych oraz w środowisku lokalnym. Kształtuje, upodobania zainteresowania kulturalne i artystyczne różnych grup społecznych oraz wspomaga artystyczną twórczość amatorską. Przeważnie pracuje w pomieszczeniach zamkniętych (kluby, świetlice, domy kultury, centra kultury, muzea, biblioteki, domy pomocy społecznej, itp.). Pracuje także na otwartym powietrzu w przypadku organizacji plenerowych imprez kulturalnych (koncerty, plenery artystyczne, pokazy filmowe na wolnym powietrzu itp.). Wykonując pracę współpracuje z wieloma ludźmi. 5. Zwykle pracuje osiem godzin dziennie, jednak zdarzają się sporadyczne przypadki, że trzeba pracować dłużej.

4 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem zawodu i środowiska pracy z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić te sformułowania. W tym celu najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej, rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy będziesz zapoznawał się z treścią kolejnych slajdów. Na wesoło

5 NA WESOŁO Ludzie są na tyle szczęśliwi, na ile sobie sami na to pozwalają. Abraham Lincoln Jasio wraca ze szkoły z pokrwawionym nosem. – Co ci się stało? – pyta mama. – To przez tego magika z cyrku, który podczas przedstawienia wyciągnął mi z nosa złotą monetę! – Zostawił cię w takim stanie?! – On nie! Po przedstawieniu moi koledzy szukali następnych monet! Powrót

6 Zadania i umiejętności zawodowe
Rozpoznaje potrzeby ludzi (dorosłych, młodzieży, dzieci) w zakresie oświatowym, kulturalnym, rozrywkowym i rekreacyjnym. Organizuje imprezy kulturalne w muzeach, galeriach sztuki, bibliotekach, teatrach itp. Zgodnie z potrzebami organizuje różne imprezy kulturalne (konkursy, odczyty, festiwale, koncerty, wystawy, dyskoteki itp.). Opracowuje, wykonuje lub zleca wykonanie innym reklam organizowanych imprez. Współpracuje ze sponsorami w celu pozyskiwania środków finansowych na organizowane imprezy. Współpracuje z wykonawcami imprez kulturalnych i artystycznych. Przygotowuje umowy z wykładowcami, specjalistami od zabawy i rekreacji, z artystami, zespołami artystycznymi, cyrkowymi i rozrywkowymi. Pobudza aktywność kulturalną, twórczą i artystyczną w środowisku. Organizuje dla twórców (artystów) plenery artystyczne. Planuje i realizuje programy dla kół miłośników sztuki, stowarzyszeń twórczości artystycznej, dyskusyjnych klubów filmowych itp. Prowadzi dokumentację placówki w zakresie upowszechniania kultury odpowiednio do zajmowanego stanowiska. Może pełnić funkcję kierowniczą w placówkach kultury i nimi zarządzać.

7 Organizuje stanowiska pracy zgodnie z zasadami organizacji pracy, ergonomii i BHP.
Komunikuje się ze współpracownikami i przełożonymi. Kształtuje ofertę kulturalną, artystyczną i rozrywkową, odpowiadającą zainteresowaniom odbiorców. Wdraża dzieci i młodzież do systematycznego uczestniczenia w imprezach kulturalnych, odwiedzania muzeów, galerii, bibliotek, teatrów itp. Tworzy własne bazy danych. Uczestniczy w imprezach kulturalnych organizowanych przez inne osoby i instytucje w celu weryfikowania własnych działań. Opracowuje plany działalności kulturalnej, rozrywkowej i rekreacyjnej zgodnie z obchodami okolicznościowymi, rocznicowymi i świętami oraz rokiem obrzędowym. Dobiera temat imprezy, jej formę oraz wykonawców. Zachęca ludzi do indywidualnej aktywności twórczej. Udziela informacji potencjalnym uczestnikom imprez kulturalnych. Organizuje wystawy, spotkania, wieczory autorskie, wernisaże, koncerty itp. Kontaktuje się z twórcami, zachęca ich do prezentacji własnych osiągnięć oraz prowadzi z nimi negocjacje. Komunikuje się z publicznością, zachęca ją do udziału w organizowanych imprezach. Prowadzi dokumentację własnej pracy. Tworzy scenariusze imprez kulturalnych i rozrywkowych. I wiele innych… Na wesoło Praca własna… Uwaga: W podanych powyżej tekstach dotyczących zadań i umiejętności zawodowych z pewnością pojawiły się nowe, niezrozumiałe sformułowania. Spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy rodziców, nauczyciela, doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

8 NA WESOŁO Ludzie są na tyle zestresowani, na ile sami sobie na to pozwalają. Ed Boenisch i Michele Haney Jaś wychodzi do szkoły z brudnymi dłońmi. Na to mama: – Z takimi brudnymi rękami nie możesz iść do szkoły. Jaś z radością w głosie odpowiada: – Dobrze mamusiu, jeśli się tak upierasz, to zostanę w domu. Powrót

9 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie animatora kultury niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis komputer wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem służy do planowania imprez, przygotowywania dokumentacji, umów z wykonawcami itp. drukarka urządzenie podłączone do komputera, dzięki któremu można wydrukować na papierze efekty wykonanej w określonym programie pracy, np. afisz przedstawienia telefon służy do prowadzenia za pośrednictwem linii telefonicznych rozmów z wykonawcami, sponsorami, odbiorcami i innymi fax urządzenie, za pomocą którego możemy przesyłać na odległość tekst drukowany, fotografie, mapy, rysunki (nawet pisma odręcznego) itp. za pośrednictwem linii telefonicznej Internet stosuje się go m.in. do poszukiwania w sieci niezbędnych informacji, wysyłania poczty elektronicznej itp. aparat fotograficzny Służy do wykonywania fotografii, utrwalania organizowanych wydarzeń kulturalnych mikrofon, wzmacniacze i głośniki podczas występów artystycznych stosujemy dane urządzenia do wzmocnienia głosu osób występujących na scenie instrumenty muzyczne „ubarwiają” organizowane występy artystyczne poprzez wydawane dźwięki

10 Cechy psychofizyczne Test samooceny 1/3
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie animatora kultury, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, zainteresowania, uzdolnienia, temperament i predyspozycje fizyczne. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy test, dotyczący wymaganych cech psychofizycznych oraz predyspozycji fizycznych i zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Praca własna… Uwaga: W podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować.

11 Cechy psychofizyczne – test samooceny 2/3
Lp. Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne Tak Nie 1 Czy masz umiejętności niezbędne do współpracy w grupie i potrafisz nawiązać kontakt z innymi ludźmi? 2 Czy jesteś cierpliwy? 3 Czy masz dobry słuch muzyczny? 4 Czy masz dobre poczucie rytmu i z tego powodu taniec nie sprawia Ci problemów? 5 Czy Twoją mocną stroną jest sprawność rąk i w związku z tym potrafisz zręcznie i szybko wykonywać różne czynności (malowanie, rysowanie, wycinanie itp.) przy ich użyciu? 6 Czy charakteryzujesz się wysoką kulturą osobistą? 7 Czy masz zainteresowania typowo artystyczne? 8 Czy masz dobrze rozwiniętą wyobraźnię twórczą i z łatwością przychodzi Ci wymyślanie różnych występów, przedstawień itp? 9 Czy jesteś spostrzegawczy? 10 Czy lubisz grać na jakimś instrumencie muzycznym? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zsumuj swój wynik. Razem punktów:

12 Cechy psychofizyczne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i predyspozycji fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

13 NA WESOŁO Urodziny Jasia. Dzwonek do drzwi, Jasio otwiera. W drzwiach stoi kuzyn i kuzynka. Jasio woła: – Mamo! Przyszli kuzyni! – Mówi się kuzynostwo, synku, kuzynostwo. Następny dzwonek. W drzwiach stoi wujek i ciocia. Jasio woła: – Mamo! Przyszedł wujek i ciocia! – Mówi się wujostwo synku, wujostwo. Kolejny dzwonek. W drzwiach stoi dziadek i babcia. Jasio woła: – Mamo! Przyszło dziadostwo! Spotykają się dwaj koledzy. Pierwszy z nich mówi na powitanie: – Wyglądasz na wypoczętego i zadowolonego z życia. Jesteś na urlopie? – Ja nie, ale mój szef... Powrót

14 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie animatora kultury, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny 1/3 Przed przystąpieniem do zrobienia testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy test zawierający przeciwwskazania zdrowotne, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

15 Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 2/3
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1 Czy cierpisz na znaczną wadę słuchu i nie słyszysz poleceń osób stojących w pobliżu lub masz problemy z rozróżnianiem dźwięków instrumentów muzycznych? 2 Czy chorowałeś ostatnio na przewlekłe choroby płuc lub oskrzeli? 3 Czy ze względu na chorobę układu oddechowego, gardła masz problemy ze śpiewem? 4 Czy cierpisz na choroby ograniczające ruchy Twoich rąk, np. na reumatyzm, który może utrudniać Ci grę na instrumentach muzycznych? 5 Czy jesteś nerwowy? 6 Czy masz wadę serca, która uniemożliwia Ci wykonywanie ciężkich prac fizycznych? 7 Czy masz wadę wymowy?

16 Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie animatora kultury. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

17 10 ANTYPRZYKAZAŃ SZCZĘŚLIWEGO CZŁOWIEKA
NA WESOŁO 10 ANTYPRZYKAZAŃ SZCZĘŚLIWEGO CZŁOWIEKA 1. Człowiek rodzi się zmęczony i żyje, aby odpoczywać. 2. Kochaj swe łóżko jak siebie samego. 3. Odpoczywaj w dzień, abyś mógł spać w nocy. 4. Jeśli widzisz kogoś odpoczywającego, pomóż mu. 5. Praca jest męcząca, więc należy jej unikać. 6. Co masz zrobić dziś, zrób pojutrze – będziesz miał dwa dni wolnego. 7. Jeśli zrobienie czegoś sprawia ci trudność, pozwól zrobić to innym. 8. Nadmiar odpoczynku nikogo nie doprowadził do śmierci. 9. Kiedy ogarnia cię ochota do pracy, usiądź i poczekaj, aż ci przejdzie. 10. Praca uszlachetnia, lenistwo uszczęśliwia. Powrót

18 Kształcenie w zawodzie animator kultury
Aby pracować w zawodzie animatora kultury, możesz: 1.1. Jako absolwent trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego wybrać szkołę policealną. 1.2. Po zdaniu matury kontynuować naukę na uczelni wyższej na kierunkach: kulturoznawstwo, pedagogika, historia sztuki, wiedza o teatrze itp. Co zrobić, aby rozpocząć naukę w szkole policealnej? Należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego, zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu animatora kultury oraz wskazane są opinie o aktywności społecznej, kulturalnej i artystycznej kandydata.

19 Kształcenie w zawodzie animatora kultury
Czego będziesz się uczył w szkole policealnej, przygotowując się do wykonywania zawodu animatora kultury? W ramach: 3.1. Teoretycznego bloku przedmiotowego: o animacji społeczno-kulturalnej (historii, metod i techniki, rodzaju animacji), wiedzy o kulturze i sztuce, zastosowania literatury, teatru, filmu, fotografii, plastyki i muzyki w animacji, prawnych i ekonomicznych podstaw działalności kulturalnej (źródła finansowania kultury, współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami, współpraca kulturalna z zagranicą, elementy prawa pracy, prawa autorskiego), umiejętności podejmowania samodzielnych działań artystycznych, upowszechniania kultury. 3.2. Praktycznego bloku przedmiotowego: prowadzenia animacji różnej wielkości grup, diagnozowania lokalnego środowiska, realizacja działań animacyjnych w środowisku lokalnym, współdziałania w grupie, rozwiązywania konfliktów i problemów, zasad poprawnego i skutecznego komunikowania się, tworzenia własnego warsztatu, projektowania i realizacji imprez, posługiwania się warsztatem animatora kultury z wykorzystaniem środków audiowizualnych i multimediów.

20 Kształcenie w zawodzie animatora kultury
3.3. Specjalizacje obejmują: Animację społeczności lokalnych (poznawanie środowiska lokalnego, dynamizowanie aktywności społeczno-kulturalnej środowiska). Teatr (organizowanie i prowadzenie zespołu teatralnego, teatru dla dzieci, lalkowego itp.). Taniec (odtwarzanie ruchem elementów muzyki, stosowanie ćwiczeń rytmiczno- umuzykalniających w różnych grupach wiekowych, współpraca z akompaniatorem, wykonywanie tańca klasycznego, jazzowego, tańców polskich, tańca towarzyskiego). Fotografię (posługiwanie się sprzętem fotograficznym, przeprowadzenie analizy i oceny dzieł fotograficznych, zasady kompozycji obrazu fotograficznego, organizowanie imprez fotograficznych, warsztatów i innych działań animujących). Film (interpretowanie utworu filmowego, wydobycie wartości estetycznych i poznawczych, krytycznego spojrzenia na film i formułowania ocen, opanowanie praktycznych i organizacyjnych podstaw reżyserii filmowej, samodzielna realizacja filmu i jego montażu, organizowanie imprez na rzecz filmu). Turystykę (metody oceny wartości środowiska dla celów turystyki, znajomość fizjologicznych i psychofizycznych potrzeb czynnego i racjonalnego wypoczynku, znajomość zasad funkcjonowania biura turystycznego). Turystykę i rekreację (diagnozowanie potrzeb w zakresie turystyki i rekreacji, kształtowanie pozytywnych postaw wobec rekreacji, przeprowadzanie akcji proekologicznych, organizowanie i przeprowadzanie imprez turystycznych i rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych). Arteterapię (praca z chorymi, niepełnosprawnymi oraz ich leczenie poprzez sztukę (biblioterapię, muzykoterapię, techniki teatralne i plastyczne, choreoterapię).

21 Kształcenie w zawodzie animator kultury
Z jakich podręczników możesz się dowiedzieć więcej na temat zawodu animatora kultury? Przykładowe: Book S.: Podręcznik dla aktorów. CRZZ, 2006. Hrycyk K. (red.): Konteksty animacji społeczno kulturalnej, Silesia, 2004. Hrycyk K., Kulewska M., Topp I.: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Silesia. Tomkowska J.: Tańczące dźwięki, Tap, 2009. Wiedza o kulturze. Zakres podstawowy i rozszerzony. Kultura i przyszłość, Wydawnictwo Operon, 2007.

22 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół policealnych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie animatora kultury. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie; przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych; rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie; i najtrudniejsze – wybrać się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki. Na wesoło

23 NA WESOŁO Szef wrócił z lunchu w bardzo dobrym humorze i zwołał wszystkich pracowników, by wysłuchali kilku dowcipów, które usłyszał. Wszyscy śmiali się do rozpuku, oprócz jednej dziewczyny. – O co chodzi? – przyczepił się szef – Nie masz poczucia humoru? – Nie muszę się śmiać – odpowiedziała dziewczyna – Odchodzę w piątek. Mama pyta się Jasia: – Jasiu, dlaczego nie umyłeś zębów? – Bo mydło mi się nie zmieściło do buzi. Powrót

24 Rynek pracy Czy wiesz, że:
Typowymi stanowiskami pracy w zawodzie animatora kultury są: specjalista i instruktor ds. animacji kultury, kulturalno-wychowawczy, konsultant zespołów artystycznych. Pokrewnymi stanowiskami, na których może pracować animator kultury, są: menedżer zespołów artystycznych, kierownik ośrodka animacji kultury, psychoterapeuta, muzyk, aktor scen muzycznych, plastyk, fotograf, tancerz, piosenkarz. Animator kultury może poszukiwać pracy w instytucjach kultury, instytucjach oświatowych, organizacjach pozarządowych, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, zakładach karnych i wychowawczych, ośrodkach resocjalizacji, organizacjach młodzieżowych, domach kultury, instytucjach turystycznych, zespołach artystycznych, w wydziałach kultury samorządów lokalnych, w agencjach artystycznych, w zespołach filmowych, w instytucjach zajmujących się marketingiem i zarządzaniem kulturą, instytucjach zajmujących się projektowaniem i prowadzeniem imprez kulturalnych, w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej. Może także prowadzić własną firmę.

25 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Na wesoło Rynek pracy Praca własna… Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie animatora kultury? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z animatorami kultury pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w jakiejś instytucji. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wyniki zapisz w taeli przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

26 NA WESOŁO Do pracy przyjmują nowego pracownika. – Jak długo był pan w poprzednim zakładzie? – Trzy lata. – Opuścił go pan wskutek wypowiedzenia? – Nie, dzięki amnestii! Idzie Czerwony Kapturek przez las. Nagle zza krzaków wyskakuje wilk i pyta dziewczynkę: – Gdzie idziesz, Czerwony Kapturku? – Do chorej babci. – Taak... A jaki jest adres twojej babci? – Powrót

27 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: Biblioterapeuta (http://www.skiba.edu). Integracja (http://www.niepelnosprawni.pl). Polskie Stowarzyszenie Terapii Przez Sztukę (http://arteterapia.pl). Forum Edukacji Kulturalnej (http://www.edukultura.pl).

28 Źródła informacji III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: Klasyfikacja zawodów i specjalności – opis zawodu. Animator kultury (http://www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php, 10 kwietnia 2010). Podstawa programowa kształcenia w zawodzie animatora kultury. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 sierpnia 2002 w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego. Dz. U. nr 138, poz Sobkowiak E., Skubisz A., Korneta K.: Krajowy standard kwalifikacji zawodowych. Animator kultury (347601), MPiPS, Warszawa 2007. Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.): Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005, ss

29 Źródła informacji Akty prawne:
Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537).  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. nr 124, poz. 860, z późn. zm.). Na wesoło

30 NA WESOŁO Jedzie chłop przez wieś wozem konnym, drogą idzie Mędrzec: – Zabierzecie? – pyta Mędrzec. – Siadajcie. Po chwili Mędrzec wyciąga śledzie, zaczyna jeść same ich głowy, a całą resztę wyrzuca. – Co pan? – A wiecie, po tych głowach się logicznie myśli. Mogę wam sprzedać kilo za 100 zł. Chłop zapłacił 100 zł, zajada i po chwili mówi: – Ty, za 100 zł to ja bym kupił parę kilo mięsa i kawał kiełbasy. – A widzicie, już zaczynacie myśleć… Mama pyta się Jasia: – Czy zmieniłeś rybkom wodę w akwarium? – A po co, jak tamtej nie wypiły? Powrót

31 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat interesujących Cię zawodów.


Pobierz ppt "WERSJA DLA GIMNAZJUM I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google