Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych"— Zapis prezentacji:

1 wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

2 TERAPEUTA ZAJĘCIOWY Multimedialna charakterystyka zawodu
Nazwa zawodu: terapeuta zajęciowy Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 322[15] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

3 Syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy
Czy wiesz, że terapeuta zajęciowy: 1. Wykorzystuje wiedzę z zakresu rehabilitacji i różnych form terapii zajęciowej (m.in. elementów rzemiosła, gospodarstwa domowego, organizacji czasu wolnego) do prowadzenia zajęć usprawniających z pacjentami. 2. Prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia i rehabilitacji chorych w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa, przystosowania do życia. 3. Praca odbywa się w salach chorych i innych pomieszczeniach szpitalnych, w warsztatach do zajęć, salach gimnastycznych oraz na otwartej przestrzeni (są to pomieszczenia odpowiednio wyposażone i przystosowane do różnego rodzaju terapii)‏.

4 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem, z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Podkreśl je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić te sformułowania. Najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej, rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy zapoznasz się z treścią kolejnych slajdów.

5 Zadania i umiejętności zawodowe
Planowanie indywidualnego i grupowego programu terapii, dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta. Prowadzenie terapii zajęciowej w celu poprawy sprawności, zwiększenia zakresu ruchów, siły mięśni oraz kondycji psychicznej ludzi chorych i niepełnosprawnych. Prowadzenie działań zmierzających do integracji społecznej i zawodowej podopiecznego. Komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną i członkami zespołu rehabilitacyjnego.

6 Analizowanie dokumentacji pacjenta, pozyskanej z różnych źródeł.
Opracowywanie diagnozy terapeutycznej. Dobieranie metody i techniki terapii indywidualnej i grupowej, z uwzględnieniem możliwości pacjenta. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. Dokumentowanie terapii indywidualnej i grupowej. Ocenianie wpływu zaproponowanych działań na efekty terapii. Opracowywanie alternatywnych działań terapeutycznych. Uwaga: W podanych treściach mogą pojawiać się nowe, niezrozumiałe sformułowania. Spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

7 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie terapeuty zajęciowego niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis sprzęt gospodarstwa domowego w celu przystosowania do życia narzędzia do rękodzieła w celu usprawnienia zaburzonych funkcji sprzęt audio-wideo do zajęć z umiejętności społecznych narzędzia krawieckie do prowadzenia zajęć usprawniających sprzęt do gotowania

8 Cechy psychofizyczne Test samooceny
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie terapeuty zajęciowego, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, zainteresowania, uzdolnienia, temperament i predyspozycje fizyczne. Przeczytaj uważnie poniższy test dotyczący wymaganych cech psychofizycznych oraz predyspozycji fizycznych i zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie.

9 Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne
Lp. Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne Tak Nie 1. Czy jesteś odpowiedzialny? 1 2. Czy jesteś obowiązkowy? 3. Czy masz gotowość do współdziałania w zespole? 4. Czy jesteś odporny na stres? 5. Czy jesteś kreatywny? 6. Czy masz silną budowę ciała? 7. Czy jesteś wytrzymały fizycznie? 8. Czy masz dobrą wymowę? 9. Czy jesteś wolny od uzależnień? 10. Czy jesteś zdrowy? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zsumuj swój wynik. Razem punktów:

10 Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i predyspozycji fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się doradcą zawodowym.

11 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie terapeuty zajęciowego, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny Przeczytaj uważnie poniższy wykaz przeciwwskazań zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wybierz właściwą odpowiedź. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

12 Przeciwwskazania zdrowotne
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1. Czy masz słabą budowę ciała? 1 2. Czy masz niską wydolność fizyczną? 3. Czy masz alergię? 4. Czy jesteś nosicielem chorób zakaźnych? 5. Czy masz zaburzenia psychiczne? 6. Czy masz ograniczenia sprawności rąk? 7. Czy masz zaburzenia widzenia barw? 8. Czy masz zaburzenia równowagi? 9. Czy jesteś od czegoś uzależniony? 10. Czy masz wady wzroku i nie nosisz okularów?

13 Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie terapeuty zajęciowego. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.

14 Kształcenie w zawodzie
W zawodzie terapeuty zajęciowego kształcą szkoły policealne, dostępne po ukończeniu szkoły dającej wykształcenie średnie, tj.: – trzyletniego liceum ogólnokształcącego, – trzyletniego liceum profilowanego, – czteroletniego technikum, – dwuletniego liceum uzupełniającego, – trzyletniego technikum uzupełniającego.

15 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… 1. Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie terapeuty zajęciowego. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: 1) odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, 2) przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, 3) rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie, 4) i najtrudniejsze – wybrać się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki.

16 Rynek pracy Terapeuta zajęciowy może być zatrudniony we wszystkich placówkach, gdzie stosuje się terapię zajęciową w celu leczniczo-rehabilitacyjnym, takich jak: – kliniki i instytuty, – szpitale ogólne, – szpitale specjalistyczne, w tym oddziały psychiatryczne, neurologiczne, pulmonologiczne, – sanatoria, – szkoły specjalne, – domy pomocy społecznej, – placówki opieki pośredniej, w tym dzienne domy pomocy społecznej, kluby seniora, psychiatryczne oddziały dzienne, – spółdzielczość inwalidzka, w tym zakłady pracy chronionej, – warsztaty terapii zajęciowej.

17 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Rynek pracy Praca własna… Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie terapeuty zajęciowego? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z innymi terapeutami, pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w poradni. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wyniki zapisz w tabeli przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

18 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: 1) Terapia zajęciowa: 2) Arteterapia: 3) Blask:

19 III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji:
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Terapeuta zajęciowy, Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, Minister zdrowia 2006, Poradniki dla nauczyciela. Terapeuta zajęciowy, MEN, Warszawa 2007, n.pdf. Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.): Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005, ss Podstawa programowa kształcenia w zawodzie terapeuty zajęciowego, MEN, Warszawa, Opis zawodów. Terapeuta zajęciowy, Kuratorium Oświaty w Katowicach,, Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537). 

20 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat interesujących Cię zawodów.


Pobierz ppt "wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google