Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOSZYKARZ-PLECIONKARZ wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOSZYKARZ-PLECIONKARZ wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych."— Zapis prezentacji:

1

2 KOSZYKARZ-PLECIONKARZ wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

3 22 KOSZYKARZ-PLECIONKARZ Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: KOSZYKARZ-PLECIONKARZ Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 742[02] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy: 731702

4 33 Syntetyczny opis zawodu i środowisko pracy Czy wiesz, że koszykarz-plecionkarz: 1.Wykonuje za pomocą różnego rodzaju splotów i połączeń wyroby użytkowe i dekoracyjne (kosze, koszyki gospodarcze i galanteryjne, meble, skrzynie, pojemniki, zabawki i inne ozdoby) z wikliny oraz innych surowców i materiałów stosowanych w plecionkarstwie (rotangu, bambusa, rafii, drewna, metalu, rogożyny, tworzywa sztucznego). 2.Przeważnie pracuje w pomieszczeniach produkcyjnych o dobrym oświetleniu, wyposażonych w urządzenia wentylacyjne lub szopach, stodołach (jeżeli pracuje chałupniczo). 3. Większość prac wykonuje ręcznie. Prace zmechanizowane dotyczą głównie przetwórstwa wikliny, obróbki materiałów, wytwarzania mebli wyplatanych. 4.Często zatrudniany jest w systemie pracy nakładczej – chałupniczej lub w warsztacie wikliniarskim. 5. W trakcie pracy czasami współpracuje z innymi pracownikami, z którymi dzieli się jej etapami (np. wykańczanie, malowanie). Częściej jednak pracuje sam (chałupnik). 6. W zależności od sposobu zatrudnienia: 8 godzin pracuje w zakładach wikliniarskich, a jako chałupnik organizuje swoja pracę dowolnie, dbając jedynie o terminowość zamówienia.

5 44 Po zapoznaniu się z powyższym opisem zawodu i środowiska pracy z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić znaczenie tych sformułowań. W tym celu najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy będziesz zapoznawał się z treścią kolejnych slajdów. Praca własna… Na wesoło

6 55 NA WESOŁO Powrót W zakładzie pracownicy rzucają monetą: – Jak wypadnie reszka, to gramy w karty, a jak orzeł, to idziemy spać. – A jak stanie na sztorc? – No to wtedy trudno, weźmiemy się do roboty. Szef do pracownika: – Mam dla Ciebie zadanie. – Słucham? – Wejdź na stronę praca.pl. – Wszedłem. – A teraz szukaj sobie nowej pracy. – Kowalski, dlaczego niesiesz wiklinę na plecach, nie lepiej wziąć taczkę? – Brałem taczkę, ale kółko uwierało mnie w plecy.

7 66 Zadania i umiejętności zawodowe Organizuje miejsce pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wyposaża w narzędzia i oprzyrządowanie pomocnicze. Dobiera i obsługuje maszyny i urządzenia (pilarka tarczowa, wiertarka itp.). Sporządza dokumentację rysunkową i technologiczną wyrobu. Dobiera surowce, materiały i technologie do wytwarzania wyrobów. Określa rodzaj, ilość i jakość materiału do wykonania wyrobu, sporządza kalkulacje. Wykonuje wyroby plecionkarskie z wikliny lub wikliny łączonej z innymi surowcami plecionkarskimi lub konstrukcjami (drewno, metal, tworzywa sztuczne), takie jak: meble, opakowania, kosze gospodarcze i galanteryjne, torebki i zabawki itp. Wybiera sploty do wyplatania wyrobów (warstwowe, ażurowe, kostkowe), zakończenia, uchwyty, zamknięcia i złącza plecionkarskie. Ozdabia i uszlachetniania wyroby. Ocenia jakość materiałów i wyrobów gotowych. Suszy i składuje wyroby. Wykonuje prace związane z pakowaniem, magazynowaniem i transportowaniem materiałów i wyrobów. Wykonuje naprawy i renowacje wyrobów koszykarsko-plecionkarskich. Projektuje wyroby, dokonuje aranżacji i wystroju wnętrza.

8 77 Organizuje miejsce pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Dobiera, użytkuje i konserwuje narzędzia (nóż, sekator, młotek, wygniatacz, ubijak, obcęgi, szczypce, piły itp.), oprzyrządowanie pomocnicze (formy, szablony, piramidy, wałki, wzorniki do kształtowania prętów i kijów). Obsługuje maszyny i urządzenia (pilarka tarczowa, wiertarka itp.). Wykonuje szkice i rysunki wyrobów, posługuje się normami i dokumentacją wyrobu. Rozróżnia surowce i materiały stosowane w koszykarstwie-plecionkarstwie. Określa rodzaj, ilość i jakość materiału do wykonania wyrobu. Dobiera materiały i technologie do wytwarzania wyrobów. Wykonuje wyroby koszykarsko-plecionkarskie o różnych konstrukcjach i różnym przeznaczeniu. Stosuje sploty, zakończenia, uchwyty, zamknięcia i złącza plecionkarskie. Łączy różne materiały plecionkarskie w jednym wyrobie. Stosuje techniki wykończania i uszlachetniania wyrobów (barwienie, lakierowanie, siarkowanie itp.). Ocenia jakość materiałów i gotowych wyrobów. Dobiera sposoby pakowania, magazynowania i transportu wyrobów. Dokonuje napraw i renowacji wyrobów koszykarsko-plecionkarskich. Sporządza kalkulacje cen na gotowe wyroby. Projektuje wyroby, dokonuje aranżacji i wystroju wnętrza. I wiele innych… Praca własna… Uwaga: W tekstach podanych powyżej dotyczących zadań i umiejętności zawodowych z pewnością pojawiły się nowe niezrozumiałe sformułowania, spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy rodziców, nauczyciela, doradcy zawodowego, Internetu, literatury. Na wesoło

9 88 NA WESOŁO Powrót Kierownik zatrzymuje dwóch swoich pracowników i pyta się: – Co robicie? – Niesiemy wiklinę na koszyki. Kierownik nie widzi żadnej wikliny, więc pyta: – Jaką wiklinę? Ci zatrzymali się, spojrzeli na siebie i jeden do drugiego mówi: – A widzisz Kowalski, mówiłem, że coś za lekko nam dziś ta praca idzie, a tu masz, chodzimy już tak 4 godziny i zapomnieliśmy wziąć wikliny… Rozmawia dwóch kolegów: – Wiesz, wczoraj znalazłem pracę. – A gdzie? – W przetwórni. – Jako kto? – Jako konserwator. – Konserwator dźwigów? – Nie, ogórków.

10 99 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie Do pracy w zawodzie koszykarza-plecionkarza niezbędne są: Nazwa narzędziaOpis sekator – nożyce koszykarskie służą do przycinania, przecinania i obcinania prętów i kijów młotki mały – stosowany w produkcji drobnych wyrobów galanteryjnych, służy do obijania małymi gwoździami listew, taśm i prętów duży – służy do zbijania dużych konstrukcji wyrobów plecionkarskich np.: elementów mebli, skrzyń, koszy podróżnych i innych wyrobów noże sprężynowy – służy do zacinania i przecinania prętów przy sortowaniu, do skośnego przycinania spałek, do obcinania bocznych odgałęzień oraz wystających końców prętów po wyplocie prosty – służy do rozłupywania i przystrugiwania grubych spałek i innych elementów konstrukcyjnych jak listwy, kije itp. krótki – tzw. garbacz służy do czyszczenia kosza, tj. do obcinania końców prętów wystających po wypleceniu ścianek kosza ubijaki służą do zagęszczania wątku z prętów po wypleceniu pewnych fragmentów wyrobu w celu ściślejszego przylegania do siebie prętów na wyplatanej płaszczyźnie wyginacze służą do wyginania, prostowania, kształtowania kijów i prętów obcęgi i szczypce służą do wyciągania, przecinania i przytrzymywania gwoździ i drutu piły ręcznesłuży do przecinania listew drewnianych, kijów, drewna szydła i szpikulcesłużą do drążenia otworów przy osadzaniu osnów dna i mocowania dna kosza do warsztatu rozłupniksłużą do podłużnego łupania prętów przy produkcji taśmy

11 10 Cechy psychofizyczne Test samooceny 1/3 Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie koszykarza-plecionkarza, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, temperamentu, swoje zainteresowania, uzdolnienia i wymagania fizyczne. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst z cechami psychofizycznymi oraz wymaganiami fizycznymi i zdrowotnymi, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Praca własna… Uwaga: W podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować.

12 11 Lp. Cechy osobowości, wymagania fizyczneTakNie 1Czy możesz powiedzieć o sobie, że jesteś cierpliwy i wytrwały?10 2Czy nie masz skłonności do bałaganiarstwa?10 3Czy potrafisz przez dłuższy czas (np. 2 godziny) skoncentrować się na wykonywaniu tych samych czynności? 10 4Czy Twoją mocną stroną jest zręczność rąk i w związku z tym potrafisz sprawnie i szybko wykonywać różne czynności przy ich użyciu? 10 5Jak sądzisz, czy zasłaniając sobie oczy, potrafisz określić jaki przedmiot trzymasz w ręku? 10 6Jak sądzisz, czy jesteś dokładny, wykonując zadania, które powierzają Ci np. nauczyciel, rodzic? 10 7Czy możesz o sobie powiedzieć, że masz uzdolnienia plastyczne?10 8Czy masz dobrze rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną i patrząc np. na projekt, jesteś w stanie wyobrazić sobie to, co on przedstawia? 10 9Czy spostrzegawczość i refleks to Twoje mocne strony?10 10Czy na podstawie obserwacji własnego zachowania możesz powiedzieć, że umiesz pracować w samotności? 10 Dodaj wszystkie punkty i w okienku zsumuj swój łączny wynik. Razem punktów: Cechy psychofizyczne – test samooceny 2/3

13 12 Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i wymagań fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się z doradcą zawodowym. Cechy psychofizyczne – test samooceny 3/3 Na wesoło

14 13 NA WESOŁO Powrót Kierownik do pracownika: – Panie Kowalski, ja już nie mam do Pana siły! Wszystko Pan robi wolno - wolno pracuje, wolno mówi... Czy jest do jakaś rzecz, którą robi Pan szybko? – Tak... szybko się męczę. Rozmowa kwalifikacyjna: Pracodawca do kandydata koszykarza-plecionkarza: – Co Pan może robić w pracy? – No jakby tu powiedzieć... hm... mogę np. wyplatać kosze! – To bardzo miło. Ale co jeszcze Pan może robić? – No... mogę np. nie wyplatać koszy.

15 14 Przeciwwskazania zdrowotne Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie koszykarza-plecionkarza, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny 1/3 Przed przystąpieniem do zrobienia testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst zawierający przeciwwskazania zdrowotne i oceń siebie pod tym kątem. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

16 15 Lp. Przeciwwskazania zdrowotneTakNie 1Czy masz skłonność do alergii i uczuleń?01 2Czy cierpisz na dużą wadę wzroku?01 3Czy zauważyłeś u siebie znaczne zaburzenia widzenia barw? 01 4Czy cierpisz na znaczne skrzywienie kręgosłupa?01 7Czy chorowałeś ostatnio na przewlekłe choroby płuc czy też oskrzeli? 01 8Czy masz wadę serca, która uniemożliwia Ci wykonywanie prac fizycznych? 01 9Czy cierpisz zna choroby ograniczające ruchy Twoich rąk, np. na reumatyzm? 01 Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 2/3

17 16 Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant TAK, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie koszykarza-plecionkarza. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym. Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 3/3 Na wesoło

18 17 NA WESOŁO Powrót Prezes wielkiej międzynarodowej korporacji wezwał do siebie jednego ze swoich ludzi: – Słuchaj – mówi. – Pół roku temu zaczynałeś u mnie jako kurier, po miesiącu zostałeś kierownikiem działu, następnie kierownikiem regionu, a potem głównym koordynatorem na terenie Polski. Po czterech miesiącach pracy awansowałeś na wiceprezesa. Postanowiłem odejść na emeryturę i chcę, żebyś to Ty został prezesem. Co Ty na to? – Dziękuję. – Tylko dziękuje? – Dziękuję, tato. Kierownik pyta pomocnika: – Kowalski, dlaczego ty nosisz po jednym koszyku, a Nowak po dwa? – Bo to jest leń, nie chce mu się dwa razy chodzić.

19 18 Kształcenie w zawodzie koszykarza-plecionkarza 1.Aby pracować w zawodzie koszykarza-plecionkarza, możesz: 1.1. Jako absolwent gimnazjum – wybrać zasadniczą szkołę zawodową. 1.2. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej – kontynuować naukę w trzyletnim technikum uzupełniającym, a po uzyskaniu matury – podjąć naukę na uczelni wyższej. 1.3. Pracując w zawodzie, po 3 latach przygotować się do egzaminu czeladniczego organizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego, następnie zdać egzamin mistrzowski. 2.Co zrobić, aby rozpocząć naukę w zasadniczej szkole zawodowej ? Należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie gimnazjum (lub dawnej ośmioletniej szkoły podstawowej) oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu koszykarza- plecionkarza. Zasadnicze szkoły zawodowe przyjmują uczniów, którzy nie ukończyli 18. roku życia.

20 19 Kształcenie w zawodzie koszykarza-plecionkarza 3.Czego będziesz się uczył w zasadniczej szkole zawodowej, przygotowując się do wykonywania zawodu koszykarza-plecionkarza? W ramach modułu: 3.1. Podstawy koszykarstwa-plecionkarstwa: przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, posługiwania się terminologią z zakresu technologii koszykarstwa-plecionkarstwa, rozpoznawania gatunków i odmian wierzby krzewiastej oraz innych surowców i materiałów stosowanych w produkcji koszykarsko-plecionkarskiej, wykonywania prac związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i uszlachetnianiem wikliny, wykonywanie pomocniczych prac stolarskich i tapicerskich, posługiwania się normami i dokumentacją wyrobu, magazynowania, pakowania i transportu wyrobów. 3.2. Technologia prac koszykarsko-plecionkarskich: wykonywania prac przygotowawczo- wykończeniowych związanych z wytwarzaniem wyrobów koszykarsko-plecionkarskich, wykonywania prac związanych z produkcją wyrobów koszykarsko-plecionkarskich, wykonywania wyrobów z zastosowaniem peddigu, rotangu, trawy morskiej, słomy i innych materiałów, wykonywania napraw i renowacji wyrobów koszykarsko-plecionkarskich.

21 20 Kształcenie w zawodzie koszykarza-plecionkarza 4.Z jakich podręczników będziesz się uczył w zasadniczej szkole zawodowej, przygotowując się do wykonywania zawodu koszykarza-plecionkarza? Przykładowe: H. Bukiewicz, S. Zwolinski, Uprawa i eksploatacja wikliny, WSiP, 1979. Kański B., Koszykarstwo PWSZ, Warszawa 1959.

22 21 Kształcenie w zawodzie Praca własna… 1.Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie koszykarza-plecionkarza. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: 1)odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, 2)przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, 3)rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie 4)i najtrudniejsze – wybierz się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki. 2. Zapoznaj się z ofertą Związku Rzemiosła Polskiego (www.zrp.pl). Na wesoło

23 22 NA WESOŁO Powrót Prezes wielkiej korporacji pyta się swoich pracowników, co kupili sobie za trzynastą pensję. Zaczepia dyrektora: – No i jak tam, dyrektorze? Co pan sobie kupił za trzynastkę? – Nowiutkie Audi A8. – A resztę? – Ulokowałem na koncie w banku szwajcarskim. Podchodzi do kierownika: – I jak u pana, kierowniku? Na co pan wydał trzynastkę? – A kupiłem używanego Poloneza... – A resztę? – Wrzuciłem na książeczkę oszczędnościową. Podchodzi wreszcie do koszykarza: – Co pan sobie kupił za trzynastkę? – Kapcie. – A resztę? – Babcia dołożyła.

24 23 Rynek pracy Czy wiesz, że: 1)Typowymi stanowiskami pracy w zawodzie koszykarza-plecionkarza są: plecionkarz wyrobów koszykarskich, plecionkarz mebli wyplatanych, plecionkarz wyrobów galanteryjnych i dekoracji. 2)Pokrewnymi stanowiskami pracy, na których może pracować koszykarz-plecionkarz, są: modelarz wyrobów plecionkarskich, łubiankarz, operator maszyn i urządzeń wikliniarskich, wikliniarz. 3)Koszykarz-plecionkarz może poszukiwać pracy w wytwórniach i zakładach rzemieślniczych produkujących meble i wyroby z wikliny. Może prowadzić własny zakład rzemieślniczy.

25 24 Rynek pracy Praca własna… 1.Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie koszykarza- plecionkarza? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z koszykarzem- plecionkarzem pracującym na własny rachunek lub zatrudnionym w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wyniki zapisz w tabeli przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca. Lp.Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: Informacje o rynku pracy). Na wesoło

26 25 NA WESOŁO Powrót Rozmawiają dwaj pracownicy: – Wiesz, wczoraj spadłem z dziesięciometrowej drabiny. – I nic ci się nie stało?! To jakiś cud! – Jaki tam cud, po prostu spadłem pierwszego szczebla. Jak dziś żyje szlachcic? Dzisiejszy szlachcic żyje jak każdy. Mieszka w bloku, do pracy jeździ tramwajem, bywa plecionkarzem, introligatorem, hydraulikiem, taksówkarzem lub... profesorem wyższej uczelni

27 26 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji: Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce Polecane publikacje. II. Czasopisma specjalistyczne: 1. Cztery Kąty (http://czterykaty.pl/czterykaty/0,0.html, 27 listopada 2009). 2. m design (http://www.emebel.pl/aktualnosci/m-design-meble-tkaniny-wzornictwo.html, 27 listopada 2009). 3. Stolica meblarstwa (www.emebel.pl/.../nowe-czasopismo---stolica-meblarstwa.html, 27 listopada 2009).

28 27 III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: 1) Doradca 2000 – przewodnik po zawodach. Koszykarz-plecionkarz (https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody, 25 listopada 2009). 2) Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Koszykarz-plecionkarz, Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 2003 (www.cke- bip.waw.pl/assets/files/infor_ZAW_ZSZ/koszykarz_pl.pdf, 25 listopada 2009). 3) Gołgowska R., Gryk. S., Modułowy program nauczania. Koszykarz-plecionkarz 742[02], MEN, Warszawa 2001 (http://www.koweziu.edu.pl/programy/programy.php, 25 listopada 2009). 4) Klasyfikacja zawodów i specjalności – opis zawodu. Koszykarz-plecionkarz (http://www.praca.gov.pl/index.php?page=klasyfikacja_zawodow&klasyfikacja_zawodow_id=241, 25 listopada 2009). 5) Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.), Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005. s. 348–349. 6) Gołgowska R., Gryk. S., Krajowy standard kwalifikacji zawodowych. Koszykarz-plecionkarz (742401), MPiPS, Warszawa 2006 (www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl, 25 listopada 2009). 7) Podstawa programowa kształcenia w zawodzie koszykarz-plecionkarz, MEN, Warszawa (www.men.gov.pl/images/stories/zawody/zawody_742_02.pdf, 25 listopada 2009). 8) Przewodnik po zawodach, wydanie II, tom VI, MGPiPS, Warszawa 2003, s. V–397–V–403. 9) Standard wymagań – egzamin czeladniczy dla zawodu koszykarz-plecionkarz, Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa (www.irpoznan.com.pl/imgs/File/Standardy_czeladnik/cs_koszykarz_plecionkarz.pdf, 25 listopada 2009). 10) Standard wymagań – egzamin mistrzowski dla zawodu koszykarz-plecionkarz, Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa (www.zrp.pl/files/40.m-koszykarz%20plecionkarz.doc, 25 listopada 2009). Źródła informacji

29 28 Akty prawne: 1.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U. 2010 Nr 82, poz. 537). 2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. nr 124, poz. 860, z późn. zm.). Źródła informacji Na wesoło

30 29 NA WESOŁO Powrót Idą dwaj pomocnicy, niosą we dwóch jeden kosz. – Dlaczego niesiecie ten kosz we dwóch? – Bo trzeci jest na zwolnieniu. Kierownik krzyczy do pracownika: – Ale tu bałagan, warsztat niesprzątany od miesiąca, wiklina porozrzucana od miesiąca, narzędzia niepoukładane od miesiąca! – A to moja wina?! Ja tu jestem dopiero od dwóch tygodni! Jedzie zajączek z niedźwiedziem na jeden bilet i przychodzi kanar. To niedźwiedź schował zajączka do kieszeni w marynarce i pokazuje bilet. Kanar się pyta: - A co pan tam trzyma w kieszeni marynarki? Niedźwiedź uderza się w pierś (tu powinien być taki zamaszysty gest), wyciąga spłaszczonego zajączka i mówi: - Zdjęcie kolegi.

31 30 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat zawodów, które Cię interesują.


Pobierz ppt "KOSZYKARZ-PLECIONKARZ wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google