Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA"— Zapis prezentacji:

1 TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA
wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

2 TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA
Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: technik technologii drewna Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 311[32] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

3 Syntetyczny opis zawodu i środowisko pracy
Czy wiesz, że: W zawodzie tym istnieje wiele specjalizacji, takich jak: produkcja mebli, technologia stolarki budowlanej, technologia tartacznictwa, mechaniczna, hydrotermiczna i chemiczna obróbka drewna, technologia tworzyw drzewnych – płyt drewnopodobnych i sklejek. 2. Technik technologii drewna odpowiada za prawidłowe przygotowanie, przebieg, kierowanie i nadzorowanie procesu technologicznego w zakładach przemysłu drzewnego. Technik steruje procesem pozyskiwania oraz konserwacji surowców i materiałów drzewnych przed szkodliwym działaniem czynników biotycznych i atmosferycznych, suszeniem tarcicy. Organizuje i kontroluje prace związane z hydrotermiczną i plastyczną obróbką drewna i tworzyw drzewnych. Przeważnie pracuje w halach produkcyjnych, o znacznym nasileniu hałasu w podwyższonej temperaturze, wilgotności i zapyleniu. W trakcie pracy współpracuje z pomocnikami oraz z innymi specjalistami. 6. Zwykle pracuje 8 godzin dziennie, jednak zdarzają się przypadki, że trzeba pracować dłużej.

4 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem zawodu i środowiska pracy z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić znaczenie tych sformułowań. W tym celu najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy będziesz zapoznawał się z treścią kolejnych slajdów. Na wesoło 4

5 NA WESOŁO Na lekcji biologii pani pyta Jasia: – Co to jest? – Szkielet. – Czego? – Zwierzęcia. – Ale jakiego?! – Nieżywego! Rozmawia 2 kolegów: – Jakie zwierzęta lubisz najbardziej? – Moje gołębie. Rano sprzedaję, wieczorem wracają. Powrót

6 NA WESOŁO Młody agronom ogląda sad i poucza właściciela: – Pan ciągle pracuje starymi metodami Będę zdziwiony, jeśli z tego drzewa uda się panu uzbierać choćby 10 kg jabłek. – Ja też będę zdziwiony, gdyż zawsze zbierałem z niego gruszki. Na ławce w parku śpi mężczyzna. Podchodzi do niego policjant: – Panie, co to, hotel? – A czy ja to informacja? Powrót

7 Zadania i umiejętności zawodowe
Wybrane zadania zawodowe w zawodzie technika technologii drewna: Projektowanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych. Dostarczanie i odbieranie drewna okrągłego. Przerabianie drewna (mechaniczne i chemiczne). Wytwarzanie i wykańczanie elementów z drewna i tworzyw drzewnych. Montowanie i magazynowanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych. Naprawianie i renowacja wyrobów z drewna oraz tworzyw drzewnych. Korzystanie z różnych źródeł informacji naukowo-technicznej oraz doradztwa specjalistycznego. Współpracowanie z dostawcami materiałów i półfabrykatów dla zakładów przemysłu drzewnego. Współpracowanie z zespołem roboczym, kierownictwem zakładu przemysłu drzewnego. Współpracowanie z odbiorcami wyrobów drzewnych. Kontrolowanie jakości dostarczonych materiałów oraz jakości wytwarzanych wyrobów w zakładach przetwórstwa drewna i tworzyw drzewnych.

8 Rozpoznać tworzywa drzewne.
Rozróżnić surowce drzewne do produkcji oklein i tworzyw drzewnych. Rozpoznać materiały niedrzewne stosowane w produkcji ww. materiałów. Sporządzić schematy procesów technologicznych pozyskiwania tworzyw drzewnych. Ocenić właściwości tworzyw drzewnych. Sklasyfikować tworzywa drzewne. Wskazać zakres stosowania tworzyw drzewnych. Rozróżnić i ocenić stan techniczny narzędzi do ręcznych prac tapicerskich. Rozpoznać i określić przeznaczenie oraz zasady obsługi krajarek tapicerskich stałych i przenośnych. Rozpoznać i określić przeznaczenie oraz zasady obsługi maszyn i urządzeń do rozkroju i szycia, w tym maszyn sterowanych numerycznie. Rozpoznać, wyjaśnić budowę i zastosowanie zszywaczy. Ocenić stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w tapicerstwie. Na wesoło Praca własna… Uwaga: W tekstach podanych powyżej dotyczących zadań i umiejętności zawodowych z pewnością pojawiły się nowe niezrozumiałe sformułowania, spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy rodziców, nauczyciela, doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

9 NA WESOŁO – Kaziu, co masz w tej butelce? – Wodę. A dlaczego pytasz? – Bo myślałam, że może coś do picia. – Jak nazwać inteligentnego faceta w Polsce? – Turysta. – Gdzie idziesz tak późno? – Do domu. – Tak wcześnie?! Powrót

10 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie technika technologii drewna niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis młotki używane w tapicerstwie: do wbijania gwoździ oraz młotki drewniane strug narzędzie do obróbki skrawaniem składające się ze stalowego ostrza osadzonego w korpusie z drewna, metalu lub innych tworzyw; ponieważ dawniej w Polsce dla większości narzędzi używanych w ciesielstwie i stolarstwie stosowano powszechnie nazwy zapożyczone z języka niemieckiego do dziś używana jest gwarowa nazwa hebel stołowa pilarka tarczowa maszyna służąca do cięcia drewna, rzadziej betonu, glazury, aluminium przy pomocy piły mającej kształt okrągłej tarczy zębatej

11 Cechy psychofizyczne Test samooceny 1/3
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika technologii drewna, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, temperamentu, swoje zainteresowania, uzdolnienia i wymagania fizyczne. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst z cechami psychofizycznymi oraz wymaganiami fizycznymi i zdrowotnymi, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Praca własna… Uwaga: W podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować. 11

12 Cechy osobowości, wymagania fizyczne
Cechy psychofizyczne – test samooceny 2/3 Lp. Cechy osobowości, wymagania fizyczne Tak Nie 1. Czy możesz powiedzieć o sobie, że masz zainteresowania i uzdolnienia techniczne? 1 2. Czy możesz powiedzieć o sobie, że masz wyobraźnię przestrzenną? 3. Czy możesz powiedzieć, że koncentracja i podzielność uwagi to Twoje mocne strony? 4. Czy jesteś cierpliwy? 5. Czy jesteś spostrzegawczy i opanowany? 6. Czy jesteś zdyscyplinowany, z poczuciem odpowiedzialności? 7. Czy łatwo nawiązujesz kontakty społeczne? 8. Czy masz umiejętność pracy w zespole? 9. Czy masz refleks? 10. Czy jesteś systematyczny? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zsumuj swój łączny wynik. Razem punktów:

13 Cechy psychofizyczne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i wymagań fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło 13

14 NA WESOŁO Baca słyszy krzyki z podwórka: – Czego tam? – Bacoooo! Potrzebujecie drewna? – Nieeee! Przecie mom! Rano baca budzi się, wychodzi na podwórko, patrzy: – O… Gdzie moje drewno?!

15 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika technologii drewna, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny 1/3 Przed przystąpieniem do zrobienia testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst zawierający przeciwwskazania zdrowotne, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić. 15

16 Przeciwwskazania zdrowotne
Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 2/3 Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1. Czy możesz powiedzieć o sobie, że masz słaby stan zdrowia, słabą budowę ciała? 1 2. Czy masz refleks? 3. Czy masz słaby wzrok? 4. Czy cierpisz na choroby typu zapalenie uszu, zawroty głowy, omdlenia? 5. Czy masz skłonność do alergii? 6. Czy chorujesz na cukrzycę? 7. Czy cierpisz na reumatyzm? 8. Czy cierpisz na zaburzenia psychiczne? 9. Czy masz zaburzenia zmysłu dotyku i węchu? 10. Czy cierpisz na choroby układu oddechowego, krążenia, oddechowego?

17 Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie technika technologii drewna. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazanimi. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło 17

18 NA WESOŁO Szanowny pracowniku!
Słyszałem, że chciałeś podwyżkę. Czy ty nie masz honoru? Czy nie wiesz, jak mało pracujesz? Policzę to tobie. Rok ma, jak wiadomo, 365 dni. Codziennie śpisz 8 godzin – to jest 122 dni. Poza tym masz codziennie 7 godzin wolnego czasu. To jest dalszych 106 dni, zostaje jeszcze 137. Rok ma 52 niedziele, które masz wolne. Zostaje tylko 85 dni. W sobotę również nie pracujesz, to są dalsze 52 dni. Zostają jeszcze 33 dni. Poza tym masz jeszcze 3 tygodnie urlopu. Pozostaje 12 dni. W roku jest łącznie 11 świąt. Zostaje 1 dzień. I to jest 1 maja, który też masz wolny. Czy w tej sytuacji dalej chcesz podwyżkę?

19 Kształcenie w zawodzie technika technologii drewna
Aby pracować w zawodzie technika technologii drewna, możesz: 1.1. Jako absolwent gimnazjum – wybrać czteroletnie technikum. 1.2. Jako absolwent trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego – wybrać jednoroczną szkołę policealną. Co zrobić, aby rozpocząć naukę w technikum? Należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie gimnazjum (lub dawnej ośmioletniej szkoły podstawowej) oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu technika technologii drewna. Zasadnicze szkoły zawodowe przyjmują uczniów, którzy nie ukończyli 18. roku życia. 19

20 Kształcenie w zawodzie technika technologii drewna
Czego będziesz się uczył w technikum, przygotowując się do wykonywania zawodu technika technologii drewna? W ramach modułu: Podstawy procesów technologicznych, czyli: przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, rozpoznawanie metali i ich stopów, rozpoznawanie, składowanie i zabezpieczanie drewna, wykonywanie, odczytywanie i interpretowanie szkiców, schematów i rysunków, rozróżnianie typowych części i zespołów maszyn, wykorzystanie metrologii technicznej, wykorzystanie techniki komputerowej i dokumentacji techniczno-technologicznej, promowanie i sprzedaż wyrobów drzewnych. Technologia przerobu drewna, czyli: dostawa i odbiór drewna okrągłego, obróbka drewna tartacznego, sortowanie materiałów tartych, suszenie drewna, technologia tworzyw drzewnych, chemiczny przerób drewna. Technologia wytwarzania elementów, czyli: kształtowanie elementów narzędziami ręcznymi i zmechanizowanymi, maszynowe pozyskiwanie elementów surowych, technologia strugania wyrównującego i grubościowego oraz szlifowania powierzchni, maszynowe wykonywanie złączy i profili, technologia toczenia i obtaczania, parzenie i gięcie drewna, szlifowanie drewna, wykorzystanie komputeryzacji i automatyzacji w procesach obróbki drewna. Technologia tapicerstwa, czyli: rozpoznawanie surowców, materiałów i półfabrykatów tapicerskich, dobieranie narzędzi, maszyn i urządzeń do prac tapicerskich, wykonywanie wyrobów tapicerowanych. 20

21 Kształcenie w zawodzie technika technologii drewna
Z jakich podręczników będziesz się uczył w technikum, przygotowując się do wykonywania zawodu technika technologii drewna? Przykładowe: Giełdowski L., Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna, 2008. Lenkiewicz W., Zdziarska-Wis I., Ciesielstwo, 1998. Zakrzewski W., Staniszewska A., Dokładność obróbki drewna cięciem, 2002. 21

22 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie technika technologii drewna. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie i najtrudniejsze – wybierz się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki. 2. Zapoznaj się z ofertą Związku Rzemiosła Polskiego (www.zrp.pl). Na wesoło 22

23 Rynek pracy Czy wiesz, że:
Stanowiska pracy typowe dla technika technologii drewna to: operator maszyn i urządzeń do obróbki drewna, brakarz, suszarnik drewna, kontroler jakości, brygadzista lub kierownik działu produkcyjnego w zakładach przemysłu drzewnego: tartakach, zakładach produkujących meble, fabrykach stolarki budowlanej oraz płyt drewnopochodnych lub warsztatach rzemieślniczych. Ponadto istniej możliwość zatrudnienia w zakładach przemysłu drzewnego: meblarskiego, tartacznego, stolarki budowlanej, produkcji tworzyw drzewnych, opakowań, galanterii drzewnej i innych oraz w ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna. 3. Może prowadzić własną firmę (wykonującą np. usługi stolarskie).

24 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Rynek pracy Praca własna… Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie technika technologii drewna? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu przeprowadź wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z (technikiem technologii drewna) pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wypełnij poniższą tabelę. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 2. Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

25 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: 1) Przemysł Drzewny – miesięcznik, Stowarzyszenie SITLiD.

26 III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji:
1. Doradca 2000 – przewodnik po zawodach. Technik technologii drewna (https://doradca.praca.gov.pl). 2. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Technik technologii drewna, Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Jaworzno, 2004. 3. Modułowy program nauczania. Technik technologii drewna, MEN, Warszawa (http://www.koweziu.edu.pl/programy). 4. Klasyfikacja zawodów i specjalności – opis zawodu. Technik technologii drewna (http://www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php). Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.), Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa s. 281–282. 6. Olech B., Wojewoda K., Żurek M., Krajowy standard kwalifikacji zawodowych. Technik technologii drewna, MPiPS, Warszawa 2006. 7. Przewodnik po zawodach, wydanie II, tom VI, MGPiPS, Warszawa 2003.

27 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat zawodów, które Cię interesują.


Pobierz ppt "TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google