Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych"— Zapis prezentacji:

1 wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
ZEGARMISTRZ wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

2 ZEGARMISTRZ Multimedialna charakterystyka zawodu
Nazwa zawodu: ZEGARMISTRZ Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 731[05] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy: Na wesoło

3 NA WESOŁO Powrót Jak się nazywa słynny japoński zegarmistrz ?
– Chodzi Budzika. W przedszkolu dla VIP-ów nauczycielka pyta dzieci, czym zajmują się ich ojcowie. Dzieci mówią, a to, że tata pracuje w ministerstwie w randze sekretarza stanu, a to, że jest posłem, a to że jest dyrektorem. Nagle Jasio wstaje i mówi: – Mój tato jest zegarmistrzem. – Jak to Jasiu? – pyta przedszkolanka. – No bo ciągle tata mówi, że jedzie po wskazówki do Brukseli. Powrót

4 Syntetyczny opis zawodu i środowisko pracy
Czy wiesz, że zegarmistrz: Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze wszelkiego rodzaju zegarów i zegarków: naręcznych, pierścionkowych, kieszonkowych, zdobniczych, budzików, sportowych, ściennych, wieżowych i innych mechanicznych i elektronicznych; ustala przyczyny złego funkcjonowania mechanizmów, reguluje i sprawdza działanie naprawionego mechanizmu, wymienia baterie. Pracuje zazwyczaj w zakładzie rzemieślniczym w niewielkim pomieszczeniu zamkniętym, z dobrym oświetleniem i wentylacją. Pracuje w pozycji siedzącej, pochylonej lub przegiętej w bok, zwykle z nachyloną głową. Pracuje indywidualnie, samodzielnie wybierając sposób dokonywania napraw, ma jednak codzienny kontakt z ludźmi – klientami. Zazwyczaj pracuje 8 godzin dziennie, w przypadku, gdy jest właścicielem zakładu sam ustala godziny rozpoczęcia pracy, jednak muszą to być godziny stałe.

5 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem zawodu i środowiska pracy z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić znaczenie tych sformułowań. W tym celu najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy będziesz zapoznawał się z treścią kolejnych slajdów. Na wesoło

6 NA WESOŁO Zegarmistrz do klienta: – Ten zegarek, gwarantuję chodzi dwa tygodnie bez nakręcania. – A ile z nakręcaniem? – Czy ten zegarek chodzi? – Nie! Trzeba go nosić! Klientka do zegarmistrza: – Proszę pana, tak Pan naprawił mój zegar z kukułką, że teraz kukułka wychodzi co chwilę i pyta o godzinę!!! Powrót

7 Zadania i umiejętności zawodowe
Zabezpiecza miejsca pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz udziela pomocy przedlekarskiej. Przyjmuje zlecenia oraz reklamacje na usługi zegarmistrzowskie. Diagnozuje przyczyny wadliwego funkcjonowania mechanizmu zegarowego. Naprawia zegary i zegarki. Wykonuje przeglądy i czyszczenie mechanizmu zegarowego. Wykonuje regulacje zegarów i zegarków. Wykonuje przeglądy techniczne, konserwuje, montuje i demontuje mechanizmy zegarowe. Wykonuje nowe części mechanizmów zegarowych. Posługuje się dokumentacją techniczną, instrukcją serwisową, poradnikami, normami itp. Dokumentuje świadczone usługi i koszty.

8 Posługuje się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi, poradnikami, normami itp.
Diagnozuje stan techniczny mechanizmów zegarowych. Obsługuje maszyny i urządzenia zegarmistrzowskie. Wykonuje podstawowe operacje obróbki wiórowej i ściernej. Rozróżnia materiały stosowane w zegarmistrzostwie. Montuje mechanizmy zegarowe. Wykonuje naprawy i regulacje mechanizmów zegarowych. Identyfikuje historyczne konstrukcje czasomierzy, produkty wiodących firm oraz rozpoznaje falsyfikaty i podróbki wyrobów. Dokonuje rozliczeń materiałów i kosztów pracy. Posługuje się podstawowymi zestawami narzędzi zegarmistrzowskich, przyrządami pomiarowymi, tokarką zegarmistrzowską, wiertarką, czyszczarką mechaniczną, wibrografem i innymi. Może wykorzystywać techniki informacyjne i marketingowe w swojej pracy. Na wesoło Praca własna… Uwaga: W tekstach podanych powyżej dotyczących zadań i umiejętności zawodowych z pewnością pojawiły się nowe niezrozumiałe sformułowania, spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy rodziców, nauczyciela, doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

9 NA WESOŁO Do udowodnienia: Powrót
Dlaczego blondynka je zegarek? – Bo TIK TAK ma tylko 2 kalorie. Do udowodnienia: Czas to pan Józef Założenie: dozorca ma na imię Józef Czas to pieniądz, pieniądz to forsa, forsa to grunt, grunt to ziemia, ziemia to matka, matka to anioł, anioł to stróż, stróż to dozorca – z założenia – Józef, tak więc czas to pan Józef. Powrót

10 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie zegarmistrza niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis lupy służą do naprawiania drobnych mechanizmów, mogą być pojedyncze (jednooczne) lub podwójne (dwuoczne) wkrętaki służą do wkręcania i wykręcania śrub i wkrętów, mogą mieć różne wielkości końcówek pincety służą do chwytania i przytrzymywania części zegarków szczypce służą do przytrzymywania części, wyginania, prostowania, mogą być płaskie, półokrągłe, okrągłe i boczne imadła służą do mocowania i przytrzymywania przedmiotów, mogą być stołowe, ręczne, mechaniczne wibrograf urządzenie elektroniczne umożliwiające sprawdzenie dokładności chodu zegarka tokarka zegarmistrzowska służy do toczenia, wiercenia, rozwiercania, pogłębiania, frezowania szlifowania bardzo małych elementów wiertarka zegarmistrzowska służy do wiercenia bardzo małych otworów w wałkach mechanizmów zegarowych czyszczarka służy do czyszczenia i mycia zegarków

11 Cechy psychofizyczne Test samooceny 1/3
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie zegarmistrza, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, temperamentu, swoje zainteresowania, uzdolnienia i wymagania fizyczne. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Przeczytaj uważnie poniższy tekst z cechami psychofizycznymi oraz wymaganiami fizycznymi i zdrowotnymi, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Praca własna… Uwaga: W podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować.

12 Cechy osobowości, wymagania fizyczne
Cechy psychofizyczne – test samooceny 2/3 Lp. Cechy osobowości, wymagania fizyczne Tak Nie 1. Czy jesteś cierpliwy i wytrwały? 1 2. Czy potrafisz przez dłuższy czas (np. 2 godziny) skoncentrować się na wykonywaniu tych samych czynności? 3. Czy jesteś dokładny i skrupulatnie wypełniasz swoje obowiązki? 4. Czy na podstawie obserwacji własnego zachowania uważasz, że potrafisz nawiązać kontakt z innymi ludźmi? 5. Czy masz zainteresowana techniczne? 6. Czy potrafisz szybko wyciągać właściwe wnioski? 7. Czy masz dobry wzrok, widzisz np. bardzo małe przedmioty? 8. Czy masz dobry słuch, słyszysz np. tykanie zegara? 9. Czy Twoją moncą stroną jest spostrzegawczość? 10. Czy masz zręczne ręce i w związku z tym potrafisz sprawnie i szybko wykonywać różne czynności przy ich użyciu? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zsumuj swój łączny wynik. Razem punktów:

13 Cechy psychofizyczne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i wymagań fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

14 NA WESOŁO Chińczyk kupił szwajcarski zegarek, który po kilku dniach stanął. Ze środka wypadła zdechła mrówka. – To już koniec – myśli Chińczyk – Maszynista zmarł... Lekarz przegląda rentgenowskie zdjęcie i ogromnie się dziwi – Panie, masz pan zegarek w żołądku. To nie sprawia panu żadnych problemów? – Jasne, że tak. Zwłaszcza przy nakręcaniu... Powrót

15 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie zegarmistrza, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny 1/3 Przed przystąpieniem do zrobienia testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Przeczytaj uważnie poniższy tekst zawierający przeciwwskazania zdrowotne, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

16 Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 2/3
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1. Czy lepiej widzisz przedmioty znajdujące się daleko od Ciebie? 1 2. Czy jesteś krótkowidzem, tj. lepiej widzisz przedmioty znajdujące się blisko Ciebie? 3. Czy nosisz okulary korygujące Twoją krótkowzroczność? 4. Czy cierpisz na zaburzenia widzenia barw? 5. Czy cierpisz na niedosłuch, tzn. lepiej słyszysz mowę w hałasie lub pukanie do drzwi niż dźwięk dzwonka? 6. Czy cierpisz na skrzywienie kręgosłupa? 7. Czy masz ograniczoną sprawność ruchową rąk i palców? 8. Czy cierpisz na alergie i przewlekłe choroby skóry rąk? 9. Czy bardzo pocą Ci się ręce? 10. Czy dotykając palcami, wyczuwasz kształty, czujesz ciepło, odczuwasz ból?

17 Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie zegarmistrza. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.

18 Kształcenie w zawodzie zegarmistrza
Aby pracować w zawodzie zegarmistrza, możesz: 1.1. Jako absolwent gimnazjum – wybrać trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową. 1.2. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej – kontynuować naukę w trzyletnim technikum uzupełniającym, a po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechanik – podjąć naukę na uczelni wyższej. 1.4. Pracując w zawodzie, po 3 latach przygotować się do egzaminu czeladniczego organizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego, następnie zdać egzamin mistrzowski. Co zrobić, aby rozpocząć naukę w zasadniczej szkole zawodowej? Należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie gimnazjum (lub dawnej ośmioletniej szkoły podstawowej) oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu zegarmistrza. Zasadnicze szkoły zawodowe przyjmują uczniów, którzy nie ukończyli 18. roku życia.

19 Kształcenie w zawodzie zegarmistrza
Czego będziesz się uczył w zasadniczej szkole zawodowej, przygotowując się do wykonywania zawodu zegarmistrza? W ramach modułu: 3.1. Techniczne podstawy zawodu zegarmistrza: stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, posługiwania się dokumentacją techniczną, rozpoznawania podstawowych materiałów stosowanych w zegarmistrzostwie, wykonywania prac z zakresu obróbki ściernej i wiórowej, wykonywania wybranych części mechanizmów zegarowych, identyfikowania wyrobów zegarmistrzowskich, magazynowania i transportowania mechanizmów zegarowych. 3.2. Montaż zegarków i zegarów: organizowania stanowiska montażu mechanizmów zegarowych, montowania: mechanizmu zegarowego, mechanizmu chodzika, zegarów – budzików, zegarów bijących, zegarów i zegarków mechanicznych, zegarów i zegarków elektrycznych i elektronicznych. 3.3. Eksploatowanie mechanizmów zegarowych: organizowania stanowiska pracy, wykonywania czyszczenia i konserwacji mechanizmów zegarowych, diagnozowania przyczyn nieprawidłowej pracy mechanizmów zegarowych, wykonywania napraw czasomierzy mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych, wykonywania regulacji mechanizmów zegarowych.

20 Kształcenie w zawodzie zegarmistrza
Z jakich podręczników będziesz się uczył w zasadniczej szkole zawodowej, przygotowując się do wykonywania zawodu zegarmistrza? Przykładowe: Jakubiec W., Malinowski J., Metrologia wielkości geometrycznych, WNT, 2007. Kurdziel R., Podstawy elektrotechniki dla szkoły zasadniczej, WSiP, 2007. Lewandowski T., Rysunek techniczny dla mechaników, WSiP, 2009. Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, 2007.

21 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie zegarmistrza. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie i najtrudniejsze – wybierz się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki. 2. Zapoznaj się z ofertą Związku Rzemiosła Polskiego (www.zrp.pl). Na wesoło

22 NA WESOŁO Siedzą sobie dwa ślimaki na wskazówkach od zegara. Ten, który siedzi na wskazówce wskazującej minuty wymija tego, który siedzi na wskazówce wskazującej godzinę i mówi: – Stary, ale jaaaaazda! Mocno podpity facet wraca o trzeciej nad ranem do domu. W sypialni zegar właśnie zaczyna wybijać godzinę... – Tak, tak, wiem, że jest już pierwsza. Nie musisz mi tego trzy razy powtarzać... Powrót

23 Rynek pracy Czy wiesz, że:
Typowymi stanowiskami pracy w zawodzie zegarmistrza są: zegarmistrz, kierownik zakładu zegarmistrzowskiego. Pokrewnymi stanowiskami pracy, na których może pracować zegarmistrz, są: monter sprzętu elektronicznego, monter usług elektronicznych, monter elektronik, optyk mechanik, złotnik – jubiler, grawer. Zegarmistrz może poszukiwać pracy w firmach produkujących zegary, zegarki, stopery i mechanizmy zegarowe, punkcie sprzedaży zegarków lub prowadzić własny zakład zegarmistrzowski.

24 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Na wesoło Rynek pracy Praca własna… Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie zegarmistrza? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z zegarmistrzami pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wyniki zapisz w tabeli przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

25 NA WESOŁO Wraca mąż do domu po pracy, a żona od progu mówi do niego: – Kochany, mam złą wiadomość... Widzisz ten stary i potężny, drewniany zegar, który wisiał nad drzwiami przy wejściu do pokoju, spadł dziś na ziemie i się roztrzaskał! – Naprawdę? Jak to się stało? – Wiesz, mamusia przechodziła przez próg i lekko zatupała, a zegar spadł tuż za jej plecami... – No tak, ja wiedziałem, że ten zegar zawsze się późnił o kilka sekund. – Dlaczego blondynka wyrzuca zegar przez okno? – Bo chce zobaczyć, jak szybko leci czas. Powrót

26 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: Elektronika dla wszystkich (http://www.elportal.pl, 19 listopada 2009). Młody technik (http://www.elportal.pl, 19 listopada 2009). Zegarki i Biżuteria (http://www.unit.com.pl/run/tytuly/16&PL, 19 listopada 2009). Chronos (http://www.unit.com.pl/run/tytuly/31&PL, 19 listopada 2009). (Klub miłośników zegarów i zegarków, 19 listopada 2009).

27 Źródła informacji III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: Doradca 2000 – przewodnik po zawodach. Zegarmistrz (https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=show&ppzid=432, 19 listopada 2009). Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Zegarmistrz, Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Warszawa, 2004 (http://www.cke-bip.waw.pl/assets/files/infor_ZAW_ZSZ/zegarmistrz.pdf, stan na: 19 listopada 2009). Karkoszka T., Kulczycka A., Kusina A., Redlich A., Modułowy program nauczania. Zegarmistrz 731[05], MEN, Warszawa 2002 (http://www.koweziu.edu.pl/programy/programy.php, 19 listopada 2009). Klasyfikacja zawodów i specjalności – opis zawodu. Zegarmistrz (http://www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php?klasyfikacja_zawodow_id=1345, 19 listopada 2009). Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.), Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa s. 337–338. Śledziona H., Zych A., Wolszczak P., Krajowy standard kwalifikacji zawodowych. Zegarmistrz (731105), MPiPS, Warszawa 2007. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie zegarmistrz, MEN, Warszawa (http://www.men.gov.pl/images/stories/zawody/zawody_731_05.pdf, 19 listopada 2009). Przewodnik po zawodach, wydanie II, tom III, MGPiPS, Warszawa 2003, s. III–419–III–423. Standard wymagań – egzamin czeladniczy dla zawodu zegarmistrz, Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa (http://www4.zrp.pl/files/14.c-zegarmistrz.doc, 19 listopada 2009). Standard wymagań – egzamin mistrzowski dla zawodu zegarmistrz, Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa (http://www4.zrp.pl/files/14.m-zegarmistrz.doc, 19 lipca 2009).

28 Źródła informacji Akty prawne:
Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537).  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. nr 124, poz. 860, z późn. zm.). Na wesoło

29 NA WESOŁO – Jak blondynka przechodzi na czas zimowy? – Wkłada zegarek do lodówki! Właściciel pewnej małej firmy wezwał agenta ubezpieczeniowego do swojego biura. – Chciałbym ubezpieczyć od kradzieży wszystkie przedmioty, które tutaj pan widzi! A po chwili dodaje: – Z wyjątkiem tego zegara na ścianie. – Dlaczego jego pan nie ubezpiecza? – Ponieważ pracownicy, których zatrudniam, nie spuszczają go z oczu przez cały dzień. Powrót

30 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat zawodów, które Cię interesują.


Pobierz ppt "wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google