Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych"— Zapis prezentacji:

1 wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
TECHNIK HANDLOWIEC wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

2 TECHNIK HANDLOWIEC Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: TECHNIK HANDLOWIEC Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego:341[03] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:522305

3 Syntetyczny opis zawodu i środowisko pracy
Czy wiesz, że technik handlowiec: 1. Organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym i funkcjonowanie firmy handlowej, analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, bada możliwości wzrostu udziału firmy na rynku, wejścia na nowe rynki, w tym na rynki zagraniczne, identyfikuje bariery występujące w handlu, w tym bariery taryfowe i pozataryfowe oraz określa sposoby ich pokonywania, określa zasady i skuteczne formy marketingu, prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, mające na celu osiągnięcie jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług, analizuje skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług, koszty działalności handlowej podmiotu gospodarczego 2. Pracuje w pomieszczeniach biurowych, w normalnych warunkach lub w sklepie, magazynie, hurtowni, w których może być oświetlenie sztuczne lub hałas.

4 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem zawodu i środowiska pracy z pewnością znalazłeś niezrozumiałe dla Ciebie sformułowania. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić ich znaczenie. W tym celu, najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy będziesz zapoznawał się z treścią kolejnych slajdów. Na wesoło

5 NA WESOŁO Jasio otworzył sklep na Nalewkach - Trąbki, saksofony, bębny, trumny, noże i pistolety. - Jak idzie interes, Jasiu? pyta Piotrek. Taki nietypowy towar Bardzo idzie! Bardzo. Przedwczoraj sprzedałem trąbę, wczoraj pistolet, dzisiaj trumnę. Do drzwi puka akwizytor. Otwiera mu kobieta. Akwizytor zaczyna nawijać o swoim produkcie, a kobieta widać, że jest wkurzona jego wizytą: - Spadaj pan – mówi i trzaska mu drzwiami przed nosem. Jednak drzwi się nie domknęły, uchylają się lekko, więc akwizytor dalej nawija o swoim wspaniałym produkcie. Kobieta już cała w nerwach, nawet nic nie powiedziała tylko znowu trzasnęła mocno drzwiami. No, ale drzwi znowu się nie domknęły, więc akwizytor dalej nawija. Baba już nie wytrzymała, wzięła zamach i z całej siły trzasnęła drzwiami. Jednak drzwi znowu się nie domykają, a akwizytor pokazując w dół mówi: - Może pani najpierw kotka zabierze... Powrót

6 Zadania i umiejętności zawodowe
Organizuje komórki handlowe w firmie produkcyjno-usługowej. Organizuje, rejestruje i uruchamia działalność małej firmy handlowej (handlu hurtowego i detalicznego). Prowadzi działalność akwizycyjną. Planuje poziom, strukturę asortymentową, geograficzną, odbiorców oraz form sprzedaży towarów i usług (w tym formy sprzedaży internetowej). Samodzielne lub we współdziałaniu z przełożonymi, opracowuje projekt strategii marketingowej firmy i programu jej wdrożenia. Bada rynek, czynniki kształtujące oczekiwania, potrzeby i możliwości nabywcze klientów. Podejmuje działania mające na celu pozyskanie nowych klientów i rynków oraz umacnianie pozycji już osiągniętych; wykorzystuje do tego różne formy marketingowe. Prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami towarów i usług; przygotowuje oraz zawiera umowy handlowe, zgodnie z pełnomocnictwami swoich przełożonych. Analizuje skuteczność oraz efektywność różnych form sprzedaży i kanałów dystrybucji; określa i proponuje najbardziej efektywne formy sprzedaży adekwatne do rodzaju towaru, usługi, rynku, oczekiwań klienta. Stosuje różne formy i techniki sprzedaży hurtowej i detalicznej; przygotowuje właściwą dokumentację sprzedaży towarów i usług, w tym faktur, gwarancji; załatwia reklamacje klientów.

7 Opracowywanie oferty handlowej.
Promowanie działalności swojego przedsiębiorstwa i prezentowanie jego oferty handlowej w celu pozyskania klientów i dostawców. Wyszukiwanie potencjalnych odbiorców i nowych dostawców. Przeprowadzanie negocjacji handlowych samodzielnie lub zespołowo. Zawieranie umów handlowych w ramach posiadanego pełnomocnictwa. Wystawianie dokumentów przyjęcia oraz wydania towarów, wyrobów gotowych, surowców i materiałów. Przygotowanie projektu umowy handlowej samodzielnie lub we współpracy z przełożonymi. Zgłaszanie reklamacji do dostawców i dopilnowywanie ich załatwienia. Na wesoło Praca własna… Uwaga: W podanych powyżej tekstach dotyczących zadań i umiejętności zawodowych z pewnością pojawiły się nowe niezrozumiałe dla Ciebie sformułowania. Spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy rodziców, nauczyciela, doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

8 NA WESOŁO - Siema, Leszek. Co porabiasz? - Walutę sprzedaję. - Dolary? - Nie, złotówki. - Oooo, za ile? - Złotówkę popycham za 80 groszy. - I jak idzie biznes? - Zysku na razie nie ma, ale za to obrót duży. Siedzi baca na przyzbie, a obok bawi się malutki owczarek podhalański. - Baco, sprzedacie mi tego pieska? - pyta przechodzący obok turysta. - Czemu nii Ile za niego chcecie? - Pięćset złotych. - Cooo? Chyba kpicie! Po kilku godzinach turysta znów przechodzi obok chałupy bacy i widząc, że nie ma psa, pyta: - I co, baco? Sprzedaliście go za pięćset złotych? - Sprzedać, nie sprzedałem. Ale wymieniłem na dwa koty po dwieście pięćdziesiąt! Powrót

9 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie technik handlowiec niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis komputer stacjonarny służy do przygotowywania umów, zestawień, faktur komputer przenośny służy do dokonywania prezentacji klientowi, organizowania pracy w terenie kasa fiskalna służy do ewidencjonowania sprzedaży kalkulator służy do dokonywania obliczeń

10 Cechy psychofizyczne Test samooceny 1/3
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technik handlowiec, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, temperamentu, swoje zainteresowania, uzdolnienia i poziom sprawności fizycznej. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst z cechami psychofizycznymi oraz wymaganiami fizycznymi i zdrowotnymi, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Praca własna … Uwaga: W podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować.

11 Cechy psychofizyczne - test samooceny 2/3
Lp. Cechy osobowości, wymagania fizyczne Tak Nie 1 Czy łatwo przychodzi Ci rozmowa z innymi ludźmi, w tym obcymi? 2 Czy potrafisz bronić swojego zdania i mówić ‘Nie’ kiedy uważasz to za słuszne? 3 Czy jesteś odporny na krytykę innych osób i okazywanie przez nich niechęci? 4 Czy planujesz to co masz robić i udaje Ci się zwykle to zrealizować? 5 Czy potrafisz dużo mówić na tematy, które Cię interesują? 6 Czy potrafisz samodzielnie rozwiązywać problemy, które przytrafiają Ci się w życiu osobistym/ szkole? 7 Czy otoczenie uważa Cię za osobę kulturalną? 8 Czy dobrze czujesz się realizując zadania, w których jesteś jedyną osobą odpowiedzialną (np. organizacja czegoś dla większej grupy osób)? 9 Czy często udaje Ci się zrealizować powierzone Ci zadania? 10 Czy czujesz, że zależy Ci na wykonywaniu powierzonych Ci zadań? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zapisz wynik. Razem punktów:

12 Cechy psychofizyczne - test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i wymagań fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

13 NA WESOŁO Przychodzi do kobiety akwizytor odkurzaczy, stawia odkurzacz na podłodze, podłącza do prądu i mówi: - Zjem każdy paproch, którego nie wciągnie ten supernowoczesny odkurzacz. A ona na to: - Życzę panu smacznego. Od dwóch dni nie mamy prądu. Powrót

14 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technik handlowiec, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny 1/3 Przed przystąpieniem do zrobienia testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst zawierający przeciwwskazania zdrowotne, a następnie oceń siebie pod ich kątem. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone pytania zawierają wiele sformułowań medycznych, zanim na nie odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

15 Przeciwwskazania zdrowotne - test samooceny 2/3
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1. Zaburzenia znacznego stopnia narządu wzroku. 1 2. Zaburzenia widzenia barw. 3. Zaburzenia słuchu – utrudniające kontakt z otoczeniem. 4. Znaczne zaburzenia układu nerwowego. 5. Znaczne zaburzenia układu krążenia. 6. Znaczne zaburzenia układu oddechowego. 7. Znaczne zaburzenia zmysłu równowagi. 8. Znaczne zaburzenia narządu ruchu. 9. Ograniczenie sprawności kończyn. 10. Zaburzenia psychiki. 11. Uzależnienia. 12. Wady mowy.

16 Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie technik handlowiec. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo się z nimi zapoznał. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

17 NA WESOŁO Kowalski idzie do swojego przełożonego. - Szefie - mówi - mamy jutro generalne porządki w domu i moja żona potrzebuje mojej pomocy przy przesuwaniu i przenoszeniu różnych przedmiotów na strychu i w garażu. - Nie mamy rąk do pracy - mówi szef – Nie mogę dać ci wolnego. - Dzięki, szefie - odpowiada Kowalski - Wiedziałem, że mogę na pana liczyć! Powrót

18 Kształcenie w zawodzie technik handlowiec
Aby pracować w zawodzie technik handlowiec, możesz: 1. Jako absolwent gimnazjum wybrać czteroletnie technikum. 2. Jako absolwent zasadniczej szkoły zawodowej wybrać trzyletnie technikum uzupełniające. 3. Jako absolwent: liceum, technikum oraz liceum i technikum uzupełniającego wybrać dwuletnią szkołę policealną. 4. Jako absolwent liceum profilowanego o profilu ekonomiczno-administracyjnym jednoroczną szkołę policealną. Co zrobić, aby rozpocząć naukę w technikum? Należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie gimnazjum (lub dawnej 8-letniej szkoły podstawowej) oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

19 Kształcenie w zawodzie technik handlowiec
Czego będziesz się uczył w technikum przygotowując się do wykonywania zawodu technik handlowiec? W ramach modułu: 3.1. OBSŁUGA KLIENTA: wykorzystywać wiedzę z psychologii w kontaktach z klientami, stosować środki komunikacji interpersonalnej w kontaktach z klientami, posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu handlu, wyodrębniać segmenty rynku, prowadzić badania marketingowe, prowadzić negocjacje z klientami i kontrahentami, posługiwać się językiem obcym podczas rozmowy sprzedażowej, organizować proces sprzedaży w handlu detalicznym i hurtowym, prowadzić racjonalną gospodarkę zapasami, posługiwać się nowoczesnymi urządzeniami, sprzętem technicznym i urządzeniami biurowymi podczas działalności handlowej, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 3.2 TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU stosować terminologię towaroznawczą i marketingową, korzystać z różnych źródeł informacji handlowe, dokonywać oceny jakościowej produktów, rozróżniać wady towarów, udzielać informacji dotyczącej towarów, planować asortyment, wykonywać czynności logistyczne, prowadzić dokumentację magazynów, kalkulować ceny, obsługiwać magazynowo-sprzedażowe programy komputerowe, prowadzić korespondencję handlową w języku polskim i obcym, tłumaczyć z języków obcych podstawowe informacje zamieszczone na towarach.

20 Kształcenie w zawodzie technik handlowiec
Czego będziesz się uczył w technikum przygotowując się do wykonywania zawodu technik handlowiec? W ramach modułu: 3.3 ZASOBY LUDZKIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWYM stosować przepisy kodeksu pracy i innych aktów prawnych dotyczących prawa pracy, korzystać z różnych źródeł prawa, stosować zasady racjonalnej organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi, także w języku obcym, obsługiwać programy użytkowe kadrowo-płacowe i program Płatnik, rozliczać się z urzędem skarbowym i z ZUS, prowadzić korespondencję dotyczącą spraw osobowych 3.4 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO posługiwać się podstawową terminologią z zakresu finansów i rachunkowości, korzystać z ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych, ubezpieczeniowych i celnych, prowadzić księgi rachunkowe, ewidencjonować i interpretować typowe operacje gospodarcze, obliczać zużycie składników majtku trwałego, wyceniać składniki majątku, ustalać wynik finansowy przedsiębiorstwa handlowego metodą statystyczną i księgową, prowadzić współpracę z bankami, dokonywać rozliczać gotówkowych i bezgotówkowych, przeprowadzać i rozliczać inwentaryzację, stosować komputerowe programy finansowo-księgowe, sporządzać i analizować sprawozdania finansowe. 3.5 ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM HANDLOWYM wyjaśniać istotę planowania i analizy działalności ekonomicznej, rozróżniać planowanie strategiczne i operacyjne, opracowywać strategię rozwoju firmy, opracowywać plan rzeczowy i finansowy, sporządzać biznes plan, stosować metody analizy ekonomicznej, gromadzić, rejestrować, przetwarzać, prezentować informacje. 20

21 Kształcenie w zawodzie technik handlowiec
Z jakich podręczników będziesz się uczył w szkole zawodowej, przygotowując się do wykonywania zawodu technik handlowiec? Przykładowe: Kołożyn-Krajewska Danuta, Sikora Tadeusz, Towaroznawstwo żywności, WSiP 2004 Komosa Andrzej Kultura zawodu,Ekonomik 2007 Musiałkiewicz Jacek Marketing Technik ekonomista, Ekonomik 2008 Jacek Musiałkiewicz Zasady Rachunkowości, Ekonomik 2009

22 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… Poszukaj w najbliższej okolicy adresów techników, w których możesz podjąć naukę w zawodzie technik handlowiec. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie; przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych; rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie; i najtrudniejsze – wybierz się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki. 2. Zapoznaj się z ofertą Związku Rzemiosła Polskiego (www.zrp.pl). Na wesoło

23 NA WESOŁO Pod koniec rozmowy o pracę, łowca głów pyta młodego handlowca, jakiego się spodziewa wynagrodzenia. - Około 140 tys. dolarów, z zależności od dodatkowych uwarunkowań. - Hm, więc dodatkowo to mógłby być pięciotygodniowy urlop, 14 dni płatnego urlopu, pełna opieka medyczna, w tym dentystyczna, składka emerytalna opiewająca na 50% wynagrodzenia i służbowy samochód wypożyczany co dwa lata, powiedzmy czerwona Corvetta. - Jeju, żartuje pan? - Tak, ale to pan zaczął. Powrót

24 Rynek pracy Czy wiesz, że:
1.Typowe stanowiska pracy w zawodzie technik handlowiec: Merchandiser, Referent/ Asystent ds. Zaopatrzenia, Referent/ Asystent ds. Sprzedaży, Referent/ Asystent ds. Obsługi klienta, Kupiec, Akwizytor, Specjalista ds. zaopatrzenia, Specjalista ds. obsługi klienta. 2. Pokrewne stanowiska pracy: Sprzedawca hurtowy, Sprzedawca detaliczny, Zaopatrzeniowiec. 3. Technik handlowiec może poszukiwać pracy: W komórkach handlowo-marketingowych wszystkich podmiotów gospodarczych, samodzielnie prowadzić małą firmę handlową oraz pracować w instytucjach kontroli handlu.

25 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Na wesoło Rynek pracy Praca własna… Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie technik handlowiec? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z handlowcami pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wyniki zapisz w przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca tabeli. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

26 NA WESOŁO Co znaczą sformułowania z ogłoszeń o pracę?:
"Dołącz do naszej szybko rozwijającej się firmy" Na pewno nie będziemy mieli czasu cię przeszkolić. "Luźna atmosfera w pracy" Z tej pensji, którą dostaniesz, nie będzie cię stać na garnitur. Poza tym paru gości u nas ma tatuaże na całym ciele i nosi kolczyki w nosie. "Wymagana terminowość i punktualność" W momencie, gdy zaczniesz pracę, będziesz miał od razu 6 miesięcy zaległości. "Szeroki zakres odpowiedzialności" Każdy w biurze będzie mógł ci rozkazywać. "Stanowisko wymaga umiejętności menedżerskich" Będziesz miał zakres obowiązków kierownika, któremu na pewno nie będzie odpowiadała pensja. "Dobre zdolności komunikacyjne" Kierownik mówi, ty słuchasz, potem zgadujesz, co chciał powiedzieć i musisz to wykonać. Powrót

27 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia tytułów wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: 1) Poradnik Handlowca (http://www.poradnikhandlowca.com.pl, ) 2) Handlowiec (http://www.handlowiec-generalczyk.com.pl, ) 3) Dwutygodnik Handel (http://www.handel.pwf.com.pl, )

28 Źródła informacji III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: Czerkawska I., Podgórska T. , Wnuk E., Modułowy program nauczania. Technik Handlowiec 341[03]. Warszawa, MEN 2004 (http://www.koweziu.edu.pl/programy/programy.php, ). Klasyfikacja zawodów i specjalności – opis zawodu; Handlowiec (http://www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php?klasyfikacja_zawodow_id=1524, ). Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.), Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego. Warszawa, MEN, s Kajer A., Luczak A., Krajowy standard kwalifikacji zawodowych. Handlowiec (zawód szkolny Technik handlowiec) (341501). Warszawa MPiPS, 2007. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik handlowiec. Warszawa, MEN (http://www.men.gov.pl/images/stories/zawody/zawody_341_03.pdf, ). Przewodnik po zawodach. Wydanie II. Tom III. Warszawa, MGPiPS, 2003, s. III-261- III-268.

29 Źródła informacji Akty prawne:
Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537).  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. nr 124, poz. 860 z późn. zm). Na wesoło

30 NA WESOŁO Po wysłuchaniu awantury młody człowiek zwraca się do szefa: - Pracuję tylko na pół etatu. Czy mógłby pan być tak uprzejmy i krzyczeć na mnie o połowę ciszej? Biznesmen mówi swojemu koledze, że jego firma szuka nowego księgowego. - A nie zatrudniliście nowego kilka tygodni temu? - pyta kumpel. Biznesmen na to: - Jego też szukamy. Powrót 30

31 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat interesujących Cię zawodów.


Pobierz ppt "wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google