Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych"— Zapis prezentacji:

1 wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
TECHNIK METEOROLOG wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

2 TECHNIK METEOROLOG Multimedialna charakterystyka zawodu
Nazwa zawodu: TECHNIK METEOROLOG Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 311[23] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

3 Syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy
Czy wiesz, że technik meteorolog: 1. Prowadzi obserwacje meteorologiczne na danym terenie, gromadzi ich wyniki oraz konserwuje i instaluje aparaturę pomiarową. 2. Wykorzystuje systemy informatyczne, instaluje i konserwuje urządzenia i aparaturę pomiarową, dokonuje ich drobnych napraw. 3. Przekazuje do Ośrodka Baz Danych dane zaszyfrowane według obowiązującego na całym świecie znormalizowanego klucza (zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i wytycznymi). 4. Pozostaje w stałym kontakcie z państwowymi Służbami Hydrologiczno-Meteorologicznymi, wysyła bieżące ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach atmosferycznych oraz o wszelkich zmianach zaistniałych w obrębie stacji.

4 Syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy
5. Praca odbywa się najczęściej na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach atmosferycznych w różnych porach roku lub w pomieszczeniach biurowych przy opracowywaniu prognoz pogody. 6. Praca technika meteorologa ma charakter indywidualny, bezpośredni kontakt z ludźmi jest niewielki – większość kontaktów wiąże się ze stałym przekazywaniem informacji, udzielaniem rad, odpowiadaniem na pytania za pomocą urządzeń komunikacyjnych i łącznościowych. 7. Jest to praca zmianowa, a dyżur trwa 12 godzin, jest wykonywana według ściśle określonych instrukcji i procedur. 8. Pracownicy stacji posiadają ubrania ochronne w związku z koniecznością wykonywania pracy bez względu na warunki atmosferyczne.

5 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem, z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Podkreśl je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić te sformułowania. Najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy zapoznasz się z treścią kolejnych slajdów.

6 Zadania i umiejętności zawodowe
Obsługuje specjalistyczny sprzęt pomiarowy (np. automatyczne całodobowe urządzenia synoptyczne)‏. O każdej pełnej godzinie odczytuje wskazania tych przyrządów, bez względu na warunki pogodowe, porę dnia czy nocy. Gromadzi wyniki obserwacji meteorologicznych. Określa rodzaj i wysokość chmur, które zwiastują opady lub zmianę pogody, czas występowania oraz nasilenie (natężenie) występujących zjawisk atmosferycznych. Prowadzi monitoring skażeń powietrza atmosferycznego i pomiary elementów służących określaniu prognoz pogody. Współpracuje z meteorologami i synoptykami przy opracowywaniu prognozy pogody i map synoptycznych.

7 Potrafi opracowywać depesze meteorologiczne i przekazywać je.
Dobiera właściwe dane z Roczników Meteorologicznych lub innych materiałów oraz sporządza charakterystyki meteorologiczne. Umie dobrać i instalować przyrządy meteorologiczne do wykonania wskazanych pomiarów. Wykonuje pomiary meteorologiczne, odczytuje zdjęcia satelitarne. Umie opracować i ocenić wyniki pomiarów i obserwacji. Potrafi obsługiwać komputer, faks, modemy telefoniczne i radiowe. Zna się na prowadzeniu dokumentacji obserwacyjno-pomiarowej. Potrafi czytać informacje przedstawione w formie opisu, instrukcji, rysunku, szkicu, wykresu, dokumentacji technicznej i technologicznej. Uwaga: W podanych treściach mogą pojawiać się nowe, niezrozumiałe sformułowania. Spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

8 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie technika meteorologa niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis termometr do pomiaru temperatury powietrza barometr i barograf do pomiaru ciśnienia atmosferycznego deszczomierz i pluwiograf do pomiaru ilości opadów atmosferycznych wiatromierz do mierzenia prędkości i kierunku wiatru limnigraf do określania poziomu zwierciadła wody

9 Cechy psychofizyczne Test samooceny
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika meteorologa, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, zainteresowania, uzdolnienia, temperament i predyspozycje fizyczne. Przeczytaj uważnie poniższy test, dotyczący wymaganych cech psychofizycznych oraz predyspozycji fizycznych i zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie.

10 Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne
Lp. Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne Tak Nie 1. Czy jesteś systematyczny i zdyscyplinowany? 1 2. Czy jesteś odpowiedzialny społecznie? 3. Czy rzetelnie wykonujesz swoją pracę? 4. Czy potrafisz się skoncentrować? 5. Czy masz dobrą koordynację wzrokowo-ruchową? 6. Czy masz refleks? 7. Czy jesteś spostrzegawczy? 8. Czy jesteś dokładny w pracy? 9. Czy jesteś gotowy pracować w złych warunkach atmosferycznych? 10. Czy masz zdolności manualne? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zsumuj swój wynik. Razem punktów:

11 Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i predyspozycji fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się doradcą zawodowym.

12 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika meteorologa, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny Przeczytaj uważnie poniższy wykaz przeciwwskazań zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wybierz właściwą odpowiedź. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

13 Przeciwwskazania zdrowotne
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1. Czy masz nieostry wzrok i nosisz okulary? 1 2. Czy masz problem z widzeniem na obuocznym? 3. Czy masz problem z odróżnianiem barw? 4. Czy niezbyt dobrze widzisz o zmroku? 5. Czy masz lęk wysokości? 6. Czy masz kłopoty ze słuchem? 7. Czy jesteś nerwowy? 8. Czy masz problemy z sercem i układem krążenia? 9. Czy masz często chorujesz na drogi oddechowe? 10. Czy cierpisz na reumatyzm?

14 Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie technika meteorologa. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.

15 Kształcenie w zawodzie
Aby pracować w zawodzie technika meteorologa musisz mieć minimum średnie wykształcenie. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się w: 1) czteroletnim technikum dla absolwentów gimnazjum, 2) szkole policealnej dla absolwentów: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego. Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe możesz kontynuować naukę w szkołach wyższych na kierunku geografia. Do pracy w tym zawodzie możesz uzyskać uprawnienia w ramach szkoleń wewnętrznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Co zrobić, aby rozpocząć naukę w technikum? Należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie gimnazjum (lub dawnej ośmioletniej szkoły podstawowej) oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu technika meteorologa.

16 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… 1. Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie technika meteorologa. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: 1) odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, 2) przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, 3) rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie, i najtrudniejsze – wybrać się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki.

17 Rynek pracy Technik meteorolog może być zatrudniony:
– w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, – w służbie hydrologiczno-meteorologicznej, – w organach administracji publicznej, – w regionalnych zarządach gospodarki wodnej, – w działach ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych, – w placówkach PAN, – w ośrodkach badawczych związanych z ochroną środowiska, – w Lotniczych Biurach Meteorologicznych na stanowiskach: obserwator lotniczo-meteorologiczny, młodszy informator lotniczo- meteorologiczny, starszy informator lotniczo-meteorologiczny. Osoby z wykształceniem średnim mają ograniczone możliwości awansu, najczęściej są to stanowiska: stażysta, młodszy obserwator meteorologiczny, starszy obserwator meteorologiczny. Osoby posiadające duże doświadczenie zawodowe mogą awansować na stanowiska kierownicze. Brak możliwości samozatrudnienia w tym zawodzie.

18 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Rynek pracy Praca własna… 1. Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie technika meteorologa? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu przeprowadź wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z technikami meteorologami zatrudnionymi w stacjach i posterunkach meteorologicznych podlegających Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) w Warszawie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wypełnij poniższą tabelę. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 2. Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

19 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne i literatura: 1) „Gazeta Obserwatora IMGW” – dwumiesięcznik. 2) Garnier B.J.: Podstawy Klimatologii, Wydawnictwo IMGW, 1996 r. 3) Newton G.: Zrozumieć przyrodę, Wydawnictwo Pruszyński i S-ka 1996 r. 4) Sorbjan Z.: Meteorologia dla każdego, Wydawnictwo Pruszyński i S-ka 2001 r.

20 III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji:
Doradca 2000 – przewodnik po zawodach. Technik meteorolog: https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=showchapter&chapterid=2. Klasyfikacja zawodów i specjalności – opis zawodu technika meteorologa: id=321. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Technik meteorolog, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2006: bip.waw.pl/assets/files/infor_ZAW_TECH/Tech_meteorolog.pdf. Sznajder-Stworzyjanek J., Mosiądz E., Nagucka B.: Modułowy program nauczania dla zawodu. Technik meteorolog 311[23], MEN, Warszawa 2008: Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technika meteorologa – MEN, Baza aktów prawnych w BIP: Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.): Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005, ss Program nauczania: Technik meteorolog – symbol cyfrowy 311[23]; Nr programu 311[23] /T,SP/ MEN / M.

21 Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537). 

22 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat interesujących Cię zawodów.


Pobierz ppt "wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google