Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych"— Zapis prezentacji:

1 wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
ELEKTRYK wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

2 ELEKTRYK Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: elektryk
Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 724[01] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy: 741

3 Syntetyczny opis zawodu i środowisko pracy
Czy wiesz, że elektryk: Buduje linie elektroenergetyczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia, montuje instalacje elektryczne, sieci elektryczne i prowadzi ich konserwacje i naprawy. To właśnie elektryka można zobaczyć na słupach elektrycznych w trakcie montowania i mocowania przewodów, w rozdzielniach, na kolei przy budowie trakcji elektrycznej, na lotniskach i w portach przy wykonywaniu prac montażowych, przy stacjach transformatorowych, eksploatacyjnych i konserwacyjnych instalacji, urządzeń elektrycznych samolotów i statków. Praca elektryka bywa niebezpieczna, jeden poważny błąd może kosztować życia, dlatego tez wymaga ona od kandydata do zawodu szczególnych cech i umiejętności.

4 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem, z pewnością znalazłeś niezrozumiałe dla Ciebie sformułowania. Podkreśl je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić ich znaczenie. Najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy zapoznasz się z treścią kolejnych slajdów.

5 Zadania i umiejętności zawodowe
Wybrane zadania zawodowe: projektowanie instalacji elektrycznych, sieci elektrycznych; instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz regulowania parametrów ich pracy; montaż i eksploatacja instalacji elektrycznych, tablic rozdzielczych, maszyn, urządzeń i sprzętu elektrycznego, baterii akumulatorowych i wszelkiego rodzaju ogniw akumulatorowych naprawa i eksploatacja linii kablowej i napowietrznej Wykonywanie elektrycznych instalacji oświetleniowych i siłowych wszelkiego typu, konserwacja i naprawa istniejących instalacji. Montaż elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających, sterujących oraz sygnalizacyjnych maszyn i urządzeń elektrycznych. Wykonywanie napraw, konstruowanie i konserwacja sieci i podstacji trakcyjnych. wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw linii napowietrznych i kablowych; przeprowadzanie konserwacji oraz napraw układów automatyki; wykonywanie pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywania oceny ich stanu technicznego.

6 Wybrane umiejętności niezbędne do pracy w zawodzie elektryk:
dokładność, poczucie odpowiedzialności, podzielność uwagi koordynacja wzrokowo-ruchowa wytrzymałość opanowanie umiejętność koncentrowania się na jednym zadaniu przez dłuższy czas Sumienność cierpliwość Uwaga: W podanych treściach mogą pojawiać się nowe niezrozumiałe sformułowania, spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy doradcy zawodowego Internetu, literatury.

7 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie elektryk niezbędne są: różnego rodzaju przyrządy, aparatury i narzędzia umożliwiające montowanie instalacji elektrycznych, sieci elektrycznych, zasilających itp., np.: Aerometr – przyrząd do pomiaru gęstości cieczy (np. elektrolitu w akumulatorach). Prądnica – maszyna elektryczna zamieniająca energię mechaniczną na energię elektryczną. Prostownik – jest to element lub zestaw elementów elektronicznych służący do zamiany napięcia przemiennego na jednokierunkowe, które po dalszym odfiltrowaniu może być zmienione na napięcie stałe. Rozdzielnica – element sieci (instalacji) elektrycznej zawierający urządzenia i podzespoły, służące do łączenia, przerywania oraz rozdziału obwodów elektrycznych.

8 Cechy psychofizyczne Test samooceny
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie elektryk, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, temperamentu, swoje zainteresowania, uzdolnienia i wymagania fizyczne. Przeczytaj uważnie poniższy wykaz cech psychofizycznych oraz wymagań fizycznych i zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wybierz właściwą odpowiedź poprzez zaznaczenie odpowiedniej odpowiedzi. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie.

9 Cechy osobowości, wymagania fizyczne
Lp. Cechy osobowości, wymagania fizyczne Tak Nie 1. Czy jesteś osobą dokładną, czy też nie? 1 2. Czy masz podzielną uwagę i potrafisz wykonywać kilka czynności naraz? 3. Czy jesteś osobą wytrzymałą i odporną na niewygodne warunki pracy? 4. Czy zaliczyłbyś siebie do osób opanowanych? 5. Jak sądzisz, czy potrafiłbyś skupić uwagę na jednej czynności przez dłuższy czas? 6. Czy spostrzegawczość to Twoja mocna strona? 7. Czy jesteś sumienny? 8. Jak oceniasz, czy praca elektryka byłaby odpowiednią pracą dla Ciebie? 9. Jak sądzisz, czy jesteś osobą cierpliwą? 10. Czy uważasz siebie za osobę odpowiedzialną? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zsumuj swój łączny wynik. Razem punktów:

10 Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i wymagań fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się doradcą zawodowym.

11 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie elektryk, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny Przeczytaj uważnie poniższy wykaz przeciwwskazań zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wybierz właściwą odpowiedź. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwe odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim na nie odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić. Praca własna … Uwaga: W podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować.

12 Przeciwwskazania zdrowotne
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1. Czy często chorujesz i masz skłonność do zapadania na infekcje? 1 2. Czy chorujesz na padaczkę? 3. Czy odczuwasz czasem zawroty głowy? 4. Czy przydarzyły się Tobie w niedawnej przeszłości sytuacje, w których zemdlałeś? 5. Czy zaliczyłbyś siebie do osób posiadających lęk wysokości, lęk przestrzeni itp.? 6. Czy cierpisz na wadę słuchu lub wzroku? 7. Czy chorowałeś ostatnio na przewlekłe choroby? 8. Czy masz wadę serca, choroby układu krwionośnego lub inne wady, które uniemożliwiają Tobie wykonywanie prac fizycznych? 9. Czy cierpisz na choroby ograniczające ruchy Twoich rąk i/lub nóg, np. na reumatyzm? 10. Czy odczuwasz inne dolegliwości, które Twoim zdaniem utrudniłyby Ci pracę w zawodzie elektryk?

13 Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie (nazwa zawodu). Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo się z nimi zapoznał. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.

14 Kształcenie w zawodzie
Elektrykiem może zostać osoba która ukończyła: szkołę zawodową; szkołę średnią (technikum) jednoroczną szkołę policealną studia wyższe lub zdobyła odpowiednie uprawnienia w wybranych ośrodkach egzaminacyjnych, np. SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) lub SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich). Szczegóły zdobycia tych uprawnień określa Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

15 Kształcenie w zawodzie
Nauka w szkole zawodowej obejmuje część praktyczną i teoretyczną, m,in. przedmioty takie jak: przedmioty ogólne (l, II, III klasa): język polski, język obcy, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka i astronomia, wychowanie fizyczne, geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska, technologia informacyjna, przysposobienie obronne, podstawy przedsiębiorczości. praz przedmioty zawodowe: PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI l ELEKTRONIKI TECHNOLOGIA l MATERIAŁOZNAWSTWO ELEKTRYCZNE ELEKTROENERGETYKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNA I ELEKTRONICZNA PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU NAUKA KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe obejmuje dwa etapy: pisemny i praktyczny. Etap pisemny składa się z dwóch części: część I obejmuje sprawdzenie wiadomości i umiejętności właściwych kwalifikacjom w danym zawodzie, a część II – sprawdzenie wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

16 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… 1. Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie elektryk. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: 1) odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, 2) przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, 3) rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie 4) i najtrudniejsze – wybierz się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie, sukcesywnie wkładaj do teczki. 2. Zapoznaj się z ofertą Związku Rzemiosła Polskiego (www.zrp.pl).

17 Rynek pracy Elektrycy mogą podejmować pracę w zakładach:
wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne), eksploatujących energię elektryczną (huty, przemysł wydobywczy, transport kolejowy i wodny, gospodarka komunalna), produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku (w tym zakłady rzemieślnicze), budowlanych (przy wykonywaniu instalacji elektrycznych). Warunkiem koniecznym jest ukończenie specjalistycznego przeszkolenia, umożliwiającego ukształtowanie umiejętności niezbędnych na określonym stanowisku pracy.

18 Rynek pracy Praca elektryka odbywa się w zmiennych warunkach atmosferycznych, zarówno na otwartej przestrzeni, jak i w pomieszczeniach zamkniętych (halach montażowych, budynkach zakładów pracy – elektryk zakładowy). Może wiązać się z wchodzeniem na wysokości (słupy, rusztowania, dachy), stąd konieczne jest noszenie odzieży roboczej, rękawic, kasków i innych zabezpieczeń. Elektryk musi niekiedy też przenieść ciężkie przedmioty. Praca elektryka odbywa się w różnych pozycjach ciała – stojącej, chodzącej, a także siedzącej, czasami jest to praca ponad wysokością głowy lub w przysiadzie. Elektryk pracuje w otoczeniu techniki, najczęściej w brygadzie (zespole roboczym składającym się z 4–8 osób) pod nadzorem brygadzisty i kierownika robót. Praca elektryka niekiedy jest pracą brudzącą, szczególnie te jej elementy, które są związane z budową linii kablowych i napowietrznych (wykonywanie wykopów pod kable elektroenergetyczne itp.). Są tez takie zadania zawodowe, które dla odmiany wymagają zachowania czystości stanowiska, jak np. łączenie kabli, przyłączanie linii, naprawa urządzeń elektrycznych.

19 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Rynek pracy Praca własna… 1. Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie elektryk? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu przeprowadź wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z elektryk pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wypełnij poniższą tabelę. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

20 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”.

21 II. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji:
Przewodnik po zawodach, wyd. II, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003. Chochowski AndrzejPodstawy elektrotechniki i elektroniki dla elektryków. Część IElektrykZasadnicza szkoła zawodowaWSIP Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005. Informator o zawodach, Perspektywy Press, Warszawa 2004. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Elektryk, CKE ,Warszawa, 2004. Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537). 

22 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat interesujących Cię zawodów.


Pobierz ppt "wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google