Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pracownicy. Środowisko Wskaźnik ProduktuWskaźnik RezultatuOddziaływanie Pracownicy (wskaźniki) Liczba pracowników przeszkolonych na ten temat lub tych,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pracownicy. Środowisko Wskaźnik ProduktuWskaźnik RezultatuOddziaływanie Pracownicy (wskaźniki) Liczba pracowników przeszkolonych na ten temat lub tych,"— Zapis prezentacji:

1 Pracownicy

2 Środowisko Wskaźnik ProduktuWskaźnik RezultatuOddziaływanie Pracownicy (wskaźniki) Liczba pracowników przeszkolonych na ten temat lub tych, którzy otrzymali dofinansowanie na eko-formy transportu źródło weryfikacji: wiarygodna sprawozdawczość wewnętrzna, dane wewnętrzne firmy Benchmarking: diagnoza potrzeb (liczba pracowników korzystających z samochodów) Liczba pracowników praktykujących, którzy zdobyli podczas szkoleń wiedzę, uskuteczniających eko – formy transportu źródło weryfikacji: wiarygodna sprawozdawczość wewnętrzna, dane wewnętrzne firmy (porównanie) Benchmarking: diagnoza potrzeb (liczba korzystajacych z innej formy transportu niż samochód) Ekologizacja życia w mieście, poprawa stanu zdrowia pracowników. CEL: wdrożenie zachowań ekologicznych w codziennej pracy, ze szczególnym naciskiem na eko-transport Przykład: dopłaty lub refundacja kosztów dojazu praca- dom w przypadku korzystania z transportu publicznego

3 Społeczeństwo Wskaźnik ProduktuWskaźnik RezultatuOddziaływanie Pracownicy (wskaźniki) liczba odbiorców kampanii, liczba pracowników zaangażowanych w akcje źródło weryfikacji: ankiety wśród grup docelowych (odbiorców kampanii) Benchmarking: liczba uczestników, pracowników zaangażowanych podniesienie świadomości ekologicznej oraz liczby zachowań ekologicznych źródło weryfikacji: sprawozdawczość własna, Benchmarking: diagnoza potrzeb (stopień świadomości ekologicznej wśród odbiorców) Ochrona środowiska CEL: podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa lokalnego oraz liczby zachowań proekologicznych Przykład: podniesienie świadomości dotyczącej zastosowania produktów firm WIG oraz segregacji wtórnej powstałych opakowań poprzez kampanie i festyny edukacyjne przygotowane przez pracowników

4 Ekonomia Wskaźnik ProduktuWskaźnik RezultatuOddziaływanie Pracownicy (wskaźniki) Liczba przeszkolonych pracowników firmy (wysłanych na studia), zajmujących się kwestiami badań i nowych technologii źródło weryfikacji: sprawozdawczość własna Benchmarking: liczba pracownikow wysłanych na szkolenia, studia 1) Zyski finansowe wynikające ze zwiększenia innowacyjności w zakresie źródeł energetycznych źródło weryfikacji: wynik finansowy 2) Zwiększenie liczby innowacyjnych projektów w firmie dotyczących nowych źródeł energii źródło weryfikacji: sprawozdawczość własna Benchmarking: ilość wdrożonych projektów Pojawienie się, wprowadzenie nowych rozwiązań, standartów technologicznych na rynku. Zwrócenie uwagi rządów na problem kończących się zasobów CELE: podniesienie poziomu wiedzy i pobudzenie kreatywności w obszarze nowych technologii; wejście na nowe obszary rynkowe Przykład: - inwestowanie w przyszłościowe alternatywne źrodła energii poprzez polepszenie kwalifikacji personelu badawczego i inżynieryjnego w zakresie wiedzy dotyczącej alternatywnych źródeł energii - podniesienie poziomu edukacji w zakresie wiedzy o alternatywnych źródłach energii

5


Pobierz ppt "Pracownicy. Środowisko Wskaźnik ProduktuWskaźnik RezultatuOddziaływanie Pracownicy (wskaźniki) Liczba pracowników przeszkolonych na ten temat lub tych,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google