Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie strategiczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie strategiczne"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie strategiczne
Dr inż. Aleksander Gwiazda Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

2 Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT
Cele przedsiębiorstwa Przykłady praktyczne

3 Definicja otoczenia Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa
Otoczenie to zbiór czynników, z otaczającej przedsiębiorstwo rzeczywistości, które mogą mieć wpływ na jego funkcjonowanie.

4 Trzy zakresy otoczenia przedsiębiorstwa
Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Trzy zakresy otoczenia przedsiębiorstwa Otoczenie konkurencyjne P Otoczenie globalne Otoczenie kooperacyjne

5 Przedsiębiorstwo jako otoczenie wewnętrzne
Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo jako otoczenie wewnętrzne Do elementów, które wyznaczają otoczenie wewnętrzne należą przede wszystkim następujące obszary jego działalności: serwis, marketing, finanse, zarządzanie, personel, technologia, produkcja.

6 Otoczenie kooperacyjne
Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Otoczenie kooperacyjne Otoczenie kooperacyjne to uczestnicy logistycznej działalności przedsiębiorstwa we wszelkich jej przejawach. Należą do nich: dostawcy, dystrybutorzy, audytorzy.

7 Otoczenie konkurencyjne
Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Otoczenie konkurencyjne Otoczenie konkurencyjne to wszyscy uczestnicy danego rynku. W grupie tej najczęściej wyróżniamy: lidera branży, konkurentów, klientów.

8 Otoczenie globalne Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa
Otoczenie globalne to zbiór wszystkich instytucji, które mogą mieć pośredni wpływ na funkcjonowanie rynku. Otoczenie to tworzą: państwo, społeczeństwo, instytucje finansowe, instytucje naukowe, media.

9 Cechy współczesnego otoczenia
Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Cechy współczesnego otoczenia Ze względu na procesy globalizacji współczesne otoczenie cechują: rozległość, kompleksowość, niestabilność, zróżnicowanie.

10 Macierz zmienności otoczenia
Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Macierz zmienności otoczenia Rosnąca złożoność zmian otoczenia Umiarkowana niepewność Duża niepewność Mała niepewność Umiarkowana niepewność Rosnąca zmienność zmian otoczenia

11 Techniki analizy otoczenia
Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Techniki analizy otoczenia Badania rynku analiza danych statystycznych, kupowanie informacji, prognozowanie rynku Badania literaturowe badanie czasopism branżowych, analiza raportów rządowych Benchmarking Wywiad gospodarczy

12 Cechy podstawowe techniki SWOT
Metoda SWOT Cechy podstawowe techniki SWOT Przedsiębiorstwo Otoczenie

13 Algorytm realizacji Metoda SWOT Misja Strategia Analiza otoczenia
przedsiębiorstwa Misja Strategia Analiza otoczenia

14 Struktura techniki SWOT
Metoda SWOT Struktura techniki SWOT Szanse Zagrożenia Silne strony S 1 S 2 Słabe strony S 3 S 4

15 Cele jako rezultat analizy otoczenia
Cele przedsiębiorstwa Cele jako rezultat analizy otoczenia Cele przedsiębiorstwa winny odzwierciedlać trendy wykazywane przez jego otoczenie. Aby uzyskać system zupełny celów przedsiębiorstwa należy je posortować według stopnia szczegółowości.

16 Hierarchia celów Cele przedsiębiorstwa Cele strategiczne
Cele taktyczne Cele funkcjonalne Cele instrumentalne

17 Zasady opracowywania celów
Cele przedsiębiorstwa Zasady opracowywania celów Cele winny uwzględniać kontekst czasowo- przestrzenny. Cele winny dotyczyć całej organizacji. Cele muszą być rozłączne. Cele należy rangować. Cele winny być zgodne z kulturą organizacji.

18 Przykłady celów strategicznych
Cele przedsiębiorstwa Przykłady celów strategicznych Maksymalizacja zysku. Wzrost udziału w rynku. Przewodnictwo technologiczne na rynku. Wzrost jakości obsługi klientów.

19 Przykłady celów taktycznych
Cele przedsiębiorstwa Przykłady celów taktycznych Tworzenie nowych kanałów dystrybucji. Lobbing. Dywersyfikacja produkcji. Inżynieria współbieżna.

20 Przykłady celów funkcjonalnych
Cele przedsiębiorstwa Przykłady celów funkcjonalnych Wprowadzenie systemu TQM. Wprowadzenie systemu pracy zespołowej. Opanowanie nowych nisz rynkowych. Zmiana systemu szkoleń pracowników.

21 Przykłady celów instrumentalnych
Cele przedsiębiorstwa Przykłady celów instrumentalnych Nowy system płac. Powołanie działu badań. Wyznaczenie norm jakości. Zmiany technologiczne.

22 Firma Hewlett-Packard
Przykłady praktyczne Firma Hewlett-Packard Powstała jako realizacja projektu edukacyjnego dwóch studentów Uniwersytetu Stanforda: Billa Hewletta oraz Dave’a Packarda.

23 Motto firmy Hewlett-Packard
Przykłady praktyczne Motto firmy Hewlett-Packard Aby osiągnąć pożądany poziom efektywności i osiągnięć należy stworzyć warunki ku temu by ludzie pracowali razem przy realizacji celów firmy i unikać sytuacji, gdy pracują przeciwko tym celom. Dave Packard

24 Misja firmy Hewlett-Packard
Przykłady praktyczne Misja firmy Hewlett-Packard Zdobyć szacunek klientów, pracowników i społeczeństwa poprzez: odpowiednią kulturę pracy, twórcze podejście do analizowanych zagadnień, pracę zespołową, innowacyjność, unikanie długów.

25 Zapewnienie lojalności klientów
Przykłady praktyczne Cel 1 Zapewnienie lojalności klientów Aby zdobyć lojalność i respekt klientów należy dostarczać im wartość dodatkową w postaci wyrobów, usług i rozwiązań o najwyższej jakości.

26 Cel 2 Zapewnienie zysku Przykłady praktyczne
Aby zapewnić zysk finansowy należy się rozwijać, tworzyć wartość dla akcjonariuszy oraz dostarczać zasobów potrzebnych dla realizacji celów z niższego poziomu. Zysk jest bowiem źródłem finansowania inwestycji i rozwoju.

27 Zdobycie pozycji lidera rynkowego
Przykłady praktyczne Cel 3 Zdobycie pozycji lidera rynkowego Aby utrzymać pozycję lidera rynkowego należy ciągle dostarczać na obsługiwane rynki użyteczne i znaczące produkty, usługi i rozwiązania. Należy też ogniskować naszą działalność na najważniejszych aspektach tych rynków.

28 Cel 4 Zapewnienie wzrostu
Przykłady praktyczne Cel 4 Zapewnienie wzrostu Aby zapewnić wzrost firmie w zmieniającym się otoczeniu należy wykorzystać zyski i zdolności do tworzenia i produkowania innowacyjnych wyrobów, usług i rozwiązań, które zadowolą rosnące wymagania klientów.

29 Zapewnienie współpracy pracowników
Przykłady praktyczne Cel 5 Zapewnienie współpracy pracowników Aby zapewnić firmie zadowolenie z pracy swoich pracowników należy zapewnić im udział w sukcesie firmy, do którego się przyczynili. Należy także zorganizować im bezpieczne, wyzwalające i spójne miejsce pracy. Pozwoli to na samorealizację każdego z pracowników, z korzyścią dla firmy.

30 Cel 6 Kreowanie liderów Przykłady praktyczne
Aby zapewnić firmie jak najlepsza organizację należy kreować liderów na każdym szczeblu organizacji. To właśnie oni są odpowiedzialni za zamianę wizji firmy w konkretne posunięcia biznesowe. Ponadto to oni uosabiają misję organizacji.

31 Uczestnictwo w globalizacji
Przykłady praktyczne Cel 7 Uczestnictwo w globalizacji Aby zapewnić firmie miejsce we współczesnym świecie przyjmujemy na siebie odpowiedzialność, za każdy rynek, na którym prowadzimy interesy. Rozumiemy to jako ekonomiczny, intelektualny i socjalny udział w życiu każdego kraju i społeczności, wśród których prowadzimy interesy.

32 Podsumowanie Analiza otoczenia ogrywa kluczową rolę w procesach generowania strategii. Podstawową metodą pozycjonowania organizacji w otoczeniu jest technika SWOT. Technika SWOT stanowi ideę analizy organizacji, a nie narzędzie do bezkrytycznego stosowania. Analiza otoczenia pozwala formułować cele organizacji.

33 Dziękuję z uwagę


Pobierz ppt "Zarządzanie strategiczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google