Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie strategiczne Dr inż. Aleksander Gwiazda Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Wykład 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie strategiczne Dr inż. Aleksander Gwiazda Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Wykład 2."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie strategiczne Dr inż. Aleksander Gwiazda Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Wykład 2

2 Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa Cele przedsiębiorstwa Przykłady praktyczne Przykłady praktyczne

3 Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Definicja otoczenia Otoczenie to zbiór czynników, z otaczającej przedsiębiorstwo rzeczywistości, które mogą mieć wpływ na jego funkcjonowanie.

4 Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Trzy zakresy otoczenia przedsiębiorstwa Otoczenie kooperacyjne Otoczenie konkurencyjne Otoczenie globalne P

5 Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo jako otoczenie wewnętrzne Do elementów, które wyznaczają otoczenie wewnętrzne należą przede wszystkim następujące obszary jego działalności: serwis, marketing, finanse, zarządzanie, personel, technologia, produkcja.

6 Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Otoczenie kooperacyjne Otoczenie kooperacyjne to uczestnicy logistycznej działalności przedsiębiorstwa we wszelkich jej przejawach. Należą do nich: dostawcy, dystrybutorzy, audytorzy.

7 Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Otoczenie konkurencyjne Otoczenie konkurencyjne to wszyscy uczestnicy danego rynku. W grupie tej najczęściej wyróżniamy: lidera branży, konkurentów, klientów.

8 Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Otoczenie globalne Otoczenie globalne to zbiór wszystkich instytucji, które mogą mieć pośredni wpływ na funkcjonowanie rynku. Otoczenie to tworzą: państwo, społeczeństwo, instytucje finansowe, instytucje naukowe, media.

9 Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Cechy współczesnego otoczenia Ze względu na procesy globalizacji współczesne otoczenie cechują: rozległość, kompleksowość, niestabilność, zróżnicowanie.

10 Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Macierz zmienności otoczenia Duża niepewność Rosnąca złożoność zmian otoczenia Rosnąca zmienność zmian otoczenia Mała niepewność Umiarkowana niepewność Umiarkowana niepewność

11 Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Techniki analizy otoczenia Badania rynku analiza danych statystycznych, kupowanie informacji, prognozowanie rynku Badania literaturowe badanie czasopism branżowych, analiza raportów rządowych Benchmarking Wywiad gospodarczy

12 Metoda SWOT Cechy podstawowe techniki SWOT PrzedsiębiorstwoOtoczenie

13 Metoda SWOT Algorytm realizacji Misja Analiza przedsiębiorstwa Analiza otoczenia Strategia

14 Silne strony Słabe strony SzanseZagrożenia S 1 S 3 S 2 S 4 Metoda SWOT Struktura techniki SWOT

15 Cele przedsiębiorstwa Cele jako rezultat analizy otoczenia Cele przedsiębiorstwa winny odzwierciedlać trendy wykazywane przez jego otoczenie. Aby uzyskać system zupełny celów przedsiębiorstwa należy je posortować według stopnia szczegółowości.

16 Cele przedsiębiorstwa Hierarchia celów Cele instrumentalne Cele funkcjonalne Cele taktyczne Cele strategiczne

17 Cele przedsiębiorstwa Zasady opracowywania celów Cele winny uwzględniać kontekst czasowo- przestrzenny. Cele winny dotyczyć całej organizacji. Cele muszą być rozłączne. Cele należy rangować. Cele winny być zgodne z kulturą organizacji.

18 Cele przedsiębiorstwa Przykłady celów strategicznych Maksymalizacja zysku. Wzrost udziału w rynku. Przewodnictwo technologiczne na rynku. Wzrost jakości obsługi klientów.

19 Cele przedsiębiorstwa Przykłady celów taktycznych Tworzenie nowych kanałów dystrybucji. Lobbing. Dywersyfikacja produkcji. Inżynieria współbieżna.

20 Cele przedsiębiorstwa Przykłady celów funkcjonalnych Wprowadzenie systemu TQM. Wprowadzenie systemu pracy zespołowej. Opanowanie nowych nisz rynkowych. Zmiana systemu szkoleń pracowników.

21 Cele przedsiębiorstwa Przykłady celów instrumentalnych Nowy system płac. Powołanie działu badań. Wyznaczenie norm jakości. Zmiany technologiczne.

22 Przykłady praktyczne Firma Hewlett-Packard Powstała jako realizacja projektu edukacyjnego dwóch studentów Uniwersytetu Stanforda: Billa Hewletta oraz Davea Packarda.

23 Przykłady praktyczne Motto firmy Hewlett-Packard Aby osiągnąć pożądany poziom efektywności i osiągnięć należy stworzyć warunki ku temu by ludzie pracowali razem przy realizacji celów firmy i unikać sytuacji, gdy pracują przeciwko tym celom. Dave Packard

24 Przykłady praktyczne Zdobyć szacunek klientów, pracowników i społeczeństwa poprzez: odpowiednią kulturę pracy, twórcze podejście do analizowanych zagadnień, pracę zespołową, innowacyjność, unikanie długów. Misja firmy Hewlett-Packard

25 Przykłady praktyczne Cel 1 Zapewnienie lojalności klientów Aby zdobyć lojalność i respekt klientów należy dostarczać im wartość dodatkową w postaci wyrobów, usług i rozwiązań o najwyższej jakości.

26 Przykłady praktyczne Cel 2 Zapewnienie zysku Aby zapewnić zysk finansowy należy się rozwijać, tworzyć wartość dla akcjonariuszy oraz dostarczać zasobów potrzebnych dla realizacji celów z niższego poziomu. Zysk jest bowiem źródłem finansowania inwestycji i rozwoju.

27 Przykłady praktyczne Cel 3 Zdobycie pozycji lidera rynkowego Aby utrzymać pozycję lidera rynkowego należy ciągle dostarczać na obsługiwane rynki użyteczne i znaczące produkty, usługi i rozwiązania. Należy też ogniskować naszą działalność na najważniejszych aspektach tych rynków.

28 Przykłady praktyczne Cel 4 Zapewnienie wzrostu Aby zapewnić wzrost firmie w zmieniającym się otoczeniu należy wykorzystać zyski i zdolności do tworzenia i produkowania innowacyjnych wyrobów, usług i rozwiązań, które zadowolą rosnące wymagania klientów.

29 Cel 5 Zapewnienie współpracy pracowników Aby zapewnić firmie zadowolenie z pracy swoich pracowników należy zapewnić im udział w sukcesie firmy, do którego się przyczynili. Należy także zorganizować im bezpieczne, wyzwalające i spójne miejsce pracy. Pozwoli to na samorealizację każdego z pracowników, z korzyścią dla firmy. Przykłady praktyczne

30 Cel 6 Kreowanie liderów Przykłady praktyczne Aby zapewnić firmie jak najlepsza organizację należy kreować liderów na każdym szczeblu organizacji. To właśnie oni są odpowiedzialni za zamianę wizji firmy w konkretne posunięcia biznesowe. Ponadto to oni uosabiają misję organizacji.

31 Cel 7 Uczestnictwo w globalizacji Przykłady praktyczne Aby zapewnić firmie miejsce we współczesnym świecie przyjmujemy na siebie odpowiedzialność, za każdy rynek, na którym prowadzimy interesy. Rozumiemy to jako ekonomiczny, intelektualny i socjalny udział w życiu każdego kraju i społeczności, wśród których prowadzimy interesy.

32 Podsumowanie 1.Analiza otoczenia ogrywa kluczową rolę w procesach generowania strategii. 2.Podstawową metodą pozycjonowania organizacji w otoczeniu jest technika SWOT. 3.Technika SWOT stanowi ideę analizy organizacji, a nie narzędzie do bezkrytycznego stosowania. 4.Analiza otoczenia pozwala formułować cele organizacji.

33 Dziękuję z uwagę


Pobierz ppt "Zarządzanie strategiczne Dr inż. Aleksander Gwiazda Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Wykład 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google