Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EKOROLNICTWO w REGIONIE POMORSKIM. 02.06.2011 r. Kazimierz Sumisławski – Dyrektor Departamentu Środowiska I Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EKOROLNICTWO w REGIONIE POMORSKIM. 02.06.2011 r. Kazimierz Sumisławski – Dyrektor Departamentu Środowiska I Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa."— Zapis prezentacji:

1 EKOROLNICTWO w REGIONIE POMORSKIM r. Kazimierz Sumisławski – Dyrektor Departamentu Środowiska I Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

2 POJEZIERZE KASZUBSKIE ŻUŁAWY WIŚLANE POBRZEŻE Zróżnicowanie REGIONU PROMORSKIEGO

3 9 Parków Krajobrazowych

4 WALORY - bogata flora i fauna z wieloma gatunkami cennymi chronionymi i zagrożonymi - charakterystyczne krajobrazy - dziedzictwo historyczne i kulturowe

5 w granicach PZPK jest: 8 Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków Natura Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk Natura rezerwaty przyrody Światowy Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie

6 Rolnictwo ekologiczne w dokumentach strategicznych województwa pomorskiego Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego Przestrzeń rolnicza województwa stwarza bardzo korzystne warunki dla prowadzenia rolnictwa (..) ekologicznego. Przemawiają za tym walory przyrodniczoglebowe, jak też uwarunkowania ekonomiczne i społeczne, w tym znaczna ilość małych i średnich gospodarstw rodzinnych.

7 Priorytet I – Konkurencyjność, cel strategiczny 3: Rozwój gospodarki wykorzystującej specyficzne zasoby regionalne. Jednym z kierunków działań tego celu jest: Promowanie prośrodowiskowych metod produkcji rolnej i rolnictwa ekologicznego, w szczególności na obszarach o wysokich walorach przyrodniczych…

8 SŁABE STRONY Brak zorganizowanego rynku produktów ekologicznych, Ograniczony popyt na produkty ekologiczne, Występujące błędy w technologii produkcji ekologicznej (zmianowanie roślin uprawnych), Brak pewnej logiczności systemu rolnictwa ekologicznego charakteryzujący niektóre gospodarstwa ekologiczne, Brak grup producentów w rolnictwie ekologicznym. MOCNE STRONY Mało zanieczyszczone powietrze, gleba i wody oraz duża ilość jezior i lasów w podregionach słupskim, nadmorskim i kaszubsko –kociewskim, Walory przyrodniczo – glebowe, Tradycyjne kierunki upraw, Niskie zużycie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, Chów zwierząt oparty na paszach wyprodukowanych we własnym gospodarstwie rolnym, Znaczna ilość małych i średnich gospodarstw rodzinnych. ANALIZA SWOT POMORSKIEGO ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

9 SEJMIK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2005 r. UCHWAŁĄ PRZYJĄŁ STANOWISKO DOTYCZĄCE UTWORZENIA Z OBSZARU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO STREFY WOLNEJ OD UPRAW ROŚLIN MODYFIKOWANYCH GENETYCZNIE (GMO) Radni Sejmiku uważają, że rośliny transgeniczne mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa biologicznego i zdrowia ludzi. Przedostanie się ich do łańcucha pokarmowego może spowodować nieodwracalne zmiany. Na terenie województwa pomorskiego powinno się promować uprawy tradycyjne, żywność ekologiczną, produkty regionalne oraz rozwój agroturystyki.

10 Procentowy udział gospodarstw ekologicznych w województwie pomorskim (2010) Opr. PODR

11

12

13 Pomorska żywność wysokiej jakości - Rolnictwo ekologiczne - Produkty regionalne i tradycyjne - Sieć Dziedzictwo Kulinarne Pomorskie

14 14 LISTA PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 28 lutego 2006 r. Pierwsze wpisy z województwa pomorskiego na Listę Produktów Tradycyjnych 113 produktów tradycyjnych na LPT II miejsce w kraju

15 Ilość produktów tradycyjnych w powiatach

16 16 PRODUKT REGIONALNY Truskawka Kaszubska / Kaszëbskô malëna Chronione Oznaczenie Geograficzne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (nr 1155/2009) zostało podpisane 27 listopada 2009 r. Od tego dnia nazwami Truskawka kaszubska" i Kaszëbskô malëna można określać wyłącznie owoce rosnące w powiatach: kartuskim, kościerskim i bytowskim oraz w gminach: Przywidz(powiat gdański), Cewice (powiat lęborski), Luzino, Szemud, Linia i Łęczyce (powiat wejherowski).

17 Województwo Pomorskie od 2008 roku jest członkiem Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Do Sieci Dziedzictwo Kulinarne Pomorskie należą 22 podmioty.

18 18 TARGI SMAKI REGIONÓW Poznań, września

19 19 TARGI NATURA FOOD Łódź, października Złoty Medal MTŁ Firma Fungopol z gminy Brusy, pow. Chojnicki członek Sieci Dziedzictwo Kulinarne Pomorskie Krajowy finał konkursu na Najlepsze gospodarstwo ekologiczne (na zdj. Państwo Plotta – laureat )

20 TARGI EKOGALA Rzeszów, maja Medal MTR za borówkę z gruszką eko

21 21 TARGI BIOFACH Norymberga, Niemcy lutego

22 Katalog gospodarstw, przetwórni i sklepów ekologicznych Katalog gospodarstw, przetwórni i sklepów ekologicznych

23 Kontakt: Departament Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego


Pobierz ppt "EKOROLNICTWO w REGIONIE POMORSKIM. 02.06.2011 r. Kazimierz Sumisławski – Dyrektor Departamentu Środowiska I Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google