Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NIE MA ZDROWIA BEZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO.. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (projekt) Mimo wielu jeszcze zapóźnień, zaniedbań i uprzedzeń,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NIE MA ZDROWIA BEZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO.. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (projekt) Mimo wielu jeszcze zapóźnień, zaniedbań i uprzedzeń,"— Zapis prezentacji:

1 NIE MA ZDROWIA BEZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO.

2 Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (projekt) Mimo wielu jeszcze zapóźnień, zaniedbań i uprzedzeń, zdrowie psychiczne, także w Polsce, zaczyna być traktowane jako nieodłączny składnik zdrowia. Można żywić nadzieję, że zyska zrozumienie i będzie skłaniać do działania na rzecz zasadniczej zmiany podejścia wobec związanych z nim problemów społecznych i ekonomicznych.

3 Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (projekt) System ochrony zdrowia psychicznego w Polsce nie odpowiada współczesnym standardom i potrzebom społecznym – nie można dłużej odkładać początku jego gruntownej, systemowej przebudowy.

4 Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (projekt) Opieka zdrowotna dla osób z zaburzeniami psychicznymi : cechuje ograniczona dostępność, jest nierównomiernie rozmieszczona, oferuje kosztowny i nieskuteczny model organizacyjny - z dominującą pozycją odległego szpitala - ograniczoną dostępnością opieki ambulatoryjnej poza ośrodkami - z brakiem (praktycznie) nowoczesnych, środowiskowych form organizacyjnych W funkcjonowaniu systemu zawodzi ciągłość opieki dla tych, którzy jej potrzebują, a dla większości – koordynacja działania między różnymi placówkami opieki zdrowotnej oraz oparciem świadczonym przez placówki pomocy społecznej.

5 Cel: Poprawa jakości i dostępności świadczeń lecznictwa psychiatrycznego poprzez wdrożenie w województwie pomorskim modelu psychiatrii środowiskowej – zintegrowanej opieki uwzględniającej współdziałanie wszystkich partnerów instytucjonalnych w oparciu o Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

6 Grupa robocza ds. psychiatrii Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego

7 Krótko o sytuacji epidemiologicznej Chorobowość Liczba osób leczonych Liczba zgonów samobójczych Chorobowość dzieci i młodzieży Jednostki chorobowe

8 Chorobowość

9 Liczba osób leczonych

10 Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego Liczba osób leczonych ambulatoryjnie

11 Liczba osób hospitalizowanych psychiatrycznie Chorzy leczeni ogółem (przypadki) w psychiatrycznych oddziałach pełnodobowych woj.pomorskiego w latach 2002-2005 13 831 14 797 14 883 2002 2003 2005

12 Liczba zgonów samobójczych

13 Chorobowość dzieci i młodzieży

14 Jednostki chorobowe

15 Główne problemy pomorskiej psychiatrii Brak kadry Nie- wystarczające finansowanie Przestarzały model organizacyjny Brak koordynacji działań Epidemiologia

16 Brak kadry

17 Niewystarczające finansowanie

18 Przestarzały model organizacyjny Zespoły Leczenia ŚrodowiskowegoOddziały dzienne (miejsca) PowiatIlość ubezpieczonychObecnie Min. wskaźnik wg NPOZP obecnie Min. wskaźnik wg NPOZP BYTOWSKI76 88602022 CHOJNICKI93 007022029 CZŁUCHOWSKI58 15501016 GDAŃSKI79 93702024 KARTUSKI105 19502031 KOŚCIERSKI67 60501021 KWIDZYŃSKI82 14602024 LĘBORSKI64 99001019 MALBORSKI63 16001019 NOWODWORSKI35 92201011 PUCKI72 90001021 SŁUPSKI94 09502028 STAROGARDZKI121 005022037 TCZEWSKI111 87902033 WEJHEROWSKI178 56403055 SZTUMSKI42 05101013 M. GDAŃSK446 34611092140 M. GDYNIA248 612151675 M. SŁUPSK98 300021030 M. SOPOT38 815011412 Razem 2 179 570 144172660

19 Niewystarczająca dostępność

20 Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (projekt) Opieka koordynowana Stabilne finansowanie Promowanie zdrowia psychicznego Badania naukowe i informatyzacja Model środowiskowy

21 Psychiatria środowiskowa to: zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, zintegrowanej i dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku społecznym (w tym rodzinnym, zawodowym) PSYCHIATRIA ŚRODOWISKOWA środowiskowy model psychiatrycznej opieki zdrowotnej zróżnicowane formy pomocy i oparcia społecznego udział w życiu zawodowym koordynacja różnych form opieki i pomocy

22 Centrum Zdrowia Psychicznego zespół ambulatoryjny zadania: porady lekarskie i psychologiczne, indywidualna i grupowa pomoc psychoterapeutyczna, czynności pielęgniarskie, interwencje socjalne zespół środowiskowy zadania: wizyty domowe, terapia indywidualna i grupowa, praca z rodziną, treningi umiejętności, budowanie sieci oparcia społecznego, zajęcia i turnusy rehabilitacyjne zespół szpitalny zadania: dostęp do odpowiednio kwalifikowanej psychiatrycznej opieki stacjonarnej. Podstawowym i docelowym rozwiązaniem powinny być świadczenia oddziału psychiatrycznego lokalnego szpitala ogólnego. zespół dzienny zadania: częściowa hospitalizacja Centrum Zdrowia Psychicznego

23 . Centrum koordynujące

24 Najważniejsze zakresy planowanych zmian: Ułatwienie zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowychOdbudowanie sieci psychiatrycznej opieki nad dziećmi i młodzieżąWdrożenie środowiskowej opieki nad pacjentem psychotycznymPoszerzenie zakresu i dostępności pomocy psychologicznejOgraniczenie zaburzeń depresyjnych i zachowań samobójczych

25 Plany szczegółowe

26 powiat liczba ubezpieczonych docelowa ilość miejsc na powiat proponowana lokalizacja m. Sopot38 81515Szpital Srebrzysko, ACK, 7 Szpital MW kartuski105 19542? m. Gdynia248 612100Gdynia/Wejherowo pucki72 90030Gdynia/Wejherowo gdański79 93732Szpital Srebrzysko, ACK, 7 szpital MW nowodworski35 92214Szpital Srebrzysko, ACK, 7 Szpital MW wejherowski178 56471Gdynia/Wejherowo człuchowski58 15523Człuchów m. Gdańsk446 346178Szpital Srebrzysko, ACK, 107 Szpital MW kwidzyński82 14633Prabuty sztumski42 05117Prabuty bytowski76 88631Miastko chojnicki93 00737Chojnice, Kocborowo słupski94 09538Szpital Słupsk kościerski67 60527Szpital Koscierzyna lęborski64 99026Szpital Lębork malborski63 16025Kocborowo tczewski111 87945Kocborowo m. Słupsk98 30040Szpital Słupsk starogardzki121 00548Kocborowo

27 Bardzo ważne… Jak wynika z doświadczeń amerykańskich, włoskich i szwedzkich reforma psychiatrii powinna być procesem stopniowym i ciągłym, wymaga przy tym przestrzegania odpowiedniej kolejności działań, tzn. najpierw należy tworzyć formy pozaszpitalne, potem dopiero redukować szpitale. (S. Pużyński, W. Langiewicz 1997)

28 Harmonogram działań zwiększenie globalnych nakładów na lecznictwo psychiatryczne i uzależnień odbudowanie sieci placówek dla dzieci i młodzieży. zmiana sposobu szacowania potrzeb zdrowotnych efektywne wykorzystanie publicznych środków i zapobieganie ich nadmiernemu rozdrobnieniu Cele krótkoterminowe ( 3-6 miesięcy) plan i wdrożenie rozbudowy profesjonalnych zasobów ludzkich opracowanie planu prewencji pierwotnej i wtórnej zachowań samobójczych rozwój form pośredniej opieki psychiatrycznej stworzenie powiatowych planów zdrowotnych powołanie Centrum Koordynującego Cele średnioterminowe ( 1- 2 lata) stworzenie przewidzianej Programem liczby psychiatrycznych łóżek opiekuńczo- leczniczych stworzenie wysokospecjalistycznych, profilowanych oddziałów rozbudowanie i równomierne rozmieszczenie placówek dla osób uzależnionych zwiększenie liczby lóżek dziecięco-młodzieżowych wdrożenie i funkcjonowanie Centrów Zdrowia Psychicznego powołanie ogólnopsychiatrycznego oddziału dla powiatu wejherowskiego oraz Gdyni Cele długoterminowe ( powyżej 2 lat)

29 Dziękuję za uwagę Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego


Pobierz ppt "NIE MA ZDROWIA BEZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO.. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (projekt) Mimo wielu jeszcze zapóźnień, zaniedbań i uprzedzeń,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google