Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NIE MA ZDROWIA BEZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NIE MA ZDROWIA BEZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO"— Zapis prezentacji:

1 NIE MA ZDROWIA BEZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO
.

2 Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (projekt)
Mimo wielu jeszcze zapóźnień, zaniedbań i uprzedzeń, zdrowie psychiczne, także w Polsce, zaczyna być traktowane jako nieodłączny składnik zdrowia. Można żywić nadzieję, że zyska zrozumienie i będzie skłaniać do działania na rzecz zasadniczej zmiany podejścia wobec związanych z nim problemów społecznych i ekonomicznych.

3 Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (projekt)
„System ochrony zdrowia psychicznego w Polsce nie odpowiada współczesnym standardom i potrzebom społecznym – nie można dłużej odkładać początku jego gruntownej, systemowej przebudowy.”

4 Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (projekt)
Opieka zdrowotna dla osób z zaburzeniami psychicznymi : cechuje ograniczona dostępność, jest nierównomiernie rozmieszczona, oferuje kosztowny i nieskuteczny model organizacyjny - z dominującą pozycją odległego szpitala - ograniczoną dostępnością opieki ambulatoryjnej poza ośrodkami - z brakiem (praktycznie) nowoczesnych, środowiskowych form organizacyjnych W funkcjonowaniu systemu zawodzi ciągłość opieki dla tych, którzy jej potrzebują, a dla większości – koordynacja działania między różnymi placówkami opieki zdrowotnej oraz oparciem świadczonym przez placówki pomocy społecznej.

5 Cel: Poprawa jakości i dostępności świadczeń lecznictwa psychiatrycznego poprzez wdrożenie w województwie pomorskim modelu psychiatrii środowiskowej – zintegrowanej opieki uwzględniającej współdziałanie wszystkich partnerów instytucjonalnych w oparciu o Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

6 Grupa robocza ds. psychiatrii
Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego Instytucja Imię i nazwisko AMG dr hab. Bogusław Borys POW NFZ lek. med. Marzena Głowacz UMWP lek. med. Roman Ludkiewicz dr n. med. Izabela Łucka prof. dr hab. Zbigniew Nowicki lek. med. Michał Rudnik lek. med. Blanka Skrzypkowska - Brancewicz PUW mgr Ewa Szczypior

7 Krótko o sytuacji epidemiologicznej
Chorobowość Liczba osób leczonych zgonów samobójczych dzieci i młodzieży Jednostki chorobowe

8 Chorobowość

9 Liczba osób leczonych

10 Liczba osób leczonych ambulatoryjnie
Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego Liczba osób leczonych ambulatoryjnie

11 Liczba osób hospitalizowanych psychiatrycznie
Chorzy leczeni ogółem (przypadki) w psychiatrycznych oddziałach pełnodobowych woj.pomorskiego w latach 13 831 14 797 14 883

12 Liczba zgonów samobójczych

13 Chorobowość dzieci i młodzieży

14 Jednostki chorobowe

15 Główne problemy pomorskiej psychiatrii
Brak kadry Nie- wystarczające finansowanie Przestarzały model organizacyjny Brak koordynacji działań Epidemiologia

16 Brak kadry

17 Niewystarczające finansowanie

18 Przestarzały model organizacyjny
Zespoły Leczenia Środowiskowego Oddziały dzienne (miejsca) Powiat Ilość ubezpieczonych Obecnie Min. wskaźnik wg NPOZP obecnie BYTOWSKI 76 886 2 22 CHOJNICKI 93 007 20 29 CZŁUCHOWSKI 58 155 1 16 GDAŃSKI 79 937 24 KARTUSKI 31 KOŚCIERSKI 67 605 21 KWIDZYŃSKI 82 146 LĘBORSKI 64 990 19 MALBORSKI 63 160 NOWODWORSKI 35 922 11 PUCKI 72 900 SŁUPSKI 94 095 28 STAROGARDZKI 37 TCZEWSKI 33 WEJHEROWSKI 3 55 SZTUMSKI 42 051 13 M. GDAŃSK 10 92 140 M. GDYNIA 5 75 M. SŁUPSK 98 300 30 M. SOPOT 38 815 14 12 Razem 44 172 660

19 Niewystarczająca dostępność

20 Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (projekt)
koordynowana Opieka finansowanie Stabilne Promowanie psychicznego zdrowia informatyzacja naukowe i Badania środowiskowy Model

21 Psychiatria środowiskowa to: zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, zintegrowanej i dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku społecznym (w tym rodzinnym, zawodowym) PSYCHIATRIA ŚRODOWISKOWA środowiskowy model psychiatrycznej opieki zdrowotnej zróżnicowane formy pomocy i oparcia społecznego udział w życiu zawodowym koordynacja różnych form opieki i pomocy

22 Centrum Zdrowia Psychicznego
zespół ambulatoryjny zadania: porady lekarskie i psychologiczne, indywidualna i grupowa pomoc psychoterapeutyczna, czynności pielęgniarskie, interwencje socjalne zespół środowiskowy wizyty domowe, terapia indywidualna i grupowa, praca z rodziną, treningi umiejętności, budowanie sieci oparcia społecznego, zajęcia i turnusy rehabilitacyjne zespół szpitalny dostęp do odpowiednio kwalifikowanej psychiatrycznej opieki stacjonarnej. Podstawowym i docelowym rozwiązaniem powinny być świadczenia oddziału psychiatrycznego lokalnego szpitala ogólnego. zespół dzienny częściowa hospitalizacja

23 Centrum koordynujące .

24 Najważniejsze zakresy planowanych zmian:
Ułatwienie zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych Odbudowanie sieci psychiatrycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą Wdrożenie środowiskowej opieki nad pacjentem psychotycznym Poszerzenie zakresu i dostępności pomocy psychologicznej Ograniczenie zaburzeń depresyjnych i zachowań samobójczych

25 Plany szczegółowe

26 Plany szczegółowe powiat liczba ubezpieczonych docelowa ilość miejsc
na powiat proponowana lokalizacja m. Sopot 38 815 15 Szpital Srebrzysko, ACK, 7 Szpital MW kartuski 42 ? m. Gdynia 100 Gdynia/Wejherowo pucki 72 900 30 gdański 79 937 32 Szpital Srebrzysko, ACK, 7 szpital MW nowodworski 35 922 14 wejherowski 71 człuchowski 58 155 23 Człuchów m. Gdańsk 178 Szpital Srebrzysko, ACK, 107 Szpital MW kwidzyński 82 146 33 Prabuty sztumski 42 051 17 bytowski 76 886 31 Miastko chojnicki 93 007 37 Chojnice, Kocborowo słupski 94 095 38 Szpital Słupsk kościerski 67 605 27 Szpital Koscierzyna lęborski 64 990 26 Szpital Lębork malborski 63 160 25 Kocborowo tczewski 45 m. Słupsk 98 300 40 starogardzki 48

27 Bardzo ważne… Jak wynika z doświadczeń amerykańskich, włoskich i szwedzkich reforma psychiatrii powinna być procesem stopniowym i ciągłym, wymaga przy tym przestrzegania odpowiedniej kolejności działań, tzn. najpierw należy tworzyć formy pozaszpitalne, potem dopiero redukować szpitale. (S. Pużyński, W. Langiewicz 1997)

28 Cele średnioterminowe
Harmonogram działań Cele krótkoterminowe ( 3-6 miesięcy) zwiększenie globalnych nakładów na lecznictwo psychiatryczne i uzależnień odbudowanie sieci placówek dla dzieci i młodzieży. zmiana sposobu szacowania potrzeb zdrowotnych efektywne wykorzystanie publicznych środków i zapobieganie ich nadmiernemu rozdrobnieniu Cele średnioterminowe ( 1- 2 lata) plan i wdrożenie rozbudowy profesjonalnych zasobów ludzkich opracowanie planu prewencji pierwotnej i wtórnej zachowań samobójczych rozwój form pośredniej opieki psychiatrycznej stworzenie powiatowych planów zdrowotnych powołanie Centrum Koordynującego Cele długoterminowe ( powyżej 2 lat) stworzenie przewidzianej Programem liczby psychiatrycznych łóżek opiekuńczo-leczniczych stworzenie wysokospecjalistycznych, profilowanych oddziałów rozbudowanie i równomierne rozmieszczenie placówek dla osób uzależnionych zwiększenie liczby lóżek dziecięco-młodzieżowych wdrożenie i funkcjonowanie Centrów Zdrowia Psychicznego powołanie ogólnopsychiatrycznego oddziału dla powiatu wejherowskiego oraz Gdyni

29 Dziękuję za uwagę Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego


Pobierz ppt "NIE MA ZDROWIA BEZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google