Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM"— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM
KONSULTANT WOJEWÓDZKI W DZIEDZINIE PSYCHIATRII DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO DR N. MED. MACIEJ KULIGOWSKI Miejsce pracy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Podkarpackie Centrum Zdrowia Psychicznego S.C. ul. 3-go Maja 59 Przemyśl ANALIZA LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Rzeszów, dnia r. tel.: (016) – 670 – 71 – kom.: 602 – 557 – 643 fax: (016) – 670 – 71 – e mail:

2 Hospitalizowanych ok.14 tyś. osób rocznie.
Wskaźnik chorych na 100 tyś. mieszkańców to ok , na Podkarpaciu ok W PZP na Podkarpaciu udziela się ok. 280 tyś. porad rocznie, ogółem leczeni to ok. 90 tyś. osób. Liczba łóżek ok. 1400, wskaźnik 6,4/100 tyś. mieszkańców, wskaźnik wykorzystania 94%. Hospitalizowanych ok.14 tyś. osób rocznie. Liczba psychiatrów ok. ( ), psychologów ok. 140.

3 wzrost porad ambulatoryjnych o 7,5 % w ciągu ostatnich 3 lat,
25 % zachorowania pierwszorazowe, 50 % zachorowania pierwszorazowe w uzależnieniach, spadek o 6,5 % ilości hospitalizacji, 60 % oddziałów w szpitalach psychiatrycznych/ 40% w szpitalach ogólnych, wzrost o 60 % ilości hospitalizacji w oddziałach dziennych.

4 6

5

6

7

8

9

10 Czas oczekiwania na hospitalizację:
Oddział Ogólnopsychiatryczny: - na bieżąco Oddział Psychosomatyczny: dni Oddział Psychogeriatryczny: 30 dni Oddział Dzienny Psychiatryczny: 15 dni Psychoterapia: do 90 dni Wizyta w PZP: do 30 dni

11 CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

12 Centrum zdrowia psychicznego powinno zapewnić opiekę dla co najmniej 1500 osób dorosłych na obszarze zamieszkałym od do 200 tys. mieszkańców. Większe centra mogą stanowić samodzielne zakłady opieki zdrowotnej. Centrum funkcjonujące w strukturze ogólnego zakładu opieki zdrowotnej, musi dysponować odrębnością organizacyjną pozwalającą na planową realizację specyficznych zadań opieki psychiatrycznej.

13 Skład: - oddziały ogólnopsychiatryczne stacjonarne,
- oddziały dzienne (geriatryczny, ogólnopsychiatryczny, uzależnienia od środków psychoaktywnych), - poradnie/ambulatoria, - zespoły leczenia środowiskowego.

14 Problemy opieki psychiatrycznej w obliczu
NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

15 1. Niedostateczny poziom finansowania psychiatrii z NFZ
1. Niedostateczny poziom finansowania psychiatrii z NFZ. Rzeczywisty koszt osobodnia w oddziale znacznie przewyższa refundację z NFZ średnio ok. 20%. W 2010r. finansowanie w psychiatrii obniżyło się o ok. 10%. W skali środków przeznaczanych na wszystkie świadczenia zdrowotne, na lecznictwo psychiatryczne na Podkarpaciu przeznacza się ok. 3 %, co jest najniższą wartością w kraju. Sytuacja taka utrzymuje się od 2004r. Struktura rozdziału środków wynosi: ok. 80% na lecznictwo stacjonarne; % ambulatoryjne; 5% dzienne. W 2011 i 2012 roku nie wzrosły ceny świadczeń. Ceny w 2013r.: - Oddziały ogólnopsychiatryczne - 10,00 zł/pkt - Oddziały Sądowe - 12, zł/pkt - Detoks - 9,80 zł/pkt - Dzienne - 9,20 zł/pkt - PZP - 8,60 zł/pkt - Poradnie Alkoholowe - 8,40 zł/pkt

16 2. Brak uwzględnienia w wycenie świadczeń chorób somatycznych, na które niejednokrotnie cierpią pacjenci psychiatryczni (ok % pacjentów). Pacjenci wymagają leczenia wg kosztownych procedur bez uwzględnienia tych kosztów przez NFZ. 3. Brak wiodącego ośrodka zapewniającego kompleksową opiekę nad pacjentem (od zespołu leczenia środowiskowego{domowego), poprzez poradnię zdrowia psychicznego, profilowane oddziały, do oddziału dziennego) oraz umożliwiającego prowadzenie staży specjalizacyjnych na poziomie klinicznym /mimo dużego potencjału kadr i doświadczenia personelu/. Obecnie lekarze pozostawiają swoje oddziały (czytaj pacjentów) bez opieki na m-cy. W 2010 r. pierwszy ośrodek (Nowa Dęba) wystąpił o prowadzenie staży klinicznych, a w 2012 Stalowa Wola. 4. Szczątkowy poziom opieki psychiatrycznej środowiskowej - wielokrotnie pacjenci hospitalizowani są z przyczyn socjalnych, a nie medycznych. Brak Zespołów Leczenia Środowiskowego. 5. Brak profilowanych oddziałów (leczenia nerwic, chorób afektywnych, rehabilitacji psychiatrycznej, opieki długoterminowej).

17 6. Minimalna ilość oddziałów:
STACJONARNYCH: - dla dzieci i młodzieży - 1, - dla chorych somatycznie - 1, - psychogeriatrycznych - 1, - psychiatrii sądowej - 3. DZIENNYCH: - terapii uzależnień - 2, - psychiatrycznych ogólnych - 7.

18 7. Brak specjalistów psychiatrów oraz terapii uzależnień w stosunku do wymagań NFZ i rzeczywistych potrzeb. Wg założeń NPOZP przy liczbie ok. 2mln mieszkańców brakuje: 55 lekarzy psychiatrów, 15 psychiatrów dzieci i młodzieży, 55 psychologów klinicznych, 132 pracowników socjalnych, 35 certyfikowanych psychoterapeutów, 20 specjalistów terapii uzależnień. 8. W dniu 30 marca 2011 powołano Zespół ds. Opracowania PODKARPACKIEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO (przedstawiciele Zarządu Województwa, Urzędu Wojewódzkiego, Sejmiku, NFZ, Sanepidu, środowiska lekarskiego, ROPS, Stowarzyszenia Rodzin).

19 9. Wg założeń NPOZP brakuje:

20 10. Brak chętnych do specjalizacji
10. Brak chętnych do specjalizacji. Liczba miejsc szkoleniowych 34, aktualnie 15 osób specjalizujących się, 19 miejsc wolnych, Nowa Dęba - 6 Stalowa Wola - 1 (7 wolnych) Lublin - 12 wolnych 11. Bardzo niska opieka w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży (tylko 5 specjalistów!), szczególnie na terenie dawnych województw krośnieńskiego i tarnobrzeskiego.

21 Brakujące podmioty na przykładzie Miasta Przemyśla
i powiatu przemyskiego Przemyśl: Poradnia Leczenia Uzależnień od środków psychoaktywnych, Zespół leczenia środowiskowego dla dzieci i dorosłych, Oddział dzienny dla dzieci i młodzieży. Powiat przemyski: Oddział chorób afektywnych, leczenia nerwic, rehabilitacji psychiatrycznej; Oddział leczenia uzależnienia od środków psychoaktywnych i oddz. Detoksykacyjny; Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży.

22 Najważniejsze cele na 2013 rok
Wzrost wartości wyceny punktu. Pozyskiwanie nowej kadry medycznej. Przywrócenie liczby łóżek w oddziale psychiatrycznym w Rzeszowie. Wdrażanie NPOZP (współpraca i mobilizacja samorządów). Tworzenie Centrów Zdrowia Psychicznego. Tworzenie oddziałów profilowanych (dziecięce, nerwic, chorób afektywnych, długoterminowych, rehabilitacji, psychogeriatrii). Tworzenie nowych placówek wg propozycji NFZ i Zespołu ds. podkarpackiego programu ochrony zdrowia psychicznego. Poprawienie współpracy z ratownictwem medycznym w zakresie transportu chorych do oddziałów psychiatrycznych (szczególnie Mielec, Dębica, Nowa Dęba, Tarnobrzeg). Przeciwdziałanie stygmatyzacji osób z zaburzeniami stanu psychicznego (schizofrenia otwórzcie drzwi, PRZEMYŚL JESIEŃ 2013). Dalsze dokształcanie kadry medycznej (konferencja naukowo szkoleniowa Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne.

23

24

25

26

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ANALIZA LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google