Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edycja i redakcja tekstów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edycja i redakcja tekstów"— Zapis prezentacji:

1 Edycja i redakcja tekstów
Szkolenie dla administratorów stron internetowych hufców

2 Po tych zajęciach będziesz:
Znał minima stron WWW w ZHP dotyczące edycji i redakcji tekstu Wiedział jak poprawnie zredagować notkę na stronę internetową hufca Znał zasady pisowni w ZHP Potrafił wskazać błędy w tekście i poprawnie je edytować

3 ZASADY PISOWNI W ZHP

4 A a

5 Nazwy jednostek w ZHP: - chorągiew, hufiec, związek drużyn, szczep piszemy z wielkiej litery, jeśli mowa o konkretnej jednostce, np. Chorągiew Śląska ZHP, Hufiec ZHP Ziemi Mikołowskiej - jeśli wymieniamy jednostki, słowa "chorągiew", "hufiec", "związek - drużyn", "szczep" piszemy z małej litery, a nazwy z wielkiej, np. udział wzięły chorągwie: Mazowiecka, Warmińsko-Mazurska, Ziemi Lubuskiej

6 Nazwy władz ZHP: - komisje rewizyjne, komisje stopni instruktorskich, sądy harcerskie - wielkimi literami, jeśli mowa o konkretnej władzy, np. Centralna Komisja Rewizyjna ZHP, Komisja Rewizyjna Chorągwi Krakowskiej ZHP, Sąd Harcerski Hufca ZHP Warszawa Żoliborz  - jeśli w jakiejś treści - małymi literami, np. komisja rewizyjna stwierdziła uchybienia, powołano komisję stopni instruktorskich  - skróty nazw władz piszemy zawsze wielkimi literami, np. KSI, SHH

7 Nazwy jednostek GK ZHP i komisji RN ZHP:
- wydziały GK ZHP - wielkimi literami wszystkie wyrazy poza przyimkami, np. Wydział Zuchowy GK ZHP, Wydział Badań i Analiz GK ZHP  - zespoły, inspektoraty, komisje - małymi literami, np. zespół wychowania duchowego, inspektorat harcerskich drużyn jeździeckich, komisja ekonomiczna Rady Naczelnej  - wyjątki: zespół Akcji Letniej i Zimowej, zespół Internetu, zespół Nieprzetartego Szlaku

8 Nazwy funkcji: - funkcje pełnione przez jedną osobę: jeśli bez nazwisk - wtedy z wielkiej litery, np. Przewodniczący ZHP powiedział..., Naczelnik ZHP uczestniczył w..., Prezydent RP..., jeśli z nazwiskami - wtedy z małej litery, np. przewodniczący ZHP hm. Wojciech Katner…, prezydent Aleksander Kwaśniewski…  - pozostałe funkcje - zawsze z małej litery, np. drużynowy, szczepowy, namiestnik, kierownik - kierowniczka, zastępca kierownika, zastępczyni kierownika (nigdy zastępca, zastępczyni kierowniczki - nawet gdy funkcję tę pełni kobieta)

9 Słowa zjazd, zlot, złaz, rajd:
jeśli mówimy o konkretnym (jest to nazwa) - wtedy z wielkiej litery, np. XXXII Zjazd ZHP, X Jubileuszowy Złaz Harcerskich Kręgów Seniorów, Rajd Świętokrzyski  - w pozostałych przypadkach - z małej litery, np. na zjeździe przyjęto uchwałę, podczas złazu odbyło się uroczyste ognisko...

10 Nazwy przedsięwzięć programowych:
- wielkimi literami (z wyjątkiem przyimków), np. Betlejemskie Światło Pokoju, Dzień Myśli Braterskiej, Ogólnopolska Harcerska Pielgrzymka na Jasną Górę  - programy ZHP - słowo "program" małą literą, nazwa w cudzysłowie (pierwsze słowo z wielkiej litery, pozostałe z małej), np. program "Barwy przyszłości"

11 Instrumenty metodyczne:
- sprawności - z małej litery, w cudzysłowie, np. "kuchcik", strażak", chyba że jest to nazwa własna, np. "Janosik", "Kubuś Puchatek"  - stopnie - z małej litery, np. ochotniczka-młodzik, harcerka orla-harcerz orli (przy myślnikach nie ma spacji)  - znaki służb - z małej litery, bez cudzysłowu, np. znak służby dziecku  - projekt - z małej litery, w cudzysłowie, np. projekt "Szczepowy dwutygodnik"

12 Nazwy odznak i odznaczeń:
- brązowa (srebrna, złota) odznaka kadry kształcącej, ale skrót: OKK  - Krzyż "Za Zasługi dla ZHP"  - Honorowe Wyróżnienie "Niezawodnemu Przyjacielowi"  - Złota (Srebrna) Honorowa Odznaka RPH

13 Nazwy ośrodków harcerskich:
z wielkiej litery, w cudzysłowie: "Perkoz", "Głodówka" "Funka", ale: ośrodek na Głodówce (na polanie Głodówka), HCEE w Funce (nazwa miejscowości), w ośrodku w  "Perkozie" (bo nie ma miejscowości Perkoz)

14 Tytuły: - uchwały władz - słowo "uchwała" z małej litery, np. przyjęto uchwałę w sprawie terminarza zjazdów hufców i chorągwi  - tytuły uchwał piszemy w cudzysłowie, jeśli jest to nazwa dokumentu (pierwsze słowo z wielkiej litery, pozostałe z małej), np. przyjęto uchwałę w sprawie "Programu ekonomicznego ZHP na lata "  - tytułu gazet, czasopism - w cudzysłowie, np. "Czuwaj", "Na tropie"  - tytuły książek - kursywą, np. Antek Cwaniak

15 Prośba o przesłanie korespondencji:
przy zwykłych adresach - pod adresem przy adresach internetowych - na adres

16 Cytaty: cytaty podajemy kursywą, a nie w cudzysłowach

17 Znaki interpunkcyjne:
- przy podpisach nie stawiamy znaku /-/  - przy wyliczaniu możliwe są przecinki, średniki (wtedy kolejne punkty zaczynają się z małej litery), kropki (punkty zaczynają się z dużej litery) lub niestawianie żadnych znaków - byle konsekwentnie w całym tekście  - przed znakami takimi jak przecinek, średnik, kropka, myślnik, dwukrupek i wielokropek nie piszemy spacji, a po nich – tak  - pisząc tekst w nawiasach nie stawiamy spacji po jego otwarciu i przed jego zamknięciem, np. (tekst w nawiasie)  - przy podwójnych nazwiskach piszemy łącznik (dywiz) bez spacji przed i po nim, np. Anita Regucka-Kwaśnik  - wielokropek ma dokładnie trzy kropki

18 DYKTANDO

19 Podstawowe zasady edycyjne:
- stopień pisma, rodzaj i krój czcionki stosujemy konsekwentnie, to znaczy takie same w tekstach tego samego poziomu (np. w tytułach, śródtytułach) - tekst różnicujemy co najwyżej na dwa sposoby (np. inna czcionka i pogrubienie), wersaliki stosujemy sporadycznie, nie stosujemy wyróżnień pismem rozstrzelonym  - wcięcia akapitowe wykonujemy opcją "wysuń pierwszy wiersz" - nigdy tabulacją  - wyrównanie tekstu dokonujemy odpowiednimi tabulatorami, a nie spacjami  - Przed przesłaniem tekstu gdziekolwiek, dokonujemy sprawdzenia słownikiem ortograficznym wbudowanym w edytor tekstu oraz sprawdzenia zgodności z powyższymi zasadami

20 NEWS

21 Informacja = news Obiektywna informacja – bez elementów wartościowania, osobistego stosunku autora Aktualna powiadamia o pojedynczym fakcie wydarzeniu lub stanie rzeczy Lid = lead – daje odpowiedź przynajmniej na 3 pierwsze pytania

22 6 klasycznych pytań: Kto? Co? Gdzie? Kiedy? Dlaczego? Skąd to wiemy?

23 Tytuł Lid lid lid lid lid Lid lid lid lid lid Lid lid lid lid lid id lid lid lid lid id lid lid lid lid Lid lid lid lid lid Lid lid lid lid lid Lid lid lid lid lid Lid lid lid lid lid Lid lid lid lid lid Lid lid lid lid lid Lid lid lid lid lid Lid lid lid lid lid Lid lid lid lid lid Lid lid lid lid lid id lid lid lid lid id lid lid lid lid Lid lid lid lid lid Lid lid lid lid lid Lid lid lid lid lid Lid lid lid lid lid Lid lid lid lid lid Lid lid lid lid lid Lid lid lid lid lid treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść

24 Tytuł tytuł tytuł Lid lid lid lid lid Lid lid lid lid lid Lid lid lid lid lid id lid lid lid lid id lid lid lid lid Lid lid lid lid lid Lid lid lid lid lid Lid lid lid lid lid Lid lid lid lid lid Lid lid lid lid lid Lid lid lid lid lid Lid lid lid lid lid Lid lid lid lid lid Lid lid lid lid lid Lid lid lid lid lid id lid lid lid lid id lid lid lid lid Lid lid lid lid lid Lid lid lid lid lid Lid lid lid lid lid Lid lid lid lid lid Lid lid lid lid lid Lid lid lid lid lid Lid lid lid lid lid ... ... treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść treść

25 Zakupom mówimy STOP Zwracam się z prośbą do drużynowych oraz innych funkcyjnyh w naszym hufcu o chwilowe zawieszenie zakupów sprzętu, narzędzi itp. rzeczy na drużyny lub inne jednostki. Zawieszenie obowiązuje do odwołania przez naszego księgowego. Dziękuję Kwatermistrz - phm Andrzej

26 Warsztaty plastyczne Następne warsztaty artystyczno-plastyczne odbędą się 8. grudnia 2006r., o godzinie 17:00, w hufcu. Koszt 2zł. Dodatkowo proszę przynieść ramkę na zdjęcia, pudełko, puszkę, lub coś co pozwoli jakoś ozdobić pracę oraz kolorową serwetkę (np. w krowy, kwiatki - w zależności od upodobania).

27 Kurs I pomocy HSR W terminie 3-5 listopada 2006 r odbyła się pierwsza część Kursu I pomocy Harcerskiej Szkoły Ratowniczej (HSR). W kursie udział bierze ok. 20 osób z Krakowa i okolic. Są to harcerze Naszego Hufca, a także przyjaciele harcerzy - mieszkańcy i nauczyciele szkoły w Krakowie

28 Biwak dla drużynowych i przybocznych
W dniach r. na K. odbędzie się biwak, w którym udział biorą obecni drużynowi i przyboczni gromad zuchowych i drużyn wszystkich pionów hufca Kraków oraz osoby od września chcące pełnić tą funkcję. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 2 czerwca. Szczegółowe informacje znajdziecie w regulaminie w dziale download.

29 Pliki dla drużynowych Zgodnie z obietnicą zamieszczam potrzebne dokumenty do prowadzenie drużyny dla uczestników Kursu Drużynowych. Pobrać je można Stąd, lub w dziale Download Znajdziecie tam Instrukcje Prowadzenia Drużyny, Instrukcje Finansową drużyny, a także załączniki do niej, oraz inne dokumenty potrzebne do prowadzenia drużyny. Dokumenty oczywiście przydatne są również, aktualnym drużynowym, wiec zapraszam do pobrania

30 Zdjęcia z Harcerskiego Startu w foto-galerii
W galerii znajdziecie już zdjęcia z harcerskiego startu :) Zapraszamy do przeglądania i komentowania zdjęć. Przypominamy że działa księga gości - dalej do dzieła pozostawcie na tej stronie ślad po sobie :)

31 Marsz Życzliwości 21 listopada
W imieniu własnym, Urszuli i klubu-net "in-spe" zapraszam na Marsz Życzliwości. Kochane Druhny i Drodzy Druhowie (; We wtorek 21 listopada o spod dworca na rynek przejdzie Marsz Życzliwości, organizowany przez Klub-Net "in spe" pod patronatem prezydenta miasta i w ogóle, jako obchody Światowego Dnia Życzliwości. Podobny marsz odbędzie się w tym samym dniu w Krakowie Organizacja ta zaprasza krakowskich harcerzy do wzięcia udziału w tym marszu, wszak działamy w tym samym mieście i robimy coś pożytecznego (; Marsz jest generalnie sprawą młodzieżową, a wszak my- harcerze- młodymi ludźmi generalizując jesteśmy (; I to nie byle jakimi (; Ideą marszu jest pokazanie, jak różne organizacje, części naszego krakowskiego społeczeństwa, ludzie teoretycznie nie mający ze sobą nic wspólnego mogą się zjednoczyć pod wspólnym sztandarem- Życzliwością. Marsze organizowane są najczęściej żeby coś uczcić lub przeciw czemuś zaprotestować: a tym razem pragniemy jedynie przypomnieć sobie i wszystkim, że jesteśmy jedną wielką społecznością i bez wzajemnej życzliwości daleko nie zajedziemy.

32 Konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Prezydent miasta ogłosił konkurs ofert na udzielenie dotacji z budżetu Miasta Krakowa na wsparcie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Oferty można składać w hufcu do 10 grudnia br. Wszelkie dodatkowe informacje w biurze Hufca

33 Pomoc Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie prosi o pomoc przy zbiórce żywności dla osob najbiedniejszych. Zbiorka odbedzie sie 1, 2,3 grudnia. Zainteresowani proszeni są o kontakt do Ariany. To moze być zadanie do propozycji programowej Jeden Świat Jedno Przyrzeczenie

34


Pobierz ppt "Edycja i redakcja tekstów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google