Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracował Wiesław Rychlicki na podstawie:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracował Wiesław Rychlicki na podstawie:"— Zapis prezentacji:

1 Opracował Wiesław Rychlicki na podstawie:
SŁOWNIKA ORTOGRAFICZNEGO JĘZYKA POLSKIEGO wraz z zasadami pisowni i interpunkcji pod red. prof. dra Mieczysława Szymczaka PWN Warszawa 1981 Autor

2 Kropka jest najważniejszym znakiem interpunkcyjnym
Kropka zamyka wypowiedzenie (zdanie lub równoważnik zdania) Kropkę może zastąpić jedynie: pytajnik, wykrzyknik i wielokropek WIĘCEJ

3 Inne funkcje kropki p. (=pan), prof. (=profesor), inż. (=inżynier).
1. Kropkę stawiamy po skrócie, który jest początkową literą lub początkowymi literami skróconego wyrazu, np. p. (=pan), prof. (=profesor), inż. (=inżynier). WIĘCEJ

4 od dr. Nowaka (=od doktora...).
Inne funkcje kropki 2. Kropkę stawiamy po skrócie zawierającym początek i koniec wyrazu skróconego, gdy skrót ten oznacza przypadek inny niż mianownik, np. od dr. Nowaka (=od doktora...). WIĘCEJ

5 Inne funkcje kropki J.N., M.K.
3. Kropkę stawiamy zawsze po inicjałach, np. J.N., M.K. 4. Jeżeli zdanie kończy się skrótem, po którym występuje kropka, nie stawiamy już drugiej kropki oznaczającej zamknięcie zdania (przykład wyżej). WIĘCEJ

6 od 3. tomu (=od trzeciego tomu), na 5. piętrze (=na piątym piętrze),
Inne funkcje kropki 5. Kropkę stawiamy po cyfrach arabskich oznaczających liczebniki porządkowe, np. od 3. tomu (=od trzeciego tomu), na 5. piętrze (=na piątym piętrze), za 8. razem (=za ósmym razem). WIĘCEJ

7 Inne funkcje kropki Dnia 25.05.2005 roku.
6. Kropkę stawiamy w datach pisanych w całości cyframi arabskimi, np. Dnia roku. WIĘCEJ

8 7. Kropkę stawiamy... lub 7) Kropkę stawiamy...
Inne funkcje kropki 7. Kropkę stawiamy po liczbie lub literze wprowadzającej części składowe wyliczenia. Po liczbach arabskich oraz małych literach możemy w tej funkcji użyć również nawiasu zamykającego. 7. Kropkę stawiamy... lub 7) Kropkę stawiamy... WIĘCEJ

9 a) Funkcje kropki. lub b) Funkcje kropki
Inne funkcje kropki 8. Kropkę możemy postawić po tytule części dzieła, czyli po tytule rozdziału, ustępu lub paragrafu, jeśli początek tego tytułu jest napisany wielką literą. a) Funkcje kropki. lub b) Funkcje kropki WIĘCEJ

10 Nie stawiamy kropki 1. Na karcie tytułowej książek i czasopism po nazwisku, tytule, podtytule, nazwie wydawcy, miejscu wydania, np. WIĘCEJ

11 ROZDZIAŁ I ZNAKI INTERPUNKCYJNE
Nie stawiamy kropki 2. Po tytułach rozdziałów i podrozdziałów, jeśli te tytuły są w całości pisane wielkimi literami, np. ROZDZIAŁ I ZNAKI INTERPUNKCYJNE KROPKA I JEJ FUNKCJE WIĘCEJ

12 Nie stawiamy kropki 3. Po tytułach artykułów w czasopismach, np.
O ZNAKACH INTERPUNKCYJNYCH Adam Wielokropek Na końcu wypowiedzenia (tj. zdania lub równoważnika zdania) pojawiają się w języku polskim cztery znaki interpunkcyjne: kropka, znak wykrzyknienia, znak zapytania, wielokropek. Najczęściej oczywiście stawiamy kropkę... WIĘCEJ

13 Znaki interpunkcyjne - Kropka
Nie stawiamy kropki 4. Po tzw. żywej paginie, przy czym jeśli żywa pagina składa się z kilku tytułów, tytuły te oddzielamy myślnikami, np. Znaki interpunkcyjne - Kropka WIĘCEJ

14 Jan III Sobieski, Pod koniec XIX wieku, Na V piętrze.
Nie stawiamy kropki 5. Po liczebnikach porządkowych pisanych liczbami rzymskimi, np. Jan III Sobieski, Pod koniec XIX wieku, Na V piętrze. WIĘCEJ

15 Nie stawiamy kropki Dnia 26 V 2005 roku. Dnia 26 maja 2005 roku.
6. Między składnikami daty, jeśli miesiąc pisany jest liczbą rzymską, np. Dnia 26 V 2005 roku. 7. Między składnikami daty, jeśli miesiąc pisany jest słownie, np. Dnia 26 maja 2005 roku. WIĘCEJ

16 od godziny 9 do 17, o godzinie 7 rano.
Nie stawiamy kropki 8. Po liczebnikach porządkowych, jeśli oznaczają one godzinę, np. od godziny 9 do 17, o godzinie 7 rano. 9. Po liczebnikach głównych, np. Do Krakowa jest 250 km. WIĘCEJ

17 Nie stawiamy kropki 10. Po imieniu i nazwisku w podpisach, na wizytówkach i wywieszkach, np. a) Adam Kwiatkowski b) mgr Maria Nowak Lesko, ul. Słoneczna 3 c) Naczelnik Urzędu WIĘCEJ

18 Nie stawiamy kropki PCK, SGPiS, UMiG, ZHP.
11. Po napisach o charakterze hasłowym na afiszach i transparentach oraz po napisach na szyldach. 12. Po skrótowcach, np. PCK, SGPiS, UMiG, ZHP. WIĘCEJ

19 a (=ar), ha (=hektar), m (=metr), cm (=centymetr), zł (=złoty).
Nie stawiamy kropki 13. Po skrótach jednostek miar i wag oraz rodzimych jednostek monetarnych, np. a (=ar), ha (=hektar), m (=metr), cm (=centymetr), zł (=złoty). Po skrótach obcych jednostek monetarnych kropkę stawiamy, np. dol. (=dolar). KONIEC

20 E-mail: wrata@poczta.onet.pl WWW: www.bieszczady.hg.pl
Wiesław Rychlicki WWW: Prezentacja wykonana jako przykład na lekcję technologii informacyjnej. Przedstawione informacje mogą być wykorzystane na lekcjach pracy biurowej lub języka polskiego. PREZENTACJA

21 Wyjaśnienie Paginacja jest to oznaczenie kolejności kolumn (stronic).
Paginą zwykłą nazywa się liczbę arabską lub rzymską umieszczoną na kolumnie (stronicy), oznaczającą jej kolejność. Pagina żywa jest to wiersz umieszczony nad lub pod kolumną, zawierający odpowiedni tekst oraz liczbę oznaczającą kolejność kolumny. POWRÓT


Pobierz ppt "Opracował Wiesław Rychlicki na podstawie:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google