Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła z klasą 2.0. Spotkanie otwierające Ma pomóc rozpoznać zasoby, jakimi dysponuje szkoła Ustalić kluczowe problemy, z którymi musimy się zmierzyć

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła z klasą 2.0. Spotkanie otwierające Ma pomóc rozpoznać zasoby, jakimi dysponuje szkoła Ustalić kluczowe problemy, z którymi musimy się zmierzyć"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła z klasą 2.0

2 Spotkanie otwierające Ma pomóc rozpoznać zasoby, jakimi dysponuje szkoła Ustalić kluczowe problemy, z którymi musimy się zmierzyć Wprowadzić całoroczny plan działania

3 Podczas spotkania powinny powstać: LISTA ZASOBÓW - Co mamy: sprzęt (komputery, rzutniki, routery, tablice interaktywne, kamery), ludzie (nauczyciele, którzy potrafią/chcą korzystać z TIK w nauczaniu, informatyk, inni specjaliści, uczniowie) i ich umiejętności (znajomość programów, obsługi sprzętu, platform, lista osób, które mogą pomóc innym), infrastruktura (Internet, wifi, okablowanie, gniazdka elektryczne pomieszczenia), inne zasoby. LISTA PYTAŃ I PROBLEMÓW - Jak chcielibyśmy uczyć? Czego potrzebujemy? Z jakimi problemami w tym roku muszą się zmierzyć szkoła i nauczyciele? PLAN DZIAŁANIA - Co szkoła chce zmienić w swoim systemie pracy dzięki udziałowi w programie? Jakie konkretne działania podejmie dyrektor, koordynator i poszczególni nauczyciele? Kto będzie odpowiedzialny za realizację poszczególnych zadań? Jaki jest plan minimum, a jaki maksimum? Kiedy zmiany będą wprowadzane w życie? Jak sprawdzicie, co się udało?

4 OGÓLNY HARMONOGRAM PROGRAMU OSTATECZNY TERMIN WYKONANIA ZADANIA WYDARZENIE / ZADANIE 04.09.2011 inauguracja programu w Gazecie Wyborczej 18.06.2012 – 22.10.2012 rejestracja szkół 18.06.2012 – 22.10.2012 rejestracja nauczycieli na platformie "Szkoły z klasą 2.0 01.09.2011 – 28.02.2013 rejestracja uczniów na platformie blogów CEO październik/listopad 2012Konferencje otwierające dla dyrektorów i szkolnych koordynatorów 01.10.2012 – 31.01.2013Zadania Zespołu 2.0 w I semestrze do 26.10.2012 uzupełnienie profili przez dyrektorów, szkolnych koordynatorów i nauczycieli na platformie internetowej programu zapoznanie się nauczycieli z Bazą 2.0, czyli biblioteką materiałów edukacyjnych do 31.10.2012 szkolny koordynator i dyrektor prowadzą Spotkanie otwierające Zespołu 2.0, w którym biorą udział wszyscy nauczyciele uczestniczący w Programie podczas spotkania dyrektor wybiera (po konsultacji z Zespołem 2.0) jedno z zadań z listy podanej przez organizatorów do wprowadzenia w szkole w I semestrze szkolny koordynator zamieszcza opis Spotkania otwierającego na wizytówce szkoły w programie

5 do 16.11.2012 nauczyciele przeprowadzają z uczniami Zadanie TIK, mające na celu zapoznanie uczniów z zasadami korzystania z nowych technologii i zastosowanie metod motywujących uczniów do samodzielnej nauki (zajęcia mogą mieć formę "Uczymy innych" lub odwróconej lekcji); oraz zamieszczają opis Zadania TIK na swoich wizytówkach w programie. zespoły uczniowskie prowadzące blogi zamieszczają opisy swoich zadań w ramach programu na platformie blogowej CEO do 10.12.2012 Zespół 2.0 pod kierownictwem szkolnego koordynatora organizuje debatę szkolną na temat: Kodeks 2.0 w całej szkole. Co już wiemy i umiemy oraz jak to pokażemy innym? szkolny koordynator zamieszcza opis i wnioski z debaty szkolnej na wizytówce szkoły w programie zespoły uczniowskie prowadzące blogi zamieszczają opisy swoich zadań w ramach programu na platformie blogowej CEO dyrektor wprowadza do szkoły wybrane wcześniej zadanie z listy podanej przez organizatorów oraz zamieszcza opis zadania swojej wizytówce w programie do 10.01.2013 nauczyciele przeprowadzają z uczniami zadanie "Sprawdzamy i tworzymy materiały" na podstawie wybranych i/lub stworzonych przez siebie materiałów (zajęcia mogą mieć formę "Uczymy innych" lub odwróconej lekcji); oraz zamieszczają opis zadania "Sprawdzamy i tworzymy materiały" na swoich wizytówkach w programie; szkolny koordynator zamieszcza/aktualizuje Kodeks 2.0 na wizytówce szkoły w programie zespoły uczniowskie prowadzące blogi zamieszczają opisy swoich zadań w ramach programu na platformie blogowej CEO

6 10.01.2012-10.06.2012Zadania Zespołu 2.0 w II semestrze do 03.03.2013 dyrektor wybiera (po konsultacji z Zespołem 2.0) kolejne z zadań z listy podanej przez organizatorów do wprowadzenia w szkole w II semestrze. nauczyciele wspólnie z uczniami wybierają temat projektu edukacyjnego z wykorzystaniem narzędzi TIK i planują jego przebieg oraz zamieszczają opis planowania projektu edukacyjnego na swoich wizytówce w programie marzec/kwiecień 2013Konferencje podsumowujące pierwszy semestr programu do 12.05.2013 nauczyciele nadzorują realizację przez uczniów projektu edukacyjnego z wykorzystaniem narzędzi TIK (realizacja projektu powinna zakończyć się do 12 maja) oraz zamieszczają opis realizacji projektu edukacyjnego na swojej wizytówce w programie zespoły uczniowskie prowadzące blogi zamieszczają opisy swoich zadań w ramach programu na platformie blogowej CEO dyrektor wprowadza do szkoły wybrane wcześniej zadanie z listy podanej przez organizatorów oraz zamieszcza opis swojej wizytówce w programie Dla chętnych: po konsultacji z całym Zespołem 2.0 dyrektor lub szkolny koordynator wybierają i zgłaszają jeden z realizowanych w szkole projektów do reprezentowania szkoły na Ogólnopolskim Festiwalu Projektów 2.0

7 do 10.06 2013 nauczyciele wspierają uczniów w przygotowaniu i przeprowadzeniu prezentacji projektu edukacyjnego oraz zamieszczają opis prezentacji projektu edukacyjnego na swojej wizytówce w programie Zespół 2.0 pod kierownictwem szkolnego koordynatora organizuje Szkolny Festiwal 2.0 szkolny koordynator zamieszcza opis Szkolnego Festiwalu 2.0 na wizytówce szkoły w programie zespoły uczniowskie prowadzące blogi zamieszczają opisy swoich zadań w ramach programu na platformie blogowej CEO do 16.06.2013 szkolny koordynator i dyrektor prowadzą z całym Zespołem 2.0 Spotkanie podsumowujące szkolny koordynator zamieszcza opis przebiegu spotkania na wizytówce szkoły w programie pierwsza połowa czerwca 2013 Ogólnopolski Festiwal 2.0 w Centrum Nauki Kopernik 16.06.2012-15.07.2012 Zakończenie i podsumowanie programu, zaliczanie programu uczestnikom przez organizatorów, wystawienie i wysłanie dyplomów do szkół

8 - lepiej wykorzystać sprzęt komputerowy, - zachęcić wszystkich nauczycieli do nauczania z użyciem komputerów tablic interaktywnych i Internetu. - stosować ciekawe metody pracy z wykorzystaniem TIK- u. Przystępując do programu Szkoła z klasą 2.0 chcemy rozwiązać nasze problemy:

9 Wszyscy nauczyciele biorący udział w projekcie przestrzegają ogólnego harmonogramu podanego przez organizatora projektu. Wprowadzamy następujące ustalenia: Plan działania

10 Do 15 listopada Wykonanie podstrony na stronie internetowej szkoły z informacją o projekcie odpowiedzialny koordynator projektu.

11 5-9 listopada Tydzień z Kodeksem 2.0 Zadaniem szkoły jest opracowanie, przetestowanie i wprowadzenie w życie zasad korzystania z technologii komunikacyjno-informacyjnych w nauczaniu i uczeniu się. Szkolny Kodeks 2.0 ma być użytecznym, realnym dokumentem, ma odpowiadać na prawdziwe potrzeby uczniów i nauczycieli.

12 PRZYKŁADY ZASAD KODEKSU 2.0: Szkolny Kodeks 2.0 nie powinien zawierać więcej niż kilkanaście, maksimum 20 punktów. Ale może ich być nawet kilka, zwłaszcza w szkołach podstawowych. Ważne, by sformułowane prze szkołę propozycje zasad Kodeksu: były zrozumiałe dla uczniów (będą przez nich współtworzone), były żywe i użyteczne, były akceptowane przez szkolną społeczność, naprawdę porządkowały szkolne życie w tej dziedzinie.

13 1. Każda klasa szkoły podstawowej wraz ze swoim wychowawcą ma za zadanie przygotowanie swojego projektu Kodeksu 2.0 2. Do 14 listopada Projekt Kodeksu ma składać się z minimum 7 punktów. Po przygotowaniu, należy go złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres koordynatora projektu jargrad@op.pl 3. Do 19 listopada. Po złożeniu projektu Kodeksu 2.0 grupa nauczycieli: Bogusława Wojtkowska, Agnieszka Łachno i Anna Ohde wstępnie zweryfikuje go i prześle do koordynatora. 4. Do debaty szkolnej nad kodeksem 2.0 wychowawca typuje po trzech reprezentantów klasowych, którzy będą głosowali za przyjęciem, bądź odrzuceniem punktu kodeksu.

14 4 lub 6 grudnia Debata szkolna Zespół 2.0 pod kierownictwem szkolnego koordynatora organizuje debatę szkolną na temat: Kodeks 2.0 w całej szkole. Co już wiemy i umiemy oraz jak to pokażemy innym? 1. Każdą klasę będzie reprezentować 3 osobowa grupa wraz ze swoim wychowawcą. 2. Reprezentanci będą mieli za zadanie zapoznać się z propozycjami kodeksu wstępnie już zweryfikowanego przez nauczycieli. 3. Po przeanalizowaniu i przedyskutowaniu oraz przedstawieniu argumentów uczniowie będą głosować jawnie za przyjęciem, bądź odrzuceniem punktu kodeksu. 4. Każda grupa po głosowaniu będzie miała za zadanie zilustrować co najmniej jeden punkt kodeksu. 5. Ostateczna wersja Kodeksu zostanie przyjęta przez nauczycieli i dyrektora szkoły oraz zostanie zamieszczona na wizytówce szkoły z klasą 2.0.

15 Do 9 listopada zakładanie blogów Blogi uczniowskie w programie Szkoła z klasą 2.0 mogą być zakładane i prowadzone indywidualnie albo zespołowo (max 8 osób w zespole). Blogi uczniów są objęte opieką moderatorów: Blog klas IV opiekun p. Bożena Czochrowska - Pisarczyk Blog klas V opiekun p. Katarzyna Radomska - Wosiak Blog klas VI opiekun p. Ryszard Kułaj Blog klas I-III opiekun p. Anna Janik

16 Zgoda rodziców na prowadzenie blogów do 14 listopada Każdy nauczyciel-opiekun bloga powinien zebrać zgody na prowadzenie blogów od rodziców uczniów i przekazać do koordynatora projektu. Zgody przechowywane są w szkole, a ich skan koordynator prześle do sekretariatu programu na adres: szkolazklasa2zero@ceo.org.pl.szkolazklasa2zero@ceo.org.pl

17 Do 16 listopada Pierwsze wpisy na blogach uczniowskich - zespoły uczniowskie prowadzące blogi zamieszczają opisy swoich zadań w ramach programu na platformie blogowej CEO kolejne wpisy zgodnie z harmonogramem programu.

18 Do 10 grudnia Wprowadzenie do szkoły pierwszego zadania z listy – dyrektor

19 Pozostałe działania zgodnie z harmonogramem projektu Szkoła z klasą 2.0


Pobierz ppt "Szkoła z klasą 2.0. Spotkanie otwierające Ma pomóc rozpoznać zasoby, jakimi dysponuje szkoła Ustalić kluczowe problemy, z którymi musimy się zmierzyć"

Podobne prezentacje


Reklamy Google