Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOGO. Program skierowany jest do nauczycieli i dyrektorów wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOGO. Program skierowany jest do nauczycieli i dyrektorów wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej w."— Zapis prezentacji:

1 LOGO

2 Program skierowany jest do nauczycieli i dyrektorów wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej w szkole, chcą kształtować u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii, i którzy są przekonani, że stosowanie TIK ( technologii informacyjno- komunikacyjnej) może pomóc w mądrej i skutecznej edukacji. Program pomaga też rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Dotychczasowe edycje Szkoły z klasą 2.0 (rok szkolny 2010/2011 i 2011/12) pokazały, jak ważna i potrzebna jest dyskusja na temat nowych technologii w szkole. W ubiegłym roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji tego programu.

3 Szkoła Podstawowa nr 11 Jadwiga Janusz- Sender Dyrektor szkoły Magdalena Swarlik Koordynator programu, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Anita Palimąka Nauczyciel historii Adriana Sodo Nauczyciel informatyki Zespół 2.0 Agata Konewecka Nauczyciel j. polskiego

4 Szkoła Podstawowa nr 11 Semestr I W ubiegłym roku szkolnym zrealizowane zostały następujące zadania: Komputery po lekcjach- udostępnienie uczniom sprzętu komputerowego i multimedialnego poza lekcjami: na przerwach i po lekcjach ( dyrektor szkoły), Przeprowadzenie debat klasowych ( wychowawcy klas, nauczyciel historii), Zorganizowanie debaty szkolnej mającej na celu utworzenie Szkolnego Kodeksu 2.0 czyli zasad korzystania z nowych technologii w edukacji ( nauczyciele uczestniczący w programie), Założenie i systematyczne prowadzenie blogów przez uczniów klasy VI b, na platformie uczniowskiej strony Centrum Edukacji Europejskiej, pod kierunkiem nauczyciela informatyki przez cały rok szkolny.

5 Szkoła Podstawowa nr 11 Semestr I Realizacja zadań TIK ( nauczyciele uczestniczący w programie): - wykonanie przez uczniów klasy VI b prezentacji multimedialnej na temat zbliżającego się XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, - mini projekt na temat powstania styczniowego zrealizowany przez uczniów koła historycznego, - przygotowanie i przedstawienie przez uczniów klasy III b prezentacji w programie PowerPoint przedstawiającej legendę o powstaniu naszego rodzinnego miasta-Będzina, autorstwa będzińskiego poety- Władysława Śliwonia.

6 Szkoła Podstawowa nr 11 Semestr 2 4. 2. 3. 1. Projekt Wiosna pełna kwiatów (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej) Projekt Będzin w II połowie XIX wieku ( nauczyciel historii) Projekt prezentujący Szkolny Kodeks 2.0 za pomocą filmów, nakręconych przez uczniów ( nauczyciel informatyki) Realizacja zadania Nasi E- nauczyciele (dyrektor szkoły)

7 Szkoła Podstawowa nr 11 Poza przedstawionymi zadaniami, dyrektor szkoły i nauczyciele realizujący program uczestniczyli w konferencjach szkoleniowych w Warszawie i Katowicach. 5 czerwca 2012 r. odbył się w naszej szkole Festiwal 2.0, podsumowujący wdrażanie programu Szkoła z klasą 2.0 w roku szkolnym 2011/ 2012.

8 Za udział i realizację zadań w ubiegłorocznej edycji programu SZKOŁA Z KLASĄ 2.0, nasza szkoła otrzymała Certyfikat 2.0. Nauczyciele Zespołu 2.0 otrzymali dyplomy uczestnictwa w programie. Szkoła Podstawowa nr 11

9 Semestr I Szkoła Podstawowa nr 11 W tym roku szkolnym, w drugiej edycji programu, kładziony jest nacisk na współpracę szkolnych zespołów nauczycieli oraz na współpracę międzyszkolną nauczycieli jednego przedmiotu. W semestrze I zrealizowane zostały następujące zadania: zorganizowanie otwartej konferencji z udziałem doradcy metodycznego kształcenia zintegrowanego i inspektora Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie na temat "Jak wykorzystać TIK w procesie dydaktycznym (dyrektor szkoły). W konferencji uczestniczyli nauczyciele z terenu Będzina i powiatu będzińskiego.

10 Semestr I Szkoła Podstawowa nr 11 zorganizowanie debaty szkolnej mającej na celu dyskusję nad utworzonym w ubiegłym roku Szkolnym Kodeksem 2.0 (zasady korzystania z nowych technologii w edukacji ( nauczyciele uczestniczący w programie),

11 Semestr I Szkoła Podstawowa nr 11 ZADANIA TIK Kim była Rutka Laskier?- przeprowadzenie przez uczniów koła historycznego lekcji historii w klasie VI integracyjnej (p. A. Palimąka), założenie i systematyczne prowadzenie bloga przez cały rok szkolny, przez ucznia klasy VI b, na platformie uczniowskiej strony Centrum Edukacji Europejskiej, pod kierunkiem p. A. Palimąki,

12 Semestr I Szkoła Podstawowa nr 11 lekcja dla zerówkowiczów w wykonaniu uczniów klasy 5 (p. A. Sodo), Ortografia z komputerem nie jest taka zła! – tworzenie przez uczniów klasy 5 prezentacji multimedialnych, przedstawiających zasady ortograficzne (p. A. Konewecka), sprawdzanie i tworzenie materiałów pod kierunkiem nauczycieli realizujących program.

13 Semestr II Szkoła Podstawowa nr 11 Komputery po lekcjach- udostępnienie uczniom sprzętu komputerowego i multimedialnego poza lekcjami: na przerwach i po lekcjach ( dyrektor szkoły oraz nauczyciele dyżurujący w pracowni komputerowej), zajęcia komputerowe dla uczniów oddziałów przedszkolnych, planowanie projektów przewidzianych do realizacji w II semestrze.

14 Semestr II Szkoła Podstawowa nr 11 realizacja projektu Multimedialna Syberka, którego produktem finalnym jest płyta CD z multimediami związanymi z osiedlem Syberka (p. A. Sodo), realizacja projektu Spacer po szkole i po Będzinie, którego produktem finalnym są filmiki o naszej szkole i Będzinie w języku angielskim ( p. A. Palimąka), realizacja projektu Podziel się z nami swymi marzeniami (p. A. Konewecka).

15 Kluczem do mądrego i skutecznego zastosowania nowych technologii w szkole są nauczyciele, dlatego istotą programu Szkoła z klasą 2.0 pozostają wsparcie merytoryczne ze strony ekspertów, praktyczne przykłady rozwiązań edukacyjnych i możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Szkoła Podstawowa nr 11

16 LOGO Przygotowanie prezentacji: M. Swarlik


Pobierz ppt "LOGO. Program skierowany jest do nauczycieli i dyrektorów wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google