Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Witajcie, chcielibyśmy Was poinformować, że w roku szkolnym 2011/2012 przyłączyliśmy się do programu edukacyjnego zwanego Szkoła z klasą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Witajcie, chcielibyśmy Was poinformować, że w roku szkolnym 2011/2012 przyłączyliśmy się do programu edukacyjnego zwanego Szkoła z klasą."— Zapis prezentacji:

1

2 Witajcie, chcielibyśmy Was poinformować, że w roku szkolnym 2011/2012 przyłączyliśmy się do programu edukacyjnego zwanego Szkoła z klasą.

3 Program prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą przy wsparciu Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agora. Patronami programu są Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Fundacja Orange oraz Polbank i Raiffeissen Bank Polska. Honorowym patronem programu jest Minister Edukacji Narodowej

4 Dyrektor szkoły p. Jolanta Boguta Koordynator programu p. Michał Filipczak p. Izabela Waśniewska p. Magdalena Malinowska – Kieszek p. Karina Chmielewska p. Katarzyna Ławniczak – Kucharska p. Anna Starzyńska p. Agnieszka Nowakowska p. Magdalena Tomczyk p. Anna Kamińska p. Joanna Krajewska

5 Celem programu jest wykorzystywanie w nauczaniu nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych w skrócie TIK oraz doskonalenie praktyk dotyczących korzystania z TIK.

6 Wspólnie wypracujemy tzw. Kodeks 2.0, który będzie zbiorem zasad, jak mądrze korzystać z Internetu i innych przekaźników multimedialnych. Wspólnie podejmiemy projekty w różnych dziedzinach nauk, aby w rezultacie zaprezentować je na Szkolnym Festiwalu 2.0

7 Będziemy tworzyć strony internetowe, kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, korzystać z programów komputerowych, tablicy interaktywnej, stworzymy różne projekty, które utrwalimy na różnych nośnikach audiowizualnych.

8 Debaty klasowe i szkolne na temat TIK Wypracowanie zasad mądrego korzystania z TIK w formie Kodeksu 2.0. Opracowanie projektów wspólnie z uczniami SP nr 11 w Łodzi Organizacja Szkolnego Festiwalu 2.0, na którym zaprezentujemy efekty naszej całorocznej pracy. Uzyskanie Certyfikatu 2.0. – Szkoły z klasą. Życzymy Nauczycielom i Uczniom, wielu sukcesów w realizacji projektu edukacyjnego

9 Zadaniem szkoły jest opracowanie, przetestowanie i wprowadzenie w życie zasad korzystania z technologii komunikacyjno-informacyjnych w nauczaniu i uczeniu się. Chodzi o zdobywanie, rozwijanie i sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów, ale także o komunikację wewnątrz szkoły oraz o kontakty z rodzicami i instytucjami zewnętrznymi (bibliotekami, muzeami, władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, wyższymi uczelniami), które mogą pomóc nauczycielom i uczniom w pracy.

10 Kodeks 2.0 ma być zestawem reguł, które uporządkowałyby obecne zamieszanie z nowymi technologiami. Powinien wyjaśnić, jak komputer, Internet, komórka itp. – wspaniałe w zabawie i komunikacji – mogą pomóc mądrej edukacji. A nie tylko dostarczać prostych pomocy, gotowców i ściąg, które zastępują własną twórczość i rozleniwiają umysły.

11 1. W toku debat i dyskusji – przy tworzeniu Kodeksu 2.0 ważna jest wymiana doświadczeń i opinii. Pierwszym etapem tworzenia Kodeksu 2.0 jest debata klasowa. 2. W ścisłej współpracy z uczniami – Kodeks służy przede wszystkim uczniom, ma pomóc im w bezpiecznym i twórczym korzystaniu z TIK.

12 3. Adekwatnie do poziomu nauczania – postulaty Kodeksu muszą być zrozumiałe dla uczniów. 4. Zgodnie z potrzebami szkoły – każda szkoła ma inne potrzeby i możliwości. 5. W działaniu – postulaty Kodeksu powinny być testowane w trakcie całego roku szkolnego i modyfikowane w odpowiedzi na nowe wyzwania i potrzeby. Kodeks 2.0 powinien być praktyczny i użyteczny.

13 Zasady Zasady kolejne… 1. W naszej szkole nie kopiujemy tekstów z Internetu. 2.Uczniowie naszej szkoły mają dostęp do swoich ocen w dzienniku elektronicznym. 3. Uczniowie i ich rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami przez dziennik elektroniczny. 4. Telefony uczniów i nauczycieli są podczas lekcji wyciszone. / Taki mały kompromis!/ 5. Nauczyciele proponują uczniom korzystanie z TIK. 6. Podczas lekcji przedmiotowych nauczyciele stosują nowe technologie ( tablica interaktywna, praca z komputerem, programy edukacyjne, prezentacje multimedialne, filmy itp.)

14 7. Uczniowie naszej szkoły nie logują się na podejrzanych stronach. 8. Uczniowie są świadomi zagrożeń ze strony Internetu. Przestrogi i zakazy!!!! 9. Pamiętaj, nie zawieraj podejrzanych znajomości w sieci, nie podszywaj się pod innych, nie podawaj swoich danych osobowych obcym!

15 10. Na portalach społecznościowych nie dodajemy krzywdzących, nieprawdziwych komentarzy i opinii. 11. Uczniowie naszej szkoły, przed zarejestrowaniem na stronach internetowych, czytają ze z zrozumieniem regulamin oraz nie ściągają pirackich programów i plików.

16 12. Korzystamy z Internetu w celach edukacyjnych. 13. Uczymy starsze pokolenie obsługi Internetu. 14. Wypowiadając się w sieci, ćwiczymy umiejętność poprawnego pisania. 15. Korzystamy z komputerów pod nadzorem dorosłych. 16. Kontrolujemy czas spędzony przed komputerem.

17 Chcemy kształtować u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii. Jesteśmy przekonani, że stosowanie TIK może pomóc w mądrej i skutecznej edukacji.

18 Chcesz wiedzieć więcej, wejdź na stronę internetową : http://www.ceo.org.pl/pl/szkola2zero Znajdziesz tam szczegółowe informacje dotyczące programu Szkoła z klasą.

19 Pamiętaj, TIK /techniki informacyjno – komunikacyjne/ to nasza przyszłość!!!

20 Dziękujemy za uwagę! A teraz czas na wprowadzenie Kodeksu 2.0. w nasze szkolne mury. Powodzenia!!!


Pobierz ppt "Witajcie, chcielibyśmy Was poinformować, że w roku szkolnym 2011/2012 przyłączyliśmy się do programu edukacyjnego zwanego Szkoła z klasą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google