Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOWARZYSZENIE PROJECT MANAGEMENT POLSKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOWARZYSZENIE PROJECT MANAGEMENT POLSKA"— Zapis prezentacji:

1 STOWARZYSZENIE PROJECT MANAGEMENT POLSKA
PREZENTACJA STOWARZYSZENIA I JEGO DZIAŁALNOŚCI

2 e-mail: biuro@spmp.org.pl
SPMP – IPMA SPMP – jako polski oddział IPMA International Project Management Association Zarejestrowana w Szwajcarii 1965r. Zrzeszonych 30 krajów Główny cel – promowanie zarządzania projektami na arenie międzynarodowej. Biuro SPMP Stowarzyszenie Project Management Polska Al. Jerozolimskie 29/  508 Warszawa

3 WIZJA I MISJA SPMP Będziemy najważniejszą w Polsce organizacją zrzeszającą profesjonalistów w dziedzinie zarządzania projektami oraz wiodącą organizacją IPMA

4 WIZJA I MISJA SPMP cd. Zrzeszamy profesjonalistów!
Rozwój kariery zawodowej project managerów Promowanie w społeczeństwie dyscypliny zarządzania projektami oraz wspieranie jej rozwoju w warunkach polskich Budowanie uznania i prestiżu dla grupy zawodowej project manager. Tworzenie standardów zawodowych i etycznych dla project managerów z uwzględnieniem polskich warunków Tworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń i doskonalenia oraz wzmacnianie więzi środowiskowej dla profesjonalistów zarządzania projektami Budowanie sieci kontaktów krajowych i międzynarodowych project managerów Działanie nasze opiera się na doświadczeniach praktycznych i wiedzy teoretycznej przekazywanych przez praktyków i naukowców.

5 ORGANIZACJA SPMP

6 PUBLIKACJE Czasopismo PM Polska Biuletyn Książki i teksty

7 WIEDZA PM Materiały z Konferencji PM Prace naukowe
Publikacje w czasopismach

8 SOFTWARE TOOLS http://www.microsoft.com/poland/project/
MindMapper Professional Producent - SimTech Systems - Dystrybucja w Polsce - Brand IT - VisiMap Professional 4.0 Producent - CoCo Systems - Dystrybucja w Polsce - K2lider.pl -

9 GRUPY REGIONALNE

10 Konferencje Project Management 2004
Pokonać kryzysy w projekcie czyli, jak uzdrowić projekt To ludzie robią projekty, Czyli jak osiągać wybitne rezultaty w projektach poprzez skupienie się na ludziach biorących w nich udział. Procesy, projekty, programy Zarządzanie przez projekty Profesjonalizm Perspektywy i doświadczenia Doświadczenia i Metody

11 Koszt uczestnictwa w konferencji (ceny netto):
VIII Konferencja Project Management Project Management Grudzień 2004 Koszt uczestnictwa w konferencji (ceny netto): 850 zł dla członków Stowarzyszenia Project Management Polska. 850 zł dla osób nie będących członkami SPMP, jeżeli zgłoszenie nastąpi do 1 listopada 2004. 1 000 zł dla osób nie będących członkami SPMP, jeżeli zgłoszenie nastąpi po 1 listopada 2004. Cena obejmuje udział w Konferencji, materiały, posiłki, udział w wieczorze integracyjnym. Warsztaty są odpłatne dodatkowo: 350 zł dla członków SPMP, 500 zł dla pozostałych osób. Studentów obowiązuje 50% opłaty za Konferencję. Rezerwacja hotelowa: Zarezerwowaliśmy dla uczestników Konferencji pulę pokoi 2-osobowych w ośrodku BOSS, w cenie 150 zł od osoby (w cenie zawarte jest śniadanie).

12 Certyfikacja Poziomy Certyfikatów
Poziom A: Certificated Projects Director Poziom B: Certificated Project Manager ukończone 30 lat, wykształcenie wyższe, minimum 5-letnie doświadczenie Poziom C: Certificated Project Management Professional ukończone 25 lat, wykształcenie wyższe minimum 3-letnie doświadczenie Poziom D: Certificated Project Management Practitioner

13 Certyfikacja cd. Terminarz: Opłata certyfikacyjna:
18 października 2004 r. - przyjmowanie zgłoszeń i składanie dokumentów 8 listopada 2004 r. - powiadomienie kandydatów o wynikach wstępnej kwalifikacji 26 listopada 2004 r. - egzamin Opłata certyfikacyjna: Poziom D zł Poziom C zł Poziom B zł Poziom A – zł

14 Promocja Menedżerów Projektów
KIEROWNIK ds. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Podstawowe obowiązki stanowiska: Utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania projektami Kontrola efektywności prowadzonych w przedsiębiorstwie projektów w zakresie zgodności z założonymi celami, zakresem i harmonogramem oraz z budżetem projektu Koordynowanie projektów realizowanych w przedsiębiorstwie (monitorowanie współzależności pomiędzy projektami) Samodzielne realizowanie projektów w ustalonym zakresie i czasie i w ramach powierzonych zasobów (nadzór nad pracą grupy projektowej, koordynacja działań, kontrola efektywności prowadzonych samodzielnie projektów) Szkolenie uczestników organizacji z systemu zarządzania projektami (w tym opracowywanie materiałów szkoleniowych) Sporządzanie raportów i analiz dotyczących systemu zarządzania projektami (w tym sygnalizowanie zagrożeń) Zarządzanie podległymi grupami projektowymi

15 Promocja Menedżerów Projektów cd.
Wymagania: Wykształcenie wyższe Doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów (dyscyplina projektowa, efektywne zarządzanie zasobami) Dobra znajomość metodyki, narzędzi i najlepszych praktyk w zarządzaniu projektami (MS Project lub pokrewne) Umiejętność pracy zespołowej Umiejętność rozwiązywania problemów Dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie).

16 Członkostwo Rozwój osobisty i kariery zawodowej Kontakty zawodowe
Kursy Project Management Certyfikaty Dostęp dobazy danych firm poszukujących Project Managers Kontakty zawodowe Rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej o Project Management Korzyści finansowe Young Project Management Program Najnowsze informacje z dziedziny Project Management

17 Opłaty Członkowskie Składka członkowska członków zwyczajnych SPMP wynosi 180 zł rocznie. Dla członka zwyczajnego Stowarzyszenia (kontynuacja), który opłaci składkę członkowską do końca stycznia, za bieżący rok, składka wynosi 120 zł. Osoby, które złożyły deklaracje przystąpienia do SPMP płacą składkę w wysokości 15 zł za każdy pełny miesiąc pozostały do końca roku, licząc od daty złożenia deklaracji. Studenci do 26 roku życia płaca 50% składki członkowskiej.

18 Konkurs SPMP Prace konkursowe powinny mieć formę eseju na jeden z 3 poniżej przedstawionych tematów: Jak zorganizowałem(am) następujące przedsięwzięcie... Jestem urodzonym organizatorem ponieważ... Chciałbym pracować jako Project Manager ponieważ... Eseje zostaną ocenione przez Komisję Oceniającą SPMP. Kryteriami jakimi kierować się będzie Komisja są: znajomość zagadnień project management zainteresowanie narzędziami i technikami project management przywołanie osobistych doświadczeń w zarządzaniu projektami. Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie internetowej , a następnie przesłać swoją pracę wraz z CV do dnia 23 kwietnia 2005.

19 Dziękujemy za uwagę. Maria Parysz Paweł Wyrozębski


Pobierz ppt "STOWARZYSZENIE PROJECT MANAGEMENT POLSKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google