Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bibliografia załącznikowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bibliografia załącznikowa"— Zapis prezentacji:

1 Bibliografia załącznikowa
Informacje ogólne Literatura podmiotu Literatura przedmiotu Bibliografia załącznikowa

2 Co to jest bibliografia?
Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz graphein – pisać, opisywać Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów spełniający zadania informacyjne.

3 Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami:
PN - ISO 690: 2002 Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura. PN - ISO-690-2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne – Dokumenty elektroniczne i ich części.

4 Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy.
Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.

5 Autor – element obowiązkowy: to: Jan czy Jędrzej Śniadecki?
Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby np. Śniadecki J. to: Jan czy Jędrzej Śniadecki?

6 Autor – element obowiązkowy:
Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: prof. dr doc. mgr ks. Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc.

7 Autor – element obowiązkowy:
Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich nazwiska i imiona oddzielając je od siebie przecinkami. Jeżeli autor nie jest znany, lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczynamy od tytułu

8 Tytuł – element obowiązkowy:
Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem : „(...)„ Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma!

9 Wydanie – element obowiązkowy:
Jeśli to jest wydanie pierwsze, lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy! Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5. popraw. uzup. zmien. skr. rozsz. przejrz.

10 Nie jest obowiązkowe podawanie miejsca wydania i nazwy wydawcy.
Trzeba podać rok (datę) wydania i numer ISBN!!

11 Można skracać nazwę wydawcy
Wydawca – element nieobowiązkowy: Można skracać nazwę wydawcy np.: PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe ZNiO zamiast Zakład Narodowy im. Ossolińskich WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

12 Co to jest ISBN?? ISBN – ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki dziesięciocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce: o kraju: 83 – Polska, o wydawcy: 02 – WSiP i o książce.

13 Zwracaj uwagę na znaki przestankowe: Stosuj je konsekwentnie!!!
; : . , - / ( ) Stosuj je konsekwentnie!!!

14 Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym.
Moczarski Kazimierz: Rozmowy z katem. Wyd. 14. Warszawa: PWN ISBN:

15 Literatura przedmiotu
czyli tak zwana bibliografia przedmiotowa, to pozycje krytyczno-literackie, które posłużyły do opracowania tematu, czyli publikacje o przedmiocie pracy, o cytowanych w pracy dziełach i autorach. Literatury przedmiotu się nie interpretuje, służy ona uzasadnieniu wniosków wysnutych z własnej interpretacji omawianych dzieł.

16 Literatura podmiotu inaczej bibliografia podmiotu, to wszystkie dokumenty, poddawane analizie. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakat, film i inne.

17 Bibliografia załącznikowa opis bibliograficzny:
książki fragmentu książki rozdziału w pracy zbiorowej czasopisma artykułu w czasopiśmie recenzji wywiadu dokumentu elektronicznego dokumentu dźwiękowego

18 Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej a nie na okładce!

19 ELEMENTY: obowiązkowe i nieobowiązkowe
Elementy opisu: Nazwisko i imię autora książki: Tytuł książki. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca. rok wydania. ISBN ELEMENTY: obowiązkowe i nieobowiązkowe

20 Opis bibliograficzny książki - przykład nr 1
Moczarski Kazimierz: Rozmowy z katem. Wyd. 14. Warszawa: PWN ISBN: ELEMENTY: obowiązkowe i nieobowiązkowe

21 Opis bibliograficzny książki przykład: tylko obowiązkowe elementy
Moczarski Kazimierz: Rozmowy z katem. Wyd ISBN:

22 Opis bibliograficzny książki - przykład nr 2
Wysokińska Zofia, Witkowska Janina: Integracja europejska: rozwój rynków. Wyd. 2 zmien. i uzup. Warszawa: PWN ISBN

23 Opis bibliograficzny książki - przykład nr 3
Społeczeństwo polskie od X do XX wieku. Ireneusz Ihnatowicz i in. Wyd. 3 popr. Warszawa: Książka i Wiedza. Cop ISBN:

24 Opis bibliograficzny książki - przykład nr 4
Pisarze świata: słownik encyklopedyczny. Red. Jolanta Skrunda. Wyd. 2 zmin. i rozsz. Warszawa: PWN. Ca ISBN:

25 Opis bibliograficzny rozdziału w pracy zbiorowej
Olejniczak Józef: Poeta dziewięć-dziesięcioletni – Czesław Miłosz. W: Literatura polska T.1. Pod red. Tomasza Cieślaka i Krystyny Pietrych. Kraków: Zielona Sowa ISBN: , s

26 Opis bibliograficzny fragmentu książki
Kochanowski Jan: Fraszki. Wyd. 3 przejrz. Wrocław: ZNiO ISBN: Do gór i lasów, s

27 Elementy opisu: Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma” rok, numer czasopisma, numery stron

28 Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma
Cieśliński Piotr: Ostatni lot Columbii. „Wiedza i Życie” 2003, nr 3, s

29 Opis bibliograficzny dokumentu dźwiękowego
Dziewiąte wrota. Reż. Roman Polański; scen. na motywach powieści „Klub Dumas" Arturo Perez-Reverte'a ; w rolach gł. Johnny Depp, Emmanuelle Seigner. Wersja pol. Warszawa: VISION Kaseta VHS (128min.)

30 Elementy opisu bibliograficznego dokumentu elektronicznego
Autor Tytuł (w formie występującej w źródle) Typ nośnika podany w nawiasie kwadratowym, np. [online], [CD-ROM], [taśma magnetyczna], [dyskietka]. Wydanie (wersja) Miejsce wydania Wydawca Data wydania Data dostępu podana w nawiasie kwadratowym (dla dokumentów online). Warunki dostępu (dla dokumentów online). Numer znormalizowany ISBN

31 Opis bibliograficzny dokumentu elektronicznego - książka
Wielki multimedialny atlas świata [CD-ROM]. Wersja Warszawa: PWN, ISBN:

32 Opis bibliograficzny dokumentu elektronicznego – fragment książki
Wielki multimedialny atlas świata [CD-ROM]. Wersja Warszawa: PWN, Od wnętrza Ziemi do granic Wszechświata. ISBN:

33 Opis bibliograficzny dokumentu elektronicznego – artykuł z czasopisma
Sankowski Robert: Malował śmierć „Gazeta Wyborcza” [online]. 2005, nr 45 [dostęp 23 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.gazeta.pl>

34 Opis bibliograficzny strony internetowej
Historia Starego Teatru (17 X 1781 – 30 VI 2003) [online]. Kraków: Stary Teatr [dostęp 23 lutego 2005]. Dostępny w Word Wide Web: <http://www. stary-teatr. krakow.pl/ramki7. htm>

35 Opis bibliograficzny recenzji
Lebert Norbert, Lebert Stephan: Noszę jego nazwisko: rozmowy z dziećmi przywódców Trzeciej Rzeszy Rec. Majewski Piotr M.: Dzieci nazistów. „Mówią Wieki” 2005, nr 2, s. 59

36 Opis bibliograficzny wywiadu:
Kuczok Wojciech: Jestem bardzo pokrzywiony. Rozmowę przepr. Barbara Pietkiewicz. „Polityka” 2004, nr 3, s

37 Opis bibliograficzny czasopisma:
Biblioteka w Szkole. Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy. 1999, nr Warszawa: Agencja "Sukurs" ISSN [czasopismo ukazujące się na bieżąco]

38 Prezentację multimedialną opracowano w oparciu o materiały z konferencji metodycznej nauczycieli bibliotekarzy Autorzy prezentacji: mgr Jadwiga Chudzik mgr Aniela Ślipek


Pobierz ppt "Bibliografia załącznikowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google