Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bibliografia załącznikowa Informacje ogólne Literatura podmiotu Literatura przedmiotuLiteratura przedmiotu Bibliografia załącznikowaBibliografia załącznikowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bibliografia załącznikowa Informacje ogólne Literatura podmiotu Literatura przedmiotuLiteratura przedmiotu Bibliografia załącznikowaBibliografia załącznikowa."— Zapis prezentacji:

1 Bibliografia załącznikowa Informacje ogólne Literatura podmiotu Literatura przedmiotuLiteratura przedmiotu Bibliografia załącznikowaBibliografia załącznikowa

2 Co to jest bibliografia? Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz graphein – pisać, opisywać Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów spełniający zadania informacyjne.

3 Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN - ISO 690: 2002 Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura. PN - ISO-690-2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne – Dokumenty elektroniczne i ich części.

4 Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy. Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.

5 Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby np. Śniadecki J. to: Jan czy Jędrzej Śniadecki? Autor – element obowiązkowy:

6 Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc. Autor – element obowiązkowy: prof. dr doc. mgr ks.

7 Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich nazwiska i imiona oddzielając je od siebie przecinkami. Jeżeli autor nie jest znany, lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczynamy od tytułu Autor – element obowiązkowy:

8 Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem : (...) Tytuł – element obowiązkowy: Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma!

9 Jeśli to jest wydanie pierwsze, lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy! Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5. popraw. uzup. zmien. skr. rozsz. przejrz. Wydanie – element obowiązkowy:

10 Nie jest obowiązkowe podawanie miejsca wydania i nazwy wydawcy. Trzeba podać rok (datę) wydania i numer ISBN!!

11 np.: PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe ZNiO zamiast Zakład Narodowy im. Ossolińskich WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Można skracać nazwę wydawcy Wydawca – element nieobowiązkowy:

12 ISBN – ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki -dziesięciocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce: o kraju: 83 – Polska, o wydawcy: 02 – WSiP i o książce. Co to jest ISBN??

13 Zwracaj uwagę na znaki przestankowe: ; :., - / ( ) Stosuj je konsekwentnie!!!

14 Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym. Moczarski Kazimierz: Rozmowy z katem. Wyd. 14. Warszawa: PWN. 2001. ISBN: 83-01-11069-4

15 Literatura przedmiotu czyli tak zwana bibliografia przedmiotowa, to pozycje krytyczno-literackie, które posłużyły do opracowania tematu, czyli publikacje o przedmiocie pracy, o cytowanych w pracy dziełach i autorach. Literatury przedmiotu się nie interpretuje, służy ona uzasadnieniu wniosków wysnutych z własnej interpretacji omawianych dzieł.

16 Literatura podmiotu inaczej bibliografia podmiotu, to wszystkie dokumenty, poddawane analizie. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakat, film i inne.

17 Bibliografia załącznikowa opis bibliograficzny: książki fragmentu książki rozdziału w pracy zbiorowej czasopisma artykułu w czasopiśmie recenzji wywiadu dokumentu elektronicznego dokumentu elektronicznego dokumentu dźwiękowego

18 Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej a nie na okładce!

19 Elementy opisu: Nazwisko i imię autora książki: Tytuł książki. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca. rok wydania. ISBN ELEMENTY: obowiązkowe i nieobowiązkowe

20 Opis bibliograficzny książki - przykład nr 1 Moczarski Kazimierz: Rozmowy z katem. Wyd. 14. Warszawa: PWN. 2001. ISBN: 83-01-11069-4 ELEMENTY: obowiązkowe i nieobowiązkowe

21 Opis bibliograficzny książki przykład: tylko obowiązkowe elementy Moczarski Kazimierz: Rozmowy z katem. Wyd. 14. 2001. ISBN: 83-01- 11069-4

22 Opis bibliograficzny książki - przykład nr 2 Wysokińska Zofia, Witkowska Janina: Integracja europejska: rozwój rynków. Wyd. 2 zmien. i uzup. Warszawa: PWN. 2002. ISBN 83-01-13595-6

23 Opis bibliograficzny książki - przykład nr 3 Społeczeństwo polskie od X do XX wieku. Ireneusz Ihnatowicz i in. Wyd. 3 popr. Warszawa: Książka i Wiedza. Cop. 1996. ISBN: 83-05-12846-6

24 Opis bibliograficzny książki - przykład nr 4 Pisarze świata: słownik encyklopedyczny. Red. Jolanta Skrunda. Wyd. 2 zmin. i rozsz. Warszawa: PWN. Ca 1998. ISBN: 83-01-12776-7

25 Opis bibliograficzny rozdziału w pracy zbiorowej Olejniczak Józef: Poeta dziewięć- dziesięcioletni – Czesław Miłosz. W: Literatura polska 1990-2000. T.1. Pod red. Tomasza Cieślaka i Krystyny Pietrych. Kraków: Zielona Sowa. 2002. ISBN: 83- 7220-577-9, s. 61-78

26 Opis bibliograficzny fragmentu książki Kochanowski Jan: Fraszki. Wyd. 3 przejrz. Wrocław: ZNiO. 1998. ISBN: 83-04-04411-0. Do gór i lasów, s. 113-114

27 Elementy opisu: Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma rok, numer czasopisma, numery stron

28 Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma Cieśliński Piotr: Ostatni lot Columbii. Wiedza i Życie 2003, nr 3, s. 12 -17

29 Opis bibliograficzny dokumentu dźwiękowego Dziewiąte wrota. Reż. Roman Polański; scen. na motywach powieści Klub Dumas" Arturo Perez-Reverte'a ; w rolach gł. Johnny Depp, Emmanuelle Seigner. Wersja pol. Warszawa: VISION 1999. Kaseta VHS (128min.)

30 Elementy opisu bibliograficznego dokumentu elektronicznego Autor Tytuł (w formie występującej w źródle) Typ nośnika podany w nawiasie kwadratowym, np. [online], [CD-ROM], [taśma magnetyczna], [dyskietka]. Wydanie (wersja) Miejsce wydania Wydawca Data wydania Data dostępu podana w nawiasie kwadratowym (dla dokumentów online). Warunki dostępu (dla dokumentów online). Numer znormalizowany ISBN

31 Opis bibliograficzny dokumentu elektronicznego - książka Wielki multimedialny atlas świata [CD-ROM]. Wersja 2003. Warszawa: PWN, 2002. ISBN: 83-01-13885-8

32 Opis bibliograficzny dokumentu elektronicznego – fragment książki Wielki multimedialny atlas świata [CD-ROM]. Wersja 2003. Warszawa: PWN, 2002. Od wnętrza Ziemi do granic Wszechświata. ISBN: 83-01-13885-5

33 Opis bibliograficzny dokumentu elektronicznego – artykuł z czasopisma Sankowski Robert: Malował śmierć Gazeta Wyborcza [online]. 2005, nr 45 [dostęp 23 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web:

34 Historia Starego Teatru (17 X 1781 – 30 VI 2003) [online]. Kraków: Stary Teatr [dostęp 23 lutego 2005]. Dostępny w Word Wide Web: Opis bibliograficzny strony internetowej

35 Opis bibliograficzny recenzji Lebert Norbert, Lebert Stephan: Noszę jego nazwisko: rozmowy z dziećmi przywódców Trzeciej Rzeszy Rec. Majewski Piotr M.: Dzieci nazistów. Mówią Wieki 2005, nr 2, s. 59

36 Opis bibliograficzny wywiadu: Kuczok Wojciech: Jestem bardzo pokrzywiony. Rozmowę przepr. Barbara Pietkiewicz. Polityka 2004, nr 3, s. 58- 59

37 Opis bibliograficzny czasopisma: Biblioteka w Szkole. Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy. 1999, nr 1 -. Warszawa: Agencja "Sukurs" 1999 -. ISSN 0867-5600 [czasopismo ukazujące się na bieżąco]

38 Prezentację multimedialną opracowano w oparciu o materiały z konferencji metodycznej nauczycieli bibliotekarzy Autorzy prezentacji: mgr Jadwiga Chudzik mgr Aniela Ślipek


Pobierz ppt "Bibliografia załącznikowa Informacje ogólne Literatura podmiotu Literatura przedmiotuLiteratura przedmiotu Bibliografia załącznikowaBibliografia załącznikowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google