Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Public Relations Piotr Bańczyk Mateusz Eichner

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Public Relations Piotr Bańczyk Mateusz Eichner"— Zapis prezentacji:

1 Public Relations Piotr Bańczyk Mateusz Eichner
w organizacjach pozarządowych Dobre praktyki współpracy NGO i samorządu w oparciu o platformę informatyczną. Piotr Bańczyk Mateusz Eichner Centrum Społecznego Rozwoju

2 Kierunki działania organizacji pozarządowych
Przeciwdziałanie bezrobociu Wyrównywanie szans, aktywizacja młodzieży

3 Kierunki działania organizacji pozarządowych
Wspieranie sektora MŚP Propagowanie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Budowanie lokalnego partnerstwa na rzecz regionu

4 Czym jest partnerstwo? „Osoby fizyczne i organizacje reprezentujące sektor publiczny, pozarządowy oraz biznes, które angażują się w dobrowolne, wzajemnie korzystne oraz innowacyjne relacje odpowiadając na potrzeby społeczne poprzez łączenie własnych zasobów i kompetencji…” (The Copenhagen Center)

5 Model Partnerstwa Lokalnego – jedna z metod budowania partnerstwa
Ośrodki szkoleniowe Biura Pośrednictwa Pracy Władze lokalne Izby Handlowe, Rzemiosło Firmy Związki zawodowe 1. Lokalne Ożywienie Gospodarcze Agencje Rozwoju Organizacje pozarządowe 2. Pomoc osobom zwalnianym i bezrobotnym 3. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Ośrodki Pomocy Społecznej Radni gmin, powiatu, województwa Lokalne media PUP, WUP

6 Marketing organizacji pozarządowych
Produkt – usługa, wynika z celów statutowych Plan marketingowy – cele statutowe, wynikają z misji, cele są oficjalne i nieoficjalne Public relations – wizerunek i świadomość istnienia organizacji w społeczności lokalnej, komunikacja Dystrybucja – jak łatwy jest dostęp do organizacji, w jakim miejscu się znajduje Reklama – czy i jak organizacja się reklamuje, jakie media wykorzystuje

7 Po co w ogóle promocja? To, że Ty i członkowie Twojej organizacji uważają, że jest ona potrzebna i szczytne są cele, które realizuje nie oznacza wcale, że inni muszą myśleć tak samo. Promocja służy temu aby ich o tym przekonać. Jeśli społeczność lokalna, samorząd, biznes zaufa Twojej organizacji, zyska ona to czego potrzebuje. Najpierw jednak musi się o niej dowiedzieć.

8 Cele promocji

9 Co daje nam PR? Budowanie i wzmacnianie pozytywnego wizerunku organizacji Dostarczanie informacji na temat działalności organizacji Zwiększenie popytu na świadczone przez organizację usługi Zwiększenie szansy na utrzymanie obecnych i pozyskanie nowych członków, pracowników i wolontariuszy Zwiększenie szansy na pozyskanie środków finansowych Zwiększenie szansy na efektywną współpracę w obrębie sektora Łatwiejszy dostęp do mediów Zaistnienie w świadomości środowisk opiniotwórczych oraz władzy – szansa na budowanie partnerstwa Ukazanie wartości inicjatyw obywatelskich

10 Grupy docelowe Klienci – aktualni i potencjalni – osoby i organizacje
Sektor pozarządowy – inne organizacje Sponsorzy – istniejący i potencjalni – grantodawcy, administracja publiczna, przedsiębiorcy, darczyńcy prywatni Mass-media – zależne od zakresu podejmowanych działań Władza – wszystkie szczeble administracji – organy prawodawcze i wykonawcze Społeczność lokalna Środowiska opiniotwórcze Opinia publiczna Opinia wewnętrzna (członkowie, pracownicy, wolontariusze)

11 Działania PR wobec klientów
Spotkania Dni otwarte Mailingi Inicjowanie działań grup samopomocowych

12 Działania PR wobec innych organizacji
Spotkania Mailingi Inicjowanie i podejmowanie współpracy Szkolenia

13 Działania PR wobec sponsorów
Prezentacja Podziękowania Rozliczenia dotacji Zaproszenia

14 Działania PR wobec mediów
Materiały prasowe Organizowanie spotkań, konferencji prasowych Aranżowanie wywiadów Inspirowanie tematów artykułów Odpowiadanie na pytania

15 Narzędzia PR Materiały informacyjno – promocyjne Kontakty bezpośrednie
Kontakty z mediami

16 Materiały informacyjno-promocyjne
Ulotka, broszura, folder etc. Prezentacja Oferta szkoleniowa Informacja na stronie internetowej Publikacje Kaseta VHS, płyta DVD etc. Mailing

17 Kontakty bezpośrednie
Spotkania informacyjne Spotkania prezentacje Seminaria, konferencje Grupy dyskusyjne Dni otwarte

18 Kontakty z mediami Inspirowanie tematów artykułów Materiały prasowe
Wywiady Audycje Konferencje prasowe Briefingi Monitoring

19 Podstawowe elementy PR organizacji
Logo – oddaje tożsamość organizacji i dobrze ją wyróżnia Druki, materiały informacyjne i reklamowe – spójna szata graficzna – wszystko stanowi całość pod względem formy i treści Współpraca z mediami – opracowany plan kontaktów z mediami, lista regularnie współpracujących dziennikarzy Imprezy specjalne – stały program imprez o charakterze lub z elementami PR Grupy docelowe – kilka wybranych, dobrze zidentyfikowanych grup, na których skupia się większość wysiłków PR Kwalifikacje i doświadczenie osób odpowiedzialnych za PR – profesjonalizm Program PR – całość zaplanowanych działań

20 Komunikat prasowy - charakterystyka
Nadawca – logo i pełna nazwa organizacji – papier firmowy Data Tytuł – możliwie najkrótszy, informacyjny a zarazem atrakcyjny Informacja – aktualna, zwarta, podająca fakty i ewentualnie krótki komentarz do nich Notka o organizacji – krótka informacja przedstawiająca główne obszary działania autora komunikatu Informacja o osobie do kontaktu – w celu uzyskania dodatkowych informacji. Osoba ta musi być dostępna dla dziennikarzy w momencie otrzymania od nich komunikatu

21 Komunikat prasowy - konstrukcja
Zbudowany na zasadzie odwróconej piramidy: Pierwsze akapity zawierają odpowiedzi na pytania: kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego i jak. Kolejne akapity stanowią rozwinięci treści i zawierają: kontekst opisywanej sprawy, cytaty, informacje statystyczne, biograficzne etc. Należy pamiętać o stosowaniu podtytułów i używaniu krótkich zdań. Cechą charakterystyczną komunikatu prasowego jest zwięzłość.

22 Dziennikarzowi potrzeba
Czegoś nowego Czegoś, co można pokazać (sfotografować) Czegoś dotyczącego wielu osób Czegoś o kolorycie lokalnym Czegoś niezwykłego, oryginalnego Czegoś dotyczącego znanej osobistości lub z nią związanego Czegoś wiążącego się z konfliktem Czegoś, co przychodzi w odpowiednim czasie

23 Struktura zespołu promocji
Na przykładzie Zespołu Promocji i Informacji Hufca ZHP Ziemi Mikołowskiej

24 Portal ludzi zaangażowanych społecznie
Portal ludzi zaangażowanych społecznie

25 Celem projektu jest włączenie młodzieży w naszym regionie w tworzenie lokalnego portalu internetowego W ramach projektu młodzież zapozna się z działalnością i rolą organizacji pozarządowych w powiecie Utworzony zostanie i przeszkolony zespół młodych dziennikarzy

26 WWW.SPOLECZNICY.PL Przewidujemy utworzenie następujących działów:
Organizacje Pozarządowe Kultura Gospodarka Samorząd Pomoc Społeczna

27 Kontakt Centrum Społecznego Rozwoju
ul. Kościelna 4a, Łaziska Górne Tel./Fax.: (32) Kom.:

28 Centrum Społecznego Rozwoju
Jesteśmy grupą młodych, aktywnych ludzi, których połączyła wspólna idea. Tworzymy organizację typu non - profit, składającą się ze studentów i absolwentów różnych kierunków, których wyróżnia interdyscyplinarność w podejściu zarówno do problemów społecznych, jak i do biznesu oraz zaangażowanie w rozwój naszego regionu. Łączymy zarządzanie, psychologię, public relations, marketing i ekonomię w jedno eklektyczne podejście do rozwiązywania problemów. Naszą maksymą nie jest maksymalizacja zysku lecz maksymalizacja oddziaływania.

29 Centrum Społecznego Rozwoju
Centrum Społecznego Rozwoju realizuje projekty związane z biznesem, edukacją, kulturą oraz pomocą społeczną i psychologiczną. Odbywa się to w ramach projektów: Silesia Consulting Group Klub Pomocy Koleżeńskiej „Praca” Młodzieżowy Klub Filmowy -> projekty -> mkf


Pobierz ppt "Public Relations Piotr Bańczyk Mateusz Eichner"

Podobne prezentacje


Reklamy Google