Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Public Relations w organizacjach pozarządowych Dobre praktyki współpracy NGO i samorządu w oparciu o platformę informatyczną. Piotr Bańczyk Mateusz Eichner.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Public Relations w organizacjach pozarządowych Dobre praktyki współpracy NGO i samorządu w oparciu o platformę informatyczną. Piotr Bańczyk Mateusz Eichner."— Zapis prezentacji:

1 Public Relations w organizacjach pozarządowych Dobre praktyki współpracy NGO i samorządu w oparciu o platformę informatyczną. Piotr Bańczyk Mateusz Eichner Centrum Społecznego Rozwoju

2 Kierunki działania organizacji pozarządowych Przeciwdziałanie bezrobociu Wyrównywanie szans, aktywizacja młodzieży

3 Kierunki działania organizacji pozarządowych Wspieranie sektora MŚP Propagowanie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Budowanie lokalnego partnerstwa na rzecz regionu

4 Czym jest partnerstwo? Osoby fizyczne i organizacje reprezentujące sektor publiczny, pozarządowy oraz biznes, które angażują się w dobrowolne, wzajemnie korzystne oraz innowacyjne relacje odpowiadając na potrzeby społeczne poprzez łączenie własnych zasobów i kompetencji… (The Copenhagen Center)

5 Model Partnerstwa Lokalnego – jedna z metod budowania partnerstwa Władze lokalne Związki zawodowe Izby Handlowe, Rzemiosło 2. Pomoc osobom zwalnianym i bezrobotnym 3. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 1. Lokalne Ożywienie Gospodarcze Agencje Rozwoju Radni gmin, powiatu, województwa Organizacje pozarządowe Ośrodki Pomocy Społecznej Firmy Lokalne media PUP, WUP Ośrodki szkoleniowe Biura Pośrednictwa Pracy

6 Marketing organizacji pozarządowych Produkt – usługa, wynika z celów statutowychProdukt – usługa, wynika z celów statutowych Plan marketingowy – cele statutowe, wynikają z misji, cele są oficjalne i nieoficjalnePlan marketingowy – cele statutowe, wynikają z misji, cele są oficjalne i nieoficjalne Public relations – wizerunek i świadomość istnienia organizacji w społeczności lokalnej, komunikacjaPublic relations – wizerunek i świadomość istnienia organizacji w społeczności lokalnej, komunikacja Dystrybucja – jak łatwy jest dostęp do organizacji, w jakim miejscu się znajdujeDystrybucja – jak łatwy jest dostęp do organizacji, w jakim miejscu się znajduje Reklama – czy i jak organizacja się reklamuje, jakie media wykorzystujeReklama – czy i jak organizacja się reklamuje, jakie media wykorzystuje

7 Po co w ogóle promocja? To, że Ty i członkowie Twojej organizacji uważają, że jest ona potrzebna i szczytne są cele, które realizuje nie oznacza wcale, że inni muszą myśleć tak samo. Promocja służy temu aby ich o tym przekonać. Jeśli społeczność lokalna, samorząd, biznes zaufa Twojej organizacji, zyska ona to czego potrzebuje. Najpierw jednak musi się o niej dowiedzieć. Promocja w organizacji pozarządowej OrganizacjiIdeiUsług

8 Cele promocji CEL PROMOCJI Zaspokojenie potrzeb KLIENTÓW Większe zainteresowanie DOBROCZYŃCÓW Pozyskanie dobrodziejów, wolontariuszy (osób, czasu, pieniędzy) SPOŁECZEŃSTWA Kształtowanie idei, świadomości, stylu życia

9 Co daje nam PR? Budowanie i wzmacnianie pozytywnego wizerunku organizacjiBudowanie i wzmacnianie pozytywnego wizerunku organizacji Dostarczanie informacji na temat działalności organizacjiDostarczanie informacji na temat działalności organizacji Zwiększenie popytu na świadczone przez organizację usługiZwiększenie popytu na świadczone przez organizację usługi Zwiększenie szansy na utrzymanie obecnych i pozyskanie nowych członków, pracowników i wolontariuszyZwiększenie szansy na utrzymanie obecnych i pozyskanie nowych członków, pracowników i wolontariuszy Zwiększenie szansy na pozyskanie środków finansowychZwiększenie szansy na pozyskanie środków finansowych Zwiększenie szansy na efektywną współpracę w obrębie sektoraZwiększenie szansy na efektywną współpracę w obrębie sektora Łatwiejszy dostęp do mediówŁatwiejszy dostęp do mediów Zaistnienie w świadomości środowisk opiniotwórczych oraz władzy – szansa na budowanie partnerstwaZaistnienie w świadomości środowisk opiniotwórczych oraz władzy – szansa na budowanie partnerstwa Ukazanie wartości inicjatyw obywatelskichUkazanie wartości inicjatyw obywatelskich

10 Grupy docelowe Klienci – aktualni i potencjalni – osoby i organizacjeKlienci – aktualni i potencjalni – osoby i organizacje Sektor pozarządowy – inne organizacjeSektor pozarządowy – inne organizacje Sponsorzy – istniejący i potencjalni – grantodawcy, administracja publiczna, przedsiębiorcy, darczyńcy prywatniSponsorzy – istniejący i potencjalni – grantodawcy, administracja publiczna, przedsiębiorcy, darczyńcy prywatni Mass-media – zależne od zakresu podejmowanych działańMass-media – zależne od zakresu podejmowanych działań Władza – wszystkie szczeble administracji – organy prawodawcze i wykonawczeWładza – wszystkie szczeble administracji – organy prawodawcze i wykonawcze Społeczność lokalnaSpołeczność lokalna Środowiska opiniotwórczeŚrodowiska opiniotwórcze Opinia publicznaOpinia publiczna Opinia wewnętrzna (członkowie, pracownicy, wolontariusze)Opinia wewnętrzna (członkowie, pracownicy, wolontariusze)

11 Działania PR wobec klientów SpotkaniaSpotkania Dni otwarteDni otwarte MailingiMailingi Inicjowanie działań grup samopomocowychInicjowanie działań grup samopomocowych

12 Działania PR wobec innych organizacji SpotkaniaSpotkania MailingiMailingi Inicjowanie i podejmowanie współpracyInicjowanie i podejmowanie współpracy SzkoleniaSzkolenia

13 Działania PR wobec sponsorów PrezentacjaPrezentacja PodziękowaniaPodziękowania Rozliczenia dotacjiRozliczenia dotacji ZaproszeniaZaproszenia

14 Działania PR wobec mediów Materiały prasoweMateriały prasowe Organizowanie spotkań, konferencji prasowychOrganizowanie spotkań, konferencji prasowych Aranżowanie wywiadówAranżowanie wywiadów Inspirowanie tematów artykułówInspirowanie tematów artykułów Odpowiadanie na pytaniaOdpowiadanie na pytania

15 Narzędzia PR Materiały informacyjno – promocyjneMateriały informacyjno – promocyjne Kontakty bezpośrednieKontakty bezpośrednie Kontakty z mediamiKontakty z mediami

16 Materiały informacyjno-promocyjne Ulotka, broszura, folder etc.Ulotka, broszura, folder etc. PrezentacjaPrezentacja Oferta szkoleniowaOferta szkoleniowa Informacja na stronie internetowejInformacja na stronie internetowej PublikacjePublikacje Kaseta VHS, płyta DVD etc.Kaseta VHS, płyta DVD etc. MailingMailing

17 Kontakty bezpośrednie Spotkania informacyjneSpotkania informacyjne Spotkania prezentacjeSpotkania prezentacje Seminaria, konferencjeSeminaria, konferencje Grupy dyskusyjneGrupy dyskusyjne Dni otwarteDni otwarte

18 Kontakty z mediami Inspirowanie tematów artykułówInspirowanie tematów artykułów Materiały prasoweMateriały prasowe WywiadyWywiady AudycjeAudycje Konferencje prasoweKonferencje prasowe BriefingiBriefingi MonitoringMonitoring

19 Podstawowe elementy PR organizacji Logo – oddaje tożsamość organizacji i dobrze ją wyróżniaLogo – oddaje tożsamość organizacji i dobrze ją wyróżnia Druki, materiały informacyjne i reklamowe – spójna szata graficzna – wszystko stanowi całość pod względem formy i treściDruki, materiały informacyjne i reklamowe – spójna szata graficzna – wszystko stanowi całość pod względem formy i treści Współpraca z mediami – opracowany plan kontaktów z mediami, lista regularnie współpracujących dziennikarzyWspółpraca z mediami – opracowany plan kontaktów z mediami, lista regularnie współpracujących dziennikarzy Imprezy specjalne – stały program imprez o charakterze lub z elementami PRImprezy specjalne – stały program imprez o charakterze lub z elementami PR Grupy docelowe – kilka wybranych, dobrze zidentyfikowanych grup, na których skupia się większość wysiłków PRGrupy docelowe – kilka wybranych, dobrze zidentyfikowanych grup, na których skupia się większość wysiłków PR Kwalifikacje i doświadczenie osób odpowiedzialnych za PR – profesjonalizmKwalifikacje i doświadczenie osób odpowiedzialnych za PR – profesjonalizm Program PR – całość zaplanowanych działańProgram PR – całość zaplanowanych działań

20 Komunikat prasowy - charakterystyka Nadawca – logo i pełna nazwa organizacji – papier firmowyNadawca – logo i pełna nazwa organizacji – papier firmowy DataData Tytuł – możliwie najkrótszy, informacyjny a zarazem atrakcyjnyTytuł – możliwie najkrótszy, informacyjny a zarazem atrakcyjny Informacja – aktualna, zwarta, podająca fakty i ewentualnie krótki komentarz do nichInformacja – aktualna, zwarta, podająca fakty i ewentualnie krótki komentarz do nich Notka o organizacji – krótka informacja przedstawiająca główne obszary działania autora komunikatuNotka o organizacji – krótka informacja przedstawiająca główne obszary działania autora komunikatu Informacja o osobie do kontaktu – w celu uzyskania dodatkowych informacji. Osoba ta musi być dostępna dla dziennikarzy w momencie otrzymania od nich komunikatuInformacja o osobie do kontaktu – w celu uzyskania dodatkowych informacji. Osoba ta musi być dostępna dla dziennikarzy w momencie otrzymania od nich komunikatu

21 Komunikat prasowy - konstrukcja Zbudowany na zasadzie odwróconej piramidy: Pierwsze akapity zawierają odpowiedzi na pytania: kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego i jak.Pierwsze akapity zawierają odpowiedzi na pytania: kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego i jak. Kolejne akapity stanowią rozwinięci treści i zawierają: kontekst opisywanej sprawy, cytaty, informacje statystyczne, biograficzne etc.Kolejne akapity stanowią rozwinięci treści i zawierają: kontekst opisywanej sprawy, cytaty, informacje statystyczne, biograficzne etc. Należy pamiętać o stosowaniu podtytułów i używaniu krótkich zdań. Cechą charakterystyczną komunikatu prasowego jest zwięzłość.

22 Dziennikarzowi potrzeba Czegoś nowegoCzegoś nowego Czegoś, co można pokazać (sfotografować)Czegoś, co można pokazać (sfotografować) Czegoś dotyczącego wielu osóbCzegoś dotyczącego wielu osób Czegoś o kolorycie lokalnymCzegoś o kolorycie lokalnym Czegoś niezwykłego, oryginalnegoCzegoś niezwykłego, oryginalnego Czegoś dotyczącego znanej osobistości lub z nią związanegoCzegoś dotyczącego znanej osobistości lub z nią związanego Czegoś wiążącego się z konfliktemCzegoś wiążącego się z konfliktem Czegoś, co przychodzi w odpowiednim czasieCzegoś, co przychodzi w odpowiednim czasie

23 Struktura zespołu promocji Kierownik Zespołu Rzecznik Prasowy Pion Edukacji Pion Internetowy Pion Informacji Na przykładzie Zespołu Promocji i Informacji Hufca ZHP Ziemi Mikołowskiej

24 WWW.SPOLECZNICY.PL Portal ludzi zaangażowanych społecznie

25 WWW.SPOLECZNICY.PL Celem projektu jest włączenie młodzieży w naszym regionie w tworzenie lokalnego portalu internetowego W ramach projektu młodzież zapozna się z działalnością i rolą organizacji pozarządowych w powiecie Utworzony zostanie i przeszkolony zespół młodych dziennikarzy

26 WWW.SPOLECZNICY.PL Przewidujemy utworzenie następujących działów: Organizacje Pozarządowe Kultura Gospodarka Samorząd Pomoc Społeczna

27 Kontakt Centrum Społecznego Rozwoju ul. Kościelna 4a, 43-170 Łaziska Górne Tel./Fax.: (32) 738 90 27 Kom.: +48 501 652 157 E-mail: biuro@csr.biz.pl http://www.csr.biz.pl

28 Centrum Społecznego Rozwoju Jesteśmy grupą młodych, aktywnych ludzi, których połączyła wspólna idea. Tworzymy organizację typu non - profit, składającą się ze studentów i absolwentów różnych kierunków, których wyróżnia interdyscyplinarność w podejściu zarówno do problemów społecznych, jak i do biznesu oraz zaangażowanie w rozwój naszego regionu. Łączymy zarządzanie, psychologię, public relations, marketing i ekonomię w jedno eklektyczne podejście do rozwiązywania problemów. Naszą maksymą nie jest maksymalizacja zysku lecz maksymalizacja oddziaływania.

29 Centrum Społecznego Rozwoju Silesia Consulting Group http://consulting.csr.biz.pl consulting@csr.biz.pl Klub Pomocy Koleżeńskiej Praca http://www.klub-praca.w.pl klub_praca@op.pl Młodzieżowy Klub Filmowy http://www.csr.biz.pl -> projekty -> mkf mkf_laziska@interia.pl Centrum Społecznego Rozwoju realizuje projekty związane z biznesem, edukacją, kulturą oraz pomocą społeczną i psychologiczną. Odbywa się to w ramach projektów:


Pobierz ppt "Public Relations w organizacjach pozarządowych Dobre praktyki współpracy NGO i samorządu w oparciu o platformę informatyczną. Piotr Bańczyk Mateusz Eichner."

Podobne prezentacje


Reklamy Google