Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

40-166 Katowice, Plac Gwarków 1 GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA jest jednostką badawczo-rozwojową związaną od 1945 roku z przemysłem wydobywczym oraz regionem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "40-166 Katowice, Plac Gwarków 1 GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA jest jednostką badawczo-rozwojową związaną od 1945 roku z przemysłem wydobywczym oraz regionem."— Zapis prezentacji:

1 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1
GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA jest jednostką badawczo-rozwojową związaną od 1945 roku z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska. W skład Instytutu wchodzi powołana 20 lat wcześniej Kopalnia Doświadczalna „Barbara” w Mikołowie. Katowice, Plac Gwarków 1

2 ZATRUDNIENIE W GIG W LATACH 1990 – 2006

3 STRUKTURA PRZYCHODÓW GIG ZA 2006r.

4 CERTYFIKATY GIG Główny Instytut Górnictwa od wielu lat systematycznie wdraża i rozwija nowoczesne systemy zarządzania oparte o Total Quality Management. GIG posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

5 CERTYFIKATY GIG Główny Instytut Górnictwa posiada Jednostkę Certyfikującą oraz 2 laboratoria wzorcujące i 13 laboratoriów badawczych akredytowanych w Polskim Centrum Akredytacji, a także 1 laboratorium badawcze posiadające certyfikat zatwierdzenia w Lloyd’s Register Quality Assurance.

6 zakłady górnicze, Spółki węglowe, kopalnie, KGHM „Polska Miedź” S.A.
NAJWAŻNIEJSI PARTNERZY KRAJOWI I ZAGRANICZNI INSTYTUTU zakłady górnicze, Spółki węglowe, kopalnie, KGHM „Polska Miedź” S.A. duże przedsiębiorstwa przemysłowe małe i średnie przedsiębiorstwa lokalny samorząd zagraniczne jednostki naukowe (INERIS - Francja, DMT, DBT, Fraunhoffer Institut – Niemcy, IMSAT – Wietnam, Instytut Górnictwa im. A.A. Skoczyńskiego – Rosja, Instytut Górnictwa RAN – Rosja, Instytut Badawczy Przemysłu Węglowego – Chiny, Health and Safety Laboratory, Wardell Amstrong – Wielka Brytania, AITEMIN – Hiszpania, NIOSH – USA)

7 PARTNERZY GIG Spośród naszych partnerów wymienić należy kraje Unii Europejskiej, kraje Europy środkowo-wschodniej, partnerów z Azji czy Ameryki. Wspólnie realizujemy prace eksperckie, wspólnie też uczestniczymy w międzynarodowych programach badawczych. Instytut nasz jest również członkiem organizacji międzynarodowych takich jak ENERO, ERRICCA, ESRA, NICOLE.

8 PODSTAWOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GIG
GÓRNICTWO I GEOINŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE ZRÓWONOWAŻONEGO ROZWOJU W OBSZARZE INŻYNIERII ŚRODOWISKA STRATEGIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W UJĘCIU REGIONALNYM METODY SYMULACJI I OCENY TECHNOLOGII Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK INFORMATYCZNYCH

9 PODSTAWOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GIG
ZRÓWNOWAŻONE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE Z WYKORZYSTANIEM PALIW KOPALNYCH I ENERGII ODNAWIALNEJ, CZYSTE TECHNOLOGIE WĘGLOWE INŻYNIERIA MATERIAŁOWA DLA POTRZEB PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO BADANIA EKONOMICZNE I SPOŁECZNE CERTYFIKACJA, SYSTEMY ZARZĄDZANIA I OCENY ZGODNOŚCI EDUKACJA I SZKOLENIA

10 Łączna kwota kontraktów : około 4 mln Euro
GIG A UNIA EUROPEJSKA PROJEKTY EUROPEJSKIE W 6PR REALIZOWANE PRZEZ GIG Łączna kwota kontraktów : około 4 mln Euro W tym w tematyce Czyste Technologie Węglowe CTW i wychwytywania i składowania CO2, CCS: około 1,6 mln Euro

11 Redukcja emisji CO2 przy pomocy magazynowania CO2 w pokładach węgla
GIG A UNIA EUROPEJSKA PROJEKTY EUROPEJSKIE W 6PR REALIZOWANE PRZEZ GIG Redukcja emisji CO2 przy pomocy magazynowania CO2 w pokładach węgla RECOPOL , VPR

12 GIG A UNIA EUROPEJSKA PROJEKTY EUROPEJSKIE W 6PR REALIZOWANE PRZEZ GIG
C3-Capture Sorbenty wapniowe dla wysokosprawnych cyklicznych procesów wychwytywania CO2 w układach złóż fluidalnych ISCC Innowacyjna technologia do pochłaniania CO2 in-situ w wysokotemperaturowym procesie gazyfikacji paliw stałych

13 Geologiczne składowanie CO2: monitoring i technologie weryfikacji
GIG A UNIA EUROPEJSKA PROJEKTY EUROPEJSKIE W 6PR REALIZOWANE PRZEZ GIG CO2 -REMOVE Geologiczne składowanie CO2: monitoring i technologie weryfikacji MOVECBM Monitoring i weryfikacja składowania CO2 wraz z pozyskiwaniem metanu z pokładów węgla w Polsce

14 GIG A UNIA EUROPEJSKA PROJEKTY EUROPEJSKIE W 6PR REALIZOWANE PRZEZ GIG
SHAPE-RISK Wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania ryzykiem (zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko) dla projektowania przemysłu przyszłości WATERNORM Monitoring i ograniczanie zanieczyszczeń, powodowanych przez wody kopalniane na terenie Górnego Śląska – rozwój potencjału naukowo-badawczego Głównego Instytutu Górnictwa

15 Holistyczna ocena technologii zarządzania odpadami TESTNET
GIG A UNIA EUROPEJSKA PROJEKTY EUROPEJSKIE W 6PR REALIZOWANE PRZEZ GIG HOLIWAST Holistyczna ocena technologii zarządzania odpadami TESTNET Tworzenie europejskiego systemu testowania technologii środowiskowych HyWays Opracowanie szczegółowej analizy jednolitej koncepcji rozwoju europejskiej energetyki wodorowej

16 ADEMA Postęp w metodach badawczych i ich praktyczne zastosowania
GIG A UNIA EUROPEJSKA PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ GIG W RAMACH FUNDUSZU BADAŃ W OBSZARZE WĘGLA I STALI (RFCS) ADEMA Postęp w metodach badawczych i ich praktyczne zastosowania MONSUPPORT Rozwój i optymalizacja efektywnych systemów do monitoringu obudowy chodników przyścianowych w warunkach obciążenia górotworu HUGE Podziemne zgazowanie węgla ukierunkowane na wytwarzanie wodoru

17 GIG A UNIA EUROPEJSKA PROJEKTY EUROPEJSKIE W 6PR REALIZOWANE PRZEZ GIG
BIOSYNERGY Biomass for market competitive and environmentally friendly synthesis of bio-products together with the production of secondary energy carriers through the biorafinery approach

18 CELGAS Centrum Nowoczesnej Edukacji Gazowniczej
GIG A UNIA EUROPEJSKA PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ GIG W RAMACH PROGRAMU LEONARDO DA VINCI CELGAS Centrum Nowoczesnej Edukacji Gazowniczej PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ GIG W RAMACH PROGRAMU INTERREG III B CADSES MAGIC Zarządzanie wodami podziemnymi na terenach zanieczyszczonych przemysłowo

19 Inne zaangażowanie Głównego Instytutu Górnictwa w inicjatywy związane z CTW i CCS w ramach UE
1. European Technology Platform on „Zero Emission Fossil Fuel Power Plants” (ETP ZEP), udział w Advisory Council oraz w Mirror Group 2. Promotion of an Integrated European and National R&D Initiative for Fossil Energy Technologies towards Zero Emission Power Plant, Akronim projektu FENCO-ERA (Fossil Energy Coalition) – Specific Support Action w ramach schematu ERA-NET okres realizacji

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "40-166 Katowice, Plac Gwarków 1 GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA jest jednostką badawczo-rozwojową związaną od 1945 roku z przemysłem wydobywczym oraz regionem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google